Fantasiløst av Sverre Diesen

0

Jeg har lest tidligere forsvarsjef Sverre Diesen, pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen og oberstløytnant Tormod Heiers kronikker om NATO og Russland i Klassekampen og Minervanett med interesse. Men det er et par aspekter som hittil ikke har blitt tatt opp av noen av dem. Denne kommentaren er også sendt til Klassekampen og Minervanett, men ble refusert begge steder.

Diesens hovedpåstand er at Russland «har intet å frykte» fra NATO og at Russland bløffer og søker å skape splid i NATO når de hevder motsatt. Dette mens Børresen skriver at «russerne frykter Vesten» og Heier at «russerne har mye å frykte».

NATO medlemmer etter årstall_edited-1

Jeg er på linje med Børresen og Heier. Hovedproblemet med Diesens tenkning er, slik jeg ser det, at han er så grunnleggende konvensjonell. Ja, så konvensjonell at han framstår som fantasiløs.

For det første så ser det ut som om Diesen ikke klarer å se for seg at de fleste NATO-landene kan gå sammen om en krig sjøl om ikke NATO som organisasjon gjør det. Som for eksempel i 2003 da USAs «Coalition of the willing» gikk til krig mot Irak, en koallisjon på tilsammen 47 land, men hvor de store NATO-landene Tyskland og Frankrike, samt Norge, avsto.

Diesen klarer tilsynelatende heller ikke å se for seg andre muligheter enn det jeg velger å kalle «klassisk krigføring» (i alle fall ikke fra NATOs side), altså «et militært angrep fra NATO» (mot Russland). Når det gjelder Russland snakker han riktignok om såkalt hybridkrig. Men er ikke USA og NATO-landenes blanding av propaganda, sanksjons og proxy-krig, i dag fortrinnsvis i Syria, også en slags hybrid?

styrkeoppbygging syria

Diesen klarer altså ikke å se for seg at USA/NATO-landene vil kunne bruke samme type krigføring mot Russland som de har brukt i flere tidligere kriger og ikke minst i Syria akkurat nå, der USA, NATO-land m fl har ført en slik hybridkrig siden 2011 eller lenger.

Russlands frykt for at USA/NATO vil ta i bruk slike metoder også mot dem, inkl det å væpne og trene (islamistiske) terrorister, er et aspekt som verken Diesen, Heier eller Børresen berører. Ja, iflg Russland har dette skjedd allerede, minst to ganger. 1. På 80-tallet da USA m fl støttet jihadister/mujaheddin, eller «freedom fighters» som det het i propagandaen, mot Sovjet. Disse skal ha utført angrep også inne på Sovjets territorium 2. Under krigene i Tsjetsenia.

Snakker Russland sant når de hevder dette? Vel, vi kan i alle fall ikke se bort fra det. Uansett: siden USA/NATO-land i alle fall har brukt slike metoder mot andre land, og det med «suksess», særlig i Afghanistan på 80-tallet, er Russlands frykt høyst berettiget.

Hensikten med å bruke denne taktikken i Russland må i så fall være den samme som i Libya, Syria osv: å få til et væpnet opprør. En borgerkrig. Og hvis USA/NATO-land lykkes med det i Russland vil USA/NATOs mange baser i Russlands nærområder få en helt ny betydning.

Dette høres sikkert ut som fantasispinn for mange. Konspirasjonsteorier. Men det er i så fall fordi det er uvant. For man kan, gjentar: ikke se bort fra at USA/NATO-land vil bruke samme taktikk mot Russland som de har brukt gjentatte ganger mot andre land. Og i tilfellet Russland har de vel ikke andre muligheter, siden vi alle er enige om at et konvensjonellt militært angrep er utelukket?

Men ikke nok med dette; Zbigniew Brzezinski og andre i USA har snakket åpent om at Russland bør deles opp (som Jugoslavia). Som Brzezinski i «A geostrategy for Eurasia» hvor han skriver om behovet for «a loosely confederated Russia» (riktignok uten at han foreskriver metoder for å oppnå det).

Diesens steile avvisning av at Russland har noe å frykte fra NATO framstår som regelrett uærlig når man vet

1. hvordan USA reagerte på at Sovjetunionen plasserte raketter på Cuba (Russland har de seinere åra blitt mer og mer omringet av USA-baser og NATO-land).

2. at USA/NATO/EU støttet kuppet mot Janukovitsj i Ukraina i 2014 og deretter den regelrett russofobe og svært NATO og EU-vennlige regjeringen som tok over for Janukovitsj.

3. Tilsvarende med støtten til «Roserevolusjonen» i Georgia i 2003 da den NATO-vennlige Mikheil Saakashvili kom til makta. For Diesen er vel kjent med USA/NATO/EUs støtte til disse maktovertagelsene, og flere andre? Hvis ikke så er det i alle fall sikkert at russerene kjenner til dette og derfor tar sine forholdsregler, som inkluderer utkastelse av NGOer de ser på som mistenkelige.

USA/NATO/EUs hensikt med å støtte disse kuppene/revolusjonene var sjølsagt å skaffe NATO og EU-vennlige regjeringer i disse landene, altså regjeringer som søker medlemskap i NATO og EU.

4. USA og NATO-landenes stadige kriger mot land som Irak, Jugoslavia, Afghanistan, Irak igjen, Libya og sist, men ikke minst, mot Russland-allierte Syria er heller ikke egnet til å berolige Russland. Lykkes de med å styrte Assad vil Russland sannsynligvis miste sin flåtebase ved Tartus, en av få militærbaser Russland har utenfor eget territorium».

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDen største maritime hetebølgen noensinne
Neste artikkelHillary Clinton truer Russland og Kina med «militært svar på cyberangrep»