Norsk Folkehjelp med påstander om manipulasjon

13
Nordmenn må innse at uansett hvor ille den tyske okkupasjonen av Norge var, så er de lidelsene Syria har opplevd under vår krig mot dem uendelig mye verre.

Jeg har i en artikkel gått Norsk Folkehjelps arbeid i Syria etter i sømmene. I dette arbeidet har jeg i stor grad basert meg på hva Norsk Folkehjelp sjøl sier, til dels på sine egne nettsider, og til dels i epost til meg. Det bildet som tegner seg er av en organisasjon som støtter Vestens og Norges strategi om regimeskifte i Syria, som nærmest opptrer som en forlenget arm av norsk UD og som ikke vil støtte kravet om at sanksjonene mot Syria skal oppheves. Jeg har samtidig ikke unnlatt å gi NF kredit for annet arbeid de gjør. Men artikkelen har tydeligvis falt Norsk Folkehjelp tungt for brystet.

Norsk Folkehjelp har i et svar til en leser skrevet at:

Pål Steigan har stilt oss en rekke spørsmål i forbindelse med vårt Syria-arbeid som vi har gitt utfyllende svar på. Disse svarene blir i artikkelen manipulert til å passe det budskapet Steigan ønsker seg. Blant annet skriver han at vi frakter hjelp til områder kontrollert av ISIL, selv om vi ettertrykkelig har sagt at det gjør vi ikke.

Som leserne vil se i min artikkel skriver jeg: «Når NF sier at de ikke samarbeider med ISIL, får man tro dem på det, inntil eventuelt det motsatte er bevist.»

Det jeg derimot reiser spørsmål om er hvordan de stiller seg til al Nusra, Jaish al-Fath eller andre tilsvarende grupper, fordi NF er så hemmelighetsfulle når det gjelder å fortelle om sine partnere.

For at det ikke skal være noen tvil om at jeg siterer korrekt, gjengir jeg nedenfor hele teksten i svaret fra Julie Strand Offerdal:


 

Fra: Julie Offerdal <JulieO@npaid.org>
Emne: RE: Norsk folkehjelp og Syria
Dato: 21. januar 2016 kl. 17.34.06 CET
Til: «palsteigan@xxx» <palsteigan@xxx.no>
Kopi: Håkon Ødegaard <xxx@xxx>

Hei Pål,
Her kommer svar fra spørsmålene dine om vårt arbeid i Syria.

1. Støtte til regimeskifte?
Den syriske nasjonalkoalisjonen ble i 2012 internasjonalt anerkjent som èn legitim representant for syrisk befolkning. Den er en av flere opposisjonsgrupperinger. Norsk Folkehjelp har hatt et prosjekt der vi har bidratt til å styrke de lokale rådene og komiteene på bakken i Syria og deres evne til å ta ansvar for og lytte til befolkningen i områdene de har ansvar for. I den forbindelse har vi har en samarbeidsavtale (MOU) med SNCORF. Dette prosjektet ble avsluttet i fjor.

Opprøret i Syria startet som et folkelig opprør der kravet var demokrati og medbestemmelse. Det utviklet seg til en blodig borgerkrig. Regimets brutale respons på det sivile opprøret ledet landet inn i den katastrofale situasjonen de nå befinner seg i. Flere av opprørsgruppene og ikke minst ISIL er både udemokratiske og voldelige, men det finnes også moderate grupperinger.

Folk på bakken må ha tilgang til informasjon og kanaler for å kunne bidra inn i de prossessene som på sikt kan lede til fredsslutning og en ny situasjon i Syria. De må også kunne ansvarliggjøre dem som hevder de representerer dem, enten det er politisk opposisjon, væpnede grupper eller politiske myndigheter. Det er denne typen medvirkning vi har lagt til rette til gjennom vårt arbeid med den moderate opposisjonen, og det står ikke i motstrid til å være en humanitær aktør. Det er folket i Syria som til syvende og sist må bestemme om de ønsker et regimeskifte.

