Vardøger om det liberale hegemoni og arbeiderbevegelsens defensiv

0

Fra Hans Ebbing har jeg mottatt denne informasjonen, som jeg med glede bringer videre. Tidsskriftet Vardøger tar her opp temaer som er brennaktuelle og som også er blant de temaene vi har forsøkt å belyse på steigan.no.

VARDØGER 36 om DET LIBERALE HEGEMONI OG ARBEIDERBEVEGELSENS DEFENSIV lanseres i Tronsmo Bokhandel 19. januar. Heftet belyser viktige trekk ved den liberale tenkemåten og hvordan denne bidrar til å svekke den politiske, strategiske tenkning og praksis i arbeiderbevegelsen. Den hindrer dermed den store, stadig mer sammensatte arbeiderklassen i å utvikle sitt eget politiske språk. På det viset kan høyrepopulismen framstå som et forvrengte politiske alternativ for særlig de svakeste, mest utstøtte deler av arbeiderklassen, slik fenomenene Brexit og Trump viser.
Professor Øyvind Østerud kommenterer heftet. Deretter en kort debatt. Velkommen!!

Artikkeloversikt:

 • Hans Ebbing: Innledning – Brexit, den liberale sirkel og klassekompromissets oppløsning
 • Oscar Dybedahl: Nyliberalismens sterke stat
 • Hans Ebbing: Den liberale utopi, maktbalanse og demokrati
 • Arne Overrein: Frihet, hegemoni og liberalisme
 • Bodil Christine Erichsen: Feminisme og nyliberalisme
 • Steinar Stjernø: Sosialdemokratiet og solidariteten – Fra Marx til Støre
 • Hans Ebbing: Liberaliseringen av Norge – «Den norske modellen» og dens forutsetninger
 • Olav Boye: Markedsliberalismen, Arbeiderpartiet og de fagorganiserte
 • Sven Røgeberg: Wolfgang Streeck: Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall
 • Dag Seierstad: Sosialdemokrater i Brussel – hva hjelper det?
 • Kristen Nordhaug: Klassekamper i Kina
 • Knut Kjeldstadli: Arbeiderbevegelsen og de intellektuelle
 • Sjur Kasa 1961-2015
KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHenry Kissinger om USA, Russland og Kina
Neste artikkelDen hegemoniske liberalismen – et sjølbedrag
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).