Europol blir overstatlig – massiv økning av overvåkning

36

EU-parlamentet har fattet et vedtak som gir betydlig mer makt til Europol. Samtidig blir det opprettet en internettmyndighet som skal masseovervåke nettet. Og private fimaer blir pålagt å samarbeide med Europol.

Den danske avisa Arbejderen skriver om dette:

Europol får fremover ret til beskæftige sig med «kriminalitet, der berører en fælles interesse, der er omfattet af en EU-politik». Hidtil har Europol kun haft ret til at beskæftige sig med terrorisme, organiseret kriminalitet og anden grov kriminalitet, der berører flere medlemsstater. Der er altså tale om en voldsom udvidelse af Europols magt. Det er svært at få øje på et område, hvor EU ikke har en politik. …

Herudover skal Europol kunne sende og modtage data fra «private parter», uden at nationale myndigheder bliver involveret. GUE/NGL-gruppen advarer om, at Europol fremover kan kræve «uønsket» indhold på en hjemmeside, en internetavis eller sociale medier som Twitter eller Facebook fjernet ved direkte at kontakte private virksomheder – uden at det har været prøvet ved en domstol og udenom nationale myndigheder.

EU-parlamentsmedlem Cornelia Ernst sier til avisa:

– Europol vil tjekke det indhold og de ytringer, som borgerne lægger på nettet. Den nye enhed, Internet Referral Unit, skal kontrollere internettet. Det bliver op til Europol at beslutte, hvilket indhold der er godt og kan lægges på nettet, og hvilket indhold, der er «uønsket» og skal slettes.

– Private selskaber skal samarbejde med Europol om at overvåge internettet. Via eksempelvis Google og Facebook får Europol adgang til massevis af data om borgerne.

Europol er ikke underlagt EU-parlamentet, og verken EU-parlamentet eller nasjonale parlamenter har noen mulighet til å kontrollere eller regulere Europols virksomhet. Europols sjef kan bli bedt om å komme i EU-parlamentet for å svare på spørsmål, men han kan godt svare at dette berører følsomme temaer han ikke kan uttale seg om. Nasjonale parlamenter vil ikke en gang ha den muligheten.

Det vil finnes et kontrollutvalg, Joint Parliamentary Scrutiny Group, som i prinsippet skal føre kontroll med Europol, men kritiske EU-parlamentarikere har liten tro på at det vil gjøre den parlamentariske – for ikke å si den folkelige – kontrollen reell.

Dette føyer seg til andre tiltak som til sammen utgjør en rask utvikling i retning av politistaten over hele Europa. Se her og her og her. Terrorismen blir naturligvis brukt for det den er verdt. Men realiteten er at den ikke-valgte EU-eliten sikrer seg enda større kontroll over innbyggerne. Dette vil naturligvis gjelde også i Norge, siden storkoalisjonen på Stortinget ønsker å underkaste seg hva som helst som kommer fra EU.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


36 KOMMENTARER

 1. Jeg tror ikke Europol eller Interpol eller den norske påtalemyndigheten er opptatt av å nedmuntre til kriminalitet overhodet. Jeg er blitt anmeldt dusinvis av ganger hver gang jeg har solgt personnummerne til ledende norske politikere. Hver gang er anmeldelsene blitt henlagt. Hver gang har jeg anket henleggelsene til statsadvokaten, som så hver gang har henlagt sakene igjen og hver gang påskrevet «kan ikke ankes til riksadvokaten». Her står jeg, en vinningskriminell og regelrett tigger om å få bli fremstilt i en norsk rettssal, men nei, det vil de ikke ha noe av.

 2. Hmmm, minner om NSA sin «tilsniking» av makt og overvåkning i USA. Merkelig hvordan saker, gjengse meninger og tiltak blant makten sammenfaller overalt i den vestelig verden. Skulle nesten tro det ikke var tilfeldig…

 3. Her er det bare ett å,gjøre: Revolusjon og væpnet opprør mot de krefter som søker å binde Norge til denne 1984-dystopien! Dette har intet med kriminalitetsbekjempelse å gjøre!