2. Hvem samarbeider NF med i Syria?

FNs resolusjon 2165 fra 2014 autoriserer grensekryssende bistand. Resolusjonen er en følge av at Syria ikke oppfylte vilkårene som ble stilt i FN-resolusjon  2139 som pålegger alle parter å legge til rette for humanitær bistand. Grensekryssende bistand er dermed internasjonalt legitimert. Norsk Folkehjelp samarbeider med palestinske og syriske humanitære organisasjoner. Hjelpen går inn i Aleppo og Hasaka-provinsen, samt i Damaskus-området. Monitoreringsmekanismer på bakken sikrer at vi vet at hjelpen kommer fram. Norsk Folkehjelp støtter ikke arbeid i ISIL-kontrollert område fordi det der vil være umulig å følge med at hjelpen når sluttmottaker.

Størstedelen av internasjonal humanitære bistand sendes inn i Syria over Damaskus. FN og Røde Kors-føderasjonen er kanal for det meste av denne bistanden. De største humanitære behovene er imidlertid i opprørskontrollert område samt i en del lommer i regjeringskontrollert område. Å nå disse områdene er utfordrende både fra regjeringskontrollert område og gjennom grensekryssende bistand. De humanitære aktørene utfyller hverandre i dette arbeidet, og Norsk Folkehjelp konsentrerer seg om å nå fram til sårbare familier i opprørskontrollert område.

Norsk Folkehjelp er ikke en samarbeidspartner med den syriske regjeringen, men vi har samarbeidspartnere som arbeider humanitært i regjeringskontrollert område.

3. Holdning til sanksjonene.
Norsk Folkehjelp anser ikke at det er internasjonale sanksjoner som er hovedproblemet for sivilbefolkningen i Syria. Vi prioriterer krav om humanitær tilgang, stans i bruk av ulovlige våpen og støtte til Syrias sivilsamfunn og moderate opposisjon.

Vennlig hilsen

Julie Strand Offerdal
Kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 942 37 669

www.folkehjelp.no
facebook.com/folkehjelp
twitter.com/norskfolkehjelp


 

Som enhver leser vil se, er de sitatene jeg bruker ordrette, umanipulerte sitater fra eposten. Og jeg har ikke gjort det Strand Offerdal påstår at jeg har gjort, men tvert om godtatt hennes ord om at NF ikke samarbeider med IS.

Enhver får gjøre seg opp sin mening om hvorfor NF velger å argumentere på denne måten.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. «Enhver får gjøre seg opp sin mening om hvorfor NF velger å argumentere på denne måten.»

  Jeg gjorde meg imponerende fort opp en mening, faktisk! Men tror det er ganske overflødig å utdype den her. 😉

  Det er skuffende at NF tror de behøver å opptre som imperiets lakeier bare fordi organisasjonen har en forkortelse som minner om FN.

 2. «støtte til Syrias sivilsamfunn og moderate opposisjon.»

  Ah! Den berømmelige «moderate opposisjonen», ja! Altså en gjeng pøbler og terrorister finansiert av USA og diverse andre røverstater.

  Den eneste de ikke vil støtte, er hedersmannen Assad, som har over 70% oppslutning i det syriske folk, som er sekulær og humanistisk og som støtter kristne og andre minoriteter. Røverorganisasjonen Norsk Folkehjelp vil selvsagt ikke støtte Assad, for NF er bare et redskap for banksterne, sionistene og militærindustrialistene som profitterer på evigvarende, blodig krig som rammer de svakeste i samfunnet.

 3. Norsk Folkehjelp skriver : «Hjelpen går inn i Aleppo og Hasaka-provinsen, samt i Damaskus-området.» Videre: «Flere av opprørsgruppene og ikke minst ISIL er både udemokratiske og voldelige, men det finnes også moderate grupperinger». «Støtte til Syrias sivilsamfunn og moderate opposisjon». …Hvilke grupperinger samarbeider NF med i Aleppo og Hasaka-provinsen? NF opplyser at de støtter ‘moderate opposisjon’. Hvem er det? Hvilke ‘moderate grupperinger’ er det NF viser til? Hva heter de palestinske og syriske humanitære organisasjonene NF samarbeider med?

  • Tenkte akkurat det samme.

   Akkurat som media klarer hun elegant å unngå å nevne noe navn på denne «moderate opposisjonen».

   En annen ting er hvordan hun godkjenner SNC, fordi den er «internasjonalt anerkjent». Jaha? Hvor er det demokratiske i det? Hva med en organisasjon som var anerkjent av det syriske folk, og ikke av USA og EU?

