Militær etterretning uten politisk styring

16
Radaranlegget i Vardø med Globus 1, 2 og 3, et samarbeid mellom Norge og USA. Hvis hele eller deler av den hemmelige avtalen om Globus-systemet og andre anlegg ble frigitt, kunne vi fått en mer opplyst forsvarspolitisk debatt her i landet, skriver Bård Wormdal. Illustrasjon: Forsvaret
Bård Wormdal

Av Bård Wormdal

Det er noe riv ruskende galt med styringen av den militære etterretningstjenesten her i landet.  Hemmeligholdet har gjort at tjenesten kan drive forsvars- og utenrikspolitikk uten politisk styring. Etableringen av en ny amerikansk radar i Vardø, Globus III, er et godt eksempel på det.

Med beliggenhet 28 kilometer fra grensa mot vår store nabo i øst har militære overvåkningssystem i Vardø i mange tiår vært konflikttema mellom Sovjetunionen/Russland og USA.  Allerede i 1988 fryktet Sovjetunionen at USA ville bruke en ny amerikansk radar i Vardø   for å kunne skyte ned sovjetiske atomraketter mot USA slik at USA kunne angripe Sovjetunionen uten frykt for gjengjeldelse.

Dette såkalte rakettskjoldet kunne forrykke hele den globale terrorbalansen.  Russland mente sjansene ville være større for at USA ville bruke sine atomvåpen og øke faren for en utslettende atomkrig.

Radaranlegget i Vardø med Globus 1, 2 og 3, et samarbeid mellom Norge og USA. Hvis hele eller deler av den hemmelige avtalen om Globus-systemet og andre anlegg ble frigitt, kunne vi fått en mer opplyst forsvarspolitisk debatt her i landet, skriver Bård Wormdal. Illustrasjon: Forsvaret

Den aktuelle radaren i Vardø ble kalt Globus I, og ble lokalt drevet av den norske etterretningstjenesten.  Saken ble ikke kjent i offentligheten, og jeg finner ikke engang spor av saken i avgraderte dokumenter i møtereferater for lukkete møter i Stortingets utenrikskomite.  Hadde ikke saken fortjent en skikkelig politisk behandling?  Jeg mener opplagt ja. Dette var ei tid der fortsatt beroligelse og avskrekking er de to mest sentrale delene i norsk politikk mot vår nabo i øst.

Fullt så stille gikk det ikke neste gang Pentagon ønsket å utplassere en ny radar på grensa til Russland; Globus II, ved hjelp av den norske etterretningstjenesten.  (Cuba-krisen er et godt eksempel på hvordan USA hadde reagert på sovjetisk militær oppbygging nært sin grense.)

Forsvarets Overkommando sendte 24. mars 1998 ut en kort pressemelding med fokus på overvåking av   romskrot. Journalist Inge Sellevåg i Bergens Tidende avslørte at nyskapningen hadde stor betydning for det amerikanske rakettskjoldet, noe som var i strid med både norsk offisiell forsvarspolitikk og ABM-avtalen mellom Russland og USA.

Russiske myndigheter tok opp saken og protesterte   på høyt politisk plan en rekke ganger i møter med både norske og amerikanske myndigheter. Globus II´s   betydning for det amerikanske rakettskjoldet ble   senere blant annet bekreftet av tidligere statssekretær i det amerikanske forsvarsdepartementet, Philip E. Coyle.

På denne bakgrunn skulle en kanskje tro at norske politikere   skulle få interesse og bli bedre informert om   de militære installasjonene i Vardø. Det har dessverre ikke skjedd.   Dette til tross for at forholdet til Russland er det viktigste i nordområdepolitikken, og at Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesse, ifølge Stortinget.

Det var NRK som informerte de fire stortingspolitikerne fra Finnmark om at nok en ny amerikansk radar skal være på plass og operativ i 2020.   Stortingsrepresentant Helga Pedersen mente det ikke var noe problematisk med det!  En ting er behandling i åpne fora i Stortinget, men enda mer foruroligende er det at Stortingets utenriks- og forsvarskomite i lukket komitemøte trolig heller ikke ble orientert og diskuterte saken.  Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Finnmark, Kåre Simensen, sitter i Stortingets utenrikskomite. Han ble orientert av media!

Etterretningstjenesten hevder Stortinget har fått informasjon. Etterretningssjef Morten Haga Lunde sa i sitt foredrag i Oslo Militære Samfund 14. Mars 2016 at Stortinget er blitt orientert flere ganger i Forsvarets budsjettproposisjoner. Men i dokumentene står det ikke noe om bygging av en ny radar, kun om modernisering, noe som er godt kjent fra før.

