Fascinasjonen for nytale

49

Når man ikke klarer å gjøre noe for å endre en begredelig virkelighet, oppstår det tydeligvis en trang til å endre ordene som beskriver virkeligheten. Eller man ønsker å tilsløre elendigheten ved å pynte den med vakre ord. Humanitær intervensjon og humanitær bombing er typiske eksempler. Det er spesielt de herskende klassene som er interessert i at deres regime pyntes på denne måten. Men siden «de herskende tankene er den herskende klassens tanker», som Karl Marx sa, så er det en neturlov at dette vil smitte over på resten av samfunnet. Særlig den reformistiske venstresida har vært opptatt av å kamuflere sin manglende evne til å bekjempe kapitalismen gjennom å flytte kampen over i språket. Kapitalen fortsetter sin utbytting av arbeiderklassen og sin utplyndring av verden mens en impotent venstreside leker ordleker om hva som er riktige og gale ord til enhver tid. Det fine med dette er at det opprettholder en illusjon om at det foregår en «kamp», mens man desserterer den virkelige kampen. Og det gir et moderne presteskap makt til å være portvoktere, en posisjon som tydeligvis gir dem en slags tilfredsstillelse.

Nå er ikke dette noe nytt. Presteskap av alle slag har alltid gjort dette. De som har sett Life of Brian, glemmer ikke scenen med mannen som skal steines fordi han har sagt det forbudte ordet «Jehovah».

I religiøse sekter av ulike slag har denne typen definisjonsmakt vært presteskapets skarpslepne våpen mot kjetterne. Blasfemilover har til tider vært drakoniske og overtredelse forbundet med en ublid skjebne.

Vårt moderne, liberale presteskap har ikke så sterke virkemidler i sitt arsenal, men de rår over sosial utfrysing og stigmatisering, og det kan jo være ille nok. En skribent som tydeligvis aspirerer til stillingen som hjelpeprest i den politisk korrekte menigheten, er Ronny Kjelsberg. Han går ikke av veien for å bruke «Hitlerkortet» mot folk han er uenig med, slik han demonstrerte i en artikkel i Klassekampen 28. desember 2016.

Klasseperspektivet er lagt bort. Nasjonalismen står igjen. Det er også greit å merke seg begrepene «globalist» og «globalisme». Disse har ikke vært brukt særlig mye på norsk tidligere, man har i den politiske debatten heller snakket om «globalisering». Det er begreper som brukes i hovedsak av høyreekstreme og konspirasjonsmiljøer. Nazister bruker det f.eks. som kodeord om jøder, inn i de kjente konspirasjonsteoriene om «finansjøder».

Kjelsbergs metode er altså, som Øyvind Andresen har pekt på, å trekke ut en formulering fra sammenhengen det står i, deretter å klistre dette sitatet til de verste forbryterne i historia!

Men det er tydeligvis ikke nok. Kjelsberg fortsetter å argumentere for å lyse ordet globalisme, i bann (Klassekampen 25. januar 2017):

Presentasjon av den ideologiske hovedmotsetningen som «globalister vs. antiglobalister» er dessverre nettopp verdensbildet alt-right forsøker å fremme, og begrepene «globalist» og «globalisme» brukes i disse debattene av nettopp ytre høyre.
Dette kan enkelt dokumenteres ved å gjøre et søk på «globalist» på en søkemotor som ikke personaliserer resultatene. Det overveldende flertall av treffene som ikke er ordlister, nettleksikon et cetera er blogger, nettaviser eller gjengivelser av uttalel- ser knyttet til ytre høyre.
I dagens pågående politiske debatt brukes dermed «globalist» i overveldende grad om en person fra «den liberale eliten» som konspirerer mot vanlige folk – i en fortelling fortalt fra et nasjonalistiske ytre-høyre-ståsted.

Du får ikke lov å bruke ordet globalist, for det brukes av ytre-høyre, så hvis du bruker det er du på linje med dem. Veldig klassisk manipulasjon – og intellektuelt uredelig.

Globalismen er en brutal virkelighet

Begrepet globalisering har vært brukt de siste par tiårene for å beskrive den utviklinga av kapitalismen vi har sett særlig etter Sovjetunionens fall. De multinasjonale selskapene flytter sin produksjon dit de finner det for godt for å utnytte billig arbeidskraft, plyndre råvarer, unngå skatt osv. Denne prosessen er velkjent og den har bidratt til at de rikeste 0,01% av verdens befolkning har blitt vanvittig mye rikere i den samme perioden. For å fremme denne globaliseringa er det skapt et system av institusjoner og avtaler som tilrettelegger for og bygger opp under videre globalisering, slik som hele EU-systemet, WTO, G7 og vi ser det i NAFTA-avtalen, TPP, TISA og TTIP. Det burde være unødvendig å peke på hvor omfattende denne globaliseringa er og i hvilken grad den styrker de multinasjonale selskapene på bekostning av arbeiderklassen, fattigbøndene og de svakere nasjonalstatene.

