Politisk renselse i Polen. Deler av historien skal bort.

0

Av Reinhard Lauterbach. Oversatt og berarbeidet av Per Lothar Lindtner, derimot.no

Regjeringen fjerner `alle rester fra det gamle regimet`.

Kampen for å fjerne `all kommunisme` i det offentlig liv fortsetter. Siste eksempel er et initiativ fra Polens utenriksminister Witold Waszczykowski. Alle ansatte i UD sies opp. De som ikke får tilbud om ny jobb i løpet av 6 måneder, er automatisk på gata. I begrunnelsen la Waszczykowski ikke skjul på at målet er å fjerne alle diplomater av den eldre skolen. De startet yrkeskarrieren under sosialismen før 1990, bl. a. med utdanning ved `Instituttetet for internasjonale forbindelser` i Moskva.

Fagforeningen Solidarność var ifølge wikipedia uavhengig og selvstyrt. Med sin forhistorie som drivkraft for markedsliberalismens seierstog i Polen, har denne fagforeningen ennå nær kontakt til dagens regjeringsparti PiS og står på et solid antikommunistisk grunnlag.

Men da Solidarność-klubben i UD skrev protestbrev til statsminister Beata Szydlo, fulgte en regjerings-lojal TV-stasjon TVP opp med en research: Det ble avslørt at 4 av 7 medlemmer i klubb-ledelsen også hadde studert i Moskva og en av dem var uoffisiell medarbeider i daværende polsk e-tjeneste. De kjemper altså for sin syke mor` anklaget TVP fagforeningsfolkene for.

Overfor ex-ansatte i statssikkerheten, går PiS forøvrig foran med et godt eksempel. Nylig utnevnte PiS-regjeringen ny Polen-ambassadør til Berlin, Andrzej Przylebski. Hans kone ble av samme regjering utnevnt til leder av Polens forfatningsdomstol. For 14 dager siden ble det kjent at ambassadøren i sin tid valgte å verve seg som informant for statssikkerheten. Hvilke konsekvenser det får, er ukjent.

Ut fra slike konflikter går opposisjonen i Polen ut fra at det for PiS dreier seg mindre om å kvitte seg med et uoversiktlig antall polske diplomater i nærheten av pensjons-alder, men om å `rense` diplomatiet for tilhengere av liberale partier. Det forsterkes når Waszczykowski anklager familiemedlemmer av sine UD-ansatte for `lite følelser for Polen`; Det viktigste i de nye lovene er bestemmelser som gjør det mulig å ansette folk uten utlysning, som vil svekke andelen karriere-diplomater til fordel for personer på kortsiktige kontrakter.Parallelt øker regjeringen presset på landets kommuner for å fjerne de siste `kommunistiske` gatenavn og minnesmerker:

– General Karol Swierczewski., kjent leder for `de internasjonale brigadenes` kamp mot fascismen i Spania på 1930-tallet.
– Polske Spania-kjempere generelt (`Dabrowszcsaki` etter `Dabrowski-brigaden`) skal fjernes.
– Minnesmerket over den første direktøren for Szczecin-verftet etter 1945.
– En minnestein med rød stjerne til ære for falne røde-gardister skal bort.

Fram til september skal alt slikt fjernes fra det offentlige rom.

000403_65_jahrestag_des_todes_von_general_karol_wierczewski_walterjpg
Minnesmerket over General Karol Swierczewski. Det skal altså bort. Når en regjering begynner å tukle med historien på denne måten forteller det mer enn noe annet om en umoden holdning. Slike handlinger kan nesten kalles historie-forfaslkning og minner om retusjeringspraksisen i Sovjetunionen hvor en retusjerte bilder med personer som var falt i unåde.

Heller ikke polske kommunister, som var fanger i konsentrasjonsleirene, skånes. Særlig i sentrale og vestlige deler av Polen er det ennå noe å gjøre for de politiske renserne av historien til det røde Polen. Her er minnesmerker knyttet bestemte datoer i januar eller februar i 1945. Da ble landsbyer, en etter en, frigjort av den røde armé.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.