Ap stemte ned forslag om å sikre norske lover og avtaler framfor EØS

20

LO-kongressene i 2013 og 2017 har vedtatt at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. På LO-kongressen i 2017 ga Jonas Gahr Støre et inntrykk av at han ville følge opp LOs krav. Fri Fagbevegelse skrev:

Støre mener at ved å putte ILO-konvensjonene inn i Menneskerettsloven vil ILO-konvensjonene gis forrang foran EØS-avtalen: «I norsk lov har vi gitt visse menneskerettighetskonvensjoner en ekstra sterk stilling. Menneskerettsloven fastslår at disse internasjonale avtalene går foran norsk lov. De har, som det heter på fint, forrang», sa Støre til LO-kongressen.

Dette var utvilsomt en grunn til at LO-kogressen fattet det vedtaket den gjorde.

I Stortinget prøvde Senterpartiet og SV å følge opp kongressens vedtak. ABC Nyheter skriver:

Stortinget må be regjeringen gjennomgå og sikre at norske lover, forskrifter og tariffavtaler er overordnet EØS-regler på arbeidslivsområdet.

Det foreslo SV og Senterpartiet for Stortinget.

Men da avstemningen kom 9. juni, fikk de, uten at det til nå har vakt oppmerksomhet, bare sine egne stemmer for det.

Et overveldende flertall ønsket ikke en prosess som skulle munne ut i en konklusjon om at Norge skal holde på sine egne lover og tariffavtaler dersom de kommer i motstrid til EUs lovverk.

Også Arbeiderpartiet stemte mot forslaget, som oppfyller det LO-kongressene i 2013 og 2017 har vedtatt:

At norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.

Det burde ikke overraske noen. For Arbeiderpartiet er EØS-avtalen hellig. Det var Gro Harlem Brundtland som kuppet dette nesten-medlemskapet i EU gjennom på tross av at folket hadde stemt nei. Dette har vært skjebnesvangert blant annet for norsk fagbevegelse og arbeidsliv. Opposisjonen i LO prøvde å gjøre noe med dette, men lot seg temme etter løftene fra Støre.

I 2013 sa landsmøtet i Fagforbundet:

«EØS har utviklet seg til å gi så store problemer for norsk arbeidsliv, at Fagforbundet går inn for å fjerne EØS-avtalen fra arbeidslivsspørsmål og faglige rettigheter.»

Men på LO-kongressen gikk forbundets leder, Mette Nord, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, mot sitt eget forbunds vedtak.

Senterpartiet og SV var overrasket over at Arbeiderpartiet ikke støttet deres forslag i Stortinget. Det burde de ikke ha vært. Støre har gjort det helt klart at han som statsminister ikke vil kreve fjerning av bestemmelsene i EØS-avtalen om at EUs lover skal ha forrang i konflikt med norske regler eller internasjonale avtaler Norge har inngått.

De som tror at de vil kunne presse Arbeiderpartiet til venstre bør merke seg realitetene og ikke gi folk urimelige forhåpninger.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


20 KOMMENTARER

 1. Arbeiderpartiet er nok ikke noe arbeiderparti lenger. Dette minner om forholdene i USA hvor de fleste ikke lenger kan se forskjell på Demokratene og republikanere.

  Fagbevegelsens samrøre med AP har vert diskutert i mange tiår. AP har vært (Og er kanskje fremdeles) et parti styrt direkte fra CIA. (Haakon Lie.)

  AP samarbeidet med det hemmelige politiet ved å registrere venstre orienterte og andre. LO deltok også med dette. Medlemskapet i NATO og nesten medlemskapet i EU ble gjennomført av AP. Hva kan man egentlig vente seg av et slikt parti? Å gå fra et parti som hadde arbeidsfolks beste for øyet til et parti hvor markedsliberalismen ble rettesnoren tok ikke lang tid. Som i Nord Korea ble ledelsen av dette partiet nærmest noe som gikk i arv blandt to tre familier. Du skal lete lenge på Stortinget før du finner en arbeider. Ved å gjennomføre den såkaldte arbeidslinja har partiet vist at egentlig har de bare forakt for arbeidsfolk.