Veksten i inntekten til de 1% rikeste. Noen tjener enormt på globaliseringa.

Dette har da også vært allment anerkjent på venstresida, til de grader at det har eksistert en ganske omfattende antiglobaliseringsbevegelse, som riktignok er blitt svakere de siste åra. Og for denne bevegselsen har det ikke vært noen hemmelighet at globaliseringa tjener klasseinteressene til de rikeste 0,01%. Oxfam utgir årlig statistikk over hvem som tjener aller mest på dette, og i januar 2017 viste de at verdens åtte rikeste menn har mer rikdom enn den fattigste halvparten av menneskeheten.

Globalisme er globaliseringas ideologi

For å skape et ideologisk rammeverk rundt det globale plyndringstoktet som globaliseringa er, har den absolutte overklassen utviklet en ideologi som tjener til å selge produktet. Globaliseringa framstilles som en naturlov, som noe som tjener hele menneskeheten, som er i pakt med humanisme og vitenskap. Dette evangeliet predikes i FN, i EU på World Economic Forum og i Stortinget. Det logiske navnet på denne ideologien er globalisme. At tilhengerne av globalismen ikke bruker dette begrepet sjøl, er jo innlysende. For dem er dette bare sunn fornuft. Det er de som ønsker å kjempe mot de multinasjonale selskapenes makt og mot deres politiske representanter som trenger å synliggjøre og kritisere globalismen for det den er, nemlig en ideologi for mer kapitalmakt og mer utbytting.

Når Kjelsberg vil nekte oss å bruke dette begrepet, så bidrar han til tilsløring av maktforhold. Et av hans yndlingsuttrykk er «konspirasjon», men det handler om klasseundertrykking og klasseinteresser. Globalismen er de multinasjonale selskapenes ideologi, og den tjener deres interesser.

Han vil altså overlate til ultrahøyre å snakke om globalisme. En større gave kan han vel ikke gi ultrahøyre, om han skulle lykkes. Vi ser nå at ytre høyre i Europa rapper arbeiderbevegelsens og venstresidas kampsaker, nettopp fordi venstresida har sviktet arbeiderklassen og gjort felles sak med EU-toppene og Obama. Skal vi nå også overlate kritikken av globalismen til ultrahøyre, så er i grunnen løpet kjørt.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


49 KOMMENTARER

 1. «Høyre» og «venstre» gir ingen mening i denne sammenhengen. Jeg ser du snakker om ultrahøyre og ytre høyre, men nazisme er nasjonalSOSIALISME, og er ikke plassert ytterst til høyre på noen endimensjonal akse.

  Du går i Kjelsbergs felle hvis du snakker om «høyre» mot «venstre». Det er nettopp slik han vil du skal snakke.

  Begrepsparet høyre/venstre er avleggs i politikken, og bør erstattes av noe som gjenspeiler virkeligheten.

  Forøvrig har du selvsagt mange gode poenger, men Kjelsberg kommer til å fortsette som hoffleverandør av propaganda for Braanen/Solberg-regimet. Det riktige er å ignorere ham, og naturligvis å ikke kjøpe KK.

  • Jeg forstår ikke denne uforsonlige holdningen til Klassekampen og redaktør Braanen.

   Over hele det politiske spekteret regnes Klassekampen i dag for å være landets suverent beste og viktigste meningsbærende avis. Det er imponerende hvordan KK under Braanens mangeårige ledelse har klart å opprettholde og forbedre kvaliteten. Vi har i det hele tatt ikke sett maken til kvalitetsavis i norsk pressehistorie. Pål Steigan kan være stolt av «barnet» sitt.

   Likevel kan det være gode grunner til å kritisere Klassekampen både for innhold og strategiske redaksjonelle valg. Det er en ærlig sak.

   Jeg har selv fått på trykk flere innlegg hvor jeg i skarpe ordelag har kritisert Braanen og de redaksjonelle politiske kommentatorene for lunkenhet i EØS-kampen og for å ikke ha avsverget sin støtte til det rødgrønne prosjektet. I korrespondanse med Braanen har jeg kritisert noen strategiske redaksjonelle valg, og noen ganger fått imøtekommende svar. Han har fremdeles ikke avsverget sin støtte til det rødgrønne prosjeket, men i den senere tiden har Braanen skrevet utmerkede ledere om EØS og fagbevegelsen frem mot LO-kongressen i år.

   I det store og hele er Braanen landets overlegent beste lederskribent, og det har han også vist når han skiver om det temaet vi diskuterer her. Pål avslutter sitt innlegg ovenfor med å skrive:

   «Vi ser nå at ytre høyre i Europa rapper arbeiderbevegelsens og venstresidas kampsaker, nettopp fordi venstresida har sviktet arbeiderklassen og gjort felles sak med EU-toppene og Obama. Skal vi nå også overlate kritikken av globalismen til ultra-høyre, så er i grunnen løpet kjørt».

