Ap stemte ned forslag om å sikre norske lover og avtaler framfor EØS

0

LO-kongressene i 2013 og 2017 har vedtatt at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. På LO-kongressen i 2017 ga Jonas Gahr Støre et inntrykk av at han ville følge opp LOs krav. Fri Fagbevegelse skrev:

Støre mener at ved å putte ILO-konvensjonene inn i Menneskerettsloven vil ILO-konvensjonene gis forrang foran EØS-avtalen: «I norsk lov har vi gitt visse menneskerettighetskonvensjoner en ekstra sterk stilling. Menneskerettsloven fastslår at disse internasjonale avtalene går foran norsk lov. De har, som det heter på fint, forrang», sa Støre til LO-kongressen.

Dette var utvilsomt en grunn til at LO-kogressen fattet det vedtaket den gjorde.

I Stortinget prøvde Senterpartiet og SV å følge opp kongressens vedtak. ABC Nyheter skriver:

Stortinget må be regjeringen gjennomgå og sikre at norske lover, forskrifter og tariffavtaler er overordnet EØS-regler på arbeidslivsområdet.

Det foreslo SV og Senterpartiet for Stortinget.

Men da avstemningen kom 9. juni, fikk de, uten at det til nå har vakt oppmerksomhet, bare sine egne stemmer for det.

Et overveldende flertall ønsket ikke en prosess som skulle munne ut i en konklusjon om at Norge skal holde på sine egne lover og tariffavtaler dersom de kommer i motstrid til EUs lovverk.

Også Arbeiderpartiet stemte mot forslaget, som oppfyller det LO-kongressene i 2013 og 2017 har vedtatt:

At norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.

Det burde ikke overraske noen. For Arbeiderpartiet er EØS-avtalen hellig. Det var Gro Harlem Brundtland som kuppet dette nesten-medlemskapet i EU gjennom på tross av at folket hadde stemt nei. Dette har vært skjebnesvangert blant annet for norsk fagbevegelse og arbeidsliv. Opposisjonen i LO prøvde å gjøre noe med dette, men lot seg temme etter løftene fra Støre.

I 2013 sa landsmøtet i Fagforbundet:

«EØS har utviklet seg til å gi så store problemer for norsk arbeidsliv, at Fagforbundet går inn for å fjerne EØS-avtalen fra arbeidslivsspørsmål og faglige rettigheter.»

Men på LO-kongressen gikk forbundets leder, Mette Nord, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, mot sitt eget forbunds vedtak.

Senterpartiet og SV var overrasket over at Arbeiderpartiet ikke støttet deres forslag i Stortinget. Det burde de ikke ha vært. Støre har gjort det helt klart at han som statsminister ikke vil kreve fjerning av bestemmelsene i EØS-avtalen om at EUs lover skal ha forrang i konflikt med norske regler eller internasjonale avtaler Norge har inngått.

De som tror at de vil kunne presse Arbeiderpartiet til venstre bør merke seg realitetene og ikke gi folk urimelige forhåpninger.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.