Rapport: Storbritanniens krig i Irak – Ställ Blair och Bush inför domstol!

0
Anders Romelsjö

SvT rapporterar nu ”Förre premiärministern Tony Blair får svidande kritik i en ny rapport om Storbritanniens beslut att invadera Irak. Enligt utredarna överdrev han medvetet hotet från Saddam Hussein när han sökte stöd för ett militärt ingripande. Samtidigt blev han varnad för att det kunde öka terrorhotet. Utredning:Tony Blair överdrev medvetet hotet från Irak

Den så kallade Chilcot-utredningen, om Storbritanniens inblandning i Irakkriget, sjösattes redan för snart sju år sedan efter påtryckningar från parlamentet och allmänheten. Den var tänkt att ta ett år, men presenterades inte förrän på onsdagen.

Utredarna levererar hård kritik mot förre premiärministern Tony Blair. De menar att han hade varnats om att en invasion kunde öka hotet från terrornätverket al-Qaida och dess möjligheter att komma över vapen, skriver The Guardian.

blair lied

Överskattade sin förmåga

Enligt utredarna var krig inte en sista utväg, utan Storbritannien valde att invadera Irak innan man hade testat alla fredliga vägar. Även om ett militärt ingripande kunde bli nödvändigt senare, så fanns det inget omedelbart hot från Iraks diktator Saddam Hussein i mars 2003. Underrättelseuppgifter slog inte med full säkerhet fast att Irak hade fortsatt att tillverka kemiska och biologiska vapen, skriver BBC.
Irak-möte 141126
Dessutom var planeringen för tiden efter invasionen fullständigt otillräcklig. Utredarna köper inte Blairs påstående att det var omöjligt att förutse problemen.
Vidare hävdas att Storbritanniens agerande mot Irak var baserade på bristfälliga underrättelseuppgifter och bedömningar. Risken för de brittiska soldaterna hade heller inte identifierats ordentligt. Dessutom överskattade Blair sin förmåga att påverka USA:s beslut.

Beslutet om att det fanns lagligt stöd för ett militärt ingripande fattades även under omständigheter som var ”långt från tillfredsställande”.

Överdrev hotet

Blair ska medvetet ha överdrivit hotet från den irakiska regimen när han försökte få stöd från allmänheten och parlamentsledamöter för ett militärt ingripande. Samtidigt bagatelliserade han riskerna med en invasion.

Utredarna lyfter bland annat fram en händelse:

”I underhuset den 24 september 2002 presenterade mr Blair Iraks tidigare, nuvarande och framtida förmåga som bevis för hur allvarligt ett möjligt hot från Iraks WMDI (massförstörelsevapen) var. Han sade att det skulle bli verklighet någon gång i framtiden”, står det i rapporten. Utredarna hävdar att uttalandet gjordes med en säkerhet som det inte fanns täckning för.

Rapporten innehåller vittnesmål från över 120 personer med inblick i Irakkriget, som svensken Hans Blix, tidigare chef för FN:s vapeninspektion i Irak, före detta brittiska försvars- och utrikesministrar och chefer på Storbritanniens utrikes underrättelsetjänst MI6, skriver TT.

Storbritannien skickade 30.000 soldater till Irak under den USA-ledda invasionen 2003, som inte var sanktionerad av FN:s säkerhetsråd. Över 200 brittiska medborgare och minst 150.000 irakier dog, uppger BBC.” (Slut SvT).
Min kommentar: De flesta beräkningar anger att betydligt fler irakier dödades pga. kriget. Under det USA-ledda Irakkrigets första år dödades 500 irakier per dag från april 2003 till juni 2006, skriver The Guardian som bygger uppgiften på en oberoende undersökning av hur många civila irakier som dödats sedan 2003. Uppgifterna varierar mellan 600 000 och över en miljon dödade civila sedan krigsstarten 2003. Många fler skadades och miljoner har flytt.
Och till följd kriget har terrorismen verkligen fått kommit till och fått fotfäste i Irak och andra delar av Mellanöstern. Medger även Obama och Biden.

Blair inför riksrätt
Riksrätt?
Parlamentsledamöter från Labour och Scottish National Party väntas använda rapporten för att ställa Blair inför riksrätt i parlamentet. Lagen om riksrätt användes senast 1806 och en fällande dom skulle i teorin kunna leda till fängelse.
Kommentar: Pröva Blair också inför Internationella brottmålsdomstolen som etablerades 2002 som en internationell domstol och en permanent tribunal för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Den sorterar under FN. Detta efter att ad hoc-tribunalerna Internationella krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien och Internationella Rwandatribunalen Nästan alla stater röstade ja till regelverket, utom USA, Israel, Kina, Irak, Qatar, Libyen och Jemen. USA och Israel skrev under, men har ännu inte ratificerat regelverket.
I god kolonial anda och efter devisen ”sila mygg och svälja kameler” pågår där mål mot främst afrikanska politiker, men inte mot de som ligger bakom de största brotten – som Tony Blair och USA:s presidenter (som GW Bush och Barack Obama) och dessas chefstjänstemän. Dit ville man forsla Gadaffi (och nu hans son) som ville försvara Libyen mot imperialistisk aggression, Assad som gör detsamma i Syrien, och dit vill vissa politiker – som stödde och stödjer Blairs, Bush’s och Obamas mycket sannolika krigsförbrytelser.

Och övriga Västs ledare fortsätter med att ha inte bara normala utan också mycket positiva relationer till Storbritannien, och än mer till USA. Dessa ledare ger inte elementärt stöd för demokrati, FN-stadga, internationell rätt. De förtjänar förakt och då sådana störtas kan världen börja bli bättre.

Tror Du på likhet inför lagen? Varför? Vad göra åt saken?

Kommentar efter radionyheterna kl 16.45 : Rapporten nämner inte att invasionen var ett brott mot FN-stadgan och internationell rätt. Eller om eventuellt brott mot folkrätten… Blair tycker idag att invasionen var rätt och säger att ”Världen är en bättre plats utan Saddam Hussein”. Jag säger ”Världen vore en betydligt bättre plats utan invasionen!”
i Andra om: , ,, , Blair, , , , , , , ,

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelSyriska rebellgrupper mördar och torterar säger Amnesty som förskönar
Neste artikkelNATO:s ÖB Breedlove konspirerade mot Obama, ljög – samt påverkade Sverige