   I gårsagens leder er dette også Braanens poeng. http://www.klassekampen.no/article/20170126/ARTICLE/170129836

  • https://www.youtube.com/watch?v=9l1yRtDWaqw&t=110s

   G.Edward Griffin har gang på gang beskrevet de mørke kreftene som står bak NWO er på Alle Sider, alt ettersom det passer og situasjonen tilsier hva som er beste strategi for å utbytte, stjele og utarme hele land og befolkninger og deres Nasjonale ressurser systematisk. Norge kommer da i en særstilling da det i hovedsak dreier seg om Energi, det er her de gigantiske pengebeløpene genereres. Flere oljeland er i dag fullstendig utarmet – og vi er på god vei, for Penge-Verdien forsvinner ut av landet i helt andre lommer enn der de hører hjemme. Hos det Norske Folk, med god hjelp av de nordmenn som er ansatt for å Tjene Det Norske Folk. Andre Nasjoner tjener angivelig sitt folk. Hva slags Demokrati er dette? Finnes det ikke to forskjellige typer: Et Representativt Demokrati og et Direkte Demokrati. I Norge overlates vi til en liten gruppe vi egentlig ikke vet noenting om. I Sveits har man gått mer og mer over til Direkte Demokrati, da man tror at mennesker har mer en god forstand på bakkenivå, i stedet for at et «Ekspertvelde» skal dirigere utviklingen som et enevelde. Også de Politiske partier i Norge kan observeres dersom de over en for lang periode som Arbeiderpartiet er ved makten, at de bytter strategi ca. hvert 10 år – svinger da mot høyre og så til venstre. Egentlig har det aldri eksistert noe annet parti i Norge. De andre er der og nyter den lille makten de får utdelt, får sine pensjoner og gir blaffen i hva som skjer med Land og Folk. Kun egeninteresse. Det er en av de største illusjoner å TRO at Fremmede mennesker vil andres ve og vel. ORDENE som anvendes er TOMME uten INNHOLD, akkurat som Pål Steigan hevder. Det ER Håp. Når et system blir for ekstremt, (de som er ved makten er totalt blinde for at det finnes andre interesser og også intelligente mennesker som ser Den TOTALE ENSIDIGHETEN, og uten at mennesker trenger å gjøre noe spesielt, SNUR sitasjonen over i DET ANDRE EKSTREME. I vår tid er det kun GLOBALISME som har vært agendaen. NASJONALSTATENES interesser har kommet helt i bakgrunnen. Det er derfor USA’s nye president forsøker å Gjenopprette situasjonen – noe som synes umulig pga den Økonomiske Gjeldssituasjonen som verden faktisk er i, men det gjøres i alle fall et forsøk.

  • Ja, hvem er han?
   På Venstresida.net går det frem at han er » Stormester med stjerne i Fantometklubben».
   Jeg vet lite om Fantomets ideologiske ståsted, men det kan jo være at han har hentet noe der.
   Forøvrig synes jeg ikke han skal ignoreres. Han gir jo grobunn for gode artikler som denne og fra andre. Jeg vil tro han har en viss leserkrets som det er viktig å snakke til og det er mye som tyder på at denne diskusjonen og diskusjonen om Klassekampen forøvrig, har gitt steigan.no mange nye lesere.
   Å bli angrepet av fienden er bra!

  • Helt enig. Mannen er ubetydelig. Problemet er at han har en viss innflytelse i noen miljøer i Rødt og Rød Ungdom. Men han har ikke noe å vise til.

 2. Jeg synes at begrepene globalister og globalisme er for upresise. På den ene siden omfatter de den økonomiske elitens forsøk på å avlyse demokratiet gjennom å avskaffe lokalsamfunns og nasjoners rett til selvbestemmelse for å erstatte den med overnasjonale og internasjonale regler som fastsettes av eliten selv. Denne bruken av begrepene er kanskje blitt den vanligste. Denne typen globalisme er et overnasjonalt diktatur. Men begrepene brukes også av dem som bare mener internasjonalt og bilateralt samarbeid uten å oppheve aktørenes rett til på ethvert tidspunkt å tilbakeføre retten til avgjørelser i et hvert spørsmål til seg selv. Og det siste er noe helt annet og demokratisk. Slik jeg oppfatter Ronny Kjelsberg, og veldig mange andre på «venstresiden», sauser de dette sammen fordi de selv er blitt en del av eliten. Så vi skulle hatt begreper som dro en klar skillelinje mellom disse diametralt motsatte måtene å forholde seg til verden på.

  • Svaret er muligens, at skal man være presise, kommer man ikke utenom begrepet Zionisme, Jødiske maktsentra og Jødiske nøkkelpersoner og deres agenda for Verdensherredømme, hvilket sannsynligvis raskt fører til anklager om rasisme og anti-Zemittisme.

   Skulle være interessant å få Steigans synspunkter på ovennevnte forhold.

