Usbekistan og hybridkrigen

15

Usbekistans president Islam Karimov døde 2. september 2016. Da hadde han sittet som noe nær eneveldig statssjef i dette sentralasiatiske landet i 25 år, fra 1. september 1991, da landet hadde erklært seg som sjølstendig stat etter Sovjetunionens sammenbrudd. Før det hadde han vært generalsekratær i Sovjetunionens kommunistpartis avdeling i Usbekistan. Formelt er landet et demokrati, men i virkeligheten er det et nokså strengt diktatur.

Sentralasia

Hovedstaden i Usbekistan er den legendariske byen Tasjkent, og landet hyller fortsatt den muslimske hærføreren Timur Lenk, som levde på 1300-tallet og som grunnla Timuride-dynastiet. Han regnes som den som skapte landets gullalder. Hans rike strakte seg fra Kina til Svartehavet og fra Aralsjøen til Persiabukta. I dag ligger landet inneklemt og er avhengig av et godt forhold til eller i det minste et praktisk samarbeid med nabolanda for å opprettholde eksporten. Landet har store naturressurser. Ikke minst er det blant verdens største gullprodusenter. Det har naturgass, kull, kopper, olje, sølv og uran. Og det var verdens femte største produsent av bomull. Bomullsproduksjonen ble imidlertid holdt oppe gjennom en rovdrift på vannet i elvene Amu Darja og Sir Darja, som begge munner ut i Aralsjøen. Rovdriften har vært så heftig at Aralsjøen har krympet voldsomt de seinere tiåra.

 

Det store spillet

Da George W. Bush erklærte krigen mot terror i 2001, stilte Karimov og Usbekistan kjapt opp og ga USA rett til å bruke militærbasen i Karshi-Khanabad. Denne ble et viktig støttepunkt i USAs krig i Afghanistan. I noen få år hadde USA militærbaser også i de andre -stan-landa i Sentral-Asia. I den perioden hørte man ikke mye til landets grove krenkelser av menneskerettighetene. Tvert om var Usbekistan en del av USA hemmelige rendition-program, altså et land man sendte fanger til for at de skulle bli torturert. Men i 2005 ble amerikanerne kastet ut. Det skjedde etter et opprør i byen Andijan i Ferganadalen, sør i landet. Usbekiske soldater massakrerte mange demonstranter 13. mai 2005. Myndighetene hevdet at det var islamistiske grupper støttet av Vesten som sto bak opprøret. Og etter det surnet forholdet til USA betraktelig og landet vendte seg mot Russland og Kina.

Nå er Usbekistan medlem av Shanghai Cooperation Organisation (SCO), og organisasjonens hovedkvarter for antiterrorvirksomhet ligger i Tasjkent. Usbeksitan ligger på Silkeveien og inngår sentralt i Kinas planer for Silkeveien økonomiske belte, som etter planen skal strekke seg over hele det eurasiske landmassivet.

silkeveien belte

Og dermed havner landet midt i striden mellom stormaktene. USA styres fortsatt etter tesen om at den som vil beherske verden, må beherske det eurasiske landmassivet. Mens det raskt voksende Kina ønsker å skape transportveier for sine eksportprodukter og ønsker å opprette økonomisk samarbeid med alle disse landa basert på gjensidige fordeler. Dette kan også oppfattes som den nye fasen i det som er kalt Det store spillet.

Jihadister og den tredje verdenskrigen

Jihadister fra Usbekistan og andre sentralasiatiske land deltar som leiesoldater i krigen i Syria. Nå som alle stormaktene på en eller annen måte er involvert i denne krigen, framstår den som en «tredje verdenskrig i miniatyr», og både Kina, Russland og de sentralasiatiske landa frykter at det neste blir at jihadistene, som har fått trening og våpen av USA, skal vende hjem for å fortsette sin jihad der. Denne formen for hybridkrig er svært sannsynlig. Forfatteren Andrew Korybko har skrevet en lengre artikkel om dette i Oriental Review. Han skriver:

It is highly expected that the third attempt at a Central Asian Spring would combine the 2010 ethnic-centric innovation with a strategic improvisation that reflects the global zeitgeist of Islamic-affiliated terrorism. This would take the form of ethnic Uzbeks in Uzbekistan (centering on Fergana) and the neighboring states resorting to the doubly ‘unifying’ ideologies of Greater Uzbekistan and Wahhabist extremism in order to fight for the creation of a Central Asian caliphate. The borders of this terrorist entity would roughly correspond to the same territory that Greater Uzbekistan encompasses, so it would be a highly effective overlap of strategic vision as seen from the US’ perspective of planned regional destabilization.

