Slaget om Aleppo og Syrias framtid

0
Jihadister fra al-Nusra i Aleppo

I månedsvis har det bygd seg opp et komplisert slag om den nordlige delen av Syrias største by Aleppo. Utfallet av dette slaget kan avgjøre Syrias framtid. For Syria handler det om å overleve som land og som enhetlig stat. For USA handler det om «Plan B», planen om å dele opp Syria i enklaver. For Tyrkia og oljediktaturene er dette en krig på liv og død om å skaffe seg kontroll over Syria ved hjelp av sine jihadistiske leietropper.

Jihadister fra al-Nusra i Aleppo
Jihadister fra al-Nusra i Aleppo

Ingen «moderate opprørere»

I Vesten, og spesielt i vestlige medier og NGOer lever fortsatt forestillinga om de såkalte «moderate opprørerne» i Syria. Det er ingen moderate opprørere i Aleppo. Syria fører krig mot en samling av jihadistiske hærer som i første rekke er støttet av Tyrkia og Saudi Arabia, med USA som bakmann. Washington Institute, som er en tenketank som står nær Det demokratiske partiet og har sterke bånd til Israel, skriver i en oppsummering hvem Syria kjemper mot i Aleppo:

The main rebel groups in this area are Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham, Harakat Nour al-Din al-Zinki, and the Sultan Murad brigade (a Turkmen group very close to Turkey). These groups are formally members of the rebel umbrella organization Jaish al-Fatah, which is supported by Saudi Arabia and Turkey.

Alt dette er jihadistgrupper av verste slag. De er samme ulla som IS. Av og til kan de slåss mot hverandre, og USA har jo opplevd at landet har støttet jihadistgrupper som så har ført harde kamper mot hverandre. Men det rokker ikke ved det store bildet. De er jihadistiske terrorgrupper og de er avhengige av støtten fra Saudi Arabia og Tyrkia.

jaish alfath

Russlands mål

Washington Institute gjør en grei oppsumering av hva som har vært og er Russlands mål i Syria:

  1. Beskytte det folketette kystområdet der også Russland har sine baser.
  2. Hjelpe Syrias regjering med å drive militsene vekk fra de store byene Homs, Latakia, Aleppo og Damaskus.
  3. Kutte militsenes forsyningslinjer.

De to første målene er i hovedsak oppnådd. Nå står slaget (slagene) om jihadistenes forsyningslinjer. Der spiller det nordlige Aleppo en nøkkelrolle. Der kommer våpen og utstyr inn fra Tyrkia. Det er kort vei fra det nordlige Aleppo via den såkalte Azaz-korridoren til Tyrkia.

Det russiske flyvåpenet har vært helt avgjørende i denne prosessen. Syrias hær var på defensiven før Russland grep inn, men med russisk herredømme i lufta og en meget effektiv krig mot jihadistenes støttepunkter har krigslykken snudd. Blir jihadistenes forsyningslinjer brutt vil de være på vei mot sitt endelige nederlag.

Syrias fiender gir seg ikke

De kreftene som siden 2011 har kjempet åpent for å knuse eller dele Syria og som har påført landet og folket så enorme ødeleggelser og lidelser, vil imidlertid ikke gi seg. Tyrkia fører en krig via stråmenn som er rettet både mot Assad, kurderne og Iran. Saudi Arabia, Qatar og andre oljediktaturer fører en krig, også gjennom stråmenn, for å svekke Iran, opprette et religiøst diktatur og føre sin egen olje og gass i retning Europa. Israel jobber i kulissene for å dele opp Syria i enklaver, slik at Israel kan virkeliggjøre en gammel drøm om hegemoni i regionen. Og for USA er dette enda en krig om olje og gass, om kontroll over Midt-Østen og en del av omringinga av Russland og Iran.

Spesielt for oljediktaturene og Tyrkia ville det være katastrofalt å tape krigen om Syria. Det ville veldig fort få konsekvenser også på hjemmefronten. Det er ingen overdrivelse å si at det pågår en borgerkrig i det østlige Tyrkia der sultan Recep Erdoğan prøver å knekke ryggen på den kurdiske bevegelsen. Nederlag i Syria ville kunne bringe krigen hjem i en mye større skala. Oljediktaturene er ustabile og kan fort få sine egne borgerkriger å takle dersom jihadistene taper i Syria, og de har sterke strategiske interesser i å få kontroll over Syria. Saudi Arabias nye konge, Salman, har også en mer markant religiøst motivert utenrikspolitikk enn forgjengeren Abdullah.

