Köln, Rotherham og den liberale venstresidas unnfallenhet

14

Denne artikkelen er skrevet av Halvor Fjermeros, bystyremedlem for Rødt i Kristiansand og Øyvind Andresen, leder i Vest-Agder Rødt. Den tar opp et svært aktuelt og kontroversielt emne. Rødts leder, Bjørnar Moxnes, blir utfordret i artikkelen, og jeg vil invitere ham til å svare.


 

Halvor Fjermeros
Halvor Fjermeros

Overgrepene i Köln nyttårsaften har resulteret i hundrevis av anmeldelser for vold, tjueri og sextrakassering mot kvinner, hvorav det siste utgjør rundt 40 % av tilfellene. Det fins en parallell i hendingene i Rotherham for et par år  siden – med en etterfølgende debatt som minner om den i kjølvannet av Köln-affæren.

Reaksjonene har vært forutsigbare. Med en politisk korrekthet av verste sort har mange på venstresida tydd til alle slags strategier for å bortforklare hendelsene, for det meste med generaliseringer: Gjerningspersonenes opphavsland- og region har blitt forsøkt uvesentliggjort, det har blitt påstått at dette ikke handler om etnisitet og religion, men om menns dominans over kvinner, og det har blitt satt spørsmålstegn ved med hvilken moralsk rett overgriperne kan anklages når hvite vestlige menn begår den samme type handlinger. Er det mulig å forestille seg en mer effektiv måte å rydde veien for innvandringsfiendtlige populister som utnytter vanlige folks bekymringer på?

gegen rasismus

Dette er ikke våre ord, men en forsiktig bearbeiding av det den slovakiske marxisten Slavoj Zizek skreiv etter de tilsvarende britiske hendelsene i artikkelen «Mulitkulturalismens grenser», gjengitt i Le Monde diplomatique oktober 2014. I den engelske byen Rotherham ble 1400 barn brutalt seksuelt utnyttet av pakistanske gjenger i perioden 1997 til 2013.    Barn helt ned til elleveårsalderen ble voldtatt, bortført, truet og slått av gjengmedlemmene.  Flere granskingsrapporter avslørte groteske forhold som at barn ble dynket i bensin og truet med å bli påtent, truet med pistoler og tvunget til være vitne til brutale voldtekter.

Ofrene var i all hovedsak hvite britiske skolejenter, av gjengmedlemmene ofte kalt «white trash». Når dette kunne pågå i flere år, var det fordi lokale myndigheter i sosialvesenet, i politiet og byrådet livredde for å gi ild til rasismen. I dette tilfelle ga altså de kriminelles hudfarge dem beskyttelse.

Liknende saker ble avdekka i flere britiske byer. En rapport fra 2011 viser at 2379 menn ble mistenkt, fengslet eller domfelt mellom 2008 og 2011 for systematisk å lure mindreårige og/eller andre britiske jenter i en sårbar posisjon, for seinere å forgripe seg seksuelt på dem. Samme året ble 56 menn funnet skyldig i forskjellige typer overgrep mot barn. Av de 56 var tre hvite, mens majoriteten hadde pakistansk bakgrunn.

Etter den seksuelle trakasseringa av kvinner i Köln og andre tyske byer i nyttårshelga, utført av gjengmedlemmer fra i hovedsak arabiske land, ser vi de samme forsøkene på bagatellisering og bortforklaringer fra den såkalte venstresida som Zizek beskriver i sin artikkel. I en rekke artikler blant annet i Klassekampen blir hendelsene i Tyskland sidestilt med forholdene for norske og vestlige kvinner som utsettes for seksualisert vold. Eller hendelsene i de tyske byene blir sammenliknet med russetreff, at de skyldes at gjerningsmennene er utstøtt sosialt eller at fylla har skylda. I en kronikk her i avisa mandag 18.01 skriver Wenche Mühleisen: «Ingen nekter for at også menn med innvandrerbakgrunn eller muslimsk tro begår seksuelle forbrytelser. Noen mer enn antyder at dette er et særtrekk ved akkurat deres kultur, at de er «programmert» til overgrep. I forbindelse med hvite tyske eller norske overgripere er det sjelden snakk om maskulinitets- eller overgrepskulturer, bare om individuelle særtilfeller og avvik.»

Mulig er det slik. Men i januar 2016 snakker vi om en konkret hendelse som er så graverende, og så pass veldokumentert knyttet til en bestem «kultur», at det ikke nytter å snakke om alle andre overgrep hvis vi skal kunne møte dette kvinnesynet på konstruktivt vis. Vi mener ikke at disse mennene er «programmert», men det betyr ikke at de ikke må møtes med glassklare holdninger om «how to behave».