The terrorist wars being fought in Syria/Iraq and Afghanistan by ISIL and the Taliban, respectively, already serve as valuable battlegrounds where fighters can hone their experience before applying it back home. Proving that an ethnic Uzbek-led terrorist campaign is already being planned for Fergana, Kyrgyz officials allege that the majority of extremists that have left their country for terrorist training come from the Uzbek minority, suggesting that this demographic is more susceptible to radical Islamic ideologies than any other in the region.

Det er ganske sannsynlig at usikkerheten etter Karimovs død vil bli forsøkt utnyttet til å skape kaos og ny krig. George Soros og hans Open Society Foundation var tungt inne i Usbekistan før 2005, det samme var CIA-fronten National Endowment for Democracy. De ble kastet ut i 2005, så de har ikke lenger de samme virkemidlene. Derimot har de kamperfarne jihadister fra krigene i Syria og Irak å satse på. Fra Washingtons side vil det være høyt prioritert å slå inn en kile midt inne i aksen mellom Beijing og Moskva.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


15 KOMMENTARER

 1. Rent bortsett fra at jeg nok en gang konstaterer at beskyldninger mot USA sitter svært løst, blir jeg sittende med følgende spørsmål: Hvordan skulle en gjeng jihadister i Usbekistan kunne utgjøre en reell kile i aksen mellom Beijing og Moskva?

  • Ikke mye løse påstander her. Rendition-programmet, som er den alvorligste forbrytelsen jeg tar opp, er vel kjent. Eurasia-tenkninga til Zebig er dokumentert til det kjedsommelige. Så får vi se hva «en gjeng jihadister» kan gjøre i et overveiende muslimsk samfunn. Vi har jo fått en anelse i Irak, Libya og Syria. Men der er jo forsyningsveiene noe kortere. Sett bort fra det som måtte komme fra Afghanistan.

   • Jeg har ikke satt meg inn i Usbekistan og rendition og melder derfor pass om dette. Men hvordan kan Zebigniew Brzezinski oppfattes slik at han mener det vil være lurt å sende jihadister til Usbekstan for å slå inn en kile i aksen mellom Beijing og Moskva?

     • Jeg har lest nevnte bok uten å huske at den anbefaler bruk av jihadister for å svekke alliansen mellom Kina og Russland, eller i noen annen sammenheng for den saks skyld.

    • Jørgen Agder.

     Jeg har et forslag :
     Disse tenker ikke landegrenser på samme måte som vi i Eurasia.

     Emulgatorer blir brukt som hjelpestoffer, slik at to ikke blandbare stoffer, for eksempel olje i vann, kan omdannes til en emulsjon.
     Jeg tror vi må tenke tverrfaglig metaforisk, og ta kjemien i bruk, og tenke bruk av emulsjon nedbryting av de gamle nasjonale grensene og derretter konstruksjon av fremtidige større regioner, ved hjelp av NGOer, banksystemer, og implementation of global architecture from both political parties, som Hillary snakker om.

     «President Richard Haas, CFR spoke at the Bilderberg Conference Thursday june 5,2008, calling for the elimination of the superpowers and souvereign nationstates.Daniel Estulin quotes Haas as saying in his Speech on International Non-polarity, «The United States unipolar moment is over.International relations in the twenty-first Century will be defined by nonpolarity.
     Power will be defuse rather than consentrated, and the influence of nationstates will decline as that of non-state actors increases.»
     https://no.wikipedia.org/wiki/Emulgator

     Utdrag
     Framgangsmåte
     1. Vi fylte tre begre med vann og tilsatte 10 dråper med råolje i hvert beger.

     2. Vi strødde noen korn med sagflis over oljen i beger 1. Oljen spredte seg vekk fra sagflisen, men etter hvert som vi hadde oppi mer sagflis absorberte sagflisen opp oljen og hopet seg opp i klumper.

     3. Vi brukte en fyrstikk til å tenne på oljen i beger 2. Oljen la seg i kanten av glasset og «flyktet» fra flammen.

     4. I beger 3 tilsatte vi litt zalo og rørte med en teskje. Zaloen fungerte som en emulgator, og oljen delte seg opp i små partikler.
     http://www.studienett.no/Oppgaver/naturfagsrapport-olje-havs-22976.aspx

     Bilderberg 5-8.06.2008, Chantilly Virginia.
     s.374,The true story of the Bilderberg Group, Daniel Estulin, 2009.

     Bilderbergs ide er å gi hvert land en passende økonomisk struktur for å tjene denne hensikten : Å plassere makt i hendene på utvalgte globalistiske folk, skape maksimal industrikonsentrasjon, undertrykke konkurrenter, iverksette priskontroll på varer og råvarer.
     Dette kan de gjøre gjennom at de har grep på Verdensbanken,IMF og WTO.
     Dessuten er hensikten å skape juridiske og sosiale kontruksjoner som forhindrer ekstreme aksjoner slik at de kan :
     «Work on global governance on a piecmal basis».

