De sørgelige lærdommene fra Köln

44
Foran Kölnerdomen nyttårsaften

Nyttårsaften ble hundrevis av kvinner utsatt for seksuelle overgrep, tjuverier og trakassering i Köln. Til politiet er det kommet inn over 500 anmeldelser, og de fleste mot nyankomne asylsøkere og flyktninger. De første rapportene tydet på at det dreide seg om arabiske og nordafrikanske menn. Dette er en meget alvorlig sak i seg sjøl, men den ble langt verre fordi det ble gjort forsøk, både fra politikerne, politiet og mediene på å dysse det hele ned. Dette skjedde fordi man var redd for at fakta om overgrepene nyttårsaften kunne tjene rasistene. Så viser det seg at det som mer enn noe annet har tjent rasistene nettopp er fortielsen.

Foran Kölnerdomen nyttårsaften
Foran Kölnerdomen nyttårsaften

Overgrep og fortielse

Det er ikke bare i Köln det har skjedd slike overgrep. Det samme har skjedd i Hamburg, Stuttgart og mange andre tyske byer. I Sverige har det kommet opp at politiet bevisst har holdt hemmelig at det foregikk seksuell trakassering på festivalen «We are Sthlm» i flere år.

–  Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna. Vi får ta på oss det här inom polisen, säger polischefen Peter Ågren till DN.

Jeg har ikke tenkt å gå inn på disse episodene, verken i Tyskland, Sverige eller noe annet sted. Dette bør avklares politimessig. Ingen er skyldige før det foreligger bevis. Men ofrene bør også være sikre på at deres sikkerhet blir tatt vare på. Disse overgrepene, så alvorlige som de enn er, kunne ha vært behandlet saklig og nøkternt fra første øyeblikk. Det ble de ikke, og det gjør situasjonen langt verre.

For det jeg derimot vil kommentere er denne påståtte «anti-rasismen» som består i å benekte fakta. Det politisjef Ågren sier rett ut, og som også er kommet fram i Tyskland, er at man bevisst førte publikum bak lyset, angivelig for den gode sak. Og dette er ikke første gang det skjer. Men det er antakelig første gang det innrømmes så entydig.

Patriarkalsk holdning

Myndighetene i Sverige og Tyskland har vært europamestre i å påstå at det «ikke er noe problem» å ta imot så mange flyktninger og immigranter som helst. De har også vært nokså langt framme med å stemple enhver som antyder at det kanskje kan by på en del problemer, både økonomisk og sosialt, som «rasister».

Da Sverigedemokraterna hevdet at innvandringspolitikken ville koste det svenske samfunnet masse penger, svarte de andre partiene at dette ikke var sant, og Fredrik Reinfeldt feide argumentet til side og sa til svenskene at de skulle öppna sina hjärtan. Arbeiderklassevelgerne hadde en sterk mistanke om hvem som skulle betale for dette, og en god del av dem gikk til SD.

Politikerne løy og de må ha visst at de løy. For umiddelbart etter disse forsikringene om det problemfrie med den frie innvandringa kom det tall fra Ekonomistyrningsverket som sa at kostnadene med immigrasjonen vil øke fra 12,7 milliarder i 2013 til over 40 milliarder i 2016, og den rødgrønne regjeringa sa at disse kostnadene vil gjøre alle reformer umuligeLes Om Sverige, eliten og ekstremhøyre.

Ett år etterpå har den svenske regjeringa slått kontra og har innført grensekontroller og innskjerpinger som den bare noen få måneder tidligere ville ha kalt «rasistiske».

Dette avslører en grunnleggende patriarkalsk holdning fra de sentrale politikerne og mediene. Den går ut på at folket er så umodent at det ikke tåler å høre sannheten. Hvis folket får kjennskap til fakta (overgrep, voldtekter, kostnader), så vil folket stemme annerledes enn vi vil at de skal.

Dette er å si at folket er uansvarlige, litt utilregnelige barn som trenger oss i «eliten» til å passe på seg så de ikke gjør noe uansvarlig.

Det er mulig at disse politikerne og mediefolkene så til de grader lever i sin egen boble at de ikke skjønner at de viser akkurat den samme holdninga overfor immigranter, og spesielt muslimer. Ved å ikke stille samme krav til dem som til andre borgere og ved å forskjønne, bortforklare og hemmeligholde fakta om overgrep dersom de blir begått av immigranter, så sier de egentlig at de ser ned på immigrantene. De behandler dem ikke som fullt ansvarlige moralske mennesker, men nettopp som barn som man ikke kan forvente så mye av.

Dette henger sammen med den glidninga som skjedde på nittitallet, også på venstresida, vekk fra klasse og over til individ og identitetspolitikk. Pent og rolig har man erstattet motsetingsparet arbeid og kapital med andre motsetningspar, blant annet rasisme og anti-rasisme. Man fører ikke lenger klassekamp, man driver «anti-rasistisk kamp». Det fine med dette er at mye ser ut som før, og ordbruken kan være like radikal som før. Men innholdet blir totalt annerledes. (Dette utdyper jeg i artikkelen Problemet med det nyliberale venstre.)

I dette verdensbildet har de adoptert muslimene som sine nye favoritter.

Det kommer av at muslimene en bloc er adoptert som substitutt for de undertrykte i verden. Det blir en ny form for orientalisme der muslimene får rollen som de edle ville”. At dette er en tvers gjennom paternalistisk og nedlatende forestilling, spiller ingen rolle. Det gjør at anti-rasisten som ser bort fra eller bortforklarer rasisme blant ”de edle ville” føler seg ekstra god og tolerant.)

