Clinton-stiftelsen og de seks brannfaklene fra Terje Tvedt

14

Professor Terje Tvedt har skrevet en fyldig og grundig kronikk i Aftenposten der han ikke bare kler av Norges rolle i forbindelse med Clinton Foundation. Gjennom denne analysen går han også tett på hele den norske bistandsindustrien og slynger i det minste seks brannfakler inn i systemet.

stoltenberg marte gerhardsen
Jens Stoltenberg og Marthe Gerhardsen, framstående symboler på elitesirkulasjon og det humanitær-politiske kompleks

Brannfakkel nummer 1:

Millioner av kroner flyr ut

For mens norske politikere fortsatt snakket om hjelp til de fattigste og om å styrke FN, ga de omtrent 700 millioner skattekroner til den private stiftelsen som holdt hus i Time Life-skyskraperen, midt på Manhattan. Det var vel kjent at administrasjonen reiste for flere titalls millioner kroner pr. år.

Seks i ledelsen fikk utbetalt over 20 millioner i lønn, og de kjøpte billett på førsteklasse til en skuespillerinne og hennes hund slik at de kunne delta på et vervearrangement.

Norge ga ikke millioner bare én gang, men år etter år – fra 2007 til 2015 offisielt 584 millioner kroner og har lovet nye 92 millioner mot 2019.

Vi nærmer oss altså 700 millioner norske skattekroner gitt til en privat stiftelse som er kjent for sin korrupsjon og sin ødsling med penger til ledernes luksus. Dette er opplagt en sak for Riksrevisjonen. Det kan være snakk om bevisst misbruk av skattepenger.

Clinton Foundation fikk millioner etter en telefon til Støre
Clinton Foundation fikk millioner etter en telefon til Støre

Brannfakkel nummer to:

Stoltenberg fikk ærespris etter stor donasjon

Clinton-stiftelsen har vært den mest profilerte i et konglomerat av organisasjoner med privat og offentlig støtte og som samler kjendiser, rikfolk og politikere. UN Foundation er en annen USA-basert stiftelse som Norge har gitt rundhåndet til. Den ble startet av mediemogulen Ted Turner. Aftenposten rapporterte høsten 2011 at statsminister Jens Stoltenberg, ikke lenge etter at den norske regjeringen overførte ca. 150 millioner kroner til stiftelsen, reiste til New York for på et av byens luksushotell å motta utmerkelsen «Champion of Global Change» – utdelt av den samme stiftelsen.

Det å gi skattepenger til en stiftelse for så å la seg overrekke en ærespris fra den samme stifelsen er så langt inn i korrupsjonens land at alle vet hva det ville blitt kalt i norsk presse dersom det hadde skjedd i Russland. Det bør åpnes sak mot Stoltenberg for dette.

Brannfakkel nummer tre:

Bondeviks høye lønn med midler fra statsbudsjettet.

Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter, ofte kalt Bondevik-senteret – støttet av bl.a. Kjell Inge Røkke, Rimi-Hagen, Norges Gruppen, DNB og Statoil – er det som ligner mest i Norge på «stiftelsenes inntog».

…  private selskaper gjorde det mulig for Bondevik å lønne seg selv som om han var en statsråd. Stortinget gjorde ingenting, tvert imot ble daværende stortingspresident Thorbjørn Jagland styreleder. Da Bondevik startet opp senteret, lovte han at han ikke ville be om offentlig støtte. Men på de siste fem årene har Bondevik (2011–2015) fått 31,6 millioner kroner over statsbudsjettet … til sitt private senter som driver utenrikspolitikk.

Dagsavisen kalte  kalte i 2006 dette for «en politisk ukultur». Her er det Stortinget sjøl som må få stengt dette sugerøret ned i statskassa og det bør vurderes krav om tilbakebetaling.

Blir rike på arbeid med fattigdom - uten anbud
Blir rike på arbeid med fattigdom – uten anbud

Brannfakkel nummer fire:

Høsten 2016 avslørte VG at et privat konsulentselskap, International Law and Policy Institute (ILPI), fikk oppdrag for Utenriksdepartementet utenom anbudsordningen og fungerte som leiediplomater og leiebyråkrater for departementet. Med inntekt fra bistandsbudsjetter tok eierne av ILPI ut over 2,5 millioner i lønn og utbytte pr. år.

