Ja, det står i EØS-avtalen

9
EØS-avtalen undertegnes på Korfu 24. juni 1994. Fra venstre Eivinn Berg, Bjørn Tore Godal, Gro Harlem Brundtland og Grete Knudsen

Av Anders M. Andersen
Om det stemmer at vår handelsavtale av 1973 automatisk blir gjeldande når vi seier opp EØS-avtalen? Ja, det står i EØS-avtalen.

Artikkel 127 seier at kvar avtalepart kan trekka seg med 12 månaders skriftleg varsel. Artikkel 120 seier at EØS-avtalen går føre avtalane som finst frå før og «som forplikter Det europeiske økonomiske fellesskap på den ene side og en eller fleire EFTA-stater på den annen side, i den utstrekning det samme saksområde er regulert av denne avtale». Vår handelsavtale er ein av desse avtalane. Artikkelen seier ikkje at EØS set ut av kraft, men går føre dei tidlegare avtalane. Avgrensinga til dei område EØS regulerer seier at på alle andre område gjeld avtalane unionen har gjort før. Her seier EØS-avtalen tydeleg at avtalane, mellom dei vår handelsavtale, framleis gjeld og er forpliktande.

At EØS-avtalen blir oppsagd, fører som ein ser, ikkje til at dei andre avtalane blir oppsagde. I all avtalerett gjeld ein avtale til dess han blir sagd opp (så sant ikkje avtalen sjølv seier han skal gjelda berre for ei viss tid). Det er elementær juss. Dermed er det klart at handelavtalen tek til å gjelda når EØS-avtalen ikkje lenger gjeld. Anna vil vera avtalebrot. Dette understrekar EØS-avtalen ved å visa til dei tidlegare avtalane og at dei er forpliktande for partane.

Artikkel 127 slår fast at vi einsidig kan seia opp EØS. Artikkel 120 seier at handelsavtalen gjeld og er forpliktande. Forhandlingar om det trengst ikkje. Endringar kan partane sjølvsagt forhandla om. At EU vil seia opp ein gjeldande frihandelsavtale, er derimot svært lite truleg, for ikkje å seia utenkeleg. EØS er gjensidig folkerettsleg avtale mellom likeverdige partar, og ikkje noko medlemskap. Seia opp EØS er heilt enkelt, og handelsavtalen har vi.

ANDERS M. ANDERSEN

EØS-avtalen undertegnes på Korfu 24. juni 1994. Fra venstre Eivinn Berg, Bjørn Tore Godal, Gro Harlem Brundtland og Grete Knudsen

 


 

Selskapet Mot Dag AS er nå formelt stiftet og vil være eier av nettstedet   steigan.no. Vi holder på med å tegne aksjer, og vil du være medeier, kan du tegne deg nå. Her finner du tegningsdokumentet. Konto for innbetaling av aksjekapital er 9001.29.79990.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


9 KOMMENTARER

  1. Men hva med WTO-avtalen? Hvis EØS-avtalen opphører så gjelder både den gamle handelsavtalen og WTO-avtalen. Hvem overstyrer hvilken? Og det finnes vel også noe som heter beste-vilkår klausuler (eller noe slikt) i WTO-avtalen som kan slå inn og endre den gamle handelsavtalen? I dag finnes det feks indiske IT-arbeidere i Norge, dette er noe som er regulert utifra WTO/Gats og ikke utifra EØS. Innleie av arbeidskraft fra land utenfor EØS/EU er noe som den enkelte bedrift selv fritt kan avgjøre. Tilsvarende også for outsourcing feks til India (selv om Finanstilsynet har lov til å regulere noe av dette, men Finanstilsynet har aldri stoppet noe outsourcing). Det spørs om ikke WTO/Gats åpner opp for sosial dumping.

  2. Det er vesentlig at EØS-avtalen blir sagt opp snarest mulig. Nei til EU, SV, SP og Rødt mener at alternativet er en handelsavtale med imperiet i Brussel. Det er greit at det står i EØS-avtalen at vi har fortsatt en handelsavtale med EU, men mye har skjedd på tjuefem år, ikke minst i EU. Det var 260 rettsakter, direktiver og forordninger som lå inne i avtalen når den trådde i kraft i 1994. I dag er 12.000 rettsakter og EU-tilpasningen forøvrig fra den markedsliberalistiske rødgrønne regjeringa og fortsatt med den blå markedsliberalistiske regjeringa. Hvem av disse skal eventuelt forhandle fram en oppdatert handelsavtale? Vi må slutte å lure oss sjøl.

  3. Står det i EØS-avtalen at norske politikere er pliktige til å innføre og implementere samtlige direktiver, anordninger og regler som kommer fra beistet i Brûssel?

  4. Dette har da «landsmoderen» og «arbeideren» Jonas Gard Støre ordnet for oss ! Jeg undres på om ikke noen har uteglemt en «r» i «landsmo-deren».

    • Hvert eneste land har sine HillaryS & Co. Sannheten om hva som har foregått og fremdeles er på gang i en verden vi engang vi mente vi kjente, vil komme frem i lyset og de tidligere Lands Mødre og Fedre som engang var så mektige og beundret – vil fremstå i et helt annet lys. I Europa vil flere bli fjernet, noen vil bli myrdet og andre vil rømme landet. Mye uventet vil skje i Opplysningens og Oppryddningens tid som garantert kommer.

  5. Bildebruken r direkte «feil» dette er ikke Gro som ubdertegner EØS avtalen men GRO SOM UNDERTEGNER EU avtalen sammen med Sverige Finland OG ØSTERIKE.. 5 mnd før Folkeavstemmingen.Hvor har STEIGAN dette blide fra om EØS !!han er ellers en etterettelig person.Gå inn på nettet så finner dere hele seansen filmet.Bjørn Tore Godal bekreftet på telefon at dette var. EU avtalen.

  6. «At EU vil seia opp ein gjeldande frihandelsavtale, er derimot svært lite truleg, for ikkje å seia utenkeleg.»

    Hvis du her sikter til frihandelsavtalen fra 1973, så tviler jeg på at EU vil ha særlig problem med å si opp avtalen dersom avtalen blir funnet for lukrativ til Norges fordel i forhold til andre interesser og forhandlinger. Det blir nok nye forhandlinger på samme måte som det er mellom EU og Storbrittania i dag. Der det ikke vil være ny enighet, vil WTO bli gjeldende. Handel blir det uansett, men jeg tror ikke man skal satse blindt på at handelsavtalen nødvendigvis blir like god som i dag.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.