Dette er ei holdning fra kolonitida, som er sminket og pyntet for å passe i dag. For å opprettholde fiksjonen om «de edle ville» må man pynte på virkeligheten, eventuelt juge. For å opprettholde løgnen ofrer man kvinnenes rettssikkerhet og fysiske sikkerhet. Muslimske menn kan ikke gjøre noe galt, og skulle de gjøre det, må det forties. Det er mulig at man ikke forstår det, men dette er også nedlatende overfor det store flertallet av muslimske menn.

Så de nyliberale politikerne, som i sitt eget verdensbilde er de nobleste av alle mennesker, viser seg å være dobbelt patriarkalske, både overfor folket i sin alminnelighet, men også overfor innvandrerne, og da spesielt muslimene. Denne politikken har nå til de grader gått på skjæret.

Spiller i hendene på de høyreekstreme

Jan Myrdal skriver Om fascismens väg til makten

Märk att så länge socialdemokratin trots verkliga svårigheter och krig ansågs söka hålla sina löften om sysselsättning, bostäder, sociala reformer var de ett givet regeringsparti vad folk än sade man och man emellan om dem. Men i Sverige som Frankrike eller Tyskland är det nu allt färre som tror att de officiella och statsbärande partierna – vilka alla talar om höga ideal och medmänsklighet – vill göra något åt de problem majoriteten upplever.

Med den nuvarande officiella franska oförmågan blir det mer troligt att Marine Le Pen kan bli Frankrikes president och om vår nuvarande vänsterpolitik – inga fascister på våra gator – når framgång kan den nog pressa upp Sverigedemokraterna från 13 till 25% i nästa val.

Utviklinga har gitt ham fullstendig rett. Dette ser vi nå også i Tyskland. Løgnen og fortielsen er blitt avslørt, og de virkelig høyreekstreme sier: Hva sa vi? Politikerne og mediene driver «Lügenpolitik».

Og så bruker de dette til å mobilisere for fascismen og til å gjennomføre angrep på innvandrere. I Leipzig har for eksempel 250 hooligans gjennomført den reine Kristalnacht mot innvandrerbutikker og lokaler.

Det verste er at nazistene har rett i at politikere, politi og medier, har drevet med bevisst løgn. Og nå blir de innhentet av disse løgnene. Både Jan Myrdal, jeg og andre har lenge skrevet og sagt at dette ville skje. Vi har sagt at løgnene, fortielsen og denne ovenfra-og-nedad-holdninga til folket, og særlig arbeiderklassen, måtte spille i hendene på fascismen. Ikke si at vi ikke har advart mot dette.

Forakten for demokratiet og politikerforakten

Når ansvarlige politikere, politi og medier juger om virkeligheten, i et bevisst forsøk på å forlede folk, så begår de voldtekt mot demokratiet. (Bare tenk på EU-president Jean Claude Juncker som sa at «når det blir vanskelig, må vi lyve».)

Hele grunnlaget for demokratiet er at folket i valg skal bestemme hvem som skal lede landet. Hvis folket skal ha noen rimelig mulighet til å foreta et valg, må det kjenne sannheten. Hvis sannheten blir manipulert og fordreid til det ugjenkjennelige, så finnes det ikke lenger noe demokrati. Det hjelper ikke at folk får lov å slippe noen lapper ned i ei urne, hvis sjølve premissene for valget er forfalsket.

Over hele Europa svikter velgerne systempolitikerne, det gjør de enten ved å la være å delta i valgene eller ved å forlate systempartiene i hopetall. Det er ikke rakettvitenskap å finne årsakene til at det er slik.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


44 KOMMENTARER

 1. Men så er da også kjønnsfordelingen blant innvandrere nokså skjev:

  «… According to Swedish government statistics, as of the end of November, 71 percent of all applicants for asylum to Sweden in 2015 were male. More than 21 percent of all migrants to Sweden were classified as unaccompanied minors, representing more than half of all minor migrants to the country. For accompanied minors, the sex ratio was about 1.16 boys for every one girl. But for unaccompanied minors, the ratio was 11.3 boys for every one girl. In other words, the Swedish case confirms IOM’s statistic that more than 90 percent of unaccompanied minors are male. Indeed, on average, approximately 90 unaccompanied boys entered Sweden every single day in 2015, compared with eight unaccompanied girls.

  Those numbers are a recipe for striking imbalances within Sweden. Consider that more than half of these unaccompanied minors entering Sweden are 16 or 17 years old, or at least claim to be. (There are no medical checks of age for Swedish asylum-seekers, and applicants who say they’re under 18 receive special consideration in the asylum process.) In this age group more than three-quarters are unaccompanied, meaning they are overwhelmingly male. According to calculations based on the Swedish government’s figures, a total of 18,615 males aged 16 and 17 entered Sweden over the course of the past year, compared with 2,555 females of the same age. Sure enough, when those figures are added to the existing counts of 16- and 17-year-old boys and girls in Sweden—103,299 and 96,524, respectively, according to the U.S. Census Bureau’s International Database—you end up with a total of 121,914 males in Sweden aged 16 or 17 and 99,079 females of the same age. The resulting ratio is astonishing: These calculations suggest that as of the end of 2015, there were 123 16- and 17-year-old boys in Sweden for every 100 girls of that age.

