Skogfinsk museumsbygg NÅ!

0
Wenche Blomberg

Det murrer på Finnskogen. Utålmodigheten med Kulturdepartementet begynner å bli stor. Museumsplanene for et nybygg for Norsk Skogfinsk museum står helt i stampe. Det har åpenbart å gjøre med at departementet vil prøve å slå NSM inn under Anno, mot skogfinske ønsker.

Så lenge denne drakampen pågår, får man ikke ferdigforhandlet spørsmålet om det nye museumsbyggets størrelse. Og når størrelsen ikke er avklart, kan museet heller ikke komme videre og utlyse arkitektkonkurransen som alle har ventet på.

Når arkitekttegninger ikke foreligger og kostnadene ikke er kjent, kan det heller ikke søkes byggetilskudd. Det er dermed fullstendig meningsløst av departementet å nekte å uttale seg om saken i media ”før statsbudsjettet foreligger”. Det foreligger ingen søknad om byggemidler, og det er derfor heller ingen som venter at det kommende statsbudsjettet skal inneholde noe om dette. Det er rett og slett ikke spørsmålet.  Men svaret er et forsøk på å unngå å snakke om den treneringa som pågår.

skogfinner

Poenget fra skogfinsk side er at  Norge i 1999 anerkjente skogfinnene som en av fem minoritetsbefolkninger. I desember 2000 vedtok regjeringen en Stortingsmelding (St.meld. 15, 2000-2001) som innrømmet disse minoritetene visse rettigheter. Det er et viktig dokument som vektlegger deres rett til å styrke og utvikle egen historie og kultur, til å definere sine egne behov, og til å bli hørt på dette. Behovene er ganske forskjellige. Noen måtte starte omtrent fra bunnen av. Men skogfinnene har holdt på å samle sin arv i over 70 år, og NSM har derfor eiendommer og samlinger som gjør dem til et stort museum, bortimot like stort som Glomdalsmuseet. Og det er dette museet som besitter spisskompetansen på skogfinsk kulturhistorie i Norge.

Da Jødisk Museum ble opprettet i Oslo, ble det gjort forsøk på å slå det inn under Oslo Museum. Men Jødisk Museum sa nei. Verken embetsverk eller politikere våget å si dem imot. NSM sier også nei til å bli en del av Anno. Men da er det ikke måte på trenering. Staten – dvs denne regjeringa – ser helt bort fra de gjeve ordene fra Stortingsmeldinga, der det understrekes at minoritetene har særegne behov og at de skal høres. I stedet skal nå NSM tvinges inn i en sentralisert museumsstruktur som vil gjøre avstanden til beslutningstakerne enda større. Det er ikke i samsvar med skogfinske interesser.

Nukk er nukk, sier man på Finnskogen. Nå er det etablert et aksjonsfellesskap som har gått ut med et opprop fra kjente personer. Oppropet er grunnlag for en underskriftkampanje som alle kan støtte: http://www.underskrift.no/vis/6221

De som vil bidra ytterligere, kan melde seg inn i Facebook-gruppa ”Skogfinsk museumsbygg NÅ!”

Vi forlanger at Kulturministeren og Stortinget tar grep og sørger for at saken kommer ut av dødvanne slik at arkitektkonkurransen kan utlyses.

 

For aksjonsgruppa:

Wenche Blomberg, Oslo/Grue Finnskog

Forrige artikkelEU-president Juncker: – EU befinner seg i en eksistensiell krise
Neste artikkelResa i Bryssels inre