Tusener i fredsdemonstrasjon i Berlin

0

8. oktober 2016 samlet flere tusen mennesker seg til fredsdemonstrasjon i Berlin. Demonstrasjonen er et forsøk på å skape en global anti-krigsbevegelse. I oppropet til demonstrasjonen tar man avstand fra rustnings- og aggresjonspolitikken slik den arter seg i Afghanistan, Irak, Libya, Syria, Jemen, Ukraina og Mali. Oppropet retter seg også mot den nyliberale økonomiske politikken som kommer til uttrykk i «frihandelsavtaler» som TTIP og CETA, mot økologisk rovdrift og ødeleggelse av livsgrunnlaget på kloden.

Man viser til at opprustninga daglig blåser vekk 4,66 milliarder dollar og at forbundsrepublikken Tyskland de neste åtte årene planlegger å øke miltærutgiftene med mellom 35 og 60 milliarder euro.

Oppropet peker på at forholdet mellom Tyskland og Russland er dårligere i dag enn det var i 1990, ved slutten av den kalde krigen. Man tar avstand fra utplasseering av NATO-styrker ved Russlands grenser, mot NATOs aggressive manøvre mot Russland som også driver Russland til å ruste opp og forberede seg på krig.

I stedet for opprustning og nyliberal økonomi krevde demonstrantene drastisk nedrustning, tilbaketrekking av Bundeswehr fra utenlandsoppdrag, stopp i våpeneksporten, forbud mot kampdroner og ingen deltakelse i NATOs opptrapping mot Russland. De krevde samarbeid og nedrustning framfor konfrontasjon og opprustning.

Oppropet og den omfattende deltakerlista finnes her.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten skriver at mer enn 5000 folk deltok i demonstrasjonen og at den var støttet av over 200 organisasjoner.

Blant talerne var Sahra Wagenknecht fra die Linke, og hennes tale finnes her.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.