Derfor gjør de sitt ytterste for å støtte terroristene i Aleppo og det nordlige Syria. Og derfor blir slaget så brutalt som det er.

Sjøl om USA og deres allierte i Midt-Østen har sammenfallende interesser, så er de ikke identiske. USA vil gjerne spille det kurdiske kortet i Syria og satse på det kurdiske YPG for å dele opp Syria i enklaver. Tyrkia oppfatter dette som det rene forræderi, siden kurderne er deres erkefiende. Men for USA er det risikabelt å satse utelukkende på kurderne, siden sunni-araberne er den største folkegruppa. Derfor støtter USA også de gruppene kurderne slåss mot. Hva dette fører til av frustrasjoner blant USAs allierte får man inntrykk av i denne artikkelen i Gulf News.

Hvordan går slaget om Aleppo?

Det er praktisk talt umulig å skaffe seg nøytral informasjon om slaget om Aleppo. Alle de krigførende partene fører også en krig i mediene. Tyrkisk presse pleide å gi en motvekt mot regjeringas propaganda, men Erdoğans knebling av journalister og presse har svekket denne kilden, om ikke stengt den. Russiske og iranske medier bringer mye nyhetsstoff, men de har sjølsagt også sine egne agendaer. Men med det i mente kan man danne seg et bilde av en krig som er svært hard og der jihadistene går på flere tap, men også konsoliderer seg en del steder. Russlands militære ledelse hevder at tyrkiske militære leder styrker fra IS nær Aleppo, ifølge deres talskvinne Maria Zakharova.

Russiske RT skriver at britiske spesialstyrker nå er inne i Syria. Det er i så fall i tillegg til de amerikanske spesialstyrkene. Frankrike har bekreftet at franske spesialstyrker nå støtter opprørere i Syria. Tyskland skal også sende spesialstyrker til det nordlige Syria. Alt dette er naturligvis i strid med internasjonal lov siden det ikke er godkjent av Syrias lovlige regjering.

Russland hevder også at 160 jihadister fra al Nusra er kommet inn i Syria fra tyrkisk side av grensa.

Syrias ambassadør til Moskva sier ifølge TASS at en seier for Syria i Aleppo vil bety «et nederlag for alle terroristgruppene i Syria.»

The Daily Beast skriver:

The Kremlin says some of the U.S.-backed rebels not only work with al Qaeda but refuse to sever the relationship. Therefore, it is not Russia’s fault that U.S. allies are working so closely with a terror group and that Russia accidentally strikes U.S.-backed rebels in its the war against extremists in Syria.

And the fact is, the Russians aren’t totally wrong. Some of the U.S.-backed rebels do team up with al Qaeda.

USAs «private CIA», institusjonen Stratfor mener at slaget om Aleppo er helt avgjørende for hele krigen i Syria, eller som det heter i artikkelen The Fate of Syria Rests in Aleppo:

With major military operations already underway in Aleppo and more to come, the province is emerging as the focal point of the war in Syria. Of the ongoing battles in the region, the largest and most decisive is the fight between rebels and loyalists for the divided city of Aleppo. As yet another round of talks in Geneva loom on the horizon, the battle for the city is critical to both Syrian government forces and their rebel counterparts. Damascus hopes to cement its position and quell talks of a political transition through a decisive military victory in Aleppo. Meanwhile, the rebels are fighting for the survival of their cause. If the rebels lose Aleppo, any military victory against Damascus will become a distant dream, and their negotiating position in Geneva will be severely compromised.

aleppo brenner

Kampanjen #AleppoBurning

Norsk Folkehjelp, som lenge har opptrådt som en aktør i Syria-krigen, driver nå en kampanje under parolen Aleppo brenner – stopp tønnebombene.

Dette er bare en norsk versjon av den amerikanske #AleppoBurning, og formålet med kampanjen er å prøve å stanse Syrias krig mot de jihadistkontrollerte enklavene i Aleppo og nordover. Krigen er brutal og grusom, det behøver man ikke ha noen illusjoner om. Men dette handler ikke om tønnebomber. Dette handler om at russiske flyangrep og den syriske hæren er i ferd med å knekke jihadistenes styrker. Kampanjen tar sikte på å redde jihadistene fra et endelig nederlag. Aleppo og andre byer i Syria har brent lenge, og årsaken er den krigen USA, Tyrkia og oljedikaturene har påført landet, og som Norge og Norsk Folkehjelp støtter.

 

Forrige artikkelUtstrakt misnøye mot EUs politikk overfor Russland
Neste artikkelStoltenberg: – Cyberangrep kan utløse NATOs Artikkel 5
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).