Den svære etterretningstjenesten i USA som du neppe har hørt om

0

Nesten alle har hørt om CIA og etter avsløringene til Edward Snowden har mange også hørt om National Security Agency (NSA).

Men NGA har du antakelig ikke hørt om. Det hadde i hvert fall ikke jeg, før jeg leste om den i det amerikanske systemlojale tidsskriftet Foreign Policy.

NGA, National Geospatial-Intelligence Agency, har sitt hovedkvarter i Washington DC. Bygningen er den tredje største i hovedfstadsområdet og er større enn både CIAs hovedkvarter og Kapitolbygningen.

NGAs hovedkvarter

Likevel er NGA så hemmelig at sjøl Barack Obama angivelig skal ha vært uforstående da han tilfeldigvis fikk høre navnet av en ansatt i NGA. Mens NSA er ekspert på å overvåke stemmer, er NGAs spesialitet bilder. FP skriver:

The NGA is to pictures what the NSA is to voices. Its principal function is to analyze the billions of images and miles of video captured by drones in the Middle East and spy satellites circling the globe. But because it has largely kept its ultra-high-resolution cameras pointed away from the United States, according to a variety of studies, the agency has never been involved in domestic spy scandals like its two far more famous siblings, the CIA and the NSA. However, there’s reason to believe that this will change under President Donald Trump.

Bildeovervåkinga ble i sin tid utviklet for militære formål, men en rapport fra Pentagon tyder på at systemet i økende grad vil bli brukt også til innenriks overvåking i USA, blant annet via bildeopptak fra droner.

FT skriver:

In 2016, unbeknownst to many city officials, police in Baltimore began conducting persistent aerial surveillance using a system developed for military use in Iraq. Few civilians have any idea how advanced these military eye-in-the-sky drones have become. Among them is ARGUS-IS, the world’s highest-resolution camera with 1.8 billion pixels. Invisible from the ground at nearly four miles in the air, it uses a technology known as “persistent stare” — the equivalent of 100 Predator drones peering down at a medium-size city at once — to track everything that moves.

Pentagon regner med mer opprør og uro i USA i årene som kommer, så da vil NGAs kompetanse komme til nytte.

Pentagon har utviklet nye operasjonsregler som baner vei for å bruke militære styrker innenriks.

Den nye regelen sier:

”Føderale militære kommandanter har autoritet til i ekstraordinære omstendigheter, når det ikke er mulig å sikre seg forhåndsgodkjenning fra presidenten og når rette lokale myndighet ikke er i stand til å kontrollere situasjonen, å sette inn styrker i aktiviteter som er nødvendige for å slå ned omfattende, uventet sivil uro.”

Venter og frykter opprør og revolusjon

I 2008 kom det amerikanske forsvarsdepartementet med det de kalte en moderniseringsstrategi.

Der ser de for seg at

  • Globaliseringa vil skape så store økonomiske forskjeller mellom folk at det vil kunne stimulere til opprør.
  • Ofrene for de økonomiske og kulturelle virkningene av globaliseringa vil bli tiltrukket av radikal anti-regjeringsideologi.
  • Miljøkatastrofer og økende rivalisering om ressurser som mat vann og energi vil kunne skape omfattende sivil uro.
  • Global oppvarming og naturkatastrofer vil kunne føre til humanitære katastrofer som igjen danner grunnlaget for sosial uro.

Samme år kom en rapport fra US Army’s Strategic Studies Institute som sa at en serie med hjemlige kriser kunne utløse sivil uro i stor skala. Man så for seg at dette kunne bli utløst av økologiske katastrofer, økonomisk sammenbrudd, alvorlige helseproblemer (epidemier?) og at dette igjen ville føre til sammenbrudd i lov og orden og hjemlig opprør eller forsøk på revolusjon («purposeful domestic resistance or insurgency”).

Ut fra slike vurderinger sørget forsvarsdepartementet for å sikre seg retten og muligheten til å sette inn militære styrker mot egne landsmenn i USA. Pentagon begynte så å bygge opp en styrke på 20.000 menn og kvinner som skal ha i oppgave å slå til mot slik sivil uro. I 2009 finansierte US Army en studie fra RAND Corp som nettopp skulle trekke opp linjene for en slik militær styrke for å slå ned hjemlige opprør.

Den alvorlige økonomiske krisa og de økte sosiale motsetningene i USA har fått Pentagon til å forberede seg på å bruke militære styrker mot egne innbyggere, samtidig som også politiet militariseres – naturligvis under påskuddet om å bekjempe terror.  I Defense Authorization Act fra 2011 får det militære rett til å arrestee og fengsle folk, inklusive amerikanske innbyggere, uten å utforme en anklage eller stille dem for retten.

Forrige artikkelPolitisk renselse i Polen. Deler av historien skal bort.
Neste artikkelTolfa – città di cavallo e natura stupenda
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).