Ap stemte ned forslag om å sikre norske lover og avtaler framfor EØS

0

LO-kongressene i 2013 og 2017 har vedtatt at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. På LO-kongressen i 2017 ga Jonas Gahr Støre et inntrykk av at han ville følge opp LOs krav. Fri Fagbevegelse skrev:

Støre mener at ved å putte ILO-konvensjonene inn i Menneskerettsloven vil ILO-konvensjonene gis forrang foran EØS-avtalen: «I norsk lov har vi gitt visse menneskerettighetskonvensjoner en ekstra sterk stilling. Menneskerettsloven fastslår at disse internasjonale avtalene går foran norsk lov. De har, som det heter på fint, forrang», sa Støre til LO-kongressen.

Dette var utvilsomt en grunn til at LO-kogressen fattet det vedtaket den gjorde.

I Stortinget prøvde Senterpartiet og SV å følge opp kongressens vedtak. ABC Nyheter skriver:

Stortinget må be regjeringen gjennomgå og sikre at norske lover, forskrifter og tariffavtaler er overordnet EØS-regler på arbeidslivsområdet.

Det foreslo SV og Senterpartiet for Stortinget.

Men da avstemningen kom 9. juni, fikk de, uten at det til nå har vakt oppmerksomhet, bare sine egne stemmer for det.

Et overveldende flertall ønsket ikke en prosess som skulle munne ut i en konklusjon om at Norge skal holde på sine egne lover og tariffavtaler dersom de kommer i motstrid til EUs lovverk.

Også Arbeiderpartiet stemte mot forslaget, som oppfyller det LO-kongressene i 2013 og 2017 har vedtatt:

At norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.

Det burde ikke overraske noen. For Arbeiderpartiet er EØS-avtalen hellig. Det var Gro Harlem Brundtland som kuppet dette nesten-medlemskapet i EU gjennom på tross av at folket hadde stemt nei. Dette har vært skjebnesvangert blant annet for norsk fagbevegelse og arbeidsliv. Opposisjonen i LO prøvde å gjøre noe med dette, men lot seg temme etter løftene fra Støre.

I 2013 sa landsmøtet i Fagforbundet:

«EØS har utviklet seg til å gi så store problemer for norsk arbeidsliv, at Fagforbundet går inn for å fjerne EØS-avtalen fra arbeidslivsspørsmål og faglige rettigheter.»

Men på LO-kongressen gikk forbundets leder, Mette Nord, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, mot sitt eget forbunds vedtak.

Senterpartiet og SV var overrasket over at Arbeiderpartiet ikke støttet deres forslag i Stortinget. Det burde de ikke ha vært. Støre har gjort det helt klart at han som statsminister ikke vil kreve fjerning av bestemmelsene i EØS-avtalen om at EUs lover skal ha forrang i konflikt med norske regler eller internasjonale avtaler Norge har inngått.

De som tror at de vil kunne presse Arbeiderpartiet til venstre bør merke seg realitetene og ikke gi folk urimelige forhåpninger.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelSaudi-Arabia drepte minst 25 sivile da de bombet et marked i Jemen
Neste artikkelSyria krigen opptrappes, nå åpen internasjonal militærkonflikt som lett kan utvikle seg til noe langt verre
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).