Vardøger om det liberale hegemoni og arbeiderbevegelsens defensiv

0

Fra Hans Ebbing har jeg mottatt denne informasjonen, som jeg med glede bringer videre. Tidsskriftet Vardøger tar her opp temaer som er brennaktuelle og som også er blant de temaene vi har forsøkt å belyse på steigan.no.

VARDØGER 36 om DET LIBERALE HEGEMONI OG ARBEIDERBEVEGELSENS DEFENSIV lanseres i Tronsmo Bokhandel 19. januar. Heftet belyser viktige trekk ved den liberale tenkemåten og hvordan denne bidrar til å svekke den politiske, strategiske tenkning og praksis i arbeiderbevegelsen. Den hindrer dermed den store, stadig mer sammensatte arbeiderklassen i å utvikle sitt eget politiske språk. På det viset kan høyrepopulismen framstå som et forvrengte politiske alternativ for særlig de svakeste, mest utstøtte deler av arbeiderklassen, slik fenomenene Brexit og Trump viser.
Professor Øyvind Østerud kommenterer heftet. Deretter en kort debatt. Velkommen!!

Artikkeloversikt:

 • Hans Ebbing: Innledning – Brexit, den liberale sirkel og klassekompromissets oppløsning
 • Oscar Dybedahl: Nyliberalismens sterke stat
 • Hans Ebbing: Den liberale utopi, maktbalanse og demokrati
 • Arne Overrein: Frihet, hegemoni og liberalisme
 • Bodil Christine Erichsen: Feminisme og nyliberalisme
 • Steinar Stjernø: Sosialdemokratiet og solidariteten – Fra Marx til Støre
 • Hans Ebbing: Liberaliseringen av Norge – «Den norske modellen» og dens forutsetninger
 • Olav Boye: Markedsliberalismen, Arbeiderpartiet og de fagorganiserte
 • Sven Røgeberg: Wolfgang Streeck: Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall
 • Dag Seierstad: Sosialdemokrater i Brussel – hva hjelper det?
 • Kristen Nordhaug: Klassekamper i Kina
 • Knut Kjeldstadli: Arbeiderbevegelsen og de intellektuelle
 • Sjur Kasa 1961-2015
KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.