Har en oljelobby overbevist Trump om å dele opp Irak?

13

Oljemannen Dick Cheney var en av aktivistene bak George Bush’s angrep på Irak i 2003. Som tidligere toppsjef i oljeserviceselskapet Halliburton var Cheney interessert i å sikre kontrollen over Iraks store olje- og gassreserver. Han lanserte til og med ideen om at USA ville gå overskudd på krigen, fordi den etter kort tid ville finansiere seg sjøl.

Nå later det til at en ny oljelobby har fått gjennomslag overfor president Trump om å fullføre den oppdelinga av Irak som George Bush innledet.

Analytikeren og skribenten Nafeez Ahmed, som har vist før at han har tilgang på pålitelig etterretningsinformasjon, skriver at han har fått tak i dokumenter som viser at et nettverk som er knyttet til det selskapet som ledet Trumps valgkamp, islamistiske opprørere, ExxonMobil og Koch-brødrene kan ha overbevist Trump om å splitte opp Irak.

The idea of breaking up Iraq is not new. It was, according to high-level sources in Jordan, actively discussed by Bush administration officials based on a vague plan brokered by Vice President Dick Cheney and Deputy Defence Secretary Paul Wolfowitz, a year before the 2003 invasion. Officials talked about engineering the sectarian partition of Iraq into three autonomous cantons for Sunnis, Kurds and Shi’as. This would, it was envisaged, make it easier for the US to control the country and access the oil-rich regions.

Planene ble aldri gjennomført, sjøl om de kurdiske områdene i Irak langt på vei fungerer som en stat i staten. Men nå ser det ut til at planene forlater skrivebordet. Ahmed skriver at arbeidet for å endelig dele Iran ledes av en organisasjon som kalles Committee to Destroy ISIS, opprettet i juliy 2016 av Sam Patten. De fikk tenketanken Hudson Institute, som er nært knyttet til Trump-administrasjonen til å produsere en rapport som sier at det er på tide å splitte opp Irak.

Rapporten har tittelen West Iraq: The Search for Leaders and Leverage, og en av hovedkonklusjonene er:

The solution may lie in strong regional autonomy for these areas, potentially leading in the long- term to an outright independent state.

Det er altså en rapport som argumenterer for å rive løs Vest-Irak og skape et slags bantustan der. Med på dette prosjektet er også Koch-brødrene som er ultrarike, og som har vært mye investert i olje. Ahmed skriver:

It so happens that through Koch Fertilizer Inc., the Koch brothers, who fund organizations associated with the Committee to Destroy ISIS, is now the world’s largest producer of nitrogen fertilizer, which relies heavily on phosphate supplies.
Despite the Koch brothers’ stated opposition to some of Trump’s policies — such as his immigration ban — fully one-third of his transition team had Koch ties.

En organisator av lobbyinga for å splitte Irak er selskapet Cambridge Analytica, som ledet valgkampen til Trump. I dokumentene hevdes det at det er oljereservrer tilsvarende over 100 milliarder fat i den vestlige Anbar-provinsen. Dette frister tydeligvis også ExxonMobil, for de er med på kjøret.

The move saw ExxonMobil siding with the Kurdish Regional Government’s (KRG) efforts to cement its autonomy from the central government: step one in the break-up of Iraq.

It turns out that former ExxonMobil executive Ali Khedery was also enrolled in the Committee to Destroy ISIS’ PR blitz promoting the partitioning of Iraq as the ultimate solution to the ongoing conflict.

Ali Khedery var tidligere ansatt i State Departmen og Pentagon, men gikk over til ExxonMobil i 2011. Han har også gitt råd til sekspets daværende leder Rex Tillerson, som nå er Trumps utenriksminister. Et av hans råd var at oljeselskapet skulle gå inn i irakisk Kurdistan, gå forbi sentralregjeringa og gjøre direkte kontrakt kurderne.

Avtalen med ExxonMobil er et viktig grunnlag for at myndighetene i Kurdistan i deres kamp for løsrivelse.

En slik «stat» blir ikke noe annet enn et USA-protektorat, og gitt situasjonen på bakken i Irak, blir det jihadistgrupper som kommer til å kontrollere denne oljeenklaven.