  • Jeg vil anbefale at en i samarbeid med grupperinger i etterretningen, norske eller utenlandske, oppretter ett fond som skal finansiere leiemordere rettet mot norske globalister, dvs dem som arbeider aktivt for å avskaffe Norge. Dette er i seg selv ikke oppfordring til kriminalitet. Det er etterretningens oppgave å likvidere norske politikere, hvis de utgjør en fare for rikets sikkerhet. Dette bør folk være klar over, og det er en av grunnene til at en har etterretning.

   Norske globalister synes det er helt i orden at CIA/innleid mafia kan reise til Norge for å likvidere norske nasjonalister/politikere. Det skjer hele tiden. Blant norske globalister er det tydeligvis helt i orden å tilsidesette demokratiet, lage revolusjoner med voldelige midler, f.eks i Ukraina. Når dette er utgangspunktet får de også finne seg i at andre bruker samme metoder på dem, som egentlig er en form for nødverge.

  • Det går jo ikke, og det vet jo du også veldig godt, Ingar. Og som AnneBrit påpeker, det hadde bare gitt dem en gyllen mulighet ekstra helt i utrengsmål. Du bare pådrar deg en shitload med trøbbel og død, og resten av oss må leve i ruinene av privatliv og tillit i uoverskuelig fremtid etterpå. Det gir sannsynligvis et snev av svartedauen bare å tenke på det. Jeg vet jeg har mast om dette før, men jeg kommer liksom ikke forbi det at jeg nok ville syntes det var en nyanse mer betryggende dersom du som provokatør/ oppvigler og revolusjonsleder faktisk selv var her i Norge og ikke i Kina når du nå liksom skal ha oss på krigsstien, bokstavelig talt.

   Sånn ellers bør vi kanskje løfte ambisjonene litt høyere? En ny runde med et regime som tok det forrige av dage med kaldt blod har jeg like liten tro på som på det forrige og det før der igjen, osv. Meet the new boss, just like the old boss.

  • Bare tull. Eliten har enorme mengder våpen, men som klasse er de veldig få. Hvis vi klarte å samle det store flertallet som rammes av denne politikken, ville det være et voldsomt framskritt. Jeg er ingen voldsromantiker. Jeg ønsker en raskest mulig og fredeligst mulig avskaffelse av kapitalismen og opprettelsen av et ikke-kapitalistisk samfunn med vekt på samhandling og likeverd.

 4. Revolusjon og væpnet opprør er vel akkurat det de venter på. Særlig oppfordringer til det.
  Jeg tror ikke det er mulig å gå den veien nå. Jeg tror ikke det er nødvendig heller. Jeg tror vi må bruke tida vi eventuelt har på å forstå mest mulig. Slik at vi er forberedt, enten de kommer for oss, eller systemet imploderer innen. Slik at vi kan gi noen svar, og peke på noen løsninger.

  Vi bør også drive aktiv opplysningsvirksomhet.

  James Corbett drøfter konkrete problemstillinger for vanlige folk her :

  https://www.corbettreport.com/nothing-to-hide-nothing-to-fear/

  Selv har jeg hatt min revolusjon.

  Dette er min kampsang; Immortal Technique – Point of No Return

 5. Til Pål Steigan:

  Jeg blir så forvirret hver gang du nevner at du vil avskaffe kapitalismen. Er det muligheten jeg har til å kjøpe / leie ting og tjenester av en annen privatperson du vil avskaffe? Altså markedsøkonomien? Jeg forstår at du som kommunist vil det, men jeg skjønner ikke hva det har med problemene Norge lider under for tiden å gjøre. Vi er under amerikansk okkupasjon. Norge styres av en korrupt marionettherskerklasse med full kontroll over embedsverket, MSM, domstolene og forsvaret. Hva har dette med kapitalisme (markedsøkonomi) å gjøre?

  Til Anne Britt:

  Det er mulig å gjennomføre der vi gjør det smart. Assymetrisk geriljakrig. Små celler som opererer uavhengig av og uvitende om hverandre. Det er unødvendig å anskaffe våpen. Bruk hverdagslige redskaper som alle kan få tak i. Forvirr fienden. Bruk slips og dress og slik kan man komme fysisk nær. Det viktigste: Ikke vær redd for å dø. Lær av afghanerne! Se hvordan de har knust verdens sterkeste militærmakt bare med håndvåpen. Hvis hver motstandsmann tar med seg en overløper i døden, da har vi vunnet.