Det mest talende i denne sammenhengen er hvordan det norske, humanitær-politiske komplekset først reagerte:

De organisasjonene innenfor dette systemet som ellers profilerer seg på nulltoleranse overfor korrupsjon, var tause som i graven. UDs syn var lenge at de ikke så noen betenkeligheter med dette. …

Bistandsaktuelt, det norske bistandssystemets husorgan, karakteriserte VGs oppslag om millionlønnene som «moraliserende lettvintheter» og en «fordumming av debatten» (19.10.2016).

Les:

UD, bistand og elitesirkulasjon

Blir rike på fattigdom og med lange fingre nede i statskassa

– Bistandskontrakt ga millionutbytte

Her har det helt åpenbart oppstått et system som er noe helt annet enn det det gir seg ut for. Med fattigdom og nød som påskudd driver konsulenter og tjener seg søkkrike – og organisasjonene godtar det.

Denne er en politisk brannfakkel. Til nå har venstresida bare snakket om hvor mye penger som bør gå til bistand (minst 1% av nasjonalbudsjettet). Nå må hele systemet settes under lupen. Systemet er pillråttent og det må røskes opp i det fra topp til bunn.

Brannfakkel nummer fem:

Statlig forretningsfilantropi

Oppblomstringen av stiftelser, non-profits, NGOs og «forretningsfilantropi» finansiert over staters bistandsbudsjett, er en verdenshistorisk bevegelse. Rett etter Annen verdenskrig var det knapt ti internasjonale NGOs (non-governmental organisasjons), nå er det, litt avhengig av kriterier, godt over 60 000. Og hele tiden oppstår det nye NGOer, halvt private veldedighetsorganisasjoner og konsulentselskaper som alle skal redde «verden» med sin agenda. Det finnes mye internasjonal forskningslitteratur om dette selvpromoterende konglomerat av «do-gooders».

Dette er jo ikke bare en norsk tendens. Dette er en global sak og private stiftelser og forretningsinteresser har omtrent spist opp FN-systemet innenfra. Bill Gates, Warren Buffett, Clinton-stiftelsen og mange andre har overtatt og bruker en hær av NGOer som forklær for sin egen agenda. Det er ikke for ingenting at Haiti er blitt kalt en NGO-republikk.

Dette korrumperer ikke bare mottakerlandene, men også giverlandene. Disse organisasjonene er preget av elitesirkulasjon, uoversiktlige nettverk og representerer helt klart et politisk problem. Vi har fått et stort privat eller halvprivat humanitær-politisk kompleks, finansiert av staten.

Brannfakkel nummer seks:

PR-firmaer driver markedsføringen, organisasjonene driver nesten ikke frivillig arbeid innenfor bistand.

I Norge finnes det flere organisasjoner som har hundrevis av ansatte og lederlønninger på over millionen. De har investert i finansmarkedet (Norsk Folkehjelp til og med i hedgefond), har nesten tre milliarder kroner i egenkapital (Røde Kors). Direktøren i Finans Norge er styreleder i Flyktninghjelpen, samtidig som organisasjonen har samarbeidsavtale med HERO, Norges største private selskap innen flyktningindustrien. Care Norge, som ikke driver egne prosjekter i det hele tatt, har styreleder fra GoodBusiness.

Tidligere direktør i Norges fremste bedrift for eksport av våpen er styreleder i Plan Norge, og samme bedrift har styremedlem i Kirkens Nødhjelp.

Organisasjonene, som ellers redder skigåere og driver leksehjelp for flyktninger med frivillige, driver nesten ikke frivillig arbeid innenfor bistand.

Igjen er dette en politisk brannfakkel. Det må tas et politisk oppgjør med hele dette feltet og organisasjonens rolle, deres elitesirkulasjon og deres bruk av offentlige midler må settes i et skarpt søkelys.

Som Tvedt sier i sin konklusjon:

Ikke minst er det viktig å undersøke gaveøkonomiens korrumperende virkninger i de landene som får hjelp, men definitivt også i de som gir hjelp.

I litteraturen snakkes det om at den frivillige sektor organiserer «moraldannende kretsløp». Jeg vil si at «Det nasjonale godhetsregimet» organiserer også moraloppløsende kretsløp, særlig når det rutinemessig blir fremstilt som drevet kun av idealisme og solidaritet. Støtten til Clinton-stiftelsen dreide seg ikke først og fremst om å fremme Norges, næringslivets eller de fattiges interesser, men ser det ut til, særinteressene til det humanitær-politiske kompleks.