Nafeez Ahmed skriver det ikke, men dersom dette stemmer, passer det godt inn i USAs forsøk på å bruke den såkalte «krigen mot IS» til å bryte løs en USA-kontrollert enklave i det nord-østlige Syrial Dersom det skulle lykkes, ville irakisk og syrisk olje kunne føres ut under USAs kontroll fram til havner i Tyrkia.

RAND Corporation har lansert en delingsplan for Syria som ville bety at det opprettes en USA-kontrollert enklave som forbinder Raqqa med Mosul sørover og med Tyrkia nordover. RAND foreslår en deling av Syria der regjeringa beholder kontrollen i vest og Tyrkia kontrollen over grenseområdene i nord. RAND går videre ut fra at kurdiske YPG beholder en enklave i nordøst. Men det mest interessante er kanskje at RAND vil opprette en de facto USA-kontrollert sone rundt de nåværende IS-kontrollerte områdene ved Raqqa og Deir Ezzor.

Det tyrkiske senteret for strategisk forskning på Kaukasus, KAFKASSAMskriver:

«Hovedhensikten med denne korridoren er å bringe kurdisk olje til Middelhavet.»

Dick Cheney sa en gang til en konferanse for oljeindustrien at «Problemet er at Gud ikke har sett seg i stand til å plassere olje og gass bare der hvor det er demokratiske regjeringer.»

Men en islamsk stat kan gjøre susen.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. Hei Pål.
  Om ei muleg omgjering av den autonome kurdiske regionen i Nord-Irak til ein stat, skriv du m.a.:

  «En slik «stat» blir ikke noe annet enn et USA-protektorat, og gitt situasjonen på bakken i Irak, blir det jihadistgrupper som kommer til å kontrollere denne oljeenklaven.»

  Det er ikkje sikkert det er så enkelt. For 25 år sia – dvs. etter Golf-krigen frå 17. januar til 28. februar i 1991 – vart ein del av Nord-Irak eit amerikansk protektorat. Dei kurdiske leiarane Mesud Barzani og Celal Talebani tok ordrar frå USA. Og dei ønska den amerikanske Irak-invasjonen i 2003 velkomen.

  Styrkeforholda har forandra seg. Mesud Barzani – som framleis kallar seg president i Den kurdiske regionen – er framleis USA-ven. Men han er og tett alliert med president Erdogan i Tyrkia. Tyrkiske militære styrkar opererer fritt i Den kurdiske regionen. Barzani ga i fjor tyrkiske invasjonsstyrker fri gjennomgang til ein base nær Mosul, som er sør-vest for Den kurdiske regionen. Storparten av utanlandsinvesteringane i Den kurdiske regionen kjem frå Tyrkia. «President» Barzani har inngått ein avtale med Erdogan om oljehandel i 50 år. Tyrkia og Erdogan er den sterke parten i både militært og økonomisk samarbeid/samkvem mellom Tyrkia og president Barzani.

  Ut frå dette er det usannsynleg at Barzani sitt snakk om ein kurdisk stat, blir noko meir enn ord. Skal det bli noko meir, må han ha samtykke frå president Erdogan. Om det likevel skulle gå slik, kan nok jihadistgruppar kome til å operere i området, i stor grad i forståing med Tyrkia. Erdogan meiner jo at oljefelta både vedf Mosul og Kerkuk bør bli ein del av Tyrkia.

 2. Cheney er en viktig rådgiver/puppetmaster for Trump nå, sammen med Blackwater-grunnleggeren Erik Prince. I tillegg har Trump sterke bånd til bl.a. Rothschildene og Goldman Sachs, som vil profittere stort på en situasjon hvor Trump utvider IS’ kjerneområde, slik han har planlagt.

  Trump er som GW Bush på speed og kokain, og det er ikke uten grunn at han har økt et allerede astronomisk stort krigsbudsjett med 54 mrd. dollar — det kommer til å koste mye penger å finansiere IS o.l. «moderate opprørere» i flere år fremover.

  Trump tar fra de fattigste og gir til IS, al Qaida, Goldman Sachs og resten av Amerikas gullgutter.

  Men i det minste er han «anti establishment», så da er det jo greit!