  Til AF:

  Hva vil du jeg skal gjøre,da. Reise tilbake til Norge? Da blir jeg sengeliggende omtrent ti dager uten behandling og vil utvikle respirasjonssvikt efter en måned. På hvilken måte kan det hjelpe revolusjonen? Jeg er nødt til å ta meg av Mette. Hun er kinesisk statsborger og lider av schizofreni efter en hjerneskade som norske myndigheter er ansvarlig for. Så lenge jeg er ved hennes side og gir henne medisiner hver morgen, akkurat så lenge holder hun seg i en slik form at hun ikke må legges i remmer på nærmeste lukkede avdeling. Akkurat så lenge og ikke en uke lenger. Skal jeg forlate Mette? Det kan jeg ikke. Noen må ta seg av henne og det er meg. Hun har ingen andre rundt seg som er voksen nok til den oppgaven.

  Det er dessuten mye jeg kan bidra meg så lenge jeg oppholder meg utenfor regimets rekkevidde som jeg ikke vil kunne gjøre om jeg var i Norge. La meg bare nevne et par eksempler: Har dere noen ide om effekten av lekkasjene fra folkeregisteret? Taliban Norge sitter på nokså fullstendig informasjon om hvor ledende regimelojale politikere bor, hvilke eiendommer de eier, biler de kjører, et cetera et cetera. Dette er helt uvurdelig og det har allerede medført at rekrutteringen til overløperklassen har bremset opp. Det har også medført at endel helt sentrale overløpere har gitt opp å oppholde seg i Norge. En annen ting er nettverket Taliban Norge har i visse utland, Thailand, Iran og Libanon. I de landene er vi istand til å følge hva norske overløpere foretar seg. La meg også nevne aksjonen mot UD, som pågår nå. Alt dette deltar jeg i og bidrar til. Er det mulig å få litt anerkjennelse…?

  Dessuten kjenner jo ikke du til alt som skjer. Kanskje vi har hatt noen vellykkede operasjoner som ikke er dekket av MSM? 🙂

  Til alle:

  Glem å samle flertallet før vi begynner med direkte aksjon. Det er heller direkte aksjon som vil skape dette flertallet. MSM og desinformasjonen sørger for at det ikke blir noe førrevolusjonært flertall. Vi må handle uavhengig og vi må handle nå. Jeg synes Dag Reidar Bye er inne på noe, men jeg tror det er fåfengt å tro at man kan få med seg efterretningen, selv om det også er frustrasjon pga okkupasjonen innen efterretningen.

  • Ingar, jeg forstår godt at du under de rådende omsendigheter ikke kan være her i landet, det er ikke det.

   Men konsekvensen er bl.a. at alle oppfordringer til umiddelbare voldelige aksjoner (om jeg så skulle være skjønt enig i det aller meste av elendighetsbeskrivelsene dine, og jeg er jo det) fremstår som et altfor godt kjent fenomen, nemlig at folk lar seg drive til vold og krig med løfter om i det minste en ærerik død for en god sak – av en eller annen generalissimo som av en eller annen grunn aldri trenger å være til stede på slagmarken selv. Jeg tror du forstår det prinsippielle dillemmaet i dette, helt uavhengig av om din egen tilbaktrukne posisjon har en aldri så forståelig begrunnelse som sådan.

   Derfor er dessverre i mine øyne dårlig egen helse og en oppgave som pleieassistent for et kronisk sykt menneske uforenlig med oppgaven som leder eller innpisker for noe som innebærer både et stort personlig offer av andre og viljen til å drepe i annet enn akutt selvforsvar. Som et eksempel på det stikk motsatte prinsippet kan nevnes en personlig favoritt, anarkisten Stuart Christie som på egen hånd stakk avgårde for å likvidere Franco fordi nok var nok. Det gikk ikke, og Christie har måttet betale for det. Men han gjorde det selv i stedet for å dytte en naiv jihadist foran seg, for å trekke en parallell til vår egen tid.