  If that trend continues into 2016 or even beyond, each successive late adolescent cohort of 16- and 17-year-olds will be similarly abnormal, and over time the abnormality will become an established fact of the broader young adult population in Sweden.»

  http://www.unz.com/isteve/surf-city-sweden-1-23-boys-for-every-girl/

  • Øyh. Det finnes ikke kjønn i Sverige. Det finnes ikke «han», «hun», «ham» eller «henne».
   Det finnes bare «HEN».
   Ett kjønn.
   Ett folk.
   Ett fellesskap.
   Etnisitet, hudfarge, religion og kjønn er bare imaginære størrelser. Alle er like mye verdt, og alle verdier og holdninger er akkurat like gode. Derfor trenger ikke mediene å rapportere om ikke-saker som at horder av innvandrere massevoldtar mindreårige jen … mennesker.

 2. Hva er kilden til påstanden om at de fleste anmeldelsene har kommet mot nyankomne flyktninger og asylsøkere? Min tysk er ikke den beste, men jeg kan ikke se at det står det i artikkelen fra Der Spiegel.

 3. Jeg har funnet følgende når det gjelder hvem som har stått bak angrepene:

  Mr Plate said the vast majority of the 32 criminal acts documented by federal police on the night were related to theft and bodily injury, and three to sexual assaults.

  He said of the 31 people questioned, nine had been Algerian, eight Moroccan, five Iranian, and four Syrian.

  Two German citizens, an Iraqi, a Serb and a US citizen were also among those seen to have committed crimes during the night.
  http://news.sky.com/story/1618820/cologne-police-chief-removed-over-assaults

  Den siste flyktningestrømmen har i hovedsak bestått av syrere og afghanere, ikke marokkanere og algirere. Å koble denne hendelsen til flyktningestrømmen, basert på arrestasjonen av fire syrere, blir ikke bare politisk, men også empirisk helt feil.

  • «Å koble denne hendelsen til flyktningestrømmen, basert på arrestasjonen av fire syrere, blir ikke bare politisk, men også empirisk helt feil.»

   Det er ikke riktig. Innvandrermengden av muslimske arabere (fra områder til det tidligere Ottomanske imperiet) er svellet av asylsøkere nylig, og hele denne gruppen har dermed blitt gitt økt aksept via mediene (de er ellers ganske uglesett og undertrykket, av mange grunner ut over brunere hud), etter Merkels velkomst til asylsøkerne. Samhørigheten og den gjensidige støtten til EUropa-fremmede holdninger, så som mannssjåvinisme, i det etnisk-religiøst-språklige fellesskapet blant dem innenfor EUropa blir da raskt sterkere enn tilhørigheten til de enkelte muslimske land.

   Du ser ikke på skogen fordi trærne står i veien.

   • Du har ikke grunnlag for å fordømme syriske flyktninger som potensielle voldtektsmenn på grunnlag av at en del algirere og marokkanere, og noen veldig få syrere, har begått tyverier og seksuelle overgrep i Køln, nei. Det er rasistisk generalisering, og ingenting annet.

    Uten at det er relevant for saka, kan jeg også informere deg om at Marokko aldri noen gang lå under det osmanske riket, og at Algerie var under fransk styre fra 1830 og framover.

    • Du tøyser fortsatt.

     Ingen har prøvd å «fordømme syriske flyktninger som potensielle voldtektsmenn». Les igjen. Se etter helheten, ikke detaljene – skogen, ikke trærne.

     Svarer ikke mer. Det er nok.

   • Jeg må også få legge til, at det store flertallet av marokkanerne i Vesten, og en betydelig andel av algirerne, ikke er arabere, men berbere, av etnisitet. Igjen, uten at det er spesielt relevant for i hvilken grad det er legitimt å generalisere. Det hadde det heller ikke vært om de faktisk var arabere.

   • Han prøver å avspore debatten. Dette er helt vanlig. På alle nettsteder finnes slike troll. Hvis du går tilbake og ser på hva han skriver så er det ofte selvmotsigelser i et og samme innlegg, eller han har glemt hva han skrev i forrige. Når det blir helt absurd kommer moderator inn.

 4. Steigan skriver dette (bl. a.): «Dette henger sammen med den glidninga som skjedde på nittitallet, også på venstresida, vekk fra klasse og over til individ og identitetspolitikk. Pent og rolig har man erstattet motsetingsparet arbeid og kapital med andre motsetningspar, blant annet rasisme og anti-rasisme. Man fører ikke lenger klassekamp, man driver «anti-rasistisk kamp». Det fine med dette er at mye ser ut som før, og ordbruken kan være like radikal som før. Men innholdet blir totalt annerledes. (Dette utdyper jeg i artikkelen Problemet med det nyliberale venstre.)» Det er kanskje ikke bare så enkelt. Manifest Analyse, og stifteren, Magnus Engen Marsdal, har vært ivrig i å hevde deler av dette, nemlig at årsaken til Frps framgang er «vekk fra klasse og over til individ og identitetspolitikk», og framholdt at klassekamp er den eneste løsninga. Samtidig er Manifest en viktig forkjemper for «identitet» og «anti-rasisme» der Ali Esbati spiller en sentral rolle for å framheve rasismen som det overordna viktigste politikk. Særlig som det svenske venstrepartiets riksdagsrepresentant og sterk motstander av de aktuelle svenske «asyl»innstramminger. Esbati viser hvilken boble dagens «venstre»politikere lever i. Jo mer kostbar innvandringa blir, jo flere vil de ha. (de er jo også uansvarlig overfor de mange millionene som ikke får komme til oss).
  Så er det jo ikke sikkert at arbeiderklassen umiddelbart skjønner hvor mye dette kommer til å koste og at det er de som må betale. Vel så mye tror jeg de er opptatt av «identitet», nemlig at de misliker å bli fremmed i eget land. For arbeiderklassekampen har aldri vært ensidig kampen for økonomiske forhold, men også ikke-materielle verdier som utdanning, individuelle rettigheter som rett til et godt seksualliv, til rett til å gifte seg med hvem de vil, til skilsmisse, til frihet fra religiøs tvang. Les Finn Olstads bok Frihetens århundre, Pax. Men «venstresida», som er overtatt av globaliserte trotskister, preges av en dobbelthet: Dels vil de ha innvandrere for å skaffe seg allierte i kampen mot det norske samfunnet som de avskyr så sterkt, enda dette samfunnet er dumt nok til å betale sine kritikere svært rundhåndelig. Og virkeliggjøre drømmen om den grenseløse like verden i ett slag. Dels er disse prega av en fullstendig feil utviklingsanalyse, der de bare skylder på Vesten for Afrikas og Midt-Østens manglende økonomiske og sosiale utvikling. Det er jo også en veldig grov form for rasisme, at «de» ingenting kan klare uten vår hjelp. Og strider mot den dialektiske påstanden om at ytre årsaker virker gjennom indre, som hvertfall er riktig om sjøl teorien om dialektikken skulle være feil.