 3. Du har svært rett i mye av det du skriver. Ef 6:12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high [places].
  Vil legge til at Frimureriet og de andre organisasjonene med hemmelig innhold er infiltrerte. Deres opprinnelig agenda var å gjenoppbygge Atlantis, og grunnen til at de måtte gå under radaren, var fordi de brøt Guds Lover, hvilket var ganske upop og straffbart for 5-6000 år siden. Målet om Atlantis består også etter infiltreringen, men «de» har fått et annet mål, og det er Verdensherredømme, og Frimureriets (og de andre, som Druidene, Odd Fellow, Rotary, Lions o.l) gud er Lucifer/Satan/Iblis.
  Åpen.: 18:4 And I heard another voice from heaven, saying, COME OUT of her, MY people, that ye take not part in her sins, and that ye receive not of her plagues (punishment).

 4. Vi kan ikke ha disse globalistene, de river opp limet i samfunne. Bongard er veldig klar på dette i denne korte samtalen fra sist søndag: https://radio.nrk.no/serie/mellom-himmel-og-jord/DMTL04000417/22-01-2017#t=17m56s

  Vi må bli flere!, avslutter Bongard. Kjelsbergs kampanje består i å drive arbeiderklassen til fascistene, istedenfor å slutte ring rundt Bongard. Klassekamp er å rive ned den herskende klassens makt gjennom et økonomisk demokrati, hvor alt blir likt for alle på likt.

  Boka til Bongard, «Det biologiske mennesket», bør bli stående igjen som «Bongards lille gule». (Den er nok litt større, men det er fordi det er mye «luft» i den, stor skrift, masse illustrasjoner etc. Altså ei lettlest bok!)

  • Hva er forskjellen på en en nasjonalistisk høyreekstremist og Kjeldsbergs posering, som i hans vektskål fremstår som en uopplyst fascistisk venstreekstremist? Her vil nok en selvfornektende «venstreside» bli svar skyldig.

   Globalistens filosofi har alltid handlet om å kunne bestikke/presse seg frem til utilbørlige fordeler og kontroll i korrupte, uopplyste fattige land – for å tjene seg søkkrik på utplyndring av deres råvarer og billig arbeidskraft, sluset via skatteparadis for maksimering av profitt – skattefritt.
   Globalisten sminker seg med begrep som «filantrop» for å dyrke sitt metier, «The Art Of Power & Greed» – noe «venstresia» tydeligvis har slukt rått. Av den grunn har begrepet «Globalist» blitt omdefinert og tilpasset «venstresias» egen komfortable posisjon og ønsketenkning: «Vi som tor på at økonomi og utenrikspolitikk bør planlegges på et internasjonalt plan», uten at de får noe som helst de skulle ha sagt. Og hvem «synger» internasjonalen? Det er jo Bilderbergerne, akkompagnert av en håpløs fremføring av «We Are The World» i en Tyrkisk ferieby, signert NATO.

   I Norge har vi gratis skolegang med høy internasjonal standard – og vi står fremst i køen for å ta i bruk teknologiske sjumilssteg. Av den grunn burde skolerte skribenter avstå å bruke en slik «fattigsli» demagogi for å tjene Globalistenes maktmisbruk – hvis den faglige visjonen skal legges til grunn. Her kan vi dessverre bare bekrefte at begrep som fag og visjon har fått samme betydning som ordet «filantrop».

   • Jeg har en forestilling om minst én faktor som er viktig for å forstå hvorfor så mye av globalismens sanne natur går under radaren for så mange presumptivt mer oppegående folk på venstresida, i akademia og innen skoleverket:

    Det vi gjerne kaller politisk korrekthet, som fenomen, sett i en rent sosialpsykologisk kontekst; ikke avvike fra inngruppas konsensus, samt opprettholde belønningsfølelsen ved å vite at man er den gode siden, det er nå en ting, og er forholdsvis bredt erkjente mekanismer i herværende kommentariats diktatur (tror jeg). Og hvordan henger dette sammen med holdninger til ting som globalisme, nedbygging av grenser og nasjonale identiteter, migrasjon, fattigdomsproblematikk og andre kulturer? Dårlig samvittighet er et stikkord.

    Det finnes et historisk ideologisk og kulturelt bakteppe som er vevd av tradisjoner, gradvise erkjennelser og overveiende gode intensjoner. Her er noen av trådene:

    – Den sosialistiske internasjonalen og den internasjonale sosialismen. Klassekamp og klassefellskap over landegrensene.

    – Behovet for en ny økonomisk verdensordning som tilgodeser fattige land/ utviklingsland gjenom bedre/ mer rettferdige handelsforhold. Dette var noe som ble vektlagt i litt varierende grad i retorikken fra alle norske partier f.o.m. partiet Venstre og ut aksen mot venstre fra midten av 70-tallet eller deromkring. Obligatorisk skolefilm hvert år for alle barn om «Unicef: Barn hjelper barn». Her begynner individuell dårlig samvittighet. Bøsse av papp på kjøkkenbordet med bilde av sultent biafrabarn med oppblåst mage og små fluer på øynene.

