Tyskland tenker matvaresikkerhet – Norge gir blaffen!

0

Før jul vedtok den tyske regjeringen dramatiske tiltak ved en matkrise. Solberg-regjeringen styrker derimot ikke norsk kriseberedskap for mat. Det er ABC Nyheter som skriver dette, og nettavisa fortsetter:

Den tyske regjeringen ser egen matforsyning i krisetider som så viktig at den nylig vedtok å kunne beslaglegge gårdsbruk.

9. desember 2016 la Solberg-regjeringen fram to svært så forskjellige stortingsmeldinger med ett felles trekk:

Verken i landbruks- og matminister Jon Georg Dales (Frp) stortingsmelding om den blåblå regjeringens framtidige jordbrukspolitikk, eller i Justis- og beredskapsdepartementets stortingsmelding om samfunnssikkerhet, varsles tiltak for å sikre befolkningens matsikkerhet.

Tvert imot antyder Jon Georg Dale der at selvforsyning er likegyldig for matberedskapen i krisetider.

Selv har regjeringen erklært styrket beredskap som ett av sine åtte utvalgte satsingsomårder.

30. november 2016 vedtok den tyske regjeringa sin nye plan for å sikre matforsyninger i tilfelle matkriser som følge av pandemier, langvarige strømbrudd eller andre forhold.

Tysklands føderale ernærings- og landbrukdsepartement fikk da fullmakt til å beslaglegge gårdsbruk, stenge matbutikker, holde andre åpne og sette inn tiltak mot plyndring.

Men Norge gir blaffen. Regjeringa ser tydeligvis ingen grunn til å ha en kriseberedskap for matvaresikkerhet.

Dette er fullstendig historieløst, sier Per Olav Lundteigen (SP) til ABC Nyheter. Virkeligheten kan bli en atomulykke eller spredning av antibiotikaresistente bakterier som fører til kraftig redusert trafikk over grensene. Da blir du blir mer avhengig av egen produksjon.

Den tyske planen går ut på at i krisetilfeller skal den tyske regjeringa kunne kontrollere hele forsyningskjeden for å sikre at innbyggerne har nok mat, skriver Huffington Post.

Men i Norge er himmelen alltid blå.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.