Det siste tiåret er radarsystemet modernisert for omlag en milliard kroner viser amerikanske budsjetter, nettopp for å forlenge levetiden.    Her er det som stortingspolitikerne får vite for budsjettåret 2015: ”Radarsystemet Globus i Vardø er et samarbeidsprosjekt  mellom USA og Norge.  Det er besluttet at det skal gjennomføres et prosjekt for å forlenge radarsystemets levetid. Arbeidene gjennomføres frem til og med 2020.”

Etterretningssjef Morten Haga Lunde gav i sitt foredrag i Oslo Militære Samfund inntrykk av at dokumenter til Stortinget informerte om den nye radaren.  Det kan jeg ikke forstå er riktig.

Den nye radaren skal fungere sammen med den eksisterende radaren Globus II, går det fram av etterretningssjefens foredrag og Forsvarsdepartementets dokumenter til Stortinget.  Det betyr at også den nye radaren vil bli satt under direkte kommando av US Stratcom, selv om norsk offisiell politikk er full nasjonal kontroll.

Det var NRK som informerte de fire stortingspolitikerne fra Finnmark om at nok en ny amerikansk radar skal være på plass og operativ i 2020.

Professor Theodore Postol ved Massachusetts Institute of Technology, MIT, mener den nye radaren på grensa til Russland er en del av en pågående   omringning av Russland som vil føre til en militær konfrontasjon mellom Russland og vestlige land. Postol har bakgrunn fra den amerikanske marinen og Pentagon, og er en av verdens fremste radareksperter.

Vi lever i ei tid med militær spenning mellom øst og vest. Både USA og Russland ruster opp sine atomarsenal. I følge en ny amerikansk studie publisert i anerkjente Bulletin of the Atomic Science er effekten av de amerikanske interkontinentale atomrakettene nylig tredoblet.

Norge er bare en liten brikke i dette farlige spillet. For USA gjør norsk nærhet til Kola med Russlands største flåte av ubåter med interkontinentale atomraketter oss mest interessant som spionbase.  I tillegg er Globus-systemet den eneste sensoren USA har for å overvåke fiendtlige satellitter over Midtøsten for dermed kunne gå til angrep mot andre lands satellitter, noe som blir stadig mer aktuelt.

Det er i dette perspektivet en må se at det blir utplassert nok en amerikansk radar i Norge som trolig vil koste amerikanske skattebetalere mellom fem og ti milliarder kroner.  Det burde være tema for norske politikere.

Samarbeidet mellom USA og Norge om radaranlegg i Vardø er regulert i en tosidig hemmelig avtale utenfor NATO-samarbeidet i likhet med for  lytteanleggene  i Vadsø, Sør-Varanger, Fauske osv. Militær etterretning er Norges viktigste militære kapasitet, i følge NATO.

Jeg mener det må legges påtrykk  for å frigi hele eller deler av den hemmelige avtalen om Globus-systemet i Vardø og andre anlegg uten at det skader nasjonale interesser. Resultatet  kunne blitt   en litt mer  opplyst  forsvarspolitisk debatt  her i landet.  Den amerikanske etterretningstjenesten NSA har frigitt omfattende avtaletekster i  det tosidige samarbeidet  med Storbritannia.

Jeg vet at det blant medlemmer i Stortingets utenriks- og forsvarskomite er en holdning om at det er en tradisjon i  at politikere ikke blander seg inn i driften av Etterretningstjenesten, og at man ønsker å fortsette med det. Selv om fenomenet er kjent fra andre land er det tvilsomt i forhold til demokratisk styring.

Stortinget har for å avhjelpe kontrollen oppretta  EOS-utvalget, men det kan også være gode grunner for spørre hvor godt det fungerer.  EOS-utvalget har vært på tallrike forhåndsannonserte besøk i Vardø, men har ifølge regelverk ikke anledning til å reise utenlands for å intervjue informanter.

Det alt vesentlige av tilgjengelig informasjon om radaranleggene i Vardø kommer fra amerikanske offentlige kilder.  Det hjelper heller ikke på at EOS-utvalget har opplevd at  de må ta spesielle hensyn til utenlandske samarbeidspartnere for den norske etterretningstjenesten.

Tidligere statsminister Einar Gerhardsen sa en gang i forbindelse med amerikansk samarbeid om etterretning i nord at USA anså Norge som en vasallstat, altså et land med begrenset selvstendighet.  Våre politikere har mye å ta fatt i.

En ekstra oppfordring går til medlemmer av Stortingets forsvars- og utenrikskomite – spesielt til Kåre Simensen fra mitt hjemfylke, Finnmark.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


16 KOMMENTARER

 1. «…den nye radaren på grensa til Russland er en del av en pågående omringning av Russland som vil føre til en militær konfrontasjon mellom Russland og vestlige land».
  Etableringa av base for US Marines på Værnes er truleg ein del av den same strategien.

