EØS-avtalens sanne ansikt

24

Johan Nygaard
Johan Nygaard

I den åndelige og moralske forvirringen som rådet i det romerske imperiets endetid, hendte det at voksne menn kastrerte seg selv i religiøs ekstase med håp om opprykk i de åndelige hierarkier. Men det var den kyniske finansielle utbyttingen av koloniene som forårsaket Romerrikets endelige fall. Tilsvarende åndelig og moralsk forvirring og kynisk utbytting karakteriserer EU-imperiet og finanskapitalismen i dag.

Regjeringen inviterer Stortinget til å hastebehandle et forslag om at Norge skal underkaste seg reglene i EU-imperiets overnasjonale finanstilsyn før sommerferien. Dette vil overfører kontroll og sanksjonsmyndighet over den norske finansformuen, norsk finanspolitikk og norske finansinstitusjoner, til et EU-imperium i dyp finansiell og strukturell krise. Regjeringen legger opp til å hjemle vedtaket i Grunnlovens § 115 som suverenitetsavståelse på et begrenset område til en organisasjon Norge er medlem av.

Norge er riktig nok ikke medlem av EU, men vi har underkastet oss EØS, ESA og Efta-domstolen. Ifølge Regjeringen, kan ESA løse tilsynsoppgaven ved å ansette én ekstra person. Da kan ESA formelt sett gjøre et selvstendig vedtak, men systemet bygger på en forutsetning om at ESA kopierer vedtakene fra EU-byråene. I proposisjon 100 S heter det således (side 55): «Det er en underliggende forutsetning i den fremforhandlete modellen at EFTAs overvåkingsorgan, kort tid etter mottak av et slikt utkast fra den relevante EU-tilsynsmyndigheten, vil fatte et likelydende eller tilnærmet likelydende vedtak.» Slik er EØS-avtalens sanne ansikt.

Det er bare de lokale statlige overbygningene som har legitim makt og myndighet til å regulere finanskapitalismen og eiendomsforholdene her i verden. Derfor er det i finanskapitalismens interesse å underminere og innskrenke de lokale statlige overbygningenes makt og myndighet. Ideen om å bygge overstatlige politiske overbygninger for å komme på høyde med den internasjonale finanskapitalismen har vekket oppofrende «kjærlighet» og besnærende visjoner på toppen i Arbeiderpartiet. I sine mest euforiske øyeblikk ser de for seg EU-imperiet som «et høyere trinn på sivilisasjonsstigen hvor motsetningen mellom politikk og kapital opphører» (sic.)

I samsvar med denne visjonen rettsliggjør EU-imperiet en finanskapitalistisk logikk og et frihandelsregime som har til hensikt å legge de lokale statlige overbygningene, de offentlige eiendommene, naturressursene, infrastrukturene, realøkonomiene, arbeidsmarkedene, velferdsordningene og utdannelses- og forskningsinstitusjonene, åpne for finanskapitalistisk utbytting.

Hvis Stortinget nå også oppgir Norges suverenitet i forvaltningen av finansformuen, valutaen og finanspolitikken, er det å likne med selvkastrering. Da vil den brede, folkelige og faglige motstanden mot EU-imperiets finanskapitalistiske herjinger nødvendigvis forstå seg selv som en offensiv, tverrpolitisk og tverrfaglig frigjøringsbevegelse som må gjøre det som er nødvendig for å erobre flertall på Stortinget for å melde Norge ut av EØS. Nå må folk begynne å snakke sammen om hva dette innebærer.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


24 KOMMENTARER

 1. Dette er bra, Johan. Markedsliberalistene strammer til for å knuse folkestyre og gi makta til finansselskapene. Når det er sagt, må vi stille spørsmålet: Hva kan gjøres?

  Politiske partier som mener de tilhører på venstresiden må gå til valg på sosialisering av bankene og finansselskapene.
  Det betyr å bygge opp banker og finansinstitusjoner som ligger under folkevalgt kontroll og har som oppgave å tjene folket og samfunnet. Er det mulig å få Arbeiderpartiet og Sosialistisk Ventreparti med på en slik overordnet kampsak? Vi forstår at slike politiske grep er umulig innefor EØS-avtalen, så den må bli oppsagt så snart som mulig. Det er vesentlig at de som vil forsvare folkestyre og et solidarisk samfunn, forstår sammenhengen i galskapen og er villig til å ta politiske grep som kan føre oss ut denne uakseptable situasjonen. Det er nå debattene om den politiske framtiden kommer i partiene, foran stortingsvalget i 2017. Det er nå vi må inn på banen.

