White Helmets: Bruker barn i kampanje for full krig

0
White Helmets (al-Qaida) bruker hele tida barn i propaganda for full krig

Den USA-finansierte organisasjonen White Helmets driver nå (september 2016) en kampanje for full krig mot Syria. Sentralt i kampanjen er å bruke bilder av barns lidelser. Som jeg har pekt på før, er organisasjonen finansiert av USAs utenriksdepartement og har klare forbindelser til al Nusra, altså al Qaida i Syria. Det drives en internasjonal kampanje for at de skal få Nobels fredspris.

NBC News kalte gruppa “Angels on the Front Line.”  Washington Post, New York Times og Wall Street Journal har overøst dem med lovprisninger og skrevet om White Helmets’ “selfless, humanitarian role.”

Siden 2015 har organisasjonen drevet en kampanje for «no-fly zone» – flyforbudssone i Syria.

For den som ikke kjenner internasjonal terminologi kan det høres tilforlatelig ut, men enhver som har fulgt krigene i Irak, Jugoslavia og Libya kan det ikke herske noen som helst tvil om hva «flyforbudssone» betyr. Det betyr full krig! Det er å gi fullmakt til USA med vasaller på slep til å bombe et land sønder og sammen. Og konkret i Syria vil det bety krig mellom USA og Russland om luftrommet over Syria, noe som høyst sannsynlig ville bli forspillet til en tredje verdenskrig.

Dette vet naturligvis White Helmets, og det er akkurat derfor de driver denne kampanjen. Og til det formålet bruker de hemningsløst bilder av barn og barns lidelser, slik som på denne kampanjeplakaten.

Kampanjen er veldig profesjonell. Den er antakelig lagt opp av PR-selskaper Purpose Inc, akkurat som kampanjen for å bombe Irak i sin tid var bygd opp rundt det gråtende (og fullstendig løgnaktige) vitnemålet til den unge Nayira. Det var PR-byrået Hill & Knowlton, verdens eldste PR-byrå, som sto for manus, regi, styling og trening av jenta før vitnemålet. Vitnemålet var sånn at kristne pasifister skulle reagere med å støtte krigen mot Irak. Enhver hærfører er klar over hvor viktig fortellerkunstens rolle er i krig.

White Helmet-kampanjen er en slik kampanje. Den retter seg mot våre edleste følelser, instinktet om å beskytte barn, vår empati og vår humanitet. Slike kampanjer har nådd sine mål når de får pasifistiske prester og venstreorienterte anti-imperialister til å rope på amerikansk bombing.

Purpose Inc sier om sine metoder at de tar sikte på:

  1. Behavior change: shifting individuals’ habits and behaviors
  2. Perception change: reframing issues to change public opinion, beliefs and narratives
  3. Policy change: shaping political outcomes and decision-making processes
  4. Infrastructure change: creating channels and processes that change how change happens

Det handler om å skape og endre narrativer med sikte på å få til de ønskede politiske endringene. Kampanjene til selskapet er ikke fakta-baserte, kritiske eller analytiske. Det hele handler om følelser, narrativer og PR. White Helmets-kampanjen er en slik kampanje. At så White Helmets er al-Qaidas PR-avdeling er ikke så nøye. At kampanjen for flyforbudssone kan lede til krig mellom USA og Russland kommuniseres heller ikke. Folket skal bedras.

Forrige artikkel– Demokratiets selvskading
Neste artikkelSosial dumping som forretningsmodell
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).