Europol blir overstatlig – massiv økning av overvåkning

0

EU-parlamentet har fattet et vedtak som gir betydlig mer makt til Europol. Samtidig blir det opprettet en internettmyndighet som skal masseovervåke nettet. Og private fimaer blir pålagt å samarbeide med Europol.

Den danske avisa Arbejderen skriver om dette:

Europol får fremover ret til beskæftige sig med «kriminalitet, der berører en fælles interesse, der er omfattet af en EU-politik». Hidtil har Europol kun haft ret til at beskæftige sig med terrorisme, organiseret kriminalitet og anden grov kriminalitet, der berører flere medlemsstater. Der er altså tale om en voldsom udvidelse af Europols magt. Det er svært at få øje på et område, hvor EU ikke har en politik. …

Herudover skal Europol kunne sende og modtage data fra «private parter», uden at nationale myndigheder bliver involveret. GUE/NGL-gruppen advarer om, at Europol fremover kan kræve «uønsket» indhold på en hjemmeside, en internetavis eller sociale medier som Twitter eller Facebook fjernet ved direkte at kontakte private virksomheder – uden at det har været prøvet ved en domstol og udenom nationale myndigheder.

EU-parlamentsmedlem Cornelia Ernst sier til avisa:

– Europol vil tjekke det indhold og de ytringer, som borgerne lægger på nettet. Den nye enhed, Internet Referral Unit, skal kontrollere internettet. Det bliver op til Europol at beslutte, hvilket indhold der er godt og kan lægges på nettet, og hvilket indhold, der er «uønsket» og skal slettes.

– Private selskaber skal samarbejde med Europol om at overvåge internettet. Via eksempelvis Google og Facebook får Europol adgang til massevis af data om borgerne.

Europol er ikke underlagt EU-parlamentet, og verken EU-parlamentet eller nasjonale parlamenter har noen mulighet til å kontrollere eller regulere Europols virksomhet. Europols sjef kan bli bedt om å komme i EU-parlamentet for å svare på spørsmål, men han kan godt svare at dette berører følsomme temaer han ikke kan uttale seg om. Nasjonale parlamenter vil ikke en gang ha den muligheten.

Det vil finnes et kontrollutvalg, Joint Parliamentary Scrutiny Group, som i prinsippet skal føre kontroll med Europol, men kritiske EU-parlamentarikere har liten tro på at det vil gjøre den parlamentariske – for ikke å si den folkelige – kontrollen reell.

Dette føyer seg til andre tiltak som til sammen utgjør en rask utvikling i retning av politistaten over hele Europa. Se her og her og her. Terrorismen blir naturligvis brukt for det den er verdt. Men realiteten er at den ikke-valgte EU-eliten sikrer seg enda større kontroll over innbyggerne. Dette vil naturligvis gjelde også i Norge, siden storkoalisjonen på Stortinget ønsker å underkaste seg hva som helst som kommer fra EU.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.