   «Formell» anerkjennelse på prinsippielt grunnlag (for hva den måtte være verdt herfra) for ting du ikke dokumenterer, og selv påpeker at jeg eller andre her neppe vet mye om kan du naturligvis ikke få. Off-the-record, jeg tviler imidlertid ikke på hva du forteller, og den litt useriøse og sleivete delen av meg synes jo det er skikkelig stas. Det er akkurat så mye du får i dag.
   Men jeg har jo også etter hvert fått et inntrykk at du er drevet av mer enn bekymring for moderlandet, og at du ville finne det bryet verdt og overmåte tilfredsstillende å klare å (få noen til å) kverke en eller flere av de forhatte lakeiene bare for balansen og kickets skyld, selv om det ikke skulle bringe oss som samfunn et eneste skritt nærmere den tilstanden vi egentlig ønsker å leve i, snarere tvert imot.

   Om du igjen vil kontre med igjen å spørre om hva i all verden jeg da mener vi skal gjøre, har du bare lest for få av kommentarene mine foreløpig. Jeg er dessverre han som ikke ser noen reéll mulighet for bedring før det har blitt mye, mye verre, og da kun hvis det er fler enn en håndfull levende hjerneceller og en og annen maskulin kropp igjen etter oss.

   Men jeg følger allikevel Steigan og resten av Kommentariatets Diktatur jevnt og trutt og vel så det, samt et ukjent antall andre publikasjoner, for om mulig en dag å snuble over noe som likner en god idé, annet enn prat og personlige nødløsninger. Du er blant de friskeste i så måte, men jeg tror nok overjordisk tålmodighet og mer både opplysningsarbeid og generell støtte i befolkningen må til.

   Hvis du har slik veldig sans for personlig offer, så ta høyde for at vi som ikke tror på den væpnede revolusjonens snarlige suksess, men velger å bite tennene sammen og heller jobbe for en mest mulig fredelig avvikling av den materialistiske, finansøkonomidrevne kulten som regulerer livene og sinnene våre i dag, kanskje gjennom denne tålmodigheten ofrer like meget som desperadoen som evt. kom til å få inn en fulltreffer på en eller annen statsfunksjonær i skatte(u)vesenet og blir den nye ABB i mediene. Å lage et blodbad og et temporært helvete er alltid plagsomt lett for den som har fått fjernet en sperre eller to, jfr. selvmordsbombere eller nettopp ABB, og dersom ikke de langsiktige konsekvensene egentlig spiller noen rolle er det jo bare å kline til, Ingar. Du kommer ikke til å savne hverken din egen dårlige helse eller konas omsorgsbehov etterpå, det lover jeg, så det er ingen holdbar unnskyldning for å la være. Bekymring for verden etter din egen død er meningsløs og bare noe du simulerer for å fremstå som et åndsvesen.

 6. Litt mer utfyllende svar til Pål Steigan:

  Det er ingen her som romantiserer vold Men du må være realist. Tror du regimet går av om du ber pent? Det er naivt. Regimet må selvfølgelig bekjempes med maktmidler. Det finnes ingen historiske eksempler på at en okkupantmakt eller et undertrykkende regime frivillig har gitt opp maktposisjonene. Ingen. Det finnes tallrike eksempler på at okkupanter og undertrykkere er blitt tvunget vekk. Jeg synes personlig situasjonen i Norge nå minner sterkt om Frankrike på slutten av 1780-tallet: Kan dere ikke spise kake? Jeg tror også at de samme virkemidlene må til.

 7. Jeg går ikke for vold, uansett. Gerilja – ja visst. Jeg kjemper hele tiden jeg. Både mot meg selv og andre.

  Nå finnes det et vell av gode ideer der ute på internettet. Personlig har jeg stor sans for Yes Men – https://www.youtube.com/watch?v=iUupcAGtp9w

  Alt som kan bidra til å avsløre systemet og få folk til å tenke. Selv er jeg ikke i stand til å skjønne hvordan voldelige aksjoner kan bidra til det. Erfaringen er vel heller det motsatte. Det snevrer tankene.

  Dette systemet kommer til å falle, det er ingen som helst grunn til å kompromittere seg, ved å spille rett i hånda deres.