  Den mest aktede statsministeren vi har hatt her i landet etter verdenskrigen er ikke Einar Gerhardsen men en mann fra Senterpartiet- Per Borten. Hans regjeringstid var gullalderen for arbeidsfolk. Det var vi som jobbet i skipsindustrien (Også AP folk) stort sett enige om!

  Skal man gå til stemmeurnene mener jeg en stemme til Senter partiet er den beste måten å bruke stemmeretten på ved høstens valg!

 2. «Ap stemte ned forslag om å sikre norske lover og avtaler framfor EØS »

  Det er mye skammelig ved Arbeiderpartiets politikk og politikere (jf. kun den ulovlige Libya-krigen de startet med oss). – Til forskjell fra Arbeiderpartiets jevne medlemmer, som utgjør en massebevegelse, ofte(re og oftere) i opposisjon til «Ap» sine politikere. Aps forhold til EØS er et tydelig eksempel.

  Så vidt jeg vet er majoriteten av Aps velgere mot EØS. Det skiter ledelsen åpenbart i.

  Den forskjellen mellom politikere og medlemmer i Ap må man vite om og se, for å skjønne Ap i norsk politikk. Arbeiderpartiet har delvis stivnet i noen små familiedynastier. Det skaper motsetninger og misnøyer i partiet. Ap er også elendig i medlemspleie og infoflyt til dem. Aps medlemmer tas for gitt av pollitikerne i partiet. Dessverre. – Og revolusjon står heller ikke lenger på Aps program. Sic transit gloria mundi. ;-]

 3. Iflg gårsdagens utgave av Klassekampen så er bare 16% av Aps velgere motstandere av EØS. (For SV velgere er samme tall 22%).

  Skal Ap vinne valget må ikke Ap ha en politikk som er for kritisk til EØS, ellers vil Erna fortsette i 4 nye år.
  Det finnes mange såkalte lilla-velgere som flyter mellom Ap og Høyre, og for mange av disse velgere er det lønnsomt med feks billig arbeidskraft østfra.

  Oppslutningen om både EØS og EU øker faktisk nå i Norge, trolig pga usikre internasjonale forhold.
  Jeg tror at EØS saken i Norge kommer til å ligge helt død helt fram til Brexit forhandlingene er avsluttet, først da vil det være mulig å kunne tenke på feks utmelding av EØS.

  Hvis det blir rødgrønt flertall ved valget i høst, så kan det muligens være enklere å presse Ap etter valget til å endre politikken som Steigan her omtaler. Et sterkt Sp (og SV) som truer Ap med velgerflukt, kan kanskje klare å presse Ap til å endre kurs etter Stortingsvalget når Aps lilla-stemmer har blitt sikret?

  • Ok, du og KK har kanskje rett, i at «16% av Aps velgere [er] motstandere av EØS.». De fleste andre av dem vet da åpenbart ikke sitt eget beste. – Men blant de lokal-aktive er flest mot EØS, ihvertfall her i byen.

   Kjenner du til noen undersøkelse blant Aps kommunestryerepresentanter nasjonalt.

   Klart «EØS saken i Norge kommer til å ligge helt død helt fram til Brexit forhandlingene er avsluttet» ihvertfall. – Avtalen UK får kan til gjengjeld gi Norge impulser til en realistisk modell for alternativ til EØS-bastardavtalen.

   Hal og dra til da
   – mot EØS. 8-[

 4. Arbeiderpartiet startet opp i 1889 under navnet det Norske Arbeiderparti (DNA).
  I dag er det alle andre arbeidere enn de norske arbeideres parti.

  Det er globalistenes parti, og mere bestemt de kapitalistiske globalistenes parti.
  Jeg vil tro forræderne kaller seg Internasjonalister når de samles til fest.
  De har aldri skjønt det nasjonale spørsmål, som har voldet arbeiderbevegelsen mye bry og millionvis av liv de siste 150 år.
  Satt på spissen, kan man ikke være en ærlig internasjonalist, dersom man ikke er en god nasjonalst og behandler det nasjonale spørsmål korrekt.