    • Jørgen Agder

     Jeg har et forslag til svar:

     Disse tenker ikke landegrenser på samme måte som vi i Eurasia.

     Jeg tror vi må tenke tverrfaglig ta kjemien i bruk, og tenke bruk av emulsjon nedbryting av de gamle nasjonale grensene og derretter konstruksjon av fremtidige større regioner, ved hjelp av NGOer, banksystemer, og» implementation of global architecture made from both political parties» som Hillary snakker om.
     Emulgatorer blir brukt som hjelpestoffer, slik at to ikke blandbare stoffer, for eksempel olje i vann, kan omdannes til en emulsjon.

     «President Richard Haas, CFR spoke at the Bilderberg Conference Thursday june 5,2008, calling for the elimination of the superpowers and souvereign nationstates.Daniel Estulin quotes Haas as saying in his Speech on International Non-polarity, «The United States unipolar moment is over.International relations in the twenty-first Century will be defined by nonpolarity.
     Power will be defuse rather than consentrated, and the influence of nationstates will decline as that of non-state actors increases.»

     Emulgator :

     Framgangsmåte:
     1. Vi fylte tre begre med vann og tilsatte 10 dråper med råolje i hvert beger.

     2. Vi strødde noen korn med sagflis over oljen i beger 1. Oljen spredte seg vekk fra sagflisen, men etter hvert som vi hadde oppi mer sagflis absorberte sagflisen opp oljen og hopet seg opp i klumper.

     3. Vi brukte en fyrstikk til å tenne på oljen i beger 2. Oljen la seg i kanten av glasset og «flyktet» fra flammen.

     4. I beger 3 tilsatte vi litt zalo og rørte med en teskje. Zaloen fungerte som en emulgator, og oljen delte seg opp i små partikler.
     http://www.studienett.no/Oppgaver/naturfagsrapport-olje-havs-22976.aspx

     Bilderberg 5-8.06.2008, Chantilly Virginia.
     s.374,The true story of the Bilderberg Group, Daniel Estulin, 2009.

     Bilderbergs ide er å gi hvert land en passende økonomisk struktur for å tjene denne hensikten : Å plassere makt i hendene på utvalgte globalistiske folk, skape maksimal industrikonsentrasjon, undertrykke konkurrenter, iverksette priskontroll på varer og råvarer.
     Dette kan de gjøre gjennom at de har grep på Verdensbanken,IMF og WTO.
     Dessuten er hensikten å skape juridiske og sosiale kontruksjoner som forhindrer ekstreme aksjoner slik at de kan :
     «Work on global governance on a piecmal basis».

   • En liten observasjon som føyer seg inn i en praksis Soros har med tilsynelatende å operere på alle sider av alle bord, er at dokumentet du lenker til, Globalizing torture, som tar for seg «CIA secret detention and extraordinary rendition operations» bla.a. i Usbekistan, er et dokument fra Soros’ Open Society Foundations.

    Jeg nevner Soros’ allestedsnærvær siden kilden til dokumentet som beskriver CIAs rendition-program er en kilde du og mange kommentatorer i andre sammenhenger ofte liker å sette i skammekroken her på steigan.no. Dette gjelder jo da også herværende artikkel. Den som leser dokumentet vil uansett fort se at det er «gode», offisielle primærkilder på høyeste nivå som bekrefter eller ved sine uttalelser sannsynliggjør det som beskrives.

  • Ferganadalen har i flere 10 år vært gjenstand for uro og militant islam har prøvd lenge å befeste seg her..Karimov var nådeløs og det samme har Kirgisiske myndigheter vært. Summariske henrettelser på grensen skjer om noen prøver å komme seg over..som her i fjor hvor kirgisiske grensevakter i Karakol (øst) oppdaget noen skjeggette typer som viste seg å vær en gjeng Uighurer fra Kina som hadde da drept en russisk jeger på veien over den perifere grenseovergangen,,Alle ble skutt,7 stykker der og da..
   Jeg tenker at islamister i Ferganadalen vil forsette å skape problemer og hjemvendte jihadister vil søke seg hit..Det er et lovløst område og myndigheter i Uz. Kirgi.og Tadsj. vil måtte slite med dem. Men dimensjon av IS blir vanskelig all den tid USA ikke har fotfeste lenger, og Kina/ Russland vil ikke sitte stille å se på jihadister innføre Isamsk kalifat i regionen..

 2. «Usbekistan og hybridkrigen»

  «Fra Washingtons side vil det være høyt prioritert å slå inn en kile midt inne i aksen mellom Beijing og Moskva.» – Ja. Om ikke Usbekistans presidentskifte raskt gir stabilitet, blir dette – USA-NATO mot Russland og Kina i Usbekistan – det verste maktspillet å se underlige virkninger av (besynderlige bombinger, rare krav, samt demoniseringer av Usbekistans reaksjoner i våre MSM) fremover.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.