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, faller inn i dette mønstret. Rett nok skal han ha takk for å gå inn i problemstillingen (noe vi ikke kan se at f.eks SV-leder Lysbakken har gjort.) Men i en artikkel i Dagbladet 12.01. leverer han den typisk bortforklarende overskriften «Seksuell trakassering må tas alvorlig både når gjerningsmannen er norsk eller når han er asylsøker». Her går han raskt over til å skrive om hvor pussig det er at høyrepopulister plutselig er blitt feminister og at hvite, norske menn utfører omfattende overgrep.

Alt dette er utenomsnakk og relativisering. Problemet er at de arabiske landene har en lang patriarkalsk tradisjon der kvinnene regnes som menns eiendom. Samtidig har mange av mennene med arabisk bakgrunn et forkvakla syn på kvinner fra Vesten, altså kvinner de ikke har kontroll over. Vi må erkjenne at Vestens kvinner har mye mer mulighet til livsutfoldelse enn kvinner fra de arabiske landene.

Det er altså fullt ut legitimt å stille spørsmål ved gjerningsmennenes religion og kultur som åpner for denne brutale behandlinga av kvinner. Alle på venstresida som uttrykker dette synspunktet, vil bli møtt med forsøk på ulike diagnostiseringer som «å gå høyresidas ærend», være «fremmedfiendtlig» «inhumane». Vi har ingen fasitsvar på hvordan overgriperne skal behandles, men er overbevist om at all unnskyldningene og bagatelliseringene bare styrker ytre høyre.

«Lærdommene fra Köln er ikke at vi skal stenge grensene» skriver Moxnes. Vi er enig i dette. Alle som kommer hit må behandles humant og etter internasjonale forpliktelser. Men det går en grense for hvor mange Norge kan ta imot. Nå tror folk flest at Rødt og SV går inn for åpne grenser uten å peke på de økonomiske og politiske konsekvensene og utforingene dette kan få. Dette betyr ikke å akseptere Sylvi Listhaugs mest restriktive innstramningsforslag mot f.eks mindreårige asylsøkere og brutale utsendingslinje, men vi må erkjenne at det fins et metningspunkt for hvor mange som i løpet av kort tid kan innlemmes i det norske samfunnet, med aktuelle referanser til de konflikter som nå vokser fram i Tyskland og Sverige, de to mest åpne asylland i 2015.

Mange av flyktningene og asylsøkerne er enslige, unge menn. Deres mødre, koner, søstre og døtre blir tilbake i hjemlandet eller i flyktningleirer i en sårbar posisjon. Flukten til Europa er også en hjerneflukt. Det er behov for hender og hjerner når landene skal bygges opp igjen etter at krigen er over.

Samtidig veit vi at FNs flyktningeleirer i Midtøsten er underfinansierte. Vi støtter Terje Tvedts forslag slk han formulerer det essayet «Et verdensbilde bryter sammen» (Morgenbladet 24/12 2015):

«Norge kan presentere det som et alternativ til norsk krigsdeltagelse, og som et av flere virkemidler i kampen mot IS og for stabilitet i Syria. Norge kan for eksempel påta seg å betale de 50 prosent av budsjettet til flyktningarbeidet som FN ikke har fått inn i 2015, og love å betale den samme summen for 2016. Da vil Norge kunne være med på å gi folk i regionen håp. Nå har flere av leirene mangel på mat, undervisningsopplegget svekkes, helsetjenestene er ikke gode nok, og ikke minst: Det er få muligheter for inntektsgivende arbeid. Nordmenn behøver ikke merke det om det tas fra oljefondet, og fremtidige generasjoner vil vite at Norge brukte noe av oljegevinsten på å løse verdens verste krise i 2016. Høy­profilert støtte til flyktningarbeidet i regionen vil også bedre Norges rennommé.»

Innlegget er skrevet sammen med Øyvind Andresen, leder i Vest-Agder Rødt (Bloggeren er for øvrig bystyremedlem for Rødt i Kristiansand)

Artikkelen ble først publisert på bloggen til Halvor Fjermeros.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


14 KOMMENTARER

 1. Takk for fin artikkel! Atferdsbiologisk forskning viser at overgrep mot kvinner man oppfatter som utgruppekulturer, er mye vanligere enn i en enhetskultur. Parallelsamfunn voldtar hverandres kvinner! I tillegg kommer mange innvandrerkulturers generelle patriarkalske kvinnesyn.

  Overvekten av unge menn er svært uheldig!