  • Når DNA’et har fått kromosomfeil er kastrering den eneste kuren.

   Etter en lengre periode med hyppig innavl har AP utviklet syndromet FAP, bedre kjent under navnet Fremmedarbeiderpartiet, en uhelbredelig kromosomfeil i arvematerialet som gir sterkt utslag i tilstanden Autistisk Globalist. Autistisk Globalisme er som kjent en sinnsforstyrrelse med kraftig innslag av mentalt tunnelsyn, som gir et ensrettet atferdsmønster, der tvangstanker om anerkjennelse fra klanen og en titulert stilling i det store utland overstyrer all annen personlig integritet og fornuftig kapasitet. Utplyndring og rasering av sitt eget habitat har blitt et vanlig symtom på at tilstanden for disse sinnslidende har nådd kritisk masse, da samfunnet forøvrig kun blir betraktet som et middel for egen næring.

   P.S: Forkortelsen FAP må ikke ved noen omstendighet forveklses med det eksisterende og populære utrykket av samme navn, selv om betydningen tilfeldigvis er nokså beskrivende for hvordan politikken formes innad i partiet når det kommer lovstridige føringer fra EU og USA.

  • Ja – det framgår jo av ordets sammansättning; att företeelsen som åsyftas rör vid «något» (inter =) mellan nationer. Och något «mellanting» i mellom ingenting noe redan särskilt på förhand givet är svårt att identifiera… eftersom skillnaden, («mellanrummet»), därmed (till synes) «upphävas»… såvida ikke «mellanrummet» = ingentinget är den redan givna ikke-ontiskt «ontoligiska» utgångspunkten för den handling som skapar ting ur ingenting över fysiken.

   Predikamentet «Proletärer i alla länder – förena er!»… var månne ikke primärt en inter- utan i första hand en nationell uppmaning?

 5. Det med å presse AP fra «venstre» må være en nedslitt parole fra den tid Torstein Dahle var formann i Rødt. Under hans tid lovet man å være AP-loyalist såfremt AP var stødig på uførepensjonen. Det var liksom litmus-testen.
  Og siden framstår jo denne Støre som noe av en kultfigur og redningsmann for «venstresida» skjønt ingen på den kanten har laget en liten pamflett om hva som har vært Støres politikk gjennom årene.
  Det kan man fort sjekke ved å lese hans taler fra fransk og engelsk holdt i internasjonale fora – de finnes på UDs arkiv.
  Saken er den at Norge aldri noengang har hatt en så monoman globalist i toppolitikken som Støre. Selv Kristin Clement,med to Bilderbergermøter bak seg, er en spurv i sammenligning.

 6. Det at en fremmed makt (EU) tillates å gi lover til Norge, er et klart brudd på Grunnloven, altså konstitusjonen som Norge som nasjon og stat bygger på. EØS-avtalen er med andre ord i strid med Grunnloven, og dermed ulovlig.

  Til tross for at det ulovlige med denne avtalen har blitt påpekt flere ganger av juridisk kompetanse på området, kjører et flertall på Stortinget konsekvent videre på rødt lys, åpenbart uten å bry seg et dugg med at de deltar i en ulovlighet.

  Hvor henger demokratiet, når et mindretall kan tillate seg å ignorere Grunnloven, og også folkets flertall i valg, samt utallige meningsmålinger? Er det mulig å kalle Norge for et demokrati før denne uretten blir fjernet?

  • Demokratiet i begrepets egentlige betydning er forlengst avviklet. Her er det makta som rår og den befinner seg utenfor Norges grenser om vi har noen. Grunnloven i denne sammenhengen er ikke verdt papiret den er skrevet på.

   Men det stunder til valg og man ser og hører det vanlige peset for å blåse opp noen ubetydelige, nærmest symbolske småsaker i håp om å skape en illusjon av politiske motsetninger. Senterpartiet er såvidt jeg kan se det eneste som pr.holdning er verdt å stemme på. Men partiets talskvinne i utenrikspolitikken, Navarsete, er for svak.