  • Stortingsrepresentantenes suverenitetsavståelse er jo svært konstitusjonelt svært problematisk. Autoriteter som Eirik Holmøyvik og Eivind Smith har jo vært ute og påpekt dette. Men hva kan vi gjøre med det? Hvordan er muligheten for å reise en riksretsstiltale? Det er vel Stortinget som gjør dette, og med dagens representanter er jo det fånyttes. Men burde ikke dette var et krav som venstresida burde reise? Dersom Rødt hadde kjørt dette som en kampanje mot neste Stortingsvalg tror jeg det ville fått stor oppmerksomhet og partiet kunne markert seg seg klart fra maktpolitikerne. Det kunne dreid temaet for neste valgkamp over mot saker som skal være vinnersaker for venstresida.

  • Jeg har prøvd å få bekreftet at det er demonstrasjon på fredag, og det er det. Her er linken. Jeg sa at facebook linken deres ikke virket, og at det var få dager igjen, og at de burde hatt det på framsida, men her er i hvert fall en bekreftelse på tid og sted.

   http://www.neitileu.no/aktuelt/aktiviteter/aktuelle_arrangement_i_andre_organisasjoner/ekstern_behold_finanstilsynet_ser_vi_sammenhengen_med_tisa

   Dette at linken ikke virker, sa jeg fra om ( prøv dere også, og trykke der det står les mer og en link nederst som går til Facebook
   som er blokkert. Folk spør «Hvor er nei til EU»?

   som dere ser er det noen artikler på framsida om finanstilsynet, men dette fant jeg under «AKTUELLT» i en liten rute.

   De skriver :

   Stopp TISA & TTIP inviterer til markering mot EUs finanstilsyn.

   Ungdom mot EU og Nei til EU er blant appellantene.

   Tar til
   Fredag 3. juni 2016 kl. 15:00
   Sted
   Oslo: Eidsvolls plass
   Les mer på Facebook:

   Det som finns på facebook skulle være å finne under «Stopp TIIP og Tisa,» var det en som sa.

   Jeg hørte også at de skulle samles for å drive med aktiviteter i forbindelse med spredning og slikt.
   Det var like før jeg ringte Sentrum politistasjon for å få beskjed om markeringen foran Stortinget.

   Så vanskelig skal det ikke være å få greie på en så viktig sak. For at folk som vil reise fra lange avstander, ned til Oslo,
   bør de finne info om dette arrangementet. Det er få dager igjen til avstemningen 13 juni.

   • Gatekeeper, det skal ikke være så vanskelig å finne vårt event! Det er dessverre slik at regjeringen arbeider i slikt tempo med sine hastevedtak at man rekker ikke publisere eventet i aviser engang! Den fjerde statsmakta dukket heller ikke opp, og klarte ikke publisere demonstrasjonens dato tid og sted. Da ble det FB og alle di gruppene man kunne nå, samt ringerunde til store organisasjoner i al hast! Fagforbundet og Fellesforbundet sa nei til å ta kampen nå, sammens med STOPP TISA/TTIP org. Det kan vi dessverre ikke gjøre noe med. At det kun er Nationen i forkant av demoen , og ABC nyheter(i etterkant av demoen) som skriver om hva som skjer gjør det vanskelig å nå ut fort nok og bredt nok! lei oss for det! hilsen Merete

 2. Det er folket som må mobiliseres derfor takk til Gatekeeper for info om demoen på fredag kl 1500.foran Stortinget. Foreløpig er det nok et stykke fram for å få SV og Sp og flere til å forstå det politiske alvoret med unntak av enkeltrepresentanter spesielt fra Sp. Men det er noe som skjer med det norske folk nå.. Kommunereformen og EUs finanstilsyn. Som Nygaard skriver må det snakkes og diskuteres i de tusen hjem og andre «upassende» steder. Vi som lenge har sett hvor dette bærer, har vært altfor beskjedne, redd for ikke å være pinlig nøyaktig og presise med alle EØS-detaljer. Vi har sittet med mye kunnskap som vi ikke har latt slippe fram – derfor blitt medansvarlig for den manglende samfunnsdebatten. Dagsnytt 1800 ikveld lot i hvert fall Per Olaf Lundteigen komme fram med budskapet om at EØS-regler forhindrer Norge og ha kontroll over egne grenser….det er i hvert fall en demokratisk forbedring fra det hold eller føler NRK nå trykket fra folkedypet som Nei-partiene forhåpentligvis også snart gjør…. Tone O. Jansen