 3. «The job of a disinfo agent is to insert false information into otherwise legitimate information so that it will be hard to distinguish what is fact and what isn’t. »

  Dr. Robert Duncan var han som var i den videoen du linket til med Jesse Ventura.Det dumme med å blande litt fakta og løgn er at man vet ikke etterpå om han er til å stole på , og dermed ødelegger han sin egen troverdighet ved disinfo jobben der han sansynligvis svindlet mot betaling.
  http://exposinginfragard.blogspot.no/2012/07/dissecting-claims-of-robert-duncan.html

 4. Ser vi her en form for regelrett kolonialisme?
  Dvs at USA (sammem med UK og EU) sikrer seg tilgang til et veldig oljerikt landområde (deler av Irak) for å sikre seg sin egen oljeforsyning kontra det å sørge for (som tidligere) opprettholdelse av leveranse av tilstrekkelig mengder med olje til hele verdensmarkedet?

  Under Trump kan vi anta at det vil bli opprettet bilaterale handelsavtaler og ikke lenger generelle/universelle handelsavtaler (slik som dagens WTO). Det som ligger under kan være en oppfattelse av at vi er på vei mot en verden med knapphet på olje. Da er det viktig å sikre seg selv. Man skal huske at Dick Cheney i sin tid hadde tette bånd med ledende personer innenfor det såkalte PeakOil miljøet (bla Matthew R. Simmons).

  På mellomlang sikt er det viktig for EU og USA å sikre seg tilgang på tilstrekkelig mengder med billig olje (altså ikke bare olje, men altså billig olje). Det ser ut som vestlig realøkonomi går i stagnasjon/nullvekst straks oljeprisen beveger seg over 90 dollar fatet. Jmfr årene rundt 2011-2014. I disse årene med høy oljepris over 100 dollar fatet økte derimot verdens gjeld ganske raskt (pga lånefinansier konsum i en situasjon med lave investeringer i realøkonomien). Det er godt mulig at fremtidig oljepris ikke kan bli høyere enn maks 70 dollar fatet (bortsett fra ved krig).

  (Marxister snakker om profittratens fallende tendens. Det er vel her man har kjernen i saken: kostbar energi lammer den økonomiske vekst ved at lønnsomme investeringsmuligheter forsvinner når energiprisen blir for høy, jmfr et tenkt eksempel hvor dagens strømpris plutselig skulle ha blitt 1.000 kr pr kWh, da hadde det ikke lenger vært lønnsomt å bruke maskineri og enda mindre lønnsomt å investere i nytt maskineri).

 5. Eg meiner vi etterkvart har så mykje å gå etter når det gjeld Trump, at vi med stort sannsyn kan seie følgjande: I valkampen laug han for det amerikanske folket når han påstod at han var mot alle dei krigane USA hadde starta sidan Bush. Det han eigentleg meinte var at USA hadde ført ein dum politikk som berre førte til at dei var i ferd med å miste kontrollen over Midt-Austen. USA har no pressa Europa til å førebu seg på konfrontasjon med Russland, samtidig som landet på ny har forsterka undergravingsarbeidet sitt i Kvite-Russland og Russland. Og innlemma Monte Negro i Nato i strid med folkeviljen i landet. Dei såkalte tilnærmingane mellom Trump og Putin er spel for galleriet for å førebu alvorlegare konfrontasjonar med Russland. Akkurat som Tillerson sin vistitt og retorikk på besøk i Kina bere er skalkeskjul for alvorlegare konfrontasjonar med Kina. Ein aukar ikkje militærbudsjetta med enorme summar og sender nye store militære einingar til Europa, og Sør-Korea viss ein ikkje har ei plan om kva dei skal brukast til har Det ser ut til at USA no konsentrerer seg om å byggje opp ein front mot Iran og alle som måtte sympatisere med Iran i arabarverda. NATO er til stades i Gulfen for å byggje opp militære styrkar. Dei har med andre ord framleis til hensikt å skaffe seg kontroll over Midt-Austen. Lykkast dei i dette, vil Tyrkia snart vere under full kontroll igjen. Og da kan dei trappe opp undergravingsarbeidet i Kaukasus-området og Sentral-Asia, medrekna Xinjiang-provinsen. (Det var forøvrig underleg å leggje merke til at ein Blackwateravleggjar skal etablere eit sikkerheitsselsskap i Xinjiang). Kor sentral Trump-fløya er i dette, er vanskeleg å seie. Men det ser ut til at både neokonservative haukar og neoliberale haukar i USA no sluttar rekkjene, og at Trump-fløya er ein del av det.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.