    – En voksende erkjennelse fra 70-tallet av om at natur- og miljøspørsmål og -problemer oftest ikke begrenser seg til å være adskilte, lokale problemer, men noe man må forholde seg til i et globalt perspektiv og samarbeide over alle grenser for å løse. Miljøorganisasjoner oppstår, Erik Dammanns «Fremtiden i våre hender» blir folkebevegelse i Norge. Den dårlige samvittigheten øker på. Broen fra partiet Venstre, og ungdomspartiet spesielt, til SV og RV og deres ungdomspartier, finnes også på dette punktet, men går i bue over AP, som er blitt teknokratiets presteskap og kraftsosialistene som heller bygger ut enn å verne (og dessuten stjeler Høires klær mens Høire tar seg et bad ikke så lenge etterpå, utpå 80-tallet, og siden har trivdes godt i den dressen).

    – Økning i antall mørkhuder og fremmedkulturelle fra null til noen, med tilhørende blandede reaksjoner, møter anglo-amerikansk popkultur, hippiebevegelsen og Martin Luther King. Gode nordmenn blir antirasister, men tar nok ikke alltid mørkhuder like alvorlig som seg selv.

    – Religionsfrihet som liberal og tolerant verdi, respekt for andres tro og tradisjoner (blir til religionsfrihet som tabulegging av kritikk av islam/ islamisme).

    Dette er det felles blodet i årene på mange bra mennesker med litt fartstid på baken, og et eksempel på hvordan veien til helvete ofte er brolagt med gode forsetter og dårlig samvittighet. Mye er investert og sementert i det som var viktige erkjennelser og fromme forhåpninger, ja endog en viss offervilje dersom man kunne forsake noe i fellskap og de rikeste også var med… Men disse strømningene brukes, slik denne nettavisen uavlatelig påviser, av andre krefter til andre formål enn internasjonal solidaritet og reell hjelp til selvhjelp.

    Dette er kanskje også et sett av viktige strenger å spille på for den som enda har ambisjoner om å vekke noen slumrende og selvtilfreds venstreside fra noen dvale og hjelpe dem å ikke dra sviket enda lenger nå. Kanskje kommer man lenger med informasjon og retorikk og dårlig samvittighet, enn med en foraktfull konstatering av at en stor befolkningsdel er ubrukelige og dumme, slik vi kanskje har litt lett for noen og hver her på avdelingen.

 5. Kommentarfeltdemoner som Dagfinn Klausen gir næring til dem som ønsker å opprettholde bildet av Steigan.no som en «kospirasjonsblogg» med rasistiske undertoner. Det er forstemmende, og antakeligvis medvirkende årsak til at mange vegrer seg mot å bidra med artikler og kommentarer på denne bloggen.

  • Jeg beklager virkelig at du oppfatter mine innlegg slik. Jeg forsøker så godt jeg kan å skrive om forhold som er dokumenterbare sannheter. Mye av disse er ekstremt komplekse, i og med at de involverer forhold som ikke tilhører den offentlige debatten, men har vært bevisst undertrykket i årtier, om ikke århundrer.

   Det blir umulig å diskutere Trump, eller Globalisering, dersom man ikke tar utgangspunkt i fakta. Er det forhold eller fakta i mine innlegg som du mener er feil, er jeg mere en lykkelig, dersom du kan gjøre meg oppmerksom på sådanne.

   At Steigan unngår en del av de områdene jeg tar opp, kan jeg forstå, nettopp fordi han er redd for å miste bidragsytere og lesere. Det er sannsynligvis ikke det samme som at han ikke kjenner til forholdene.

   Forøvrig synes jeg du bør unngå ord som debatt-troll bruker, for jeg velger å tro, at det er du ikke.

 6. Trump er for Arbeiderklassen, mens Venstresiden er mot Trump. Forstå det den som kan.

  On several occasions I have asked in my columns the rhetorical question: What became of the left? Today I answer my question.

  The answer is that the European and American left, which traditionally stood for the working class and peace (bread and peace) no longer exists. The cause championed by those who pretend to be the “left” of today is identity politics. The “left” no longer champions the working class, which the “left” dismisses as “Trump deplorables,” consisting of “racist, misogynist, homophobic, gun nuts.” Instead, the “left” champions alleged victimized and marginalized groups – blacks, homosexuals, women and the transgendered. Tranny bathrooms, a cause unlikely to mobilize many Americans, are more important to the “left” than the working class

  Paul Craig Roberts
  http://www.zerohedge.com/news/2017-01-26/paul-craig-roberts-demise-left

  • De tidligere kommunister ble over tid til Storkapitalister. En splittelse i Sjelen – kalles også Schizofreni eller Borderliner av de som tror de skjønner mer av den menneskelige psyke.

  • Takker for interessant innlegg. Er helt enig i konklusjonen. Merket meg imidlertid første debattinnlegg etter videoen: «Globalist = Jews. America is now where Germany was in the 1920’s and 1930’s».