 3. Som langvarig medlem av Nei til EU skrev jeg forleden dag en melding til ledelsen og uttrykte skuffelse over hvor tafatte de forholder seg til den pågående avståelsen av Norge. Det kan fortone seg som om den organisasjonen har hodet syltet i stortingsvalg-fikserte ultraparlamentariske forestillinger og ikke skjønner at man må kjempe hele tida. Og aller mest når de øverste har samlet seg for hastesaker i sommervarmen.
  På Rødts web har det jo vært mange meldinger om hvor viktig for deres politiske utvikling alliansen med greske Syriza har vært og da tenkte jeg at også det partiet går SVs vei – som softe EU og Nato-tilhengere?
  I Tyskland er den mest ekstreme krigs og globaliseringsimperialist en professor Baberowski som er på tv hele tida. Han var faktisk medlem av det maoistiske KBW i sin ungdom.
  Er ikke tida overmoden for nye grep og omkalfatringer i det suppekjøkkenet som kaller seg «venstresida»?

 4. Hei Jan
  Det går an å lage slike blogger som denne og sende til politikerne. Det er en av flere muligheter. Det er ingen tidsbegrensning på det for tiden http://visibleworker.simplesite.com/ Siden det må ha vært jurister inne i bildet i forhold til finanstilsynet, sendte jeg denne bloggen til en gruppe jurister Tipper at man kan lage den nå til helga og få den oppe å gå så man kan sende den i mailer.
  Noe hyggelig arbeid å kose seg med i helga 🙂

 5. Takk,gatekeeper for linken som beviser at ikke alle har tatt EU-søvn i Rødt, men aktivitetsnivået står så langt overhodet ikke i forhold til graden av alvor i utselgingen av Norge.
  Et annet taktisk moment: FRP er styrt av Bilderberger-SIV, mens grasrota i FRP overhodet ikke er globalister.
  hadde vi hatt en venstreside,skulle vi kjørt denne sprekken så det blåste rundt øra på BilderbergerSiv.
  Men vi har ikke noe apparat for dette. Alas.
  det er klart at ymse etterretningstjenester har virket i Nei til EU for å knekke organisasjonen, men det er knapt det eneste sted hvor de har hatt framgang. Det er bare å se seg rundt.

   • Ja, Klassekampen er på beina, folkens – og evner stadig vekk og fornye seg og forbedre kvaliteten. Ingen riksdekkende dagsavis i Norge kan måle seg med kvaliteten på lederne, nyhetsredaksjonen, utenriksredaksjonen og det innsendte materialet i Klassekampen. Klassekampen har valgt nesehornet som sin maskot. Jeg vet ikke nøyaktig hvorfor, men jeg bærer min nesehornpin på jakkeslaget med stolthet. Men da må Klassekampen finne seg i at nesehornet noen ganger også stanger Klassekampen.

    Alt kan selvfølgelig alltid gjøres bedre, og derfor er kritikk alltid nødvendig. Jeg har valgt å begrense meg til å kritisert Bjørgulv og politisk redaksjon for det jeg oppfatter som lunkenhet i EØS-spørsmålet og tilsvarende strategisk forvirring og taktisk paralyse i forhold til det rødgrønne prosjektet – eller vice versa. Men det er dyktige og skikkelige folk vi snakker om her. Og verden vil se annerledes ut til høsten. Da tror jeg vi vil få se at Klassekampen skjerper den politiske profilen – og at det vil slå gunstig ut på opplagstallene.

    Min vurdering er at vi må utmeisle en felles forståelse – frigjort fra den anakronistiske og stadig mer misvisende høyre-venstre aksen i politikken – med en fornuftig og troverdig strategi for Norge frigjort fra EØS-avtalen og målstyringsvanviddets forbannelser. Da må vi begynne å snakke sammen om hvordan en slik felles forståelse skal avgrenses og struktureres.

    Med dette grunnlaget i orden kan vi så vurdere hvordan vi skal gå videre for å erobre flertall på Stortinget for å melde Norge ut av EØS.

    • Hei, Johan Nygaard.

