– Norge har dårligere råd enn dere trodde

0

OECDs visedirektør Bob Ford har vært på Norges-besøk og fortalt norske politikere noen sannheter de burde ha skjønt for lengst. Han sier til Dagens næringsliv:

– Gitt muligheten for at avkastningen kan bli lav, så bør Norge tenke på hva det har råd til. Norge har dårligere råd enn dere trodde da oljeprisene var 50 eller 100 dollar fatet.

oljeplattform oljepris

Hvor ofte har vi ikke hørt at Norge er verdens rikeste land? Hvor ofte er ikke dette mantraet brukt til å begrunne hva som helst? Det spiller ingen rolle at det aldri har vært sant.

  • Når det gjelder BNP per innbygger, kjøpekraftsjustert, så har IMF oss på 6. plass og Verdensbanken på 7. plass i 2014 (før oljeprisen stupte).
  • Oljefondet har riktignok en papirverdi på 7048 milliarder kroner (19.01.2016), men siden krona har falt med 33% siden juli 2014, skyldes mesteparten av den nominelle stigninga siste år kronas fall.
  • Oljefondet kalles også Statens pensjonsfond, utland, men det kommer aldri til å bli brukt til pensjoner. Det er blitt integrert med internasjonal finanskapital. Men dersom det skulle vært brukt til pensjoner, så er det verd å notere seg at statens pensjonsgjeld er like stor som Oljefondet.
  • Statsbudsjettet for 2016, som regjeringen la frem 7. oktober, forutsetter en oljepris på 440 kroner fatet. Med dagens oljepris vil statsbudsjettet sprekke med minst 60 milliarder.
  • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF har gjennomgått Norges tilstand og beregnet et totalt
    vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på 2600 milliarder, som nesten tilsvarer et halvt oljefond.
    Mest kritisk er det for jernbane, avløpsanlegg, fylkesveier og fengsler.

Så vår rikdom er relativ, usikker og knyttet til et pyramidespill som vi ikke har noen som helst oversikt over. Men våre politikere har ridd høyt på oljeformuen og brukt den til å kjøpe seg posisjoner i det imperialistiske systemet.

Og sånn kunne vi fortsette. Norske politikere har oppført seg som vår tids Bør Børson. Johan Falkberget skrev om dette stykket:

– Det var i den verste tulltiden da alle mennesker ble så komisk gale. Og jeg hadde sett med ned for å refse den fortullede samtiden min med harmens salte ris.
I hellig vrede satt jeg meg ned og skrev alvorlig.

Falkbergets hellige vrede hadde vært enda mer på sin plass i dag. Den tulletida som har fulgt med oljeeventyret overgår enhver galskap som ble begått i jobbetida. Og denne tulletida har gjort om Norge til en krigernasjon og knyttet oss tett til USAs offensive imperialisme og Wall Street. Og skal vi være ærlige, så har denne galskapen også rammet svært mange nokså vanlige nordmenn.

Nå er eventyret over. Sunnmørsposten skriver om supplybransjen: «Det er et drama som utspiller seg i supplybransjen. Ratene stuper, rederiene sliter med en voldsom gjeld til banker og obligasjonseiere, og nå er kassene med kontanter i ferd med å gå tomme.»

Forrige artikkelAmnesty: – Alvorlige seksuelle overgrep mot kvinnelige flyktninger
Neste artikkelFare for konfrontasjon mellom Tyrkia og Russland i Syria?
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).