Hundegalskap fra FRP

0

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale om smittefarlige gatehunder fra EØS-land:
Kan ikke nekte folk å ta med seg løshunder fra EØS-land
– Jeg blir skremt, sier Geir Pollestad (Sp) over at landbruks- og matministeren ikke får satt en stopper for import av smittefarlige gatehunder fra EØS-land.

Det er ABC-nyheter som forteller om dette nye utslaget av FRPs underdanighet overfor enhver odre fra EU. Nettavisa skriver videre:

  • Ikke ta med gatehunder hjem til Norge!
  • Veterinærinstituttet frykter smitte fra gatehunder
  • Hold Norge rabiesfritt – ikke importer gatehunder!

Disse advarslene står å lese på Mattilsynets hjemmesider, som følge av at mange dyrevenner nå tar med seg løshunder fra Romania, Bulgaria og andre land som er med i EØS-avtalen Norge har med EU.

Løshundene kan til og med bringe med seg antibiotikaresistente bakterier som kan smitte over til mennesker, viser en rapport Mattilsynet har fått.

Smitterisikoen har ført til at Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Pollestad nå har spurt statsråd Jon Georg Dale (Frp) om han vil sette i verk tiltak for å begrense denne risikofylte importen.

Men landbruks- og matminister Dale kan gjøre lite annet enn å oppfordre folk til ikke å ta med seg løshunder hjem.  Det går fram av hans skriftlige svar som kom torsdag.

Tidligere var det forbudt å ta med hunder inn i Norge fra andre land uten et langt karanteneopphold, opplyser han. Men som følge av EØS-avtalen som Norge har inngått med EU, kan ikke bare folk, men også dyr, nå ferdes fritt over landegrensene.

Man har jo vent seg til norske politikeres fullstendige knefall for Brussel og hvordan de har satt bort nork politikk til byråkrater i Brussel. Det spørs om ikke dette er månedens dumhet. Den er av samme type, men naturligvis ikke fullt så alvorlig som vedtaket i sommer om å legge Norge inn under EUs finanstilsyn.

Men nå vet vi altså at regjeringa med FRP i spissen er villige til å ofre folke- og dyrehelsa for å tekkes sine herrer og mestre i EU.

 

Forrige artikkelHvorfor trykker Klassekampen en imperialistisk artikkel om Syria?
Neste artikkelThe Wars and the Environment
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).