     Du er klar over at Braanen har tatt Ronny Kjelsberg i forsvar i egne spalter etter at sistnevnte nylig forsøkte å stigmatisere og karaktermyrde Steigan som konspirasjonsteoretiker, dårlig kildekritiker osv. og aktivt og sterkt frarådet folk å besøke denne bloggen?

     • God vakker sommermorgen, AF

      Jeg er selvfølgelig klar over de latente spenningene i forholdet mellom Bjørgulv og Pål. Jeg synes Bjørgulv falt litt ut av stilen på tilsvarende måte i en ellers grei fokusartikkel den gangen jeg konfronterte ham for det jeg oppfatter som lunkenhet i kampen mot EØS og tilsvarende forvirring i forhold til det rødgrønne prosjektet. Da var det bare moro å arrestere ham for det, og vi har bevart en god tone oss imellom siden.

      Jeg har satt stor pris på de korte sporadiske utvekslingene med Bjørgulv opp gjennom årene. Og jeg er personlig svært takknemlig for hvordan KK har sluppet meg til og gitt meg anledning til å utvikle min skribentpersona. Dette har åpnet mange dører for meg.

      I kritikken av, og kampen mot, målstyringsvanviddet har Klassekampen spilt en helt avgjørende betydning. Jeg lagde skikkelig teater da Ali Esbati i sin tid som debattredaktør synes det ble vel mye kritikk av målstyring, Stoltenberg og Støre fra meg. Men så hyret Bjørgulv inn Svenn Arne Lie i et halvt års engasjement for å jobbe med saken, og da løsnet det. Resultatet finner dere her:

      file:///C:/Users/Hjemmeadmin/Downloads/NPM%20lav%20(3).pdf

      I denne konspirasjonsrunden korresponderte jeg åpent med Bjørgulv og Pål. Jeg formanet dem før de skrev sine respektive innlegg, og jeg korrigerte dem begge i en faderlig og forsonende tone i oppsummering av det hele. Sikkert jævlig irriterende. Runden forløp bedre enn jeg fryktet, og bortsett fra de bristene jeg påpekte for dem, synes jeg de begge kom greit ut av dette, og bidro til å opplyse selve problemkomplekset på en god måte. Og i alle fall Påls innlegg demonstrerte det lille humoristiske glimtet som får verden til å gå rundt. Og en viss humoristisk sans må vel også Bjørgulv ha, siden han fortsatt gidder å svare meg.

      Mitt innlegg om Konspirasjoner og paradigmer på Steigan.no er en en epilog til konspirasjonsdebatten i KK – med et innhold og en moral med gyldighet utover denne konkrete saken. Tollef hadde dessverre ikke tilstrekkelig sans for dette til å trykke det. Jeg har kranglet mye med Tollef den tiden han har vært debattredaktør i KK, og da hender det at det smeller noen replikker som får G4 nettet til å sprake. Jeg synes selvfølgelig Tollef er tjukk i hue når han ikke forstår verdien av det jeg skriver, eller betviler mine henvisninger til allment kjente forhold. Og jeg behøver ikke gjette hva Tollef synes om meg og mine forblommede vendinger. Men da tåler han også min til tider brutale, konfronterende og selvutleverende humor. Så Tollef og jeg tåler hverandre fortsatt.

      Jeg blir i bedre humør av å skrive på Steigan.no enn å krangle med Tollef, det skal jeg innrømme. Men å få ting på trykk i Klassekampen vil alltid være viktig for det jeg lever og ånder for.

      Moralen i dette lille kåseriet er altså at vi å ikke må gå vranglås, folkens. Vi trenger hverandre.

     • En annen fordel med Steigan.no er at da kan det fritt lenkes til artiklene våre, de blir søkbare på nett og dukker opp når folk googler oss.

     • Riktig god morgen med blå himmel blues, fugleskrik, blomsterstank og skallebank, Johan!

      Takk for utgreing. Hva som ikke skjer i disse kulissene, altså!

      Ikke for å være vrang, jeg vil egentlig bare lese målstyringskritikk-pdf’en du nevner. Men jeg kan aldri tenke meg at din geniale IT-pappa ville bifalt den måten å dele et dokument fra egen maskin på som du prøver her. 😉

  • «Takk,gatekeeper for linken som beviser at ikke alle har tatt EU-søvn i Rødt»
   Feil.
   Nettsida mi «I Ekspressfart » beviser ingenting om Rødt siden ingen der har laget den.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.