 2. Det største «problemet» er vel at OGSÅ Norge er et land bestående av dumme politikere, som klarer å lure en enda dummere befolkning.

  Da dette radarforholdet var oppe tidligere, for snart 20 år siden, uttalte politikerne følgende «Det er Norge som først får informasjonen fra radaren, og da er det opp til Norge å velge ut hva som skal sendes til U.S.A.»

  At det går å være så «teit». Det er NULL, NIL, NADA mulighet for at U.S.A. spenner noen milliarder på et radarsystem, uten at de selv får alle opplysningene først! (Det er like dumt som når folk hevder at de skjuler datakommunikasjonen sin ved å bruke det såkalte «THOR»-nettverket. Dette er et nettverk finansiert og utarbeidet av den amerikanske marines efterretningstjeneste, – verden må være full av idioter, som tror at ONI (Office of Naval Intelligence), som innehar verdens desidert beste kunnskap, og tilnærmet ubegrenset «funding» på «signal intelligence», skulle bruke en «pico-andel» av en amerikansk cent på å utvikle noe de selv ikke hadde full tilgang til!).

  Konklusjon: Verden er full av idioter!

  • Det heter «TOR», og når du ikke engang evner å stave det riktig stiller jeg meg tvilende til at du vet så veeeldig mye om dette… 🙂

   • Riktig at det heter Tor, men tror nok Bayfront har helt rett.
    Om man kunne skjule IP og bli helt anonym på nett med Tor og andre VPN klienter så ville det så klart vært forbudt for lenge siden, man ser knapt nok et eneste forsøk på å forby VPN eller demonisere det fra maktas side, mao så er det eneste man oppnår med å «gjemme» seg bak VPN er at makta ser at her er noe mistenkelig, en som prøver å være anonym, han har noe å skjule så klart så han må vi følge med på …
    Samme med de forskjellige Linux OS.

    • Det ble sannsynliggjort for noen år tilbake at amerikansk etterretning hadde forsøkt å sette opp egne TOR-noder for å få bedre tilgang, og dette indikerer at det ikke i utgangspunktet er noen innebygget mulighet for dem til å avlese IP direkte på en lite ressurskrevende måte ved å logge trafikken på en gitt nettside. TOR Project er open source og derfor vanskelig å skjule hemmelig kode i også. Men de tapper vel alltids dataene i end point hos brukeren før TOR. Og fåglarna vet hvor mange andre mulige veier til Rom det er, men det er en del. Er’u på nett, så er’u på nett, og det vil i sin natur ikke kunne gi absolutt sikker eller anonym kommunikasjon, det må i hvert fall være utgangspunktet.

     Og det er helt riktig at det at relativt få bruker kryptering og anonymiseringsverktøy etc. – alt som antas å kunne gjøre jobben litt mer spennede for Storebror, gjør at man blir mer interessant dersom man gjør det.

     TOR er primært til tre andre ting: Få tilgang til domener og siter som er utilgjengeliggjort av eget lands myndigheter av politiske grunner, skjule IP for nettsteder og besøke deep web.

 3. Denne gir meg ‘de javeau’ fra ‘De glade’ raddis- dager da du og dine oikofober prøvde å avsløre for våre fiender det vi hadde av forsvarsevne.
  Ser at du ikke har endret synet på dette

 4. Norges politikere, media, styrende organer, inkludert militær etterretning og politi er betalt og gitt ekstra privilegier fra Det Vestlige Kriminal Syndikat bak The Deep State in USA, England, EU og Vatikanet – da Norge er en strategisk brikke i dette Internasjonale Spillet om Globalisering og total kontroll av ALL VERDENS RESSURSER, som allerede 1% av verdens rikeste EIER, mens resten av verdens befolkning kun ansees som nyttige sålenge de er villige til å støtte dette systemet, enten fordi mennesker ser en kortsiktig fordel eller av pur feighet eller begge deler.

  Her er en video som forklarer den pågående kampen mot Russland, som etter oppløsningen av Øst-Europa og Sovjet-UNIONEN gikk tilbake til tradisjonelle Kristne Verdier og fikk økonomien til å blomstre, kalt Det Russiske Miraklet – som media i vesten totalt sensurerer bort, slik at Europas og USA’s stadig sterkere grep om tidligere Suverene Nasjoner kan operere under Total Kontroll av verdens 1 % – mens de resterende 99% synker ned i det Internasjonale Sentralbank-systemets utplyndring av hele Nasjoner og dets befolkning ved å låne ut penger som ikke har noen som helst verdi, og som må tilbakebetales med renter – slik at BANKENE kan stjele på»lovlig vis» våre Eiendommer og slik få tak i noe av Reell verdi. Samtidig må befolkningen som er manipulert inn i dette ulovlige robberi – betale over skatteseddelen når bankene som har erobret hele verden i sin stormannsgalskap deres Feilgrep og Destruktive metoder. De Uskyldige må Betale Regningen for De Skyldige – slik blir vi MEDSKYLDIGE i dette Syke Systemet…som er døende i vesten – derfor all mulig hets og kampanjer MOT enhver som avslører dette eller forsøker å gjøre noe med det. I dag flykter mennesker til Russland, som gikk tilbake til Kristne Verdier, som igjennom århundrer har tjent som et moralistisk og sannhetens korrektiv, og forakter alle former for løgn, bedrageri og undertrykking av menneskelig intelligens og individers kreativitet som er nødvendig for et samfunns blomstring.