   Vet mye om hva som skjedde da, men har ennu ikke lykkes sette sammen puslespillet og forutse hva det kan innebære nå.

   • Hei, mange takk – jeg har som økonom med vid-syn fulgt meget godt med – antagelig for godt, fikk kun enorme problemer i Norge så jeg lever i Spania . Fant en enda mer utfyllende og utrolig interessant video i går som forklare hele vår løgnaktige virkelighet – med bevis og nøyaktig beskrivelse av utviklingen av den Zionistiske eliten frem til i dag. Videoen var på nesten 3 timer, og da jeg tok notater fikk jeg ikke sette videoen ferdig – ca 1,5 time igjen – altså den situasjonen som vi er i nå. I dag var videoen SLETTET – jeg får ikke se resten. Men G.Edward Griffin har også dokumentert det samme. Metodene og deres Internasjonale institusjoner ble nøye beskrevet, for de finnes i dokumenter i massevis. De starter revolusjoner og kriger – det er her de enorme pengene er å hente – i Gjenoppbyggingen. Dessuten er Sentral-banksystemet et middel for å robbe det ene landet etter det andre. og vi skjønner lett hvordan man bli Billionær, ofte i løper at et par dager, mens andre mister alt. USAs «Illuminiati» og Zionister er i alle vestlige land. Marx, Engels og Trotsy (de forlot sine jødiske navn og het opprinnelig noe annet9 var alle finansiert av denne verdensomspennde mafia – for det er det de er, med det hysteriske målet å få total kontroll. Krig føres mot de land som ennu ikke har underkastet seg Sentralbank-systemet, som kun er et bedrageri. mennesker er så hjernevasket med falsk informasjon, så de vil ikke høre eller se etter ny kunnskap.

    Norterte Målene.
    1. Abolition of all Monachial Government and Patriotism to it.
    2. Elimination of private Property .
    3. Kontoll over Banking Interrests.
    4. Destruction of Traditional Family
    5. Eradicton of All Religion.

    Tidligere CIA sjef konverterte til ISLAM. Intet sto i mediene.
    En sveitsisk prest jeg fant på Youtube som var i Vatikanets Garde – sier om forholdene der: «Das ist eine Kloake».

    En god venn av meg, høytstående militær påstår Norge er et av de verste landene i verden. Antagelig pga. Olje og Gass. Det dreier seg om ENERGI. Nordmenns Pensjonsfond forsvant ut av landet – vet noen hvor? Bortsett fra de som «FLYTTER» Pengene frem og tilbake og får Provisjon.

    Er du Historiker, eller interessert i LIVET? Det må man være i denne Opplysnings-Bransjen. Vi mennesker har enormt med ressurser, ethvert menneske kan bli «Illuminert» – og ikke la seg diktere av et ondt og ødeleggende system – men den slags kunnskap er totalt fortiet. Det utdeles Nobel-priser til de som tjener andre Idealer: Farmasøytisk Industri er kun et eksempel. I dette systemet er mennesker kun «materiale» og kun nyttige sålenge de kan bidra til noe – også Revolusjoner, Borgerkrig, Sult og Død. Ingen tjener så enorme summer som på et «set-up-crash» – og vedde på Wall-Street Casinoet. Skape Panikk, og så gå inn og overta alle «Godbitene» når de ikke er verd noe. Så stiger selvsagt kurene enormt etterpå, og de aller fleste blir ruinert, mens en liten gruppe hover inn og ler seg skakke.

    Nå skal jeg ut i SOLEN og tenke på noe helt annet – noe hyggelig. Det er så viktig å finne en BALANSE i eget INDRE, hvis ikke kan vi bli syke og motløse – og DET er vel neppe hensikten med Steigans Blogg.

 7. Ja det er en positiv tolkning av globalisme. Den går sammens med Åpne grenser, Imagine av Lennon, Tro, håp og kjærlighet, glansbildet av den ene verden av solidaritet uten grenser, monokultur presentert som multikultur, medaljeutdeling til seg og sine som tror, og hat og brunskvetting på alle som ikke er med.
  Man bare må tro på det positive i mennesket.

  • Ja det er viktig å tro på det GODE i menneskene. Like viktig er det å VITE at ikke alle mennesker har Gode hensikter og se forskjellen, ikke alltid lett, men er Intuisjonen og Følelseslivet i orden er det ganske lett. Man hever seg over dualiteten (splittelsen) i menneskets Indre mellom kropp, og sjel (det Guddommelige i oss) – som kun bringer Individet i konflikt med SEG SELV – og lever i en konstant Illusjon. Lite er det opplyst om at mennesket må BLI SEG SELV BEVISST, for å kunne være Årvåken og «SE» – ikke med to øyne, men med sin Intuisjon og Instinkt som er mulig med et fullt utviklet FØLELSESLIV – uten å avvise eller fortrenge de følelser vi ikke liker – men Akseptere Oss Selv som vi ER. «To Be or not to Be is The Question» Shakespeare.

