USA bruker leiesoldater på hjemmebane

0

Det hemmelighetsfulle leiesoldatfirmaet TigerSwan er blitt brukt mot dem som protesterer mot rørledningsprosjektet i Dakota. Dette viser dokumenter som The Intercept har offentliggjort. TigerSwan har sine røtter i USAs angivelige «krig mot terror», og er et redskap Pentagon og US State department har brukt i sine kriger i andre land, nærmere bestemt 46 land, ifølge Wikipedia.

Anti-terrorisme mot fredelige demonstranter

Det nye er at de også blir brukt på hjemmebane. TigerSwan er blitt leid inn av selskapet Dakota Access LLC for å sørge for sikkerhet ved Standing Rock overfor demonstrantene mot Dakota Access Pipeline. I de interne dokumentene fra TigerSwan omtales demonstrantene som «et ideologisk opprør med en sterk religiøs komponent». De sier at siden bevegelsen

“generally followed the jihadist insurgency model while active, we can expect the individuals who fought for and supported it to follow a post-insurgency model after its collapse.” Drawing comparisons with post-Soviet Afghanistan, the report warns, “While we can expect to see the continued spread of the anti-DAPL diaspora … aggressive intelligence preparation of the battlefield and active coordination between intelligence and security elements are now a proven method of defeating pipeline insurgencies.”

De fredelige demonstrantene omtales altså som om de skulle være farlige jihadister et eller annet sted på kloden, og den taktikken TigerSwan legger opp mot dem, følger samme spor. De som protesterer omtale som «terrorister», de fredelige demonstrasjonene deres omtales som «angrep» og leirene deres omtales som «slagmarka».

Det er en tvers gjennom militaristisk innstilling og politikk der fredelig sivil protest på hjemmebane møtes som om det skulle være krig. Demonstrantene utøver rettigheter de har etter det første grunnlovstillegget i USAs grunnlov, og møtes som om de skulle være terrorister.

På vei mot politistaten

Dokumentene som The Intercept har publisert viser også at politikken og taktikken til TigerSwan er samkjørt med myndighetene. Dette er enda et bilde av et land på vei mot politistaten. USA har nesten gitt opp å late som om det er noe annet enn et militaristisk oligarki. Eller som Caitlin Johnstone skriver i sin kommentar:

Soon the oligarchs might not even need to pretend, and armed troops with corporate logos on their uniforms will be patrolling the streets to make sure nobody tries to hurt their profit margins.

Vi har tidligere publisert en artikkel av John W. Whitehead der han beskriver denne utviklinga. Det er på sin plass å sitere et par avsnitt derfra:

USA Patriot Act, NDAA

Amerikas såkalte krig mot terror, som utrettelig har blitt ført siden 9/11, vil fortsette å gnage på friheten, avvikle konstitusjonen og gjøre vårt land til en slagmark, i stor grad takket være direkte samfunnsskadelige forordninger som the USA Patriot Act og National Defence Authorization Act (NDAA). Disse lovene undergraver rettssikkerheten og amerikanske borgeres rettigheter fullstendig. Slik re-orienteres hele det juridiske landskapet på en måte som sikrer at den militære unntakstilstanden, snarere enn den amerikanske grunnloven, er det det skal navigeres etter i de Forente Stater.

Militarisert politistat

Takket være føderale stipendprogram som gjør det mulig for Pentagon å overføre militært overskuddsmateriell og våpen kostnadsfritt til lokale politimyndigheter, vil politistyrken fortsette å bli omgjort fra fredskorps til en tungt bevæpnet forlengelse av det militære, komplett utstyrt med støvler, hjelmer, skjold, batonger, pepperspray, elektrosjokkvåpen, automatrifler, fullt verneutstyr, miniatyr-tanks og bevæpnede droner. Med grønt lys for å beføle, stikke, klype, elektrosjokke, ransake, legge i jern, strippe og generelt behandle hvem som helst akkurat så røft de måtte finne for godt, i nær sagt en hvilken som helst situasjon, alt med rettsapparatets velsignelse, vil Amerikas polititjenestemenn og -kvinner, som ikke lenger kun er folkets tjenere med den betrodde oppgave å opprettholde offentlig ro og fred, fortsette å holde befolkningen innesperret, kontrollert og behandlet som mistenkte og fiender, snarere enn som medborgere.