Tvedt anklager i sin artikkel også venstresida, inkludert SV og Rødt for å være blitt en del av dette systemet. Mitt spørsmål til Rødts leder Bjørnar Moxnes er todelt: Hva mener du om Terje Tvedts seks brannfakler og – er du villig til å gå i spissen for å ta et oppgjør med hele dette betente humanitær-politiske komplekset?

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonner på steigan.no via epost

Skriv inn adressen din under og få de seneste nyhetene fra steigan.no rett i innboksen.

 

 

 

 

KampanjeStøtt oss

14 KOMMENTARER

 1. Og ingen av disse gidder å lytte til Bongard, eller å gi ham noen millioner til MEDOSS, han den eneste som har noe vettugt å si, og som kunne bety en fundamental endrein.

  – På tide vi setter oss ned: http://debatt1.no/pa-tide-vi-setter-oss-ned/

  «Så har jeg igjen lyttet til samtalen med Terje Bongard hos Levevei i 2013, og kan slå fast at dette er Norges fremste formidler, særlig hvis man ganger opp mannens formidlingsevne med hans kunnskap. Samtalen begynner med å trekke fram menneskets trang til å dupere hverandre, gjerne på subtile måter, slik at ikke ens eget rykte som generøs skades. Særlig hvis man har å gjøre med noen som skiller seg litt ut fra den gemene hop kan en sådan taperstrategi fort vise seg å bli en vinnerstrategi, og man får bekreftet sitt selvbilde som normal. Nordmenn er svært engstelige for ikke å framstå som normale, og er de verste på dette området nest etter svenskene.

  Et lite stykke ut i samtalen kommer Bongard med et talende bilde på at når noen reiser seg i en sal for å se bedre, vil de bak også måtte reise seg for å se, og til slutt vil hele salen stå, slik at ingen ser bedre enn hvis alle var forblitt sittende.

  Dette er en fin allegori på kapitalismen, hvor vi har de som reiser seg på den sosioøkonomiske arenaen, slik at de andre også må reise seg opp for å synes. Til slutt vil vi alle ha mer enn det vi trenger for ikke å tape synlighet. Særlig godt vises denne utviklingen i boligstørrelse. Hadde vi alle blitt sittende ville vi hatt det meget bedre. Det er derfor nå på tide at vi setter oss ned igjen i samlet flokk!

  Alvorlig blir det når samtalen kommer inn på type-3 sivilisasjoner, som menneskeheten ennå ikke har opplevd. Type-3 mennesker er de som klarer å lære av sine feil. Kan vi lære av tidligere sivilisasjoners fall?

  RID-modellen som Bongard presenterer som løsningen synes å være vanskelig å svelge for anarkister, fordi den har i seg et biologisk hierarki. Selvsagt ville det beste vært en flat nettverksstruktur, men er det nødvendig med et hierarki for å temme uønsket menneskeatferd og fordele ressursene, bør anarkistene svelge dette. Tross alt vil første nettverksnivå gi oss enestående, selvorganiserende produksjonsceller i et ekte selveierdemokrati, uten flosshatt!

  De som ikke har lyttet til denne samtalen hos Levevei og som ikke har lest Bongards bok «Det biologiske mennesket», lever sine liv i selvbedrag og innenfor en virkelighetsforståelse som er en illusjon.

  Kunnskapen om menneskeatferd er begredelig, og at ikke en større bevegelse ala Fremtiden i våre hender har oppstått rundt Bongard, er vanskelig å forstå. Men mennesket vil jo helst lytte til det som kiler dem i ørene, som at de er snille på bunn, derfor fikk nok Erik Damman et større gjennomslag.

  Lytt til samtalen:

  Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati
  »

  Herlig at Clinton tapte valget når man ser hva slags sauseri de står i spissen for!

 2. Overklassen blant politikerne har subba inn penger og sikre stillinger på flyktninge-«katastrofen» Det privateide HERO har gjort en økonomisk braksuksess. I tillegg har vi tusenvis av innbyggere i Norge, i form av tolkehjelp, undervisning, sosionomer, arbeidere på mottak, underholdningsaktiviteter,,utflukter. Greit nok det siste, Men jeg er redd disse blir kjernevelgere for SV og Rødt. Pluss på med noen innvandrerstemmer, så får SV og Rodt tilsammen 3-4% stemmer.

  Norsk Fokehjelp(Ap) var jo en viktig del av propagandaapparatet for å styrte Assad. Sammen med Amnesty, Leger uten grenser og George Soros sine White Helmets. De eneste som har oppført seg nøytral og hjulpet både i «Opprørsområder» og Assads områder har vært Røde Kors/Rode halvmåne.