  • Har noen hørt om denne handelsbrua fra USA til EU ?» The Trans Atlantic Marketplace» ?
   Clinton, Bill – U. S. President. Created the Trans Atlantic Marketplace, a bridge between the European Union and the United States.

 8. Semantisk selvbedrag. Det er nesten utrolig her hvordan mange bidragsytere kjøper den herskende terminologi etter modell av Marx berømte setning: herskende ideologi er herskerklassens ideologi.
  Om vi et øyeblikk så bort fra dette semantiske hokuspokus, ser vi idag at de herskende klassene jobber intenst med å opprette sensur av internett,rettet mot det de kaller hatespeach og fakenews. Det er en semantisk finte som vil eliminere alt som ikke er stats-godkjente tanker.
  I Tyskland spanderer staten nå store summer på å bygge opp politisk korrekte stiftelser a la Amadeu-Antonio til å ta seg av sensur og overvåkning på nettet. Hvor er det man rekrutterer til dette? Fra de Links-Grüne, skriver tysk presse. Et enormt apparat – av redsel for at de ukorrekte kan gjøre brakvalg.
  Hva er det så herskerklassen hater mest idag? «Venstresida» definitivt ikke, som er godt i seng med den.
  Den hater alle partier som er imot EU og Nato og der er jo ikke «venstresida» i praksis idag. Praksis.Glem ikke Syria.
  Mot EU og Nato var hovedparolene for NKP,SV og AKP i en lang historisk periode.
  Det er bare sett fra Makten synspunkt at dette er en forbrytelse. Og den går til harde tiltak for å knuse dette.
  KZ anbefaler ignorering og ikke kjøpe Klassekampen.
  Det er ikke sånn man gjør det ifølge sosialistisk type teori. Ronny Kjeldsberg og hans eventuelle fraksjon i Rødt og Rød Ungdom må teoretisk utfordres og knekkes.
  Men dette er det helt umulig å gjøre såfremt kritikerne hemningsløst opererer med de definisjonene og den språklige terminologi som makten dikterer. Helt umulig.

 9. Jeg opplevet i går å få slettet flere innlegg, samt flere gode tilsvar, sannsynligvis på oppfordring fra en av mine meddebattanter her på forumet. Pål er klar over forholdene, så jeg tar det som tegn på at det er etter hans ønske. Dette respekterer jeg selvfølgelig fullt ut.

  Når det er sagt, oppever jeg Steigan som meget dyktig og faktamessig førsteklasses, når det gjelder det han skriver.
  Men, som i krig, er det ikke bare nødvendig med gode beskrivelser fra slagmarken. Man må også kjenne sine fiender, hvem de er, hva de står for, og hvilke mål de har satt seg.

  Researcher man dette, vil man fort finne ut at man i hvert fall må gå tilbake til perioden før, under og etter WWI og WWII, og få full oversikt over hvem hva og hvordan, for å forstå det vi nå opplever. Aktørene er nemlig de samme. De har nærmest ubegrensete midler, utøver ekstremt stor innflytelse og deres mål er ikke til våres, eller våre etterfølgeres, fordel.

  Mye av det som må avdekkes i denne forbindelse er ubehagelig, sosialt ukorrekt, men, etter min mening helt nødvendig, for å kunne sette Steigans gode artikler inn i en videre sammenheng.

  Jeg håper Steigan innser nødvendigheten for dette, og at han finner en balansegang som gjør det mulig å trekke frem disse viktige bakmenne, uten å miste lesere, fordi de opplever han som for radikal.

 10. Pål skriver:
  «Særlig den reformistiske venstresida har vært opptatt av å kamuflere sin manglende evne til å bekjempe kapitalismen gjennom å flytte kampen over i språket. Kapitalen fortsetter sin utbytting av arbeiderklassen og sin utplyndring av verden mens en impotent venstreside leker ordleker om hva som er riktige og gale ord til enhver tid. Det fine med dette er at det opprettholder en illusjon om at det foregår en «kamp», mens man desserterer den virkelige kampen»

  Det er ikke så mye nytt under solen, som det heter. Rudolf Nilsen kommenterte dette i diktet
  «En sørgelig vise» i
  EN SØRGELIG VISE

  I sekretariatet
  der kan de dyktig prate.
  De har slik sympati
  når tungen er på gli
  med modig kamp og dristig tross
  og vil så gjerne lede oss
  i sekretariatet.

  I sekretariatet der er de ikke late.
  Å nei, de henger i
  med innbitt energi
  og skriver i en protokoll
  protester i mot tvang og vold
  i sekretariatet.

  I sekretariatet
  de dyrker klassehatet.
  Der vil de oss befri
  fra nød og tyranni
  og avgjort sette makt mot makt.
  Det er så sant som det er sagt
  i sekretariatet.