  «Bureau’s International Database—you end up with a total of 121,914 males in Sweden aged 16 or 17 and 99,079 females of the same age. The resulting ratio is astonishing: These calculations suggest that as of the end of 2015, there were 123 16- and 17-year-old boys in Sweden for every 100 girls of that age.»

  http://www.unz.com/isteve/surf-city-sweden-1-23-boys-for-every-girl/

  Et så høyt overskudd av unge menn nærer opp under mye uforløst testosteron og aggresjon. Som i det ville vesten, hvor det ofte var et stort overskudd av unge menn, som begynte å skyte hverandre ned for fote. Et slikt overskudd av unge menn som nå bygger seg opp i Sverige kan ikke annet enn føre til oppbygging av voldelige gjenger.

 2. Mønsteret er det samme,i Tyskland og Sverige.:
  SD har flest mannlige velgere.AfD også.Siste-måling,referert i FAZ-viser det omvendte for CSU og SPD-klart flest kvinnelige velgere.
  AfD er nå 3.e størst,i delstater og på landsbasis,med 17 % av de mannlige velgere.Etter Køln.
  Hvorfor denne vilje til å forsvare det bestående blandt kvinnene,når de er de første offere i kjønnskrigen-og at de sosiale ordninger som enda finnes beskytter kvinner .Tror de,i større grad enn menn,at deres velferd kan beskyttes,mens arbeidslivets regler ødelegges?
  Den norske varianten kan kanskje avleses,ved at den varmeste forsvarer av globliseringen i offentligheten-Aftenposten-er det ledende feminist-organ i landet.Der alt fra manglende lederstillinger,til roller foran og bak kameraet i flimbransjen er viktige ingredienser.Altså-at mange kvinner,langt flere enn menn,har falt for propagandaen om kjønn og rase-ikke klasse.Og at de angivelig venstreorienterte bedriver samme propaganda som Aftenposten.Et ruinert arbeidsmarked rammer først ,de som arbeider mest-og det er mennene,uansett hva årsaken er.
  Det er isåfall venstresidens problem.Og å hyle om høyrepopulisme er -tydeligvs-ikke gangbar mynt.
  Husk-uansett målemetode-SD er støste parti i Sverige,blandt menn generellt og i LO -kollektivet.

 3. For oss som ikke tilhører venstresiden, har den såkalte Marx-Muhammed-alliansen vært en evig kilde til forundring. Hvorfor aksepterer venstresiden (av begge kjønn) kvinneundertrykkelse, kjønnslemlestelse, voldtekter, æresdrap, tvangsekteskap, bigami osv. når det er muslimer som er ansvarlige, samtidig som de får ukontrollerte raserianfall av en trusereklame fra H&M?

  Den eneste forklaringen jeg kan finne, er at 68-erne fortsatt ikke er kommet over at de ikke klarte å starte «væpna revvlusjon» ved hjelp av den norske arbeiderklassen, og at de nå endelig ser muligheten av å få revolusjonen sin, men denne gangen ved hjelp av muslimene.

 4. I første omgang skal jeg la de fullstendig urimelige angrepene på Bjørnar Moxnes ligge. Jeg antar at de som tar seg tida til å lese hva Bjørnar Moxnes virkelig skrev, fort ser at Moxnes blir tillagt meninger han overhodet ikke har. Derimot er det nødvendig å si noe om Rotherham-saka. Det kan virke som om Halvor Fjermeros har nøyd seg med å lese Slavoj Zizeks ganske lettvinte artikkel om overgrepene. Hvis Fjermeros i tillegg vil sette seg inn i noen av de grundige rapportene som ble utarbeidet om saka, vil han fort se at bildet ikke er så entydig som Zizek framstiller det. Dette handler ikke bare om etnisitet, men også om klasse. Det er flere årsaker til at overgrepene kunne pågå i årevis uten at det ble ryddet opp. Det dreide seg ikke bare (og trolig heller ikke i hovedsak) om frykten for rasistiske strømninger. Vel så viktig var politiets og sosialmyndighetenes holdninger til ofrene. Det var mindreårige jenter fra de fattigste delene av den hvite engelske arbeiderklassen, mange kom fra tungt rusbelastede miljøer. Det var ikke bare overgriperne som så på disse jentene som «trash». Sånne holdninger var også utbredt i politiet. Jentene ble karakterisert som promiskuøse. Hvis de hadde vært rusa da overgrepene fant sted, ble saken ikke fulgt opp. Noen av jentene som meldte fra om overgrep ble truet med tiltale for å kaste bort politiets tid.
  Les gjerne denne undersøkelsesrapporten http://www.theguardian.com/society/interactive/2014/aug/26/rotherham-children-sexually-abused-full-report og Thomas Boe Hornburgs utmerkete artikkel om saka før du gjentar mantraet om at dette er et eksempel på politisk korrekthet http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Hun-var-11-ar-da-hun-fortalte-politiet-i-Rotherham-om-voldtektene-De-gjorde-ingenting-7692976.html.

