Ukraina mot åpen fascisme?

0
Arsen Avakov Foto: ABC News Australian Broadcasting Corporation

Av Bjørn Ditlef Nistad

Mye tyder på at dagens ukrainske regime – en oligarkklikk som styrer ved hjelp av en skjør allianse med høyreekstremistiske bander – er i ferd med å bevege seg mot åpen fascisme. Dette skyldes trolig en økende misnøye i befolkningen med vold, kaos, vanstyre og en økonomi i oppløsning.

Til tross for at de risikerte å bli banket opp av høyreekstremister, deltok titusener av ukrainere i demonstrasjoner for å markere Seiersdagen 9. mai, altså seieren over Hitler-Tyskland i Den store fedrelandskrigen. Dette skriver jeg om her.

Kiev-regimet er provosert over at politiet i deler av Øst-Ukraina prøvde å beskytte folk som ville markere Seiersdagen 9. mai, mot høyreekstremister.

På et par steder i Øst-Ukraina prøvde lokale politimyndigheter å beskytte krigsveteraner og andre som markerte Seiersdagen, mot høyreekstremistene.

Dette har åpenbart provosert dagens ukrainske makthavere. På Facebook offentliggjorde Kiev-regimets innenriksminister, Arsen Avakov, 10. mai en uttalelse om at han hadde sparket politiledelsen i Dnepropetrovsk oblast og Dnepr by på grunn av politiets opptreden under demonstrasjonene. Se her.

Arsen Avakov Foto: ABC News Australian Broadcasting Corporation

Andre går lenger i sitt oppgjør med krigsveteranene og vanlige borgere som de hevder er forrædere og femtekolonnister.

Leder av Høyre Sektor og Rada-representant Dmitro Jarosj kritiserer myndighetene for ikke å ha tydd til mer drastiske tiltak enn utrenskinger i politiet i oppgjøret med de forræderske ”koloradobillene”. Se her.

Den Kiev-lojale ordføreren i Dnepr, Boris Filatov, tar til orde for å danne frikorps av den type man hadde i Tyskland på 1920-tallet for å bekjempe aksjoner som markeringen av Seiersdagen. Se her.

Rada-representant Andrej Denisenko tar til orde for å behandle krigsveteraner og andre angivelige forrædere på samme måte som man behandlet russiskvennlige femtekolonister i Odessa 2. mai 2014 og i Mariupol 9. mai 2014, altså ved å massakrere flere titall av dem. Se her.

(Uttalelsene til de ukrainske politikerne på deres Facebook-sider er hentet fra et russisk debattprogram der temaet var hvordan man burde forholde seg til personer som hånet Seiersdagen og krigsveteranene.)

Innenriksministeren i et land sparker politiledelsen fordi politiet prøver å beskytte krigsveteraner og vanlige borgere mot voldelige høyreekstremister.

Krigsveteraner og andre som ønsker å feire nedkjempingen av Hitler-Tyskland, betegnes av parlamentsmedlemmer som insekter, forrædere og femtekolonnister, og det tas til orde for å drepe dem.

Dette skjer i et land der flere regimekritiske journalister og politikere har blitt drept, der kommunistpartiet er forbudt, og der det er vedtatt lover som gjør det straffbart å kritisere 1930- og 1940-tallets fascister og høyrenasjonalister, altså personer og grupperinger som under annen verdenskrig stod bak drapene på hundretusener av jøder og polakker.

Hva er dette om ikke fascisme?

Hvorfor tier NRK og andre ”mainstream” massemedier om det som åpenbart er fremveksten av et fascistisk regime i et europeisk land med 40 millioner innbyggere?

Og hvorfor protesterer ikke våre myndigheter og menneskerettighetsorganisasjoner?

 

Først publisert på Kaleidoskop

Forrige artikkelTorskemilliarder til Frogner
Neste artikkelHackerangrepet – en gave fra NSA