  I sekretariatet
  de tigger ansvarsflate
  og unngår bryderi
  for landets industri.
  Slik kryper de på maven frem
  og fører kamp med fynd og klem
  i sekretariatet.
  LENKER
  En sørgelig vise
  https://www.youtube.com/watch?v=eua4dRzfmMQ

  • Her i kommentarfeltet kan vi kanskje erstatte ordet sekretariatet med kommentariatet i Rudolf Nilsens dikt – eller kanskje kommentariatet fortjener et eget dikt?

  • Ser at RK skriver på siden sin
   «Kronikken min 28. desember har falt Øyvind Andresen tungt for hjertet (24. januar). Det er forståelig. Men når Andresen påstår jeg bedriver «brunsverting» er det feil. Jeg mener på ingen måte Andresen er noen fascist.»

 11. Jeg blir ikke helt kvitt Johan Nygaards ros av Bjørgulv Braanens lederartikler i Klassekampen som ifølge han er landets beste. Også i Aftenposten står det noen gang bra lederartikler, men det er jo ikke hovedpoenget.
  Det som er saken er jo hvordan avisa framlegger de brennbare klassekonfliktene og de imperialistiske krigene og vilket verdensbilde som kommer ut av denne gjengivelsen. Politiske posisjoner. Arbeidsmetoden i Klassekampen består i å ringe opp til personer som er ansatt i Nato og globaliserings tenketanker og be om synspunkter.
  På det viset holdes ballen trygt innenfor Nato-sosialdemokratiets verdensbilde uansett vilke setninger Braanen måtte slenge opp på lederplass. Det er heller ikke noe som får verken Børsen,Nato eller NHO til å ligge søvnløse.
  Jeg vil heller si tvert om. De takker Klassekampen for alle deres velvillige forslag til oppretthold av Nato-verdenens hegemoni i internasjonal politikk. Fra Ukraina til Syria.

 12. Skal vi få til en Ny Bevegelse i den retning som de aller fleste mennesker ønsker, så må vi først forstå Hva som egentlig foregår i dypet av Europa og i resten av den Globale Verdens-Orden – Historisk og i Nåtid. Etter min mening anvendes det her på Pål Steigan’s Blogg for mye synsing om «hvem som sa hva» og for mye splittelse av Venstre og Høyrekrefter .Hvem overtok venstres Ideer? Jeg setter utrolig stor pris på Pål Steigan’s ærlighet med hensyn til at han klart ser med sorg at: Det han tidligere avviste, er en del av det han omfavner i dag. Utrolig God innsikt. Vi, som INDIVIDER, er et HELHETLIG System: Med kropp, sjel og ånd. Når vi blir fanget i De Politiske Systemers og all moderne Vitenskaps fragmentering av OSS SELV som INDIVIDER- mister vi oversikten over De store Sammenhenger. Og nettopp detet er hensikten: Å svekke INDIVIDET, la det forsvinne i Den Store Saueflokken – MASSEN, splitte dem i sine enkelte Celler. – Slik blir det utrolig lett å DIKTERE Menneskene, Gjerne i 2 Hovedgrupper. Venstre-kreftene i kamp mot Høyre- kreftene. INTET gleder DIKTATORER mer. Menneskene mister sin egen POWER, og blir Hjelpesløse og Avhengige av «Ledere» som skal føre og «redde» dem fra alt ondt, og STATSLEDELSEN tar over all makt. Dette VET «Illuminati» – så det beste vi kan gjøre er å ILLUMINERE oss Selv med LYS, (Hele Spektrum) slik at vi kan SE KLART.

  Heldigvis finnes det i dag mennesker med et langt videre perspektiv, og det er Disse Kreftene vi trenger som Enkelt-Individer å la oss INSPIRERE AV. Forandring ER mulig, men da er det viktig å gi «slipp på» elskede dogmer og teorier som ikke har noen som helst relevans for NÅTIDEN og FREMTIDEN, som Skapes i Nåtiden. En helt NY forståelse av Mennesket, av OSS SELV og våre MULIGHETER er kun mulig som SKAPENDE INDIVIDER. VI er en del av Kosmos, av NATUREN og har egentlig ubegrensede muligheter. Det er ALDRI Massene som Beveger verden: Det er INDIVIDER, OPPLYSTE Individer, og de trenger heller ikke være så enormt mange. For de aller fleste mennesker er ikke Ledere, sin Egen Autoritet, men følger kun Fremmede og Andre enn SEG SELV. «DU skal ikke ha Andre Guder enn MEG». Hvem er «MEG»? det er MEG SELV, ingen andre.

  Her er en av mange som forsøker å OPPLYSE Menneskene i Europa og Verden. Det må starte med at vi blir MER OSS SELV. Vi ble født til FRIHET og skal denne Gjenerobres må en og enhver gjøre en Innsats for å OPPLYSE og INSPIRERE oss selv og Andre. Først da kan vi få til noe stort og viktig. Vi lever i en tid med enorme forandringer, som vi kan påvirke med en positiv og Inspirerende holdning – og forsøke å SE det vi ikke liker, som en del av den HELHETEN vi deltar i.

  https://www.youtube.com/watch?v=QLiItWlDeFs

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.