  • Det har aldri eksistert, og kan aldri eksistere, noen arbeiderbevegelse som driver reell klassekamp og samtidig støtter nasjonalsjåvinistisk agitasjon om stengte grenser som løsning. «Stengte grenser» og «streng asylpolitikk» er tvert imot integrerte elementer i storkapitalens strategi for superutbytting av innvandrerarbeiderklassen, som da vil oppholde seg ulovlig og dermed være ute av stand til å organisere seg og kjempe for egne rettigheter, noe som i neste omgang kan brukes til å bryte i stykker velferden også for andre grupper. Derfor er arbeiderklassen i land som USA utvetydig for amnestilover, mens T-party-republikanerne støtter grensegjerdebygging og deportasjonspolitikk. Derfor støtter også storkapitalen i Norge Frps asylinnstramninger, like mye som de ønska seg Frp inn i regjering til å begynne med.

   Forestillinga om storkapitalen som pådriver for asylstrømmen er rett og slett empirisk feilaktig på absolutt alle punkter, og kan ikke forstås som annet enn uttrykk for realitetsfornektelser og forsøk på legitimering av eget politiske forfall fra tidligere venstreradikalere som på sine eldre dager er på vei over til politiske høyresida. Denne typen politisk frafall på opportunistisk grunnlag er EN sentral årsak til venstresidas nåværende svakhet.

   • «Det har aldri eksistert, og kan aldri eksistere, noen arbeiderbevegelse som driver reell klassekamp og samtidig støtter nasjonalsjåvinistisk agitasjon om stengte grenser som løsning.»

    Virkelig sveipende generalisering der – om intet mindre enn all fortid og fremtid. – Ikke akkurat beskjeden påstand.

    Unnskyld meg, men sitatet over høres ut som det kunne komme fra en litt naiv trotskist, med et lønnlig (dog urealistisk) håp om «verdensrevolusjon», i en kraftig endret verdenssituasjon (siden f.eks. 1917) der grunnforholdene («produksjonsforholdene») har helt andre og endrede karakteristikker, og begrepsapparatet i de kapitalisme-kristiske analysene dårlig dekker samfunnstilstandene, bl.a. fordi disse samfunnstilstandene og samfunnene globalt og lokalt er i så rask endring sosialt, demografisk (jf. sinnssykt høy folkevekst på ca. 80 mill./år), teknologisk og klimatisk, at analysene ikke helt vet hvor de skal begynne eller slutte, før beskrivelsene igjen trenger oppdatering – en prosess som et musehjul løpt amok så det ryker av aksen, der selv de mest priviligerte (og vi i Norge er ikke langt unna å være det, uansett hvor manipulerte vi måtte føle oss i hverdagen) eller de mest innsiktsfulle er for andpustne til å finne pluss holde godt balanserte overblikk.
    (Ja, den setningen er ment å skape en illustrerende andpustenhet.;-)

    Nasjonalisme (hegning om egenart) er positivt, så lenge det ikke brukes til å heve seg over andre. – Helt åpne grenser i verden har heller aldri eksistert, såvidt bekjent – ihvertfall ikke siden jordbruk ble innført, og et visst behov for bekyttelse av avlinger oppsto. Dermed er «stengte grenser» alltid relativt.

    Vi strever alle med å forstå bedre. Underveis kan vi i det minste forstå at skråsikkerhet tenderer til å begrense ytterligere forståelse. – Det er i all ydmykhet skråsikkert.

  • «Dels er disse prega av en fullstendig feil utviklingsanalyse, der de bare skylder på Vesten for Afrikas og Midt-Østens manglende økonomiske og sosiale utvikling. Det er jo også en veldig grov form for rasisme, at «de» ingenting kan klare uten vår hjelp.»

   Dette burde være et empirisk spørsmål:
   1. Hvordan var Afrikas sosiale og økonomiske utvikling mellom 1500-1960, under påvirkning av europeisk transatlantisk slavehandel og kolonisering, sammenligna med tidligere perioder, sammenligna med andre kontinenter? Svaret er at Afrikas utvikling var ganske parallell med andre kontinenter fram til 1500, men fra 1500-1950 stagnerte både folketall, økonomisk og sosial utvikling i størstedelen av Afrika.