  Egentlig kan jo syriske flyktinger returneres til de store, frie områdene som ligger under Assad (Det Syria som FN regner som det legale Syria. Det er i Syria de hører til

 3. Bra artikkel! Vi må stole på hverandre ja:) Når vi handter våre egne penger:) Utover det lovverk, kontroll og en media som ikke er korrupt noe og fokusere på helt klart:)

 4. Terje Tvedts kronikk er en spissing av en kritikk han har retta mot godhetsregimet i flere tiår. På sida http://norsketenkemaater.b.uib.no/ er en oversikt over hans filmer, bøker og artikler. Her ligger alle brannfaklene samla på et sted.

  Pål Steigan stiller helt betimelige spørsmål til Bjørnar Moxnes. Jeg er redd han aldri vil få noen svar.

  Rødt har som parti hatt et helt ubevisst forhold til bistandsbransjen. Partiets offisielle linje så langt har vært å være en del av godhetsregimet. De har i alle år støtta bevilgninger til såkalt u-hjelp. De har støtta alle NRK-innsamlingene. I år kunne folk melde seg inn i Rødt og heller betale kontingent til det søkkrike Røde Kors som har 3 milliarder kroner salta ned på bok. I 2015 hadde de 2,7 milliarder i verdipapirer.

  De eneste politikerne som har, så langt jeg har oversikt, reist kritikk mot norske bidrag til Clinton Foundation er Carl I Hagen og Christian Tybring-Gjedde. Sistnevnte kritiserte også NRK-innsamlinga.

  Hvorfor overlater «venstresida» denne viktige samfunnskritikken til FrP-politikere og enkelte uavhengige intellektuelle?
  I det siste forslaget til arbeidsprogram for Rødt er ikke bistand nevnt med ett ord.

  Jeg veit at det er mange medlemmer i Rødt som er sterkt kritiske til bistandsbransjen. Det er på tide at disse kommer på banen.

  Øyvind Andresen
  Leder for Rødt i Vest-Agder (2012 – 2016)

  Her oppsummerer jeg mine erfaringer med debatten i Rødt:
  http://andresensblogg.no/fra-godhetstyranniets-ekkokammer/

  Andre kilder:
  http://www.dagbladet.no/nyheter/ber-regjeringen-avvikle-clinton-stotte/6026621
  http://sissener.blogg.no/1476958278_20102016.html

 5. Sosialistene vet jo alltid best hvordan de skal bruke andres penger, like ille er det med kristelige organisasjoner, de vet også best hvordan andres penger skal brukes. Bare å beklage at Brende arvet dette, nå får vi håpe H rydder opp og går til sak mot Stoltenberg. Private firmaer må i følge ulike lovverk være transparente og blir straffet om de bryter lover. Komunister og sosialister har alltid undergravd sin egen ideologi ved å berike seg sjølv og hjemme penger på finurlige måter, ikke så ulikt kristelige organisasjoner.

  Tvedt anklager i sin artikkel også venstresida, inkludert SV og Rødt for å være blitt en del av dette systemet. Mitt spørsmål til Rødts leder Bjørnar Moxnes er todelt: Hva mener du om Terje Tvedts seks brannfakler og – er du villig til å gå i spissen for å ta et oppgjør med hele dette betente humanitær-politiske komplekset?

  folk blir bare sinte av sosialisme, her må det ryddes opp mye. Frivilligheten må tilbake, transparente private selskaper med åpne regnskaper må til.

  • Mitt spørsmål til Regin Dahl er: reknar du Stoltenberg som sosialist? Det trur eg ikkje han gjer sjølv. Det er fleire tiår sia sosialisme forsvann frå AP sitt program. Sosialdemokratiet har aldri vore imot kapitalismen!

   • Jepp, det gjør jeg, selv om sosialdemokrater har brutt med sosialismen, rent definisjonsmessig. Massemorderen Lenin var vel også sosialdemokrat, så da blir alt på venstresiden blir sosialisme for meg. Du kan si jeg bruker sosialisme mer som ett paraplybegrep eller samlebegrep om du vil. Så da vet du hva du har å forholde deg til. Jeg hevder jo ikke at sosialdemokrater er i mot kapitalisme, men jeg hevder at AP og hjelpeorganisasjoner har beveget seg så mye mot sosialismen at begrepet sosialdemokrati har mistet sin mening. Dette har igjen ført til at for mye folk har blitt dyttet mot yttre høyre, og det liker jeg heller ikke. Skal bli mye skriking og skrål fra venstresiden nå de nærmeste åra når de blir sett i kortene og mister sine goder.

