Bernie Sanders: Main stream media en trussel mot demokratiet

0

«Hvorfor er det slik at main stream media ser på politikk som underholdning, og i det store og hele ignorerer de alvorlige krisene vårt land står overfor? Svaret ligger i det faktum at «corporate media» eies, vel, av svære multinasjonale korporasjoner.»

Dette må vel komme fra det reformistene kaller en «konspirasjonsteoretiker»? Vel, ordene stammer fra den ikke helt ukjente Bernie Sanders, og det er et sentralt poeng i hans artikkel How corporate media threatens our democracy.

Sanders fortsetter:

These powerful corporations also have an agenda, and it would be naive not to believe that their views and needs impact coverage of issues important to them. Seen any specials lately as to why we pay the highest prices in the world for our prescription drugs, or why we are the only major country on earth not to have a national health care program? That may have something to do with the hundreds of millions of dollars each year that drug companies and insurance companies spend on advertising.
And let us also not forget that the leading personalities we see on television are themselves, in most cases, multimillionaires with very generous contracts. That does not make them evil or bad people. It just makes them very wealthy, corporate employees who bring to their jobs the perspective that very wealthy corporate employees bring.

Sanders hadde mange tilhengere i Norge under sin kampanje. Kanskje de også burde lytte til hva han har å si om eierskapet i mediene:

Who owns the media?
In 1983, the largest 50 corporations controlled 90 percent of the media. Today, as a result of massive mergers and takeovers, six corporations control 90 percent of what we see, hear, and read. Those six corporations are Comcast, News Corp, Disney, Viacom, Time Warner and CBS. In 2010, the total revenue of these six corporations was $275 billion. In a recent article in Forbes magazine discussing media ownership, the headline appropriately read: “These 15 Billionaires Own America’s News Media Companies.”
No sane person denies that the media plays an enormously important role in shaping public consciousness and determining political outcomes. The current media situation is a very serious threat to our democracy.

Dette er svært likt det jeg skrev i artikkelen «Who are the brain police?»:

Ifølge amerikanske undersøkelser var det i 1983 50 selskaper som eide 90% av mediene i landet. Allerede det var en veldig sterk maktkonsentrasjon. Men hvordan ser det ut i dag? I 2011 var det seks selskaper som kontrollerte 90% av mediene.

De seks selskapene var General Electric, som blant annet eier NBC og Universal Pictures, Newscorp, som blant annet eier Fox og Wall Street Journal, Disney, som blant annet eier ABC og Pixar, Viacom, som blant annet eier MTV og Paramount Pictures, Time Warner, som blant annet eier Tima, Warner Bros og CNN og CBS, som blant annet eier 60 Minutes.

Ingen vettug person kan benekte at mediene spiller en enorm rolle når det gjelder å forme den offentlige bevisstheten og avgjøre det politiske reultatet. Så sant, så sant. Og som Sanders skriver, så har disse korporasjonene en agenda som de bruker mediene sine til å fremme.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFascinasjonen for nytale
Neste artikkelEU vil innføre restriksjoner mot kontanter
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).