   2. Hvordan har utviklinga vært i ulike afrikanske land etter uavhengigheten fra koloniveldet fra 1960-tallet og framover? Svaret er at dette varierer mye mellom ulike land. Noen land, som Tanzania, har fra et svært lavt utgangspunkt utvikla seg omtrent på linje med andre fattige utviklingsland i andre deler av verden, mens mange andre, og særlig ressursrike land, som Nigeria og DR Kongo, har utvikla seg langt mindre. Så kan du spørre videre: Hadde og har Vesten noe å gjøre med de krigene og de diktatorregimsnarene som har prega de mest ressursrike afrikanske landene etter den offisielle avkoloniseringa?

   3. Midtøsten: Hvordan så Irak ut i 1979? Det skulle vært underutvikla dersom vestlig påvirkning ikke hadde hatt noe med spørsmålet å gjøre, gitt at vestlig påvirkning ikke var særlig sterk i perioden etter andre verdenskrig og fram til da. Men realiteten er at Irak var et relativt utvikla land, spesielt sammenligna med Irak i dag. Blir det så rasistisk å påpeke at Vesten har hatt noe med ødeleggelsen av det irakiske samfunnet i de snart 40 årene som har gått siden, eller er det rasistisk å bortforklare at undervutviklinga har sammenheng med vestens påvirkning i perioden? Jeg sier det siste.

 5. Hvorfor er elitene i Vest-Europa og Norge så redde for innvandringsfiendtlige strøminger? Det er 2 grunner til det, og de henger sammen. For det første: Fri bevegelse av arbeidskraft i EU-området er en del av det markedsliberale kapitalististiske systemet og et ledd i å holde utgiftene til arbeidskraft nede. Men i tillegg til egen arbeidskraft i en stagnerende befolkning trenger systemet påfyll av arbeidskraft utenfra for å lykkes med dette. Store innvandrerfiendlige bevegelser vil kunne ødelegge for denne strategien mot arbeidsfolk fra oligarkiet i Vest-Europa. For det andre: Den nåværende akutte flyktningestrømmen er resultatet av det samme oligarkiets utenrikspolitikk. Det nåværende oligarkiets utenrikspolitikk, styrt av NATO, er ekspansjon for å gjøre den nære araberverdenen, andre muslimske land dominert av sjiamuslimer og størst mulig områder av det tidligere Sovjetunionen til lydriker for NATO-oligarkiets kapitalistiske ekspansjon. Viss de skal stoppe denne flyktningestrømmen, må de også ta et oppgjør med denne aggressive utenrikspolitikken, noe de ikke kan gjøre uten å fornekte seg selv. Derfor er dette svært vanskelig å turnere for oligarkiet i Vest-Europa, enten deres politikere er tradisjonelle høyrefolk eller moderne sosialdemokrater. Og dette oligarkiet er selvsagt rede til å spille på alle bevegelser som kan berge deres makt, enten de nå er innvandrerfiendtlige eller ikke. Viss de innvandrerfiendtlige kreftene i Europa fortsetter å vokse, vil de til slutt alliere seg med dem.
  Hvordan skal venstresiden så takle de motsetningene som den økte innvandringen forårsaker? Jeg synes det er ganske enkelt. I løpet av høsten ble det relativt klart at oligarkiet hadde minimal kontroll over flyktningestrømmene, simpelthen fordi det ikke er et prioritert område for dem. De ser gjerne en forsterket innvandring for å få friest mulig hender med arbeidsmarkedet. For arbeiderklassen er det derimot vesentlig å ha kontroll med innvandringen. For å forhindre de verste angrepene på egne kår, men også utnyttingen av innvandrere. Selvsagt kan ikke arbeiderklassen delta i en rasistisk front mot innvandrere, men den bør så absolutt være for kontroll med innvandringen.
  Hvordan skal venstresiden så takle de motsetningene som trakasseringen av kvinner i Køln er et uttrykk for? Akkurat på samme måten som vi takler trakassering av kvinner hos oss selv. En skal ikke gå langt tilbake i tid før en finner at mannssjåvinismen i Norge var ganske enerådende. Og den lever enda. Vi har beseiret den gjennom kvinnekamp og kulturkamp. Og ved å få diverse uttrykk for mannssjåvinisme definert som kriminell i lovverket. Mannssjåvinisme er ikke en egenskap ved muslimer eller arabere, slik som HSR alltid prøver å hevde. Den er et uttrykk for mannsjåvinisme. Og i den grad den går over i kriminalitet, må den behandles som sådan.
  At innvandrere blir opprørske mot systemet, bør vi derimot sette pris på, og oppmuntre til opprør mot de rette forholdene, for eksempel mangelen på integreringstiltak.

  • Hvilke innvandrere er «opprørske mot systemet»? Kan du ikke heller skrive muslimske menn istedenfor å spe det ut med «innvandrere» som også inkluderer svensker, polakker, kinesere, vietnamesere etc. som viser vilje til å integrere og tilpasse seg?

   Det har siden «tidenes morgen» vært politikerenes favorittøvelse å pynte på negative statistikker med å blande inn alt fra thailandske kvinner til svenske gjestearbeidere. Den taktikken fungerer ikke lenger.

   Årsaken til problemet med sinte muslimske menn finner du i den rollen og status menn har i islam. Det blir fullstendig kulturcrash når de som unge menn kommer ut i det norske samfunnet som skoletapere og oppdager at de hverken har den status eller respekt som den islamske kulturen har innprentet de skal ha. Muslimske kvinner generellt derimot gjør det over snittet bra både i skolen og i arbeidslivet (i den grad de slipper ut i arbeidslivet). Ligger disse forskjellene i DNA eller i kulturen?

