Hva driver Norge med for tiden i Syria?

0

Av Eva Thomassen
På spørsmål om opprørsgruppene Norge samarbeider med i Syria er del av våpenhvileavtalen mellom syriske myndigheter og opprørsgrupper, gjengir ABC Nyheter 21.02.2017 Søreides svar:  «Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) vil ikke svare på om norskstøttede opprørstyrker i Syria støtter våpenhvilen. Men er fast bestemt på at Norges bidrag ikke omfattes av våpenhvilen».

Spørsmålene som er rettet til forsvarsministeren og UD om Norge, gjennom de opprørsgruppene de støtter, er del av våpenhvileavtalen fremforhandlet mellom syriske opprørsgrupper og syriske myndigheter  verken vil eller kan norske myndigheter svare på.. Grunnen er at det forutsetter at Norge er invitert av syriske myndigheter til å trene syriske opprørsgrupper i samarbeid med den syriske hæren. Det er ikke Norge. Norge har invadert Syria. Norge samarbeider ikke med den syriske hæren. Det er et politisk valg Norge har tatt som er i tråd med det synet Norge har om staten Syria under ledelse av president Bashar Al-Assad. Norge kjemper for at den lovlig valgte presidenten i en suveren stat skal ‘fases’ ut.

Forsvarsminister Søreide vil ikke si noe om hvem Norge trener i Syria. Her innfelt al Nusra. Hvor mange ledd mellom Norge og dem?

Videre skriver Søreide om den norske militære innsatsen til de 60 spesialsoldatene: «Foruten militære ferdigheter omfatter treningen kunnskap om og forståelse for internasjonale folkerettslige og humanitærrettslige prinsipper.»

Det blir nærmest parodisk at deler av treningen også omfatter ‘forståelse’ for folkeretten, folkeretten som Norge nettopp har brutt når de  invaderer Syria for å trene disse opprørerne.
.Norge har ulovlig sendt 60 spesialsoldater til hemmelig sted i Syria for å trene syriske leiesoldater i en invasjonshær under ledelse av CIA. Syriske myndigheter vet ikke hvor New Syrian Army (NSA) som denne CIA- ledede hæren heter, befinner seg i Syria. Solberg-regimet har opplyst at de er sunnimuslimer og skal kjempe mot IS i områdene rundt Deir Ezoor. Det foregår i dag harde kamper mellom den syriske hæren, Russland, og  iranske elitesoldater på den ene siden og IS i og rundt Deir Ezoor. At et fåtall nytrente  syriske avhoppere fra Free Syrian Army og den syriske hæren sammen med norske spesialsoldater, skal klare å oppholde seg i skjul i disse krigssonene og hevde de kjemper mot IS er i beste fall en vits. Hvordan skal den syriske hæren skille ut disse opprørerne fra IS? De vet ikke engang hvem de er…

Søreide sier videre: «Norge er ikke en part i den interne konflikten mellom Assad-regimet og opposisjonen. Koalisjonens innsats er rettet mot ISIL». «Det er en forutsetning at styrkene som mottar norsk støtte bekjemper ISIL». «Våre partnere tar således del i kampen mot ISIL, og denne omfattes ikke av våpenhvileavtalen og de politiske forhandlingene.» Hva slags selvmotsigelse er det Solberg-regimet legger for dagen? For det første støtter Norge ‘opposisjonen’ i Syria. Alle ‘opposisjons’gruppers fremste mål er å styrte staten Syria og dens president, også NSA som består av syrere som har hoppet av den syriske hæren for å kjempe mot den.

IS eksisterer så lenge og er så sterke som de våpen de får fra Norges allierte i NATO og gulfstatene. Ønsker Norge å bekjempe IS  må de gjøre to ting: Støtte den syriske hæren og la være å støtte de landene som bevæpner IS. Da bryter heller ikke Norge folkeretten. Men, svarene Søreide kommer med indikerer det vi vet fra før. Norge støtter både opposisjonen, opprørsgrupper og de landene som bevæpner dem. Det nye er at de sier i klartekst er at de verken støtter våpenhvilen eller de politiske forhandlingene.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelMilitærekspert: – Uklokt av Norge å støtte syriske opprørere
Neste artikkelTysklands utenriksminister avviser NATOs opprustningsmål