Den hegemoniske liberalismen – et sjølbedrag

0

Liberalismen fungerer i Civita-miljøet, som forøvrig i norsk debatt, som en slags over-ideologi. Den er ikke kun et standpunkt blant andre standpunkter – i konkurranse med disse andre. Liberalismen opptrer med en ambisjon om å være standarden som andre ideologier måles etter og fordømmes eller godkjennes i forhold til. Andre ideologier inkluderes i det demokratiske fellesskap bare dersom de ikke bryter med grunnleggende liberale «verdier». De må til syvende og sist kunne fortolkes som varianter av liberalisme – enten de vet det eller ikke. Det liberale demokratiet i dag har et «filosofisk hegemoni»: «I realiteten finnes ikke filosofisk akseptable alternativer til det liberale demokratiet i dag.» (Civita-professor Lars Fr. Svendsen)

Uttrykket liberalt demokrati inneholder en mystifikasjon. Det er en historisk etterpå-konstruksjon som visker ut konflikten mellom demokrati og liberalisme. Men dersom vi mister denne konflikten av øye, forstår vi ikke hvorfor demokratiet oppsto. De som kjempet for demokratiske rettigheter – altså stemmerett, organisasjonsrett, ytringsrett, streikerett osv – gjorde det i en historisk kamp mot liberalismen og de sosiale gruppene som var knyttet til den, i Norge embedsmenn og borgerskap.»

Dette skriver Arne Overrein i artikkelen FRIHET, HEGEMONI OG LIBERALISME i siste nummer av Vardøger.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelVardøger om det liberale hegemoni og arbeiderbevegelsens defensiv
Neste artikkelEt kvalitetsorientert folkestyre
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formenn i AKP(m-l) 1975–84). Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).