Sveriges olagliga sanktioner drabbar civilbefolkningen i Syrien hårt

0

Av Anders Romelsjö

Sverige röstade i FN säkerhetsråd nyligen för utvidgat embargo mot Syrien på grundval av en osaklig och krigsupptrappande rapport om Syrien, som negativt påverkar fredssamtalen i Geneve. Om Sverige skött sitt ordförandeskap i säkerhetsrådet skulle en så ensidig och lögnaktig rapport aldrig tillåtits ingå i säkerhetsrådets handlingar och en omröstning borde ha undvikits eftersom det stod klart redan före att både Ryssland och Kina skulle stoppa förslaget med sina veton. Även Bolivia röstade emot. Egypten, Kazakstan och Etiopien lade åtminstone ned sina röster. Ryssland och Kina fick alltså vara diplomatiska städgummor åt Sverige och de andra länderna som stödde det provokativa förslaget till utökat embargo mot det lidande Syrien. Denna framgår av en artikel av professor Tim Anderson som skrivit den utmärkta boken ”Det smutsiga kriget mot Syrien”Tim Andersons artikel


Den kritikken Anders Romelsjö retter mot den svenske støtten til sanksjonene mot Syria rammer også den norske politikken  mot Syria. Både den rødgrønne og den blåblå regjeringa har sluttet fullstendig opp om det ødeleggende sanksjonsregimet. – PS


På regeringens hemsida kan man bland annat läsa om bakgrunden till sanktionerna att “I mars 2011 inleddes folkliga protester i Syrien som slogs ned med våld av statsmakten. Mot bakgrund av detta beslutade Europeiska unionen den 9 maj 2011 att införa riktade sanktioner mot landet och ansvariga individer.

Trots sanktionerna har, enligt Sveriges regering, “Våldsutövningen i Syrien (har) dock fortsatt och utvecklats till ett fullskaligt inbördeskrig”.

Efter en gasattack i Ghouta i augusti 2013, som nämns i dokumenten, lindrades sanktionerna, något för att den FN-ledda insatsen som med den syriska regeringens godkännande arbetade i landet med att demonterar Syriens gasvapen inte skulle hindras i sitt arbete.
Bland relevanta dokument som bifogas dokumentet finns Säkerhetsrådets resolution 2118 (2013) där det bland annat slås fast att endast en Syrienledd process kan leda fram till fred i landet. I resolutionen betonas också starkt Syriens suveränitet och oberoende men där finns inte ett ord om några sanktioner. I följande dokument gällande fredsförhandlingar i Syrien har FN fortsatt att betona Syriens suveränitet och oberoende

Förmodligen finns FN-dokumentet bifogat för att koppla samman sanktionerna med FN. Men någon sådan koppling finns inte. Sanktionerna är olagliga i strid mot den FN-stadga som Sveriges regeringen gärna säger sig stödja och står i strid med folkrätten, ett ord som Sveriges regeringen har gjort till ett honnörsord i andra sammanhang.

Den 14/11 2016 beslöt EU:s utrikesministrar vid ett möte i Bryssel att skärpa sanktionerna mot Syrien genom att man lade till 17 syriska ministrar och centralbankschefen på sanktionslistan.

Enligt en rapport från FN hösten 2016 har dessa sanktioner orsakat stor skada. (https://theintercept.com/2016/09/28/u-s-sanctions-are-punishing-ordinary-syrians-and-crippling-aid-work-u-n-report-reveals/; http://sana.sy/en/?p=89402) Enligt denna FN-rapport har sanktionerna och krisen i Syrien destabiliserat varje sektor av syriska ekonomin, omvandla en gång självförsörjande land till ett land beroende av stöd. Till följd av sanktionerna har det blivit svårt att få tag på utrustning, läkemedel, medicinsk utrustning, mat, bränsle, vattenpumpar, reservdelar till kraftverk med mera. Enligt den 40-sidiga FN-rapporten av med uppdrag att analysera humanitära konsekvenserna av sanktionerna, bedöms USA:s och EU:s åtgärder vara ”några av de mest komplicerade och långtgående sanktioner som något land någonsin ålagts”. Den beskriver ett komplext system med ”oförutsägbara och tidskrävande” finansiella restriktioner och licenskrav.

