Norge investerer tungt i «The Black Snake»

0

Antakelig er det den største mobiliseringa om en enkelt sak blant urfolk noen gang, mener mange. Det er kampen mot rørledningen som er kalt «The Black Snake», som skal legges gjennom siouxenes reservat i Nord-Dakota. Leiren har fått navnet Standing Rock etter navnet på reservatet.

NRK har møtt demonstrantene og skriver om dette her.

Konflikten bunner i Nord Dakota-oljerøret. «The Black Snake» – den svarte slangen – kaller demonstrantene den. Det 1900 km lange oljerøret skal frakte olje fra det stadig ekspanderende Bakken-oljefeltet. Produksjonen på oljefeltet er ca. 1 million oljefat i døgnet. Gjennom Bakken-røret skal det pumpes 470.000 – 570.000 fat per døgn ut av feltet.
Noe som tilsvarer cirka 80 millioner liter olje daglig, gjennom et rør som i Norge ville nådd fra Vardø i nord til Oslo i sør.
Frykten til de som er mot utbyggingen er at dersom oljerøret skulle sprekke, vil Missouri-elven og drikkevannet forgiftes. I tillegg sier demonstrantene at flere av de gamle hellige gravplassene til urfolkene i området vil ødelegges under utgravningen av oljerøret.

Prosjektet er stipulert til å koste 3,7 milliarder dollar, over 30 milliarder kroner, og blant investorene finne vi Norges største bank, den delvis statseide DNB, som har lånt 2,8 milliarder kroner til prosjektet. Rørledningen skal føre olje fra Bakkenfeltet, som er et skiferoljeprosjekt, og som har en lang liste av miljøskader på rullebladet.

Ifølge Aftenposten har Oljefondet investert 6,7 milliarder kroner i denne rørledningen.

Det er tre selskaper som via ulike datterselskaper er ansvarlig for å bygge, eie og drifte oljerørledningen; Energy Transfer, Sunoco Logistics og Phillips 66. Oljefondet hadde ved årsskiftet betydelige investeringer i alle tre:
•    2,4 milliarder kroner i rentepapirer i Energy Transfer Partners.
•    442 millioner kroner i rentepapirer i Sunoco Logistics.
•    2,9 milliarder kroner i aksjer i Phillips 66, samt rundt 1 milliard i rentepapirer i samme selskap og datterselskapet.
Det vil si at Oljefondet har investert over 6,7 milliarder kroner i selskapene som er ansvarlige for oljerørledningen, som har fått urbefolkningen til å gå rettens vei.

Så miljønasjonen Norge gjør seg bemerket igjen.

Forrige artikkelHvordan Wall Street kjøpte The Clintons
Neste artikkelDen virkelige brune faren
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).