   Norge har en integreringspolitikk som fungerer for alle andre grupper enn muslimske menn. Problemet fikses der problemet er og det er hos muslimene selv.

   • Du har litt rett, for det er noen muslimske menn som er slik. Men de forandrer seg ikke ved å bli slått ihjel. Og stort sett har du ikke rett, heller ikke når det gjelder svært mange muslimske menn. Og i tillegg til at det er en god del muslimske menn som er slik, så finnes det altså både nordmenn og menn fra andre etniske grupper som er akkurat som disse muslimske mennene du beskriver. Din posisjon er en uholdbar forenkling. Det er verken arabiske menn eller muslimer som er problemet, men det mannssjåvinister har lært der de var, også i andre sammenhenger enn kampislam og autoritære arabiske familiestrukturer.

    • Muslimske menn kommer skjevt ut som følge av sin kultur, norske menn tiltross for sin kultur. Stor forskjell.

     Muslimske kvinner går klar så da sitter vi tilbake med muslimske menn som minste felles multiplum med mindre du skal drible deg bort fra realitetene og mulighetene til å få gjort noe med det.

   • En slik generalisering er litt for enkelt «Norge har en integreringspolitikk som fungerer for alle andre grupper enn muslimske menn».

    Norge har i flere tiår hatt innvandrere fra bla. Pakistan og mange av dem er godt integrerte.

    • Det er bra at det finnes mange (kanskje de fleste) muslimer som er godt integrerte men det foranderer ikke på det faktum at muslimer i denne sammenheng må behandles som en ensartet gruppe…. det vil si, medmindre du har en god metode for å forutse hvilke muslimske barn som ender opp som sinte unge muslimske menn. Seksåringen som er født og oppvokst i Norge og møter opp første skoledag uten å kunne et ord norsk er en opplagt kandidat til å ende opp som skoletaper og ung sint muslim.

     Det er her muslimene må behandles som en gruppe, gjøre det klart for dem hvilke krav som stilles og hva som forventes av dem.

  • 1.Poenget med «å behandle dette som den kriminalitet det er,» er jo nettopp det som ikke har skjedd.Det er vel dokumentert,for lengst-og nå også i de ledene pro-innvandringssirkler.Rase trumfer kjønn,som igjen trumfer klasse.
   2.Kontrollert innvandring er det man nå later som om det arbeides med å få til.Tysk MSM ynder å vise -migranter som returners til Øserriike.Akurat som slosskampene mellom Sverige,Danmark og Tyskland.Alt for å bevare Schengens frie bevegelser.
   Løsningsforslagene er alle av karakteren «Mere EU-omfordeling.»Støtte til dette er ikke å finne hos «høyrekreftene.»

   Hele argumentasjonen bygger på at skulle finnes en godartet venstreside,og en ondartet høyreside.Problemet ligger i at denne venstreside ugjøres bl.a. av sosialdemokratene.Skal det letes etter historiske synder ,er det bare å nevne opptakten til 1.verdenskrig.
   Teoretisk kunne en gjennoppfriskning av Kritikk av Ghotaprogrammet være av verdi.

   Helt aktuelt kan en kikk på tyske meningsmålinger være nyttig.:AfD finner velgere ,flere steder,i konkurranse med Die Linke-og det er AfD som øker.Dette partiet,sammen med flere liknende partier i andre land,er de som ikke vil ha krig og sanksjoner mot Rusland.Og at deres demonstrasjoner skjemmes av ekte fascister,er ikke anderledes enn at selvutnevnte anarkister ødelegger for venstreorienterte manifestasjoner.»Poltikamp er ikke Klassekamp.»
   I Sverige ligger det nå (omtrent) slik ann-at de som ønsker åpnest mulige grenser-er Centern,Miljøpartiet og Venstern.Samtidig sliter kommunene med mangel på lærere,leger og barnehagepersonale-og finansiering av disse resurser.Mens de styrende krangler om hvem som vil bevilge mest til styrking av forsvaret,og om et evt.NATO-medlemsskap.Nei.Det er ikke SD som ønsker dette.(Som en kuriositet har en sosialdemokratisk minister luftet tanken om å gjennopprette verneplikten,som en utvidet sivil-plikt,bl.a. i arbeid med å få orden på registrering og integrering av nykommere.)

   Kort.:Bortforklaringenes tid er over.Det er bare Dagbladfeminister og antirasister som ikke har fått dette klart for seg ,enda.De får tilgang i MSM ,med sine bisarre argumenter.Den vanlige borger,velger og arbeider tror ikke lenger på dem.Sin fortsatte eksistens vil de klarere i samarbeid med de sittende statsmakter.Det er ikke «høyrepopuistene» som er eller blir statens forlengede arm.

  • Magnar Husby: Bra innlegg.

   F.eks. «[Hvis] de skal stoppe denne flyktningestrømmen, må de også ta et oppgjør med denne aggressive utenrikspolitikken, noe de ikke kan gjøre uten å fornekte seg selv. Derfor er dette svært vanskelig å turnere for oligarkiet i Vest-Europa, enten deres politikere er tradisjonelle høyrefolk eller moderne sosialdemokrater. Og dette oligarkiet er selvsagt rede til å spille på alle bevegelser som kan berge deres makt, enten de nå er innvandrerfiendtlige eller ikke.» – Damned if they/we do, damned if they/we don’t – som det heter.

