Harde tak i vente for bryggearbeiderne

0
Vegard Holm

Det kommer snart til å bli streik på havnene i hele Norge. Det er nødvendig for å ta et generaloppgjør med NHO.

Etter to dagers tarifforhandlinger om havneavtalene mellom Transportarbeiderforbundet (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) kom det forventede bruddet mellom partene 25. mai. Meklingsstart er ikke avklart i skrivende stund.

Forhandlingene strandet fordi NHO ikke ville at ILO-konvensjon 137, som omhandler havnearbeidernes fortrinnsrett, skal inn i tariffavtalen.

– Arbeidsgiverne kom tilbake med et skriftlig forslag som ikke berørte dette i det hele tatt. De kunne ikke akseptere at ILO-konvensjonen ble tatt inn som en del av tariffavtalen, sa Terje Fenn Samuelsen, forhandlingsleder og 1. nestleder i Transportarbeiderforbundet, til FriFagbevegelse.no.

Hele artikkelen kan du lese her.

Streikebryteri-278

– Vi var veldig opptatt av å oppfylle hovedhensikten med ILO-konvensjonen, nemlig at flest mulig havnearbeidere skulle ha fast arbeid, men vi har nok en annen tolkning av den ILO-konvensjonen enn NTF har. Vi mener jo at å bli tilbudt fast jobb er den beste fortrinnsretten man kan få, uten at jeg vil gå inn i noen diskusjon om ILO-konvensjonen, sa administrerende direktør i NHO LT Are Kjensli.

Her kan du lese hva NHO LT har lagt ut på sin nettside.

Det ser ikke akkurat ut som om det blir en enkel mekling. Etter 31 måneder i åpen konflikt (Risavika Terminal siden 1.11.2013), og ennå mye lenger med åpne og skjulte provokasjoner fra NHO, vil jeg tippe at alle bryggearbeidere i dette landet er innstilt på å ta den nødvendige oppgjøret med arbeidskjøperne i havne-Norge.

At sjefen i NHO LT også i kommentarene etter forhandlingsbruddet hevder at bryggearbeiderne er løsarbeidere, må være som en rød klut for dem det gjelder. Intet er mer uriktig, bryggearbeiderne er fast ansatt i ulike laste- og lossekontor.

Havnearbeiderne har i hundre år visst hva jobben deres er hver eneste dag, nemlig å losse og laste båter i norske havner. Det har da også en internasjonal avtale slått fast siden 1973. Helt fram til NHO startet sitt korstog mot havnearbeiderne for snart et tiår siden, ja faktisk helt fram til dags dato, har det aldri vært tvil om hvem som har retten til tariffavtaler for losse- og lastearbeid på skip i havnene her i landet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

ILO 137 må følges

Det er nok bare å innse at det ikke finnes andre veier ut av alle konfliktene, som har ridd norske havner som en mare i mange år, enn streik. NHO har åpenbart ikke tenkt å endre strategien som ble lagt i Oslo havn i desember 2012. Strateginotatet kan du lese hos NTF.

Tariffavtalen må endres slik at bryggearbeiderne og bedriftene som opererer i norske havner sammen kan starte arbeidet for å bygge opp igjen det NHO har rivi ned. Useriøsiteten og den markedsliberalistiske ideologien NHO og andre har stått for, må erstattes med tro på at bedriftene i havne-Norge i framtida igjen kan stå fram som seriøse aktører som ikke jakter sosial dumping og har maksimal profitt som den eneste drivkrafta. Havnearbeiderne er, og skal fortsatt være, fast ansatte som setter sikkerhet i første rekke, og med faglige rettigheter på plass.

Men først må det nok gjennomføres en tariffstreik som får løftet fram de seriøse kreftene blant bedriftene, og sendt bakstreverne blant dem tilbake til de mørke rommene igjen.

Det er mye annet som må ryddes opp i under meklingen også. I Mosjøen har 17 havnearbeiderne vært utestengt ulovlig i mer enn to år. I Risavika er det fortsatt ingen tariffavtale, og i Tromsø har tolv bryggearbeidere vært i sympatistreik i mer enn 2 ½ år. I Oslo har 30 bryggesjauere vært ulovlig utestengt fra ni av bedriftene de har tariffavtale med i mer enn ett år. Flere saker kunne vært nevnt. Men alle må løses i dette tariffoppgjøret, om det skal bli en mulighet å få bygd opp igjen det NHOs bakstreverske ideologer har rivi ned.

Havnearbeiderne i hele Norge må bruke tida fram til meklingsdagene til å forberede seg på en skarp og uforsonlig streikekamp. Det står om framtida deres, det står om jobbene deres, det står rett og slett om deres eksistens som yrkesgruppe.

All erfaring med de siste tre årenes kamper forteller oss at bryggearbeiderne vil bli møtt med organisert streikebryteri. Havnearbeiderne vil bli møtt med massiv desinformasjon og usannheter i media. Bløffing har som kjent vært en del av strategien til NHO. Rettsvesenet vil bli brukt mot dem slik som i Tromsø i 2014, der NHO fikk medhold i en midlertidig forføyning mot blokader. Dette er et middel NHO også brukte mot de streikende hotell og restaurantarbeiderne seinest for noen uker siden.

NHO har også brukt rettsvesenet til å pålegge besøksforbud for å hindre blokader og aksjoner.

Det gjelder for bryggearbeiderne å forberede seg godt. Denne kampen gjelder havnearbeiderne, men det er en kamp som angår alle fagorganiserte. Denne striden kan ikke bli overlatt til havnearbeiderne aleine.

Oppfordringa går derfor til alle: Ta på deg solidaritetshatten. Vær klar til å delta i aksjoner og blokader, demonstrasjoner og arrangementer. Støtt bryggesjauernes kamp for tariffavtalen og faglige rettigheter. Vis din sympati for bryggearbeidernes kamp for arbeidsplassene og et seriøst arbeidsliv. Bli med og bekjemp sosial dumping.

SOLIDARITET MED HAVNEARBEIDERNE!

An injury to one is an injury to all

Forrige artikkelGlobal Redesign Initiative – et initiativ for å nytegne den rådende verdensorden
Neste artikkelHva er World Economic Forum og hva er det de planlegger?