  • Det finnes vel ikke Moderate grupperinger. Det ser nok bare fint ut på papiret. En annen ting litt utenom tema jeg ikke forstår med Syria. Hvorfor kan man ikke bli enige med Russland om å sende tilbake folk til frie og trygge Damaskus? Når skal kursen endres.

 4. «Den syriske nasjonalkoalisjonen ble i 2012 internasjonalt anerkjent som èn legitim representant for syrisk befolkning.» Bruken av uttrykket «Internasjonalt anerkjent» er en løgn. SNC er ikke internasjonalt anerkjent. Den er anerkjent som Syrias eneste legitime representant av noen få stater i verden. Den er anerkjent som en legitim representant for det syriske folk av en del flere. Den er anerkjent som samtalepartner av en del til. Men sannheten er at mesteparten av Latin-Amerika, Afrika og Asia slett ikke har anerkjent SNC.

  • Kanskje det viktigste: Syriske Nasjonalkoalisjonen» er IKKE anerkjent av det syriske folket…de er ikke blitt spurt. De syrerne som sitter i dette blodbadet er syrere som har bodd utenfor Syria i årevis. Dette rådet har hatt et utall med presidenter som altså skal ha vært Syrias ‘legitime’ presidenter. Disse ‘presidentene’ er blitt byttet ut avhengig av om de tjener Saudi Arabia en måned og USA neste eller omvendt. Derimot fikk det syriske folket selv si sin mening om hvem de ville ha som sin president under presidentvalget i 2014.

 5. Hei Pål,
  Fint at du tar denne kampen.
  Vh Dagfinn Klausen

  PS! Har selv involvert meg med følgende e-post til Norsk Folkehjelp:

  Kjære Julie Strand Offerdal,

  Med referanse til din e-post stilet til Pål Steigan, vil jeg snarest anbefale deg å konferere Norsk Folkehjelps Juridiske rådgivere.

  Årsaken til dette er at, dersom det, på et senere tidspunkt, kommer frem, at konflikten i Syria ikke startet som et «Folkelig opprør», at den «Syriske Nasjonalkoalisjonen» er etablert i strid med Internasjonal lovgivning, eller at «Moderat opposisjon» blir definert som Terrorister, vil man kunne hevde at dette var forhold som Norsk Folkehjelp «visste», eller «burde visst» om.

  Jeg er selv ikke juridisk kyndig ut over Rettslære til Examen Artium, men følgen av ovennevnte, antar jeg, vil kunne medføre at Norsk Folkehjelp, samt ansvarlige ansatte, vil kunne stilles for retten og risikere straff.

  At Norsk Folkehjelp har valgt å unngå samarbeide med sittende Styresmakter vil neppe virke formildende.

  Med vennlig hilsen
  Dagfinn Klausen

 6. Det NF gjør er helt klart i strid med internasjonal lov samt nasjonale lover, det å finansiere terror er like straffbart som å utøve terror.

  Her forteller Syrerne selv hva hjelpen går til, nødhjelp bli levert til ISIS, Al Qaeda, Al Nusra mm som selger den videre til innbyggerne til vanvittige priser, noe som skaper hungersnød og vi får lese i vestlige propaganda media at Assad sulter sitt eget folk, det blir heller ikke bedre at alle bildene som Vestlige media har publisert av utsultede «syrere» er flere år gamle og fra hele andre steder i verden.

  De store humanitære organisasjonene lever av krig, ingen krig, ingen penger, alle som en så hever også lederne der million lønninger, jeg har til dags dato enda ikke sett en eneste såkalt humanitær organisasjon som har prøvd å forhindre krig før den er startet, derimot så hørte jeg Morten Rostrup si på TV at NATO og USA måtte gjenta suksessen fra Libya i Syria, noe som ville generert nye millioner til organisasjonen han jobber for Leger Uten Grensen.

  Madaya: What The Media isn’t telling you

  https://www.youtube.com/watch?v=tnsR3uXnqUU

  Her sier Pentagon rett ut at det finnes ingen moderate grupper i Syria.

  Leter etter moderate
  Pentagon frøs tidligere i måneden sitt program for å støtte moderate syriske opprørere ut fra en erkjennelse av at det har vist seg svært vanskelig å finne opprørere som kan ansees som moderate.

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/10/30/194880641/usa-sender-spesialstyrker-til-syria

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.