 6. «Vi har sagt at løgnene, fortielsen og denne ovenfra-og-nedad-holdninga til folket, og særlig arbeiderklassen, måtte spille i hendene på fascismen. Ikke si at vi ikke har advart mot dette.»

  Ja, dere har advart. Men det dere kanskje ikke har forstått er at den virkelige Eliten hele tiden har ønsket seg fascisme. Det er fascisme de vil ha innført. De vil først legge Europa/Vesten i grus, og ut av asken skal det reise seg en ny verdensorden som en Fugl Fønix. I denne verdensordenen skal all makt være sentralisert på svært få hender, nemlig hendene til noen utvalgte bankstere, sionister, teknokrater og militærindustrialister.

  For å få lagt Europa i grus, må de ha borgerkrig over hele kontinentet, og det er opptakten til disse borgerkrigene vi nå ser. Å fortsette masseimporten av, og dullingen med, voldsmenn og analfabeter med middelalderske holdninger — samtidig som både medier, politi og politikere dysser ned alle de negative konsekvensene — er helt nødvendig for å berede grunnen for de borgerkrigene eliten ønsker å fremprovosere.

  Meget godt innlegg, btw.

 7. Det mest forsonende trekket ved norsk nasjonalisme, er vår spesifikke historie har ført til at enhver som babler om «hvite arbeidere» og den slags, som Arne Johan presenterer, automatisk faller ned i kategorien landsforræder. Sånn sett er det bra at det mest brukte eksportordet fra norsk til verdensspråkene, ved sida av ski og fjord, er quisling.

 8. Den nye Weimarrepublikken. I borgerkrigen mellom kommunister og nazister i Tyskland 1920-33, var det definitivt nazistene som hadde støtte fra statens hær,politi, samt de konservative elitene.
  Situasjonen nå er helt omvendt. Politisk sett står Antifa og Voldsvenstre sammen med Staten. De ønsker flyktninger velkommen – «Krauts not», «Say it loud,say it Clear,refugees are welcome here.»
  I dette er de støttet av fagforeningsbyråkratiet og store deler av SPD.
  Jeg står på samme oppfatning som ØstEuropeiske politikere at denne «katastrofen» har vært planlagt for lenge siden og at både George Soros,Erdogan i allianse med Muslim Brotherhood,og ymse etterretningstjenester, har driftet dette.
  Samtidig som dette har fokus,foregår en oppbygging av internettovervåkning og etterretning som vesten ikke har opplevd makten til: Global Engagement Center. Dette kommer helt sikkert til Norge i løpet av 2016.
  Kanskje det blir galt å operere med det gamle begrepet «fascisme» for dette blir postmoderne fascisme,elektroniske politiovervåkningsstater hvis tv-kanaler snakker om humanitære kriger og menneskerettigheter 24 timer i døgnet. En web redegjorde for at Nobel-Obama hadde kastet 23 144 bomber i muslimske land. Sivliseringskriger av typen Libya.
  Det som krever litt tenkning er om ikke Antifa og store deler av det europeiske «venstre», aktivt vil opptre likt nazismens stormtropper i å terrorisere antiglobalister. Det finnes det allerede mange eksempler på fra Sverige og i Tyskland er det akutt: biler tilhørende «fienden» brennes og partikontorer vandaliseres.
  Wirklich,wir leben in finsteren Zeiten.

  • Hårstad tar selvsagt empirisk sett feil på absolutt alle punkter. Politiet støtter aldri antirasistiske demonstranter, men beskytter tvert imot høyreekstremister når disse forsøker å utøve en «ytringsfrihet» som ikke skal eksistere i følge menneskerettighetene, nemlig «ytringsfriheten» til å spre rasistisk hat og trakassering av etniske minoriteter. PST overvåker og infiltrerer fortsatt venstreradikale og antirasistiske miljøer, men har et konsistent slapt forhold til å følge med på den ene gruppa som har stått for samtlige dødelige politiske terrorangrep på norsk jord, nemlig de såkalte innvandringskritikerne.

   Storkapitalen ønsker ikke krigsflyktninger velkommen, men heier tvert imot fram First House-Sylvi og andre innvandrer- og islamkritiske politikere, som vi i dag har i regjeringsposisjon i Norge, med kapitalens støtte, selvsagt.

   Og hvem går i demonstrasjonstog for en mer human flyktningepolitikk? Jo, det er de samme folkene som også går imot Vestens imperialistiske utenrikspolitikk, anført av den vestlige verdens fremste politiske håp for tida, Labour-leder Jeremy Corbyn. Og er det EN person storkapitalen i Europa virkelig hater, så er det han. Den som følger litt med i britisk presse, vil finne at det ikke går en eneste dag uten medieoppslag en både den kapitaleide og statlige pressen som vekselvis forsøker å latterliggjøre og demonisere Corbyn.

   Det er tragikomisk når figurer som Hårstad synes å innbille seg at forsvarerne av Europas proletariat er å finne blant Petains og Denikins politiske etterfølgere. At høyreradikale og andre nasjonalsjåvinister forsøker å framstille seg som arbeiderklassens forsvarere er det heller ikke noe nytt i, heller ikke i det at en betydelig del av arbeiderklassen lar seg narre til å støtte dem. Forsåvidt er det heller ikke noe nytt at de høyreradikale forsøker å framstille det som om liberale sentrumspolitikere og venstreradikale tilhører den samme «folkefiendtlige» eliten. La meg for en gangs skyld få sitere Hitler, fra Mein Kampf:

   The Marxist doctrine is the brief spiritual extract of the view of life that is generally valid today. Merely for this reason every fight by our so-called bourgeois world against it is impossible, even ridiculous, as this bourgeois world also is essentially interspersed with all these poison elements, and worships a view of life which in general is distinguished from the Marxian view only by degrees or persons. In opposition to this, the «Volkish» view recognizes the importance of mankind in its racially innate elements. (Mein Kampf s. 579).

