Europol blir overstatlig – massiv økning av overvåkning

0

EU-parlamentet har fattet et vedtak som gir betydlig mer makt til Europol. Samtidig blir det opprettet en internettmyndighet som skal masseovervåke nettet. Og private fimaer blir pålagt å samarbeide med Europol.

Den danske avisa Arbejderen skriver om dette:

Europol får fremover ret til beskæftige sig med «kriminalitet, der berører en fælles interesse, der er omfattet af en EU-politik». Hidtil har Europol kun haft ret til at beskæftige sig med terrorisme, organiseret kriminalitet og anden grov kriminalitet, der berører flere medlemsstater. Der er altså tale om en voldsom udvidelse af Europols magt. Det er svært at få øje på et område, hvor EU ikke har en politik. …

Herudover skal Europol kunne sende og modtage data fra «private parter», uden at nationale myndigheder bliver involveret. GUE/NGL-gruppen advarer om, at Europol fremover kan kræve «uønsket» indhold på en hjemmeside, en internetavis eller sociale medier som Twitter eller Facebook fjernet ved direkte at kontakte private virksomheder – uden at det har været prøvet ved en domstol og udenom nationale myndigheder.

EU-parlamentsmedlem Cornelia Ernst sier til avisa:

– Europol vil tjekke det indhold og de ytringer, som borgerne lægger på nettet. Den nye enhed, Internet Referral Unit, skal kontrollere internettet. Det bliver op til Europol at beslutte, hvilket indhold der er godt og kan lægges på nettet, og hvilket indhold, der er «uønsket» og skal slettes.

– Private selskaber skal samarbejde med Europol om at overvåge internettet. Via eksempelvis Google og Facebook får Europol adgang til massevis af data om borgerne.

Europol er ikke underlagt EU-parlamentet, og verken EU-parlamentet eller nasjonale parlamenter har noen mulighet til å kontrollere eller regulere Europols virksomhet. Europols sjef kan bli bedt om å komme i EU-parlamentet for å svare på spørsmål, men han kan godt svare at dette berører følsomme temaer han ikke kan uttale seg om. Nasjonale parlamenter vil ikke en gang ha den muligheten.

Det vil finnes et kontrollutvalg, Joint Parliamentary Scrutiny Group, som i prinsippet skal føre kontroll med Europol, men kritiske EU-parlamentarikere har liten tro på at det vil gjøre den parlamentariske – for ikke å si den folkelige – kontrollen reell.

Dette føyer seg til andre tiltak som til sammen utgjør en rask utvikling i retning av politistaten over hele Europa. Se her og her og her. Terrorismen blir naturligvis brukt for det den er verdt. Men realiteten er at den ikke-valgte EU-eliten sikrer seg enda større kontroll over innbyggerne. Dette vil naturligvis gjelde også i Norge, siden storkoalisjonen på Stortinget ønsker å underkaste seg hva som helst som kommer fra EU.

 

Forrige artikkelRegjeringen og Arbeiderpartiet legger Norge inn under EUs finanskontroll
Neste artikkelAfrika: Verste tørke på femti år
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).