Tyskland tenker matvaresikkerhet – Norge gir blaffen!

0

Før jul vedtok den tyske regjeringen dramatiske tiltak ved en matkrise. Solberg-regjeringen styrker derimot ikke norsk kriseberedskap for mat. Det er ABC Nyheter som skriver dette, og nettavisa fortsetter:

Den tyske regjeringen ser egen matforsyning i krisetider som så viktig at den nylig vedtok å kunne beslaglegge gårdsbruk.

9. desember 2016 la Solberg-regjeringen fram to svært så forskjellige stortingsmeldinger med ett felles trekk:

Verken i landbruks- og matminister Jon Georg Dales (Frp) stortingsmelding om den blåblå regjeringens framtidige jordbrukspolitikk, eller i Justis- og beredskapsdepartementets stortingsmelding om samfunnssikkerhet, varsles tiltak for å sikre befolkningens matsikkerhet.

Tvert imot antyder Jon Georg Dale der at selvforsyning er likegyldig for matberedskapen i krisetider.

Selv har regjeringen erklært styrket beredskap som ett av sine åtte utvalgte satsingsomårder.

30. november 2016 vedtok den tyske regjeringa sin nye plan for å sikre matforsyninger i tilfelle matkriser som følge av pandemier, langvarige strømbrudd eller andre forhold.

Tysklands føderale ernærings- og landbrukdsepartement fikk da fullmakt til å beslaglegge gårdsbruk, stenge matbutikker, holde andre åpne og sette inn tiltak mot plyndring.

Men Norge gir blaffen. Regjeringa ser tydeligvis ingen grunn til å ha en kriseberedskap for matvaresikkerhet.

Dette er fullstendig historieløst, sier Per Olav Lundteigen (SP) til ABC Nyheter. Virkeligheten kan bli en atomulykke eller spredning av antibiotikaresistente bakterier som fører til kraftig redusert trafikk over grensene. Da blir du blir mer avhengig av egen produksjon.

Den tyske planen går ut på at i krisetilfeller skal den tyske regjeringa kunne kontrollere hele forsyningskjeden for å sikre at innbyggerne har nok mat, skriver Huffington Post.

Men i Norge er himmelen alltid blå.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKinas investeringsbank tar opp konkurransen med Verdensbanken
Neste artikkelHva som varmer kloden
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).