  https://www.youtube.com/watch?v=Vm0lS3flnMw

 5. Forfatteren kunne også nevnt EICAT-anlegget, selv om hensikten er noe annerledes https://no.wikipedia.org/wiki/EISCAT
  For øvrig har norsk etterretning jobbet med amerikanerne siden 50-tallet ang. overvåkningen av russisk/sovjetisk territorium/aktiviteter, med fiskebåter som har skjulte radar/antenner, flyvinger, inntrengninger via norske eller finskegrensen, og til og med en tidligere norsk ski-president var spion for CIA, jfr boken «CIA i Norge».

 6. At Norge langt på vei er en amerikansk vasallstat kan vi vel bare slå fast som et faktum. Spørsmålet er heller om dette er noe som tjener land og folk?

  I det maktpolitiske interessespillet kan man godt si at Norges styrke ved forhandlingsbordet ville vært svakere uten storebror USA. Slik er nå engang menneskets psyke skrudd sammen. Vi har også en lang tradisjon for å alliere oss med de engelskspråklige landene.

  Men som for alle mellommenneskelige forhold har også dette forholdet mellom den norske og amerikanske nasjon en prislapp. Som lillebror og fremskutt linje mot Russland må vi vike på egen suverenitet, noe som i realiteten er et brudd på Grunnloven. Vi løper også en kalkulert risiko for å bli innblandet i en konflikt som egentlig ikke vedrører oss.

  Et eksempel fra fortiden er Cuba-krisen. Et eksempel fra nåtiden er krigen i Syria og Hillary Clintons løfte i valgkampen om å skjerpe innsatsen mot russisk ulydighet. Et løfte som kunne utviklet seg til storkrig.

  Dersom man veier fordeler og bakdeler, er det sannelig ikke lett å si hva som er det beste for Norge. Noe entydig svar på spørsmålet finnes ikke, men skulle Norge bryte med Nato og gå tilbake til en nøytralitetspolitikk måtte man i tilfelle bruke adskillig mer på eget forsvar.

 7. Vardø må være et av Russlands aller viktigste bombemål (atombombemål) ved en konflikt med USA. Kanskje Vardø vil være et av de første målene som Russland vil angripe og det kan kanskje skje helt i innledningsfasen til en storkrig. Og man skal heller ikke se bort fra at hele Finnmark kan bli bombet med atombomber for å forhindre at USA utplasserer mobile enheter (raketter, og radar og lytteposter) på Nordkalotten. Folk i Finnmark lever farlig ved en krig.

  • Hehe, det skal noen bomber til for å gjøre Finnmark til ørken, og ikke tror jeg det ville være så viktig for russerne heller. Radaren og enkelte militære anlegg vil nok gå opp i røyk temmelig raskt uten att det trengs atom våpen, men hele Finnmark?

 8. CIA har også permanent Base på det «norske» spionskipet «Mariata» tror jeg det var. Skipet er således kontrollert av USA, men driftes av Norge. Slik får USA sine «allierte» til å betale for deres egne operasjoner og mål om verdensherredømme. Teknikken er ALLTID å skape en fiende og skremme oss med. Russlands påståtte aggresjon er stort sett motsvar til USA og NATOs aggresjon fra nedrustningsavtalene i 1991… hvor Russland begynte å ruste ned, mens USA utnyttet situasjonen rått. Det hele var et bedrageri som nå resulterer i en ny kald krig. Etter at enda flere østblokklang gikk inn i NATO i 2004 begynte Russland å ruste opp igjen, men først i 2006.

  Jeg er også redd Jens har fått et Russlandkomplex som følge av denne spionskandalen og «Steklov» navnet. Det virker som han føler seg tvunget til å vise en uvanlig aggresive holdning mot Russland for å overbevise USA?

  Nå ser det ut til at Trump har fått samme komplex. Han går tilbake på alt og innfører nye Russlandsanksjoner. Manges håp var at han skulle begynne å samarbeide, først og fremst for å unngå storkonfrontasjon.

  Nå er det «same old song and dance»!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.