Cuba har mange i fengsel, men det er noen som har flere…

23

I forbindelse med Fidel Castros død har borgerlige og reformistiske kommentatorer valgt å legge vekt på undertrykkinga på Cuba, deriblant på antallet fanger. Og visst finnes det undertrykking og visst finnes det mange fanger. Men hvis vi først skal snakke om fanger, så er det ett land som slår alle andre ned i støvlene. Tips: Det er ikke Kina, Russland eller Iran. Det er et land som ligger de borgerliges og reformistenes hjerter mye nærmere, nemlig The US of A.

La oss først se på antall fanger i forhold til folketall, nærmere bestemt fanger per 100.000 innbyggere. (Kilde: World Prison Brief)

fanger-etter-folketall

I forhold til folketallet er det altså langt flere fanger i USA enn i Cuba eller Russland.

Dessuten har USA verdens største fangebefolkning i totale tall. Av verdens 10,2 millioner fanger lever 2,2 millioner i amerikanske fengsler. Det er 22% av alle fanger i verden. (Og ingen fengsler flere kvinner enn USA.)

fengselsbefolkning verden

Det er 693 mennesker per 100.000 innbyggere i USA som sitter i fengsel, mens det er 118 i Kina – 74 i Norge.

Det er flere fanger i det amerikanske fengselssystemet enn i Stalins Gulag på dets største. Det er vel ikke så ofte våre hjemlige USA-venner nevner dette punktet. Nå må det føyes til at ikke alle disse sitter inne. «Correctional supervision» omfatter også folk som er ute på prøve. I følge Bureau of Justice Statistics var det i 2013 6.899.000 mennesker som var under correctional supervision.

Dette systemet mater seg sjøl. Store deler av fengselssystemet i USA drives av private selskaper. De gjør profitt på at det er flest mulig fanger til enhver tid. Den største av dem er Corrections Corporations of America (CCA). Om dem skriver The Huffington Post at der «innført samme forretningsmodell som Walmart».

Privatiseringa driver altså fengslingene i USA, så den store fengselsbefolkninga er ikke bare en skammens monument over et skakkjørt sosialt system den er også et direkte produkt av det økonomiske systemet i seg sjøl.

Sosiologen Bruce Western sier:

“The American prison boom is as much a story about race and class, as it is about crime control.

Kommentar: – Kjør debatt!

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


23 KOMMENTARER

 1. Pål, hvordan visste jeg hvilket land du siktet til straks jeg så overskriften? Er det intuisjon eller det noe annet? Det er mulig at dine politiske motstandere er forutsigbare, men de overgår ikke deg i så måte.

  • Du utfordrer ikke akkurat ditt eget verdensbilde her, Jørgen. Stort mer forutsigbar enn dette går det vel ikke an å bli.

    • Steigan har sine synspunkt, som han gjennom ein enorm arbeidsinnsats begrunnar med fakta og logikk.

     På toppen av det inviterar han oss inn på sin blogg for å kritisere, eller utfylle, alt etter eigen synsstad, dei synspunkta og konklusjonane han kjem fram til.

     Dersom du er usamd i det han legg fram må DU kome med kritikk eller alternative tolkingar som også er baserte på fakta og logikk.

     Det er DU som må utfordre Steigan gjennom fakta og argumentasjon, Steigan har gjort SIN del når han argumenterar for SINE synspunkt.

     • Jeg synes Pål har en større hang til polemikk en faktabasert og logisk argumentasjon. For øvrig noterer jeg meg det du sier.

   • Jeg erkjenner en viss forutsigbarhet og antar du gjør det samme, Pål. En strålende dag (eller kveld, i alle fall) til deg også.

  • «Er det intuisjon eller det noe annet?»

   – Kanskje fakta som blander seg inn, uten at du «visste»?

   Kjennsgjerningen om USAs store fangepopulasjon. både absolutt og proporsjonalt, er ikke akkurat ny. – For de fleste. (Ihvertfall utenfor «Agder».)

 2. Jørgen Agder, hvorfor kommenterer du ikke det konkrete innholdet? Det er dokumentert at USA har en større del av befolkninga innafor fengselsmurene enn både Cuba, Kina og Russland. Hva mener du om dette?