Også Norge med Ap, Høyre og FrP i spiss, driver økonomisk krigføring mot Syria

Rapporten uppger att USA:s sanktioner mot syriska banker har gjort överföringen av medel till landet nästan omöjligt. Även när en transaktion är laglig är banker ovilliga att överföra medel till Syrien pga. risken att av oönskade avgifter. Detta har gett upphov till ett inofficiell och oreglerat nätverk av valutatransaktioner som saknar öppenhet, vilket gör det lättare för extremistgrupper som ISIS och al-Qaida att överföra medel utan att upptäcktas. Detta innebär att det också är svårt att överföra pengar till hjälporganisationer för att till exempel betala personal lokalt och leverantörer. Detta har försenat eller förhindrat leverans av biståndet.
Rapporten påpekade också att handelsrestriktioner mot Syrien är ännu mer invecklade, eftersom objekt vars innehåll till minst 10 procent kommer från USA, inklusive medicinsk utrustning, är förbjudna för export till Syrien.
Syrien var först utsatt för sanktioner 1979, efter USA utsett den syriska regeringen till en ”stat som sponsrar terrorism”. Fler sanktioner insattes under kommande år, men ingen mer extrema än de begränsningar i 2011, som svar på den syriska regeringens tillslag mot terrorister.
Ett internt FN-mail informerar om att USA:s och EU:s sanktioner bidra till livsmedelsbrist och försämringar inom hälso- och sjukvården. Ett e-post från en central FN-tjänsteman varnade för att sanktionerna hade bidragit till en fördubbling av bränslepriser och medför kraftig ökning av priset på livsmedel.

Mailet anger att sanktioner är en ”avgörande faktor” för en försämring av Syriens sjukvårdssystem.

Fabriker som tillverkar läkemedel som inte helt har förstörts har tvingats stänga på grund av sanktions-relaterade restriktioner för råvaror och utländsk valuta.

Rapporten kritiserade också USA för att använda samma taktik USA fördömer, såsom beskjutning av staden Manbej i norra Syrien med, och dödade upp till 125 civila i en enda attack.”Komplettering med utdrag ur en intervju med en läkare från Aleppo. Läkare i Aleppo: Västs olagliga sanktioner drabbar civilbefolkningen

Intervjuaren: Vad anser du och det syriska folket om sanktionerna och den ekonomiska blockaden som västliga regeringar har satt i verket sedan kriget började.

Läkaren: Vi är mycket arga över dessa sanktioner och blockaden. De drabbar inte den syriska regjeringen utan det syriska folket. Till exempel så kan jag som bor i Syrien inte företa den minsta transaktion. Om jag vill skicka pengar till barnen så går det inte. Jag kan inte exprotera eller importera någonting. Det är förlamande. Som läkare vill jag kunna ersätta min medicinska utrustning. Vanligen har detta tagit en veckan. Nu tog det ett och ett halvt år för att få tag i den.

Dessa sanktioner straffar det syriska folket. Under en period upphävde EU sanktionerna, men bara för dem som boddde i terroristkontrollerade områden.
I utrikespolitiska deklarationen 15/2 sägs ”Den syriska regimen och dess allierade har genomfört en brutal militär strategi och Sverige är engagerat i att bidra till en långsiktig lösning, bland annat genom att ge kvinnor en röst i fredsprocessen. Vårt omfattande bistånd består både av akut nödhjälp och långsiktigt stöd; även till de grannländer som har tagit emot ett stort antal flyktingar.”
Kommentar:Den svenska regeringens deltagande i de illegala sanktionerna står i samklang med att regeringen inte har stött sekulära Syriens och Rysslands kamp mot den mycket kvinnorförtryckande terroristerna i Syrien, som fått en del biståndspengar. Detta är en anti-feministisk Syrienpolitik.
Den svenska regeringen har hävdat att Assad måste bort. Inte att det var det syriska folket som skulle bestämma om sin framtid vid fria val i demokratisk ordning. Regeringens position står i strid med FN-stadgan och den position som bl.a. FN har i fredsförhandlingarna, liksom Ryssland och nu ibland USA och Turkiet.
Inget nämns om Syriens legitima kamp mot terrorism som bidrar till att minska flyktingströmmarna till Sverige och EU.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.