   Generelt er det i et demoralisert Vesten kun opprør, demonstrasjoner og illegale aksjonsformer som kan utrette noe. Men i steden avreagerer vi og skriver frustrasjonen og raseriet av oss på internett.

   • Av en man med mycket skägg i fejset skrevs det på 1800-talet något i stil med «att varje samhällsepok går havande med betingelserna för sitt eget upphävande»… jag har länge saknat en praxisförståelse av denna «sanning» som inte bara og främst, (säg sedan 30-talets klasskompromiss/er), i de ständigt skapade och revolutionernade betingelserna blott ser till de «makt» eller «kapitalistiskt» systembevarande tendenserna i den permanent pågående revolutionen av livets reproduktion och kommunikationens rörelseaspekter i termer av produktivkrafter/produktiolnsförhållanden.

    Den «eviga upprepningen»; ett exempel…
    Kommunism är inget tillstånd, inte en idé, som verklighetens karta orienteras efter, utan den verkliga rörelse som upphäver alla tillstånd… vi får nu börja teckna om allt nytt på gammalt vis

    «Aldrig det samma»; ett annat exempel…

    «Allt som är tänkt kan redan ha tänkts ut sju gånger. Men skulle det tänkas en gång till, i en annan tid och ett annat läge, skulle det inte längre vara det samma. Det är inte bara tänkaren utan framför allt det tänkta som har ändrat sig under tiden. Det förståndiga måste visa sig vara bra och nytt igen. Följderna har särkilt visat sig bland de stora västerlänska tänkarna. De har samtidigt både räddat ljuset från Grekland och förvandlat det.»
    (Ernst Bloch översatt till svenska )

    «Frihet är tvånget att välja»… kap i tal… keps eller stormhatt är parla mentalt olika tänk med samma retorik.

 7. «På spørsmål om det i dette perspektivet fins noe håp for mennesket som art, om vi vil få leve like lenge og lykkelig som for eksempel dinosaurene i sin tid gjorde, så svarer Bongard ja. Og han mener at demokratiet er redningen, men legger ikke skjul på at det må en politisk revolusjon til for at det skal gå oss godt i lengden.»

  http://www.nettavisen.no/1511289.html

  Denne politiske revolusjonen kommer i alle fall ikke fra arbeiderpartiet! Kan den komme fra Mot Dag AS????

  • Fra lenken din:
   «- Det handler om trangen til å skaffe seg ting. Alle kjenner til den følelsen vi får når vi kjøper akkurat det vi har lyst på.»

   Vi vet vel også at denne trangen kommer av frykten for å sulte/fryse/ikke ha nok til seg og sine. Og at dette ville vært opplevd tryggere, og fjernet den sykelige (?) trangen til å ville ha stadig mer, hvis vi ikke brukte byttemidler /penger som forandret verdi, og ble trikset med, gjennom renter styrt fra andre land/FED. At det var samfunnets tilgjengelige arbeidskrefter som gav oss trygghet; «valuta i oss selv», ikke et pengesystem som vi hverken skjønte eller hadde kontroll over. Og at våre ledere ikke er opptatt av vår velferd, men vår skatteevne,- og gjerne ser at prisene ( og skattene ) stiger, mens de naturlig burde gå nedover ettersom den tekniske/teknologiske utviklingen gjør dette mulig.

   / Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet — som en hard virkelighet at disse «bilder» styrer verden. Nekt nå ikke det at «pengene styrer verden». Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». Vi opplever at man slår mysen i kloakken «fordi det er for mye ost». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene (= de virkelige verdiene) for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» «steg» og «sank», pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er. Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger?»

   http://www.samfunnsliv.no/kunst-17.html

   Bildet oppleves altså som virkelighet. Og folk drømmer endog så energisk at de lager verdenskrig for å få markeder for avsetning av varer! Ellers blir det «krise», «finanskrise» osv. Som om pengene var noe annet enn måleenheter og regnskapsmidler som meter og centimeter, liter og hektoliter.`/

 8. […] På LO-kongressen i 2017 ga Jonas Gahr Støre et inntrykk av at han ville følge opp LOs krav om at at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. Dette var spill for galleriet.  […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.