Omtänksam Obama besöker Hiroshima, moderniserar USA:s kärnvapen

0
Anders Romelsjö

Massmedia rapporterar att ”Obama lade ner krans i Hiroshima” Obama lade ned krans i Hiroshima tillsammans med premiärminister Abe i ett historiskt besök. Han är den första sittande president som besöker platsen där USA fällde världens första atombomb 1945. USA:s atombomber mot Hiroshima och Nagasaki tog omkring 300 000 människoliv, direkt eller genom strålskador. Obamas historiska besök har väckt starka känslor världen över, trots att Vita huset på ett tidigt stadium gjort klart att han inte planerar att be om ursäkt för bomberna som fälldes under andra världskrigets slutskede.

”Det här är en chans att hedra minnet efter alla dem som gick förlorade i andra världskriget. Det är en möjlighet att sträva mot fred och säkerhet, en värld där kärnvapen inte längre behövs. Och det vittnar om att även de mest smärtfulla meningsskiljaktigheter kan överbryggas”, sade Obama inför visiten enligt nyhetskanalen CNN. Enligt Aftonbladet uppmanar Obama ”till kärnvapenfri värld”. Hyckleri i kvadrat då USA satsar väldigt under Obama för att förbättra sin kärnvapen (mer nedan).

obama japan

Wolfgang Hansson skriver i Aftonbladet ”Inte ens världens mäktigaste kan stoppa kärnvapen”… ”Till och med USA:s president Barack Obama – som i morgon blir den förste amerikanske presidenten att besöka Hiroshima – som vill avskaffa alla kärnvapen har bara lyckats ta myrsteg i den riktningen.” Kommentar: Han vill inte, Hansson förskönar Obamas politik. Men han skriver också ”Världens kärnvapennationer är inte beredda att ge upp sina vapen. Faktum är att de är på väg åt rakt motsatt håll. Just nu lägger USA och Ryssland ner svindlade belopp för att modernisera sina kärnvapen.” …

Den sjätte augusti 1945 fanns i Hiroshima enbart skelettet av Genbakudomkyrkan kvar och Röda-Kors-Sjukhuset. Där bomben slog ned var det lika varmt som på solens yta, bomben utplånade 100 000 människor, innan året hade gått hade i allt 140.000 Hiroshimabor dött av strålningsskador. Bombningarna av Hiroshima och Nagasaki med 60.000 döda, ingår i ett större mönster av grymheter som oftast inte nämns, – som USAs napalmbombning av Tokyo 9 mars 1945 där 100 000 Tokyobor dog och runt en miljon blev hemlösa. Det var den unga energiska forskningsassistenten, senare amerikanska försvarsministern, Robert McNamara, som hade kommit på idén att fylla napalm i bomberna.
Hiroshima2

Låt oss titta litet närmare på frågan.
Icke-spridningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskrivna av de flesta staterna. De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapensavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi. En pelare i NTP-avtalet är att underlätta fredlig användning av kärnkraft, särskilt för utvecklingsländer. Detta har inte skett. Enligt avtalet har alla stater rätt till utveckling och användning av kärnkraft för fredliga ändamål, alltifrån anrikning av råmaterial till anrikning och klyvning av kärnbränsle. Varje stat är skyldig ”att inte tillverka eller på annat sätt förvärva kärnvapen eller andra kärnladdningar”. NTP-avtalet tillåter att en stat blir en ”tröskelstat”, dvs. en stat som inte har kärnvapen men utvecklar förmåga att tillverka sådana. Att motivera sanktionerna mot Iran med dess kärnvapenprogram är olagligt.

En betydande brist är att de tre kärnvapenstaterna Indien, Israel och Pakistan inte har skrivit under avtalen. NPT-avtalet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra: ”allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll”, vilket inte skett i någon nämnvärd grad. Motsatsen pågår – ledd av Obama!

USA:s upprustning av kärnvapen.
Dagens Nyheter skrev 16/9 2012 ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.”
Enligt Obama’s SSM-plan ska många hundra miljarder dollar spenderas varje år i c:a 15 år för att söka förlänga användningstiden för kärnvapen. Även Ryssland och Kina moderniserar kärnvapen, men har inte alls samma budget för det.
USA:s militärutgifter uppgår till enligt svenska fredsforskningsinstitutet SIPRI till 40 % av de totala och landet har mer än 700 militärbaser i mer än 100 länder. Vem tror fortfarande att USA, den i särklass mest aggressiva staten efter andra världskriget, rustar upp kärnvapnen för fred?

SvD skrev 11/5 ”Barack Obama sa 2009 att han drömde om en kärnvapenfri värld och stod samma år värd för ett toppmöte om nödvändigheten av att stoppa produktion av klyvbart material. Han och dåvarande ryske kollegan Dmitrij Medvedev undertecknade ett avtal om att begränsa antalet strategiska kärnvapen. Och strax efteråt meddelade den norska Nobelkommittén att Obama skulle tilldelas fredspriset. Men nu, när Ryssland rustat upp i flera år, tycks det i stället som att Obama kommer att gå till historien som presidenten som förnyade kärnvapenarsenalen. Det handlar om enorma belopp som ska investeras i de ”laboratorier” där stridsspetsarna tillverkas, i 100 nya bombplan och i ett dussintal nya kärnvapenbestyckade ubåtar.”
Kommentar: Rysslands upprustning skedde från mycket låg nivå. USA:s försvarskostnader är nästan 10 gånger större.

Hycklande kärnvapenpolitik.
USA ingick visserligen ett nytt START-avtal med Ryssland i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

* En del av propagandan är att atombomberna fick Japan att kapitulera och att de avgjorde Andra världskriget. Men detta stämmer inte enligt bl.a. dåtidens ledande generaler i USA. Se kommande blogginlägget ”Atombomberna avgjorde inte Andra världskriget enligt ledande USA-generalerna”.

https://steigan.no/2016/05/27/oliver-stone-hiroshima-bomben-forandret-verden-men-stanset-ikke-krigen/

* Och krigsorganisationen NATO:s verksamhet vilar i slutändan på kärnvapeninnehavet.

Det internationella stödet för kärnvapennedrustning ökar då under nedrustningsmötet i FN:s generalförsamling i oktober förra året då 126 stater krävde kärnvapennedrustning utifrån ett humanitärt perspektiv. Sverige la ned sin röst. 14/10 stödde 155 stater detta initiativ – även Sveriges nya regering, enligt tidningen ”Läkare mot kärnvapen.”. De fem kärnvapenstaterna (USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien) som undertecknat NTP stretar emot, liksom Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea som står utanför NPT är också emot.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Alla stater med kärnenergiprogram måste behandlas lika – stoppa diskrimineringen av Iran

Läs även Hiroshimadagen 6/8 2015;
Risk för kärnvapenkrig 70 år efter Hiroshima;

i Andra om: , ,, , , , , , ,, , , , ,

Global Zero DN 6/8 SvD 11/5 2013DN 23/11 2013

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.