  • Det er da ingen tvil om at det er de lavere klassene som må ta støyten også når det gjelder innvandring. Økt tilbud av lavt kvalifisert arbeidskraft og økt etterspørsel etter boliger er bra for deler av overklassen. Men hvorfor har folk på venstresiden omfavnet en så arbeiderklasse-fiendtlig politikk?

 5. Pål har jo tidligere skrevet meget grundige og gode analyser av den moderne venstresidens flørting med islam, så akkurat i den henseende har jeg lite å tilføye. Bjørnar Moxnes er helt typisk for venstresiden nå til dags. En velstående pappagutt som først og fremst kjemper mot internasjonal «rasisme», og som gladelig er med på amerikanernes imperialistiske kriger for å detronisere «slemminger» som Assad, Putin, Saddam og Gaddafi — i «kvinnefrigjøringens», «demokratiets» og «fredens» navn.

  Hvorfor identifiserer ikke Moxnes & Co. seg med den norske arbeiderbevegelsen eller arbeiderklassen?

  Jo, ganske enkelt fordi de selv kommer fra borgerskapet eller øvre middelklasse. De er velstående pappagutter som er PK fordi de vet at politisk korrekthet er et attraktivt trekk man kan bruke for å tiltrekke seg kvinner, som jo ofte elsker islam og vil ha flest mulig islamister inn i Norge. I tillegg vil fedrene til Moxnes & Co., som ofte er bankstere eller administrerende direktører i diverse oljebedrifter, tjene på økt innvandring. Fordi det vil redusere arbeiderlønningene og knuse velferdsstaten.

  Selv er jeg Facebookvenn med en prominent norsk/svensk homofil mann og en ganske prominent norsk transperson, og begge er veldig ivrige islam-apologeter som er opptatt av å få importert flest mulig homohatende islamister. Det paradoksale er jo nettopp at transer og homofile er blant de første som blir halshugd og steinet når islamistene tar makten.

  Det er kanskje et slags kollektivt Stockholmsyndrom som har rammet store deler av Skandinavia. Folk er så livredde at de tør ikke annet enn å ønske islamistene velkommen med åpne armer. I tillegg er det vel fortsatt ikke sosialt akseptabelt å være kritisk til masseinnvandring, og folk er livredde for å bli stemplet som rasister. Dette gir seg absurde utslag, og jeg tror dessverre vi må oppleve mange tragedier før flere mennesker begynner å våkne og innse realitetene.

  (Så spørs det om mediene kommer til å rapportere om tragediene, da. Medienes rolle i dag er jo først og fremst å dysse ned og legge lokk over virkeligheten. De får god hjelp av både politi og politikere i så måte. Og naturligvis av alle PK’erne og etterretningsfolkene.)

  Det kommer til å bli steile fronter og mange konflikter, og grunnen beredes for en borgerkrig, akkurat slik eliten vil. Barbara Spectre er en person man bør ha kjennskap til. Hun representerer den politiske bevegelsen som vil gjøre Europa mest mulig «multikulturelt», og som vil tømme Midtøsten for muslimer, slik at et visst annet folkeslag kan få ha mest mulig av området i fred. Dette innrømmer hun selv, så det er ingen konspirasjonsteori å påpeke det.

  • Enda en grunn til at kvinner, homser og transer vil ha flest mulig islamister inn i Europa, er at kvinner (og feminine, homofile menn) tiltrekkes av bad boys. De vil gjerne oppleve noe litt skummelt og spennende, og hva er vel mer skummelt, spennende og seksuelt tiltrekkende (for kvinner og femimenn) enn en ustabil pøbel og potensiell terrorist med bronsealdersk kvinnesyn og voldelige tendenser? De fleste kvinners eggstokker vibrerer ved tanken på en slik utemmet machomann, og de servile homsene og transene blir ville av begjær.

   I hegeliansk dialektikk er det jo også slik at en tese, historisk sett, alltid etterfølges av en antitese, og at disse så kombineres og blir en syntese. 68’erne sto egentlig for sekularisme og ateisme. Islamistene representerer det motsatte av dette, og 68’ernes barn omfavner derfor islamismen, fordi den representerer et oppgjør med foreldrenes verdier. Det er altså snakk om et slags ungdomsopprør. Noe rebelsk, noe drastisk, noe punkete.

