Tusener i fredsdemonstrasjon i Berlin

0

8. oktober 2016 samlet flere tusen mennesker seg til fredsdemonstrasjon i Berlin. Demonstrasjonen er et forsøk på å skape en global anti-krigsbevegelse. I oppropet til demonstrasjonen tar man avstand fra rustnings- og aggresjonspolitikken slik den arter seg i Afghanistan, Irak, Libya, Syria, Jemen, Ukraina og Mali. Oppropet retter seg også mot den nyliberale økonomiske politikken som kommer til uttrykk i «frihandelsavtaler» som TTIP og CETA, mot økologisk rovdrift og ødeleggelse av livsgrunnlaget på kloden.

Man viser til at opprustninga daglig blåser vekk 4,66 milliarder dollar og at forbundsrepublikken Tyskland de neste åtte årene planlegger å øke miltærutgiftene med mellom 35 og 60 milliarder euro.

Oppropet peker på at forholdet mellom Tyskland og Russland er dårligere i dag enn det var i 1990, ved slutten av den kalde krigen. Man tar avstand fra utplasseering av NATO-styrker ved Russlands grenser, mot NATOs aggressive manøvre mot Russland som også driver Russland til å ruste opp og forberede seg på krig.

I stedet for opprustning og nyliberal økonomi krevde demonstrantene drastisk nedrustning, tilbaketrekking av Bundeswehr fra utenlandsoppdrag, stopp i våpeneksporten, forbud mot kampdroner og ingen deltakelse i NATOs opptrapping mot Russland. De krevde samarbeid og nedrustning framfor konfrontasjon og opprustning.

Oppropet og den omfattende deltakerlista finnes her.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten skriver at mer enn 5000 folk deltok i demonstrasjonen og at den var støttet av over 200 organisasjoner.

Blant talerne var Sahra Wagenknecht fra die Linke, og hennes tale finnes her.

Forrige artikkelNå er det reell fare for ny nedgangskonjunktur i USA
Neste artikkel– Vil rive glorien av de hvite hjelmene
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).