Beredskapstropp-aksjoner

Med mer enn 80.000 beredskapstropp (SWAT team)-aksjoner årlig rettet mot intetanende amerikanere i forbindelse med relativt rutinepregede politisaker, og føderale etater som krever å få ha sine egne politstyrker, vil forekomsten av mislykkede aksjoner og tap av liv fortsette å øke. Over hele landet vil beredskapstropper fortsatt bli satt inn for å håndtere en rekke forbløffende trivielle lovovertredelser og rene ordensforstyrrelser, hvori opptatt sinte hunder, familiekrangler, feilaktig utfylte skjemaer fra orkidé-dyrkere og forseelser som marihuana-besittelse.

Droner på hjemmebane

Bruken av droner på hjemmebane vil fortsette i uforminsket grad. Slik kongressen har bestemt, vil det i 2020 være 30.000 droner som patruljerer himmelen over Amerika på kryss og tvers, alt sammen deler av en bransje som omsetter for kanskje så mye som 30 milliarder dollar i året. Disse maskinene, som vil bli utstyrt med våpen, vil være i stand til å registrere all aktivitet ved hjelp av videokameraer, varmesensorer og radar. En offentlig tilsynsrapport røper at Justisdepartementet allerede har brukt nærmere 4 millioner dollar på hjemlige droner, i all hovedsak til bruk for FBI, med løfter om ytterligere 1.26 millioner dollar, så politiavdelinger og frivillige organisasjoner også kan få skaffet seg sine egne droner.

Jimmy Carter: USA er et korrupt oligarki

Tidligere president i USA, Jimmy Carter, ble intervjuet i radioprogrammet The Thom Hartmann Program i USA. Utgangspunktet var et vedtak fra Høyesterett som åpner for “ubegrenset pengebruk i politikken”. Hartmann spurte Carter hvordan han ville kommentere dette. Og Carter svarte:

Dette bryter med alt som gjorde det politiske systemet i USA så bra. Nå er det bare et oligarki med ubegrensede bestikkelser som er kjernen i det å bli nominert eller valgt til president.

Og vi kan tilføye: dette korrupte oligarkiet beskytter nå sine privilegier og sin makt mot folket med alle midler, også militære.

Eliten frykter opprør

Strategic Studies Institute i USA ga i 2008 ut en rapport med tittelen Known Unknowns: Unconventional “Strategic Shocks” in Defense Strategy Development. I rapporten tar de utgangspunkt i at i de kommende tjue åra vil ulike former for fysisk press – befolkning, ressurser, energi, klima og miljø – sammen kunne danne grunnlag for raske sosiale, kulturelle og geopolitiske endringer. De sier at dette kan føre til at store stater bryter sammen, eventuelt at også deler av samfunnsstrukturen i USA bryter sammen. Dette vil kunne føre til sosialt opprør, innrømmer forfatterne.

“Omfattende sivil vold i USA vil tvinge forsvarsmyndighetene til å legge om sine prioriteringer in extremis for å forsvare innenlandsk orden og menneskelig sikkerhet. … Uforutsett økonomisk sammenbrudd, mangel på fungerende politisk og legal orden, organisert hjemlig motstand eller opprør, store helsemessige kriser og enorme naturlige og menneskelige katastrofer kan alt sammen føre til  ødeleggende innenlandsk sjokk.” (s. 32)

Dette er ikke en dystopi. Vi er der allerede, som Jagland ville ha sagt.

 

Forrige artikkelMot Dag: Fristen for aksjetegning går ut 1. juni!
Neste artikkelMilitær etterretning uten politisk styring
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).