  • En helt betimelig innvending. Det stemmer selvsagt at USA har en høyere fengslingsrate enn disse landene. Det er sikkert mange grunner til dette og jeg har ikke noen særlige gode forutsetninger for å komme med en god analyse her. Pål blander imidlertid bevisst sammen fengsling på politisk grunnlag i de andre landene med antall fengslede straffedømte i USA. Jeg synes ikke han kommer særlig langt med en slik manipulerende retorikk.

   • Nei, analyser er det dårlig med fra deg Jørgen, og hva du mener om ting kommer heller ikke frem.
    Jeg synes du skal slutte å skvette i brønnen. Du er ikke noe god til det heller.

 3. Jørgen Agder: Det er riktig at Cuba sannsynligvis har flere politiske fanger enn USA. Det kommer av at i USA tar man livet av dissenter i stedet for å fengsle dem. I Norge sender vi dem på Galehus. (Synnøve Taftø Fjellbakk med flere).

 4. Men jau, det er vel litt urettferdig når vi ikkje ser alle (?) dei positive tinga USA har gjort for Cuba.

  Når folket på Cuba skal velge vegen vidare er det sjølvsagt enklare når dei har andre sine røynsler å studere.

  Og her har USA gjort eit stort arbeid med å etablere strålande utstillingsvindu for dei alternative vegane USA meiner Cuba bør gå:

  1) Haiti. Det fattigaste landet på den vestlege halvkula. Eit stjerneeksempel kor langt ein kan nå ved å legge seg open for amerikanske investeringar i «sweat shops» basert på dritbilleg arbeidskraft.

  Gjennom støtte til diverse kupp har USA gjort sitt for at «The Washington Consensus» skal få utfolde seg: Alt arbeid høyrer til den som har det lågaste budet! Det vil nok gi gyllene tider på Haiti!

  ( På den andre sida: All eigendom høyrer til den som har det høgste budet. Uups, ligg det ei felle her?? )

  2014 Human Development Index: 0.483, på 164. plass i verda. Forventa levealder 62.8 år.

  2) Den Dominikanske Republikk. 0.715, på 101. plass i verda. Forventa levealder 73.5 år.

  For 10-12 år sidan (?) gjekk reportasjen «Sukkerslavene» på NRK, om vilkåra til landarbeiderane i den Dominikanske Republikk.
  Ikkje mange som missunner dei!

  3) Jamaica. God ganja kan sikkert dempe uroa ved ein meir eller mindre håplaus eksistens.

  2014 Human Development Index 0.719, nr. 99 i verda. Forventa levealder 75.7 år

  Og på siste plass: Cuba!

  Human development Index 0.769, nr. 67 i verda. Forventa levealder 79,5 år.

 5. Jørgen Agder. Du skriver: «Pål blander imidlertid bevisst sammen fengsling på politisk grunnlag i de andre landene med antall fengslede straffedømte i USA. Jeg synes ikke han kommer særlig langt med en slik manipulerende retorikk.» Nei, han blander ikke disse tingene sammen som du hevder, og hans retorikk er ikke manipulerende i slik fordreiende/bedragersk forstand som du nok vil at karakteristikken skal oppfattes. Ikke medmindre man forutsetter at mottageren er ikke-lesekyndig, eller som deg har et ønske om å svekke effekten av den informasjonen han gir ved å karakterisere den negativt. Noen av oss ser (i motsetning til deg vil jeg tro) den enorme fengslingsraten i USA som et (av flere) uttrykk for de undertrykkelsesmekanismene som er aktive i dette landet overfor særlig de grupper av befolkningen som landets økonomiske og politiske system i utgangspunktet etterlater som grovt underprivilegerte og fattige. Da defineres riktignok ikke fengslingen av dem i dag som skjedd på politisk grunnlag. Men det rent ut sagt enorme omfang USAs fengselsbefolkning har (sammenlignet med ethvert annet sivilisert land), den skjevhet (sosioøkonomisk og demografisk) som preger sammensetningen av den, og det fenomen Steigan påpeker – kommersialiseringen av driften av dette undertrykkelsesapparatet, disse forhold i kombinasjon – , rettferdiggjør langt på vei å holde dette fenomen opp mot andre lands definerte politiske fengslinger. Ikke fordi vi har med identiske fenomener å gjøre, men fordi begge representerer undertrykkelse av politisk natur i bredere forstand. Forøvrig holder USA seg til enhver tid også med regulære politiske fanger og forfulgte. Chelsea (Bradley) Manning er den mest prominente politiske fangen for øyeblikket, men de resterende (50-60-70?)som sitter kidnappet og fengslet på Guantanamo, uten rettslige anklager eller domfellelser, tør vel inngå i denne kategori om man ikke er altfor hårsår. Så Kuba har sine ulydige både her og der. Endelig synes jeg det er grunn til å nevne verdens for øyeblikket mest prominente politiske flyktning, Edward Snowden, som USA også har på sitt rulleblad.
  Steigan både skriver og informerer på annen måte utvilsomt for å øve politisk påvirkning. Og at denne påvirkning i betydelig grad sikter mot å diskreditere imperiet og oligarkiet USA kan heller ikke være tvilsomt. Så lenge han gjør det ved å bringe til torgs kildebelagte faktiske forhold, er han like mye eller like lite manipulativ som nærsagt enhver politisk aktør som opptrer i offentligheten.

  • Jeg fastholder min karakteristikk av Påls retorikk. Jeg kan ikke se annet enn at han bevisst blander sammen vanlige straffedømte i USA med politiske fanger på Cuba og i Sovjetunionen. For meg er dette to helt forskjellige kategorier fanger. Både Manning og Snowden har overtrådt klare straffebestemmelser i et demokrati og kan ikke sammenlignes med vilkårlig fengslede fanger i et diktatur. Enkelte grupper er sterkt overrepresentert i amerikanske fengsler, men det er fordi de har begått forbrytelser mot andre borgere, ikke fordi de utgjør en politisk bevegelse. Tilsvarende grupper, herunder ikke-vestlige innvandrere, er for øvrig sterkt overrepresentert i norske fengsler. For meg blir det ganske merkelig å hevde at dette representerer en form for politisk undertrykking fra norske myndigheters side.

   • Du har i all enkelhet ikke forstått at ethvert strafferettssystem nødvendigvis er politisk i sin natur.

    Skillet mellom «politiske» og andre fengslede er dermed akademisk. Hensikten med begrepet er kun å kunne se nærmere på fangepopulasjoner. Det begrepsbaserte skillet er i seg selv politisk.

    «Politiske fanger» er hovedsaklig et propagandabegrep fra vesten, brukt i anklager som også kamuflerer vestens egen politiske undertrykking og styring.

    Nedrakkingen mot Cuba nå er tøysete. – Kontrollspørsmål: Ville Cuba med fortsatt Batista/mafia-styre med noen sannsynlighet vært et bedre samfunn for de fleste der? – Nei.

    Krigsangrepene fra USA (inkl. embargoen) mot Cuba har lenge rimeliggjort fengsling av politiske sabotører og kuppmakere in spe mer enn ellers.

    *

    «Agder», du er som en fyr som vil være med å spille forball, løper inn på gressbanen under kampen, men blir stående og drible sin egen ball et sted bak mål. – Vennligst slutt med tøysekommentarene. Tulling.

   • Meiner du med dette å seie at det ikkje finst «vanlege» straffedømde fangar på Cuba og i det som var USSR, og at det ikkje finst politiske fangar i USA?

 6. Jeg ventet meg omtrent dette.

  Hvis noen har tid og ork til å diskutere på ditt nivå, gjerne for meg. Ikke jeg.

 7. Fourteen Defining Characteristics Of Fascism.

  #12. Obsession with Crime and Punishment – Under fascist regimes, the police are given almost limitless power to enforce laws. The people are often willing to overlook police abuses and even forego civil liberties in the name of patriotism. There is often a national police force with virtually unlimited power in fascist nations.

  http://chartsbin.com/view/eqq

 8. Amnesty international skal visst ha en markering med lys på offentlige bygninger natta gjennom i over 90 land. Jeg hørte dette i morges på radion, der en kvinnelig norsk representant fra Sørlandet ble intervjuet, uten at jeg husker navnet. Hun ramset opp i fleng: Iran, Nord Korea, Russland, Pakistan, Saudi arabia og Kina , men ikke et ord om USA. Saken gjaldt dødstraff

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.