   • Moxnes & Co. representerer altså antitesen til 68’ernes tese. Det interessante blir å se hvordan syntesen vil arte seg. Vi ser kanskje kimen til den allerede, det den virkelige eliten kaller «The Age of Horus», som Aleister Crowley — en favoritt blant eliten (og forøvrig faren til Barbara Bush) — snakket om. I egyptisk mytologi er Horus barn av gudinnen ISIS, som okkultister og mystikere har tilbedt i årtusener. Mange medlemmer av vår tids elite — deriblant Bush-klanen — er forøvrig okkultister og satanister med medlemskap i det prestisjetunge Yale-brorskapet kjent som Skull & Bones, samt naturligvis i Bohemian Grove, hvor de bl.a. dyrker pedofili, rituelle barnemord og andre perversjoner. Denne eliten elsker Crowley og gudinnen ISIS, som altså skal føde Horus — Den Nye Verdensordenen som Bush Sr., Kissinger og andre elitister har snakket så varmt om foran kamera.

    I følge CSPAN er ISIS (Israeli Secret Intelligence Service) tilfeldigvis også det egentlige navnet til Mossad, altså navnet Mossad bruker om seg selv når de kommuniserer med andre etterretningsbyråer.

    Helt sikkert bare en tilfeldighet. Som det også er en tilfeldighet at terrorbevegelsen ISIS aldri angriper Israel (men nesten utelukkende dreper muslimer og kristne, osv.), og at Israel har flere feltsykehus hvor de lapper sammen skadde ISIS-krigere.

    • Det er naturligvis også bare en tilfeldighet at USA har fungert som flyvåpen for ISIS. Og at CIA har trent dem opp, utrustet dem med våpen, ammo, kjøretøyer, rasjoner og andre forsyninger. Ja, diverse krigsutstyr som amerikanerne og israelerne gir til terrorister i Syria og Irak, har alltid en lei tendens til å havne på «avveie» og ved «et uhell» å ende opp i hendene til nettopp ISIS. Merkelig tilfeldighet det der.

   • Har noen tanker om det i forbindelse med ILO.
    «Migration for Employment Convention (Revised), 1949 is an International Labour Organization Convention for migrant workers.»

    ILO, som har røtter tilbake til sosialisten Robert Owen, som kjøpte New Harmony av Georg Rapp, en immigrant til USA fra Tyskland.
    ILO ble stiftet 1919 i Folkeforbundet strandet da USA ikke ville være med etter 1 verdenskrig.
    Robert Owen var en «Utopi- Socialist.»https://en.wikipedia.org/wiki/Utopian_socialism

    Denne «Utopi- sosialismen lever i beste velgående fortsatt, for det hørte jeg selv på et foredrag i forbindelse med FN dagen som ble markert på Universitetet i Oslo da en sosialist talte der i forbindelse med «Global Citizens-
    serien som NRK var og filmet.

    Dette er en tankegang der man blir oppmuntret til å «overskride lokale lojaliteter». Hvis migrasjonen «hjelper» til å oppløse nasjonalstatene, fragmenterer homogeniteten ,og underminerer nasjonal identitet og gjør det lettere å oppnå et anderledes organisert samfunn, der ingen er sterke nok til å utfordre den sentraliserte makten under FN ledet verdensregjering, så er det kanskje der derfor de tier stille?
    Fordi de er internasjonalistiske i sine mål, lik globalistene i Council on Foreign Relations som jobbet for å få med USA i et verdensmakts organ etter 1 verdenskrig for å få det maktorganet de ville ha, og som de fikk etter 2. verdenskrig.
    At de har samme mål og arbeider på toppen sammen med «The establishment» ? Ta en titt på folkene som samarbeider i UN Foundation.

 6. Steigan lanserer ofte teorier om hva som egentlig skjer.
  Men hva med det som skjedde på Nyttårsaften? Kan det tenkes at innvandrere fra muslimske land ved en tilfeldighet går løs på europeiske kvinner på Nyttårsaften 2015? Eller er dette organisert?
  Hvis det ikke er organisert, så kan man vanskelig unnlate å trekke konklusjoner om hva som er normal adferd i landene immigrantene kommer fra…
  Og hva hvis det var organisert? Hva kan motivet for en slik kjempe aksjon i en rekke byer være?

  • Nettopp! Ved å vri Køln affæren over til en planlagt hendelse, så ligger veien åpen for de avsporingsforsøk som er symptomatisk for vår tids debatter! Virkeligheten må for enhver pris fordreies!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.