 6. Jeg tør hevde å prate for et stort flertall når jeg sier at nordmenn flest synes det er helt greit og flott at vi kan hjelpe fattige også i andre land.

  Men tilsvarende er det et stort flertall som slett ikke synes det er greit og flott at millioner renner inn til private fond og virksomheter der store deler av pengene går til alt annet enn å hjelpe trengende.

  Dette kalles for bedragerivirksomhet, og dersom bevilgende myndigheter sjekker opp dette begrepet så vil de se at dette fortsatt er betegnelsen på kriminell virksomhet.

  Forøvrig er det mulig å bli dømt for bedrageri uten selv å være aktiv, men passiv medvirker.

 7. Etter avsløringene i vg om kameraderiets høyborg, det sosialdemokratiske UD, så tok det 14 dager før en (den eneste) politker fremmet et syn på saken.Fra de andre har det vært taust. Er det noen her som tror at det er noen reell vilje til endring? Selvsagt er det ikke det. Det var veldig viktig å «smøre maskineriet» med flere mrd for egen framtids del i forbindelse med henting av et større antall priviligerte immigranter fra MENA. Dette var i hovedsak mennesker som av et gjennområttent system blir kamuflert som asylanter for å gi den moralske legitimitet, men som i virkeligheten blir misbrukt i et spill for at en liten selvoppnevnt elite skal kunne berike seg på fellesskapets bekostning!

 8. Bistandsarbeid er blitt mer og mer privatisert. Før skjedde bistandsarbeidet i regi av staten, nå er det i hovedsak private organisasjoner som driver bistand med våre skattepenger. Dette er i tråd med statlig mål-resultatstyringstankegang. Det har gjort det enkelt for private aktører å få «sugerør» i statskassen. Men det er bunn og grunn ikke forskjell fra andre sektorer i det offentlige. I et mål-resultatstyringsperspektiv er det ikke noe forskjell på offentlige IT-prosjekter utført av private eller bistandsprosjekter. Vi lurer bare oss selv dersom vi tror at bistandsprosjekter handler om moral (eller moraldannende kretsløp som Tvedt også refererer til).

  Antakelig er ikke private NGO’er noe dårligere til å drive bistandsprosjekter enn Staten selv.

 9. Kan bli kvalm av Jonas Gard Støre, åpner han kjeften sin så renner det » skatte lette til de som har mest fra før» han deler penger ut til hele verden som sin forgjenger, Stoltenberg

 10. Brannfakkel nr 7.

  Vi snakker om langt over 2,3 milliarder og ikke 5-600 millioner… Jeg har prøvd å få inn denne summen hos Finansavisen, Nrk, VG og hos Steigan i over ett år, men ingen vil ta i det..

  På 8 mnd og 11 dager (01.06.12 – 12.02.13) fikk Clintons tilsammen 1,3 milliarder fra Jens og de rødgrønne. Dette burde få stor oppmerksomhet da begge like etter gikk for å forberede ny jobb.

  CLINTON FUNDATION FIKK 410 MILLIONER I BISTAND FRA NORGE – (Finansavisen 05.05.15)
  – Hillary Clinton fikk 500 millioner grunner til å elske Norge – (Aftenposten 01.06.12)
  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Hillary-Clinton-fikk-500-millioner-grunner-til-a-elske-Norge-6841773.html
  – Regjeringen blar opp 800 millioner til Clinton-stiftelsen – (12. februar 2013) http://www.tv2.no/a/3986650
  – Gir 140 millioner til Clintons hiv/aids-fond – (Aftenbladet 13.07.2007) http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Norge-gir-140-millioner-til-Clintons-hivaids-fond-2268731.html
  – Norge gir 23 millioner til Bill Clinton-stiftelse – (Teknisk ukeblad 24. sep.2012) http://www.tu.no/klima/2012/09/24/norge-gir-millioner-til-clinton-stiftelse
  – Norge støtter Bill Clinton med 30 millioner – (31.10.2006) http://www.ledelse.as/nyheter/norge-stotter-bill-clinton
  – Regjeringen gir 140 millioner kroner til Bill Clintons stiftelse – (Aftenposten 19.02.15) http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Hillary-Clinton-kritiseres-for-pengestotte-fra-utlandet-7907240.html
  – Brende gir 265 millioner til Clinton-prosjekt – (Aftenposten – 21. nov. 2014) http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Brende-gir-265-millioner-til-Clinton-prosjekt-7796701.html

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.