 9. «Siste nytt» i dette kapittelet om vern av innvandrere og asylsøkere er at stockholms policen ikke får lov til å oppgi noen form for identifikasjon på innvandrere som begår kriminalitet! Dette for å unngå » rasime» betegnelser! Joda, det drar seg til, her skal alt legges lokk over, selv om mora mi blir knivstukket i oppgangen og samme person raner banken og voldtar en kvinne like etterpå skal det ikke opplyses om at vedkommende var » svart» » mørk hudfarge», » arabisk utseende) ingenting! Politikerne i Vesteuropa har latt sin egen befolkning i stikken, de nye og gode landsmenn, muslimer, er de nye ressurser! Selv etter overgrepene i Køln og andre byer er det mange redaktører som bortforklarer, som etter beste journalistiske evne og knep forsøker å vri det dit hen at dette har da kristne bedrevet tidligere! Ja, tenk det at Hitler drepte ikke bare 8 milliopner jøder, men at 30 millioner russere ble drept eller omkom i andre verdenskrig, men det betyr da ikke at vi skal se gjennom fingrene med at det i det 21. århundre og i 2016 begås overgrep fra innvandrere mot ikke bare kvinner, men mot den etniske befolkning i Vesteuropa, og med medienes, politiets og politikernes velsignelse (Fortielse)! For «grasrota» er blitt » rasister» eller fremmdfiendtlige,eller vi lider av islamofobi fordi vi kritiserer en hatefull og pervers ideologi som heter islam! Islam kan ikke eksistere uten undertrykking, den er schizofren og i virkeligheten er den pervers og voldelig, en muslimsk mann kan ikke bare gifte seg med fire kvinner, nei, selv jenta som han voldtar kan han gifte seg med hvis han vil! Slik er denne religionen, som fanden leser bibelen. Her er alt lovlig, samtidig som alt er ulovlig, ( som fanden leser bibelen) , og det meste for kvinner er ulovlig, bare ikke det å blidgjøre mannen og være sexslave.

 10. Her har vi en av foregangskvinnene for denne multikulturelle transformasjonen og berikelsen vi nå bevitner i Europa:

  https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ

  En jødisk sionist som åpent sier at jødene skal være i sentrum av transformasjonen.

  Ja, terrorveldet Israel, som hun fanatisk støtter, er jo slett ikke noen rasistisk apartheidstat, og tar vel imot alle ikke-jødiske flyktninger med åpne armer, eller hva? Og de har vel også tatt imot afrikanske jøder med åpne armer?

 11. Rasistene? Hvorfor skal folk som er kritiske til den totalitære og kvinnefiendtlige bakvendt ideologien Islam på død og liv stemples som rasister Steigan? Er muslim en rase? For jeg trodde det var en ideologi. Hva skjedde?

 12. Bjørnar Moxnes, din partifelle, hadde vel en tekst på trykk i Dagbladet her om dagen, hvor han ga uttrykk for de samme meningene som Marie Simonsen.
  Her er en oppsummering: Det er oss hvite menn som er de egentlige overgriperne. Problemet er hos oss. Ikke hos innvandrerne.

 13. En feltarbeider ved den omtalte festivalen i Sverige har senere uttalt i Aftonbladet at både innvandrere og etniske svensker gikk langt over streken mot flere jenter. Hadde politiet rapportert om dette med en gang, ville det altså ikke automatisk ha vært et «innvandrerproblem». Men når politiet holder kjeft av hensyn til innvandrerne og saken til slutt sprekker, blir det nettopp et innvandrerproblem, og Sverigedemokratene kan sprette chamapagnen eller feire med sild og dram eller hva nå ekte svensker gjør. Lærdom for venstresida? Når vi dysser ned problemer som involverer innvandrere, går vi i realiteten den reaksjonære høyresidas ærend.

 14. Jeg tror du skal holde deg for god til å falle i den politisk korrekte fella: dømme alle innvandringsmotstandere for å være rasister.
  Eller nynazister.

  Jeg snakker hver dag med vanlige folk. Pensjonerte arbeidere fra elektrokjemisk, lastebilsjåfører, lageransatte, butikkansatte, lærere, kommunalt ansatte. Dette er en gammel arbeiderpartibastion.
  Jeg vil tro at selv du vil måtte innrømme at disse folka representerer et godt gjennomsnitt av den norske arbeiderklassen.

  Felles for de aller fleste (nåja, det FINNES et par-tre Støre-lojale som fremdeles har bilde av Gro på veggen…..) er at de er uhyre engstelige for hva denne menneskestrømmen skal føre med seg, for helsebudsjett, sosiale goder, skolebudsjettet osv.
  Det må bygges titusenvis av nye hus, hvem skal betale?

  Så er det dette med religionen. Det er ikke slik at disse folka plutselig har blitt ihuga indremisjonærer som krever ekstrem kristendomsutøvelse rundt seg alle vegne, tvert imot, de er alvorlig bekymret for den hensynsløshet som demonstreres mot alle annerledestenkende over alt i europa, der mennesketoget strener fram.

  Kort og godt folk følger med, kanskje mye mere enn mediafolk i den snart konkