George Soros til kamp for Hillary Clinton

0

Multimilliardæren George Soros som ble berømt da han  i 1992 spekulerte mot det britiske pundet og tvang den britiske regjeringa til å devaluere. Slik tjente Soros over en milliard pund og påførte britiske skattebetalere en regning på over tre milliarder pund. Dette la grunnlaget for den formuen Soros har i dag.

Denne superspekulanten har bestemt seg for å stille millioner av dollar til disposisjon for Hillary Clinton og hennes kampanje. Det var ingen overraskelse.

Soros er kjent for å være en aktiv støttespiller for USAs «fargerevolusjoner» rundt omkring i verden. Den politisk viktigste stiftelsen til Soros er Open Society Foundation. Leser man stiftelsens dokumenter så handler de om menneskerettigheter, ytringsfrihet, kvinners rettigheter og alt som er godt og bra her i verden. Stiftelsen har til og med lagd et kurs for journalister for «å motvirke islamofobi». Men graver man mer i dokumentene, vil man se at Soros har en agenda, som han ikke på noen måte forsøker å skjule. Han skryter av at hans stiftelser har sørget for at fem europeisk land er blitt medlemmer av EU. Han gjør ingen hemmelighet av at han har vært tungt inne i finansiering og tilrettelegging av «fargerevolusjonene» og han er stolt av at han gjør dette for å skape et Europa uten grenser med fri flyt av varer, arbeidskraft og kapital.

Han var tungt inne i forberedelsene til statskuppet i Ukraina i februar 2014, og han støttet mange av gruppene som opptrådte på Maidan, inklusive reine fascistiske grupper. Soros har også finansiert og støttet er roserevolusjonen i Georgia (2003) og oransjerevolusjonen i Ukraina (2004). Begge hadde til hensikt å redusere Russlands makt.

I en nyttårsartikkel i 2015 skriver spekulanten at Europa bør tillate seg større underskudd på statsregnskapene for å ruste opp til en krig mot Russland! Han oppfordrer til at EU må bruke skattebetalernes penger til å gi Ukraina en kreditt på 20 milliarder dollar – med løfte om mer  – for å sette landet i stand til å føre krig mot sin nabo i øst. I en artikkel skrevet for Project Syndicate skriver finansspekulanten at «Alle tilgjengelige ressurser må settes inn på krigsanstrengelser, også hvis det fører til underskudd på statsbudsjettene.»

I en annen artikkel i Project Syndicate krever han at Europa skal ta imot minst en million flyktninger i året til en pris av 20 milliarder euro.

Artikkelen tar overhodet ikke til orde for å stanse krigen i Syria, men Soros bruker anledningen til å agitere for overstatlighet i EU, og hans svar på hvordan en så massiv flyktningestrøm skal håndteres er naturligvis privatisering.

Denne kuppmakermilliardæren stiller nå opp for krigshisser og superhauk Hillary Clinton. Det er som man måtte vente. De er to alen av samme stykke. Og akkurat som Clinton markedsfører krig som «støtte til kvinner og demokrati» er Soros en ekspert på å finansiere NGOer som kan agitere for disse feministiske krigene på gateplan.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.