  Men akkurat som de har planer for kollapsen, bør vi ha det. Ikke for at det kommer til å spille ut slik vi forestiller oss (det gjør det aldri), men fordi vi da har en lydhør forsamlig.

 8. Til Anne Brit:

  Regimet dreper og organiserer terror. Hvorfor ønsker du ikke å forsvare deg mot mordere, voldsmenn og terrorister? Er du for et generelt amnesti for mordere? Hva med ABB? Vil du slippe ham løs? Han drepte åtti. Jens drepte åtti tusen bare i Libya. Hvilke mottiltak mener du passer overfor Jens? Bekymringssamtale?

  • Til Ingar

   Morder-Anders ville jeg ha gitt DMT. Så fikk han prøve seg på inferno. Jens også, forsåvidt.

   Jeg skjønner raseriet ditt, og fortvilelsen, men jeg mener at det viktigste nå er å ha rene hender og ryggen fri, som Pål snakket om i forbindelse med oppstarten av KK.

   Etter det jeg forstår oppholder du deg i Kina. Jeg er ei semi-avdanka bondekjærring, med svært begrenset mobilitet. Hvem av oss er i stand til å utføre slike aksjoner? Eller skal andre gjøre det?

   Så lenge flertallet gir legitimitet til dette systemet, kan de gjøre som de vil. Det er først når det vakler tilstrekkelig, at et lite push kan være nok. Problemet er at det vet de, og de planlegger for det. Mottiltak mot oss, og kupp for seg selv.

   Jeg regner med at de kommer til å bruke konfliktene i sør for hva de er verdt, og sende bølge på bølge med flyktninger mot nord.
   Svarting kan ikke lenger brukes, men muslim duger vel så godt. Da kan vi røre inn religion også.

   DET er det jeg frykter mest, mer enn krigen.

 9. Husk at for å pågripe noen og for å kunne avholde et rettsoppgjør, må du bruke fysisk makt i den forstand at siktede må sikres, sikres mot rømming og sikres mot hevn fra publikum og ofre. Efterat en eventuell dom er falt, må du også bruke makt eller gjerne vold om du vil for å sikre straffegjennomføringen. Jeg har aldri hørt om noen som frivillig har besteget skafottet. For å håndheve rettsstatens aller mest fundamentale prinsipper må du være villig til å bruke vold.

  I en assymetrisk krigssituasjon, som en okkupasjon er, vil det være sterkt begrenset i hvilken utstrekning det vil være mulig å gjennomføre rettsoppgjør mot landsforrædere, torturister og voldsmenn som agerer med regimet i ryggen. Her er det godt innenfor krigens folkerett å ta ut de aller verste av dem om man bare får muligheten.

 10. Hvem skal utføre slike aksjoner? Den første som får anledning. Jeg har ME og er muligens like avdanket som deg. Nå lærer jeg forresten å bli bonde, svigerfar har et småbruk og jeg får innføring i hvordan ting skal og skal ikke gjøres. Vannklosett skal man sky som pesten, fordi om det virkelig skulle gripe om seg, hva skal man gjødsle med da? Igår fikk jeg spørsmål om jeg skulle gjøre ditt eller datt. Ja, det skulle jeg, svarte jeg. I hvilket århundre, spurte svigerfar. Fyring er usunt og madrasser bare ødelegger rygghvirvlene. Elektrisk lys er totalt unødvendig om man bare lærer å bruke øynene. Tobakk styrker lungefunksjonen og ingen har dødd av hepatitt hittil, så bare hiv innpå i hotpotten. Jeg har fått tilsendt brød fra Hilton i Shanghai ved å ringe å mase på kusinen, og smør, kjøttpålegg, fransk sennep, Thousand Island, pasta, og pastasaus kommer via postordre. Efter å ha fått skrudd sammen et skikkelig Dagobert-smørbrød tok jeg foto av det og la ut på WeChat. Da kommer det fra broren til Mette: Stakkars! Har du ikke ordentlig mat? Den mentale avstanden fra Uranienborg til Nordvestkina bør ikke undervurderes. Du kan hale meg ut av Frogner, men du kan ikke hale Frogner ut av meg.

  • Nei, det kan jeg levende forestille meg ( at den mentale avstanden ikke bør undervurderes). Er det den store kjærligheten som har brakt deg dit?
   Jeg er bonde selv, og jeg støtter nok i prinsippet at vi klarer oss uten disse tingene. Men jeg må innrømme at en myk seng, varmt vann i springen og innedo er noe av det jeg setter mest pris på i denne «sivilisasjonen».

 11. Svar til AF:

  Det er uhyggelig plagsomt at jeg ikke får svar-funksjonen til å virke. Det blir ingen oversiktlig tråd da.

  Jeg er veldig fornøyd med at Taliban Norge har greid å parkere et par regimelakeier noe så grundig. Jeg skal være konkret her, siden du synes jeg har vært for vag. Leif Holger Larsen – parkert noe så eftertrykkelig. Permanent parkert efterat parkeringsvaktene fant ut at han ikke hadde betalt parkeringsavgift og skjøt en exocet efter helikopteret hans. Efterretning som førte til parkeringsboten kom jo fra et eller annet hold. Byråsjef og dekan ved Forsvarets Høyskole, Odd Wibe, spesialist på og glødende opptatt av Midtøsten. Parkert totalt. Førtidspensjonert efterat detaljer vedrørende hans privatliv ble meddelt samtlige regjeringer og ledende geistlige i Midtøsten. Han kan nå kun reise til NATO-land, med unntak av Tyrkia. Samtlige norske okkupasjonssoldater i Afghanistan er videre fullstendig parkert i forlegningene sine, og kan ikke lenger bevege seg fritt omkring, selv ikke i Kabul, efter dette brevet:

  http://www.taliban-norge.no/?p=4885

  Videre tror jeg at de norske snikskytterne i Afghanistan har mistet en mann pga blyforgiftning i pannen. Like i forveien postet jeg denne tweeten:

  http://www.taliban-norge.no/wp-content/uploads/2014/07/Kabul-sniper.png

  Så noe håndfast er det da blitt.

  • WordPress har av og til sine egne oppfatninger av hva som holdes igjen og hva ikke, så dette har jeg ingen forklaring på. «Det er dataen», som det heter på offentlige kontorer når noe skjærer seg.

 12. Svar til Anne Britt:

  Hva er kildeskatten?

  Les denne: http://www.taliban-norge.no/?p=6762

  Om du så også leser denne…: http://www.taliban-norge.no/?p=7620

  Omar Dajani er homofil, og det er greit. Jeg er ikke homo selv, men har ingen innvendinger. Det som er problematisk er at han ser ut til å la sine egne seksuelle preferanser styre større og mindre politiske avgjørelser. Kildeskatten på norske pensjoner utbetalt til utlandet ble av Finansdepartementets daværende saksutreder (Omar Dajani) konstruert på en slik finurlig måte at den for eksempel ikke rammet nordmenn som bosatte seg i Pakistan, men med full tyngde rammet norske minstepensjonister bosatt i Thailand, i all hovedsak ressurssvake, enslige, eldre menn. Sammenlign så med skandalesalget av Nord-Aurdal kommunes gamle skolebygning til var det en prosent av takst! Flere interessenter la inn bud, men rådmannen (Omar Dajani) anbefalte overfor kommunstyret å selge til et dansekompani hovedsakelig bestående av menn, med tilknytning til miljøet rundt bladet Gaysir. Til en prosent av takst. Er det bare jeg som synes dette lukter lang vei?

  I mitt tilfelle rammet kildeskatten nokså brutalt. Da jeg flyttet til Shanghai i 2002 og erfarte at behandlingsopplegget ved SHUTCM kunne holde min ME og min hjertelidelse i sjakk, da forsøkte jeg å se om jeg kunne kjøpe en leilighet i Shanghai. Jeg fikk tilsagn om banklån i BOC, et syvsifret beløp, men i samråd med banken innhentet jeg en uttalse fra Skattedirektoratet først vedrørende hvor mye skatt jeg skulle betale de neste tyve årene. Et huslån løper jo gjerne i tyve år. Svaret var at fra 2005 ville jeg bli skatteutflyttet og ikke betale skatt til Norge, kun trygdeavgift. Da regnet jeg sammen med banken på nøyaktig hvor mye jeg kunne låne og vi ble enige om at jeg ikke burde ha større utgifter til huslånet enn 50% av disponibel inntekt per måned. Greit. Leilighet til flere millioner ble kjøpt, jeg solgte leiligheten bak Slottet på Frogner i Oslo, jeg lå i skillsmisse og da boet fra Oslo var gjort opp, ble den akkurat nok igjen til egenandelen på kjøp av leiligheten i Shanghai.

  Helt fra 2003 frem til kildeskatten komi 2010 greide jeg jo å betjene huslånet, så så helt galt beregnet var regnestykket ikke. Det var ca. 3000 kroner som matbudsjett til meg, min gamle mor og Mette. Budsjettet basert på min uføretrygd var stramt, men det gikk. Mette var en barnearbeider som slavet under ulovlige forhold i en restaurant i nabolaget. Da vi avdekket forholdene ved dette etablissementet, kontaktet vi politi, arbeidstilsyn, kommunistparti, nabolagskomite og undervisningsdepartement. Mette var i skolepliktig alder, men gikk ikke på skole, og timelønnen var langt under minstelønn. Mette flyttet inn i stuen hos oss og begynte i niende klasse. Efter ett år var karakterene skyhøye. Mette hadde ikke hukou (borgerskap) i Shanghai og kunne ikke begynne på videregående i Shanghai. Hun kunne heller ikke begynne på videregående i hjemprovinsen fordi hun ikke hadde gått hele folkeskolen der. Efter mye om og endel men fikk Mette stipend til Yokohama International School, den eldste og mest prestigetunge privatskolen i Japan. Tilbake i Shanghai ble Mette nr 2 på nasjonale opptak til farmasistudiet på SHUTCM. Da kildeskatten kom i 2010, var hun annetårsstudent i farmasi med skyhøye karakterer. Skolens beste i de fleste fag og Shanghais beste i engelsk. Kikdeskatten tok hele matbudsjettet vårt. Telefoner til skattekontor og Finansdepartement førte ingen steds hen. Vi sultet hver eneste måned og til slutt mistet Mette bevisstheten efterat vi hadde gått uten mat i ti dager i august 2010. Da fikk jeg tak i John Christian Elden, som bare sa «gi meg kontonummeret ditt». Elden satte så inn hver måned de tre tusen som Finansdepartementet stjal. Jeg betalte ham tilbake da jeg fikk solgt leiligheten til en million under takst i 2013. Efterat huslånet var betalt tilbake, var det nok penger igjen til en leilighet i Mettes hjembygd. Prisene i Shanghai er jo bare helt spinnville. Elden førte skattesaken gratis for oss og tapte så det gjallet i Oslo Tingrett i oktober 2015. Mette pådrog seg hjerneskade og schizofreni pga den lange tiden uten mat. Min hjertesvikt ble vesentlig forverret. Mette har vært gjennom flere sykehusinnleggelser og hatt flere inngrep i hjernen som har stabilisert tilstanden hennes, men hun kunne ikke fullføre studiene og hun kan ikke arbeide. Forekdrene til Mette er funksjonelle analfabeter og nektet ved flere tilfelle å undertegne de nødvendige papirene ved sykehusinnleggelsene. Jeg og Mette giftet oss i januar 2014. Nå er jeg verge og om nødvendig kan jeg undertegne.

  Dette er altså kildeskatten. En byråkrat i Oslo sitter og funderer på om det er mulig å ramme eldre enslige menn i Thailand med en skatt slik at de må vende tilbake til NAV i Norge. Det var mulig. At skatten også ødela livet til en sakesløs kinesisk pike, pytt pytt. Litt svinn for man regne med, sa tyristsjefen da de arrangerte pensjonistbad i Farrisvannet.

 13. Nå har jeg to nokså lange innlegg her som venter på godkjennelse. Pål Steigan, kan du titte på dette, tro? Det ser ut til at hver gang jeg poster linker, kommer ikke innleggene på, men må ha moderators velsignelse.

  • Én link = rett på plakaten
   To eller flere linker = rett i garnet, avventer godkjenning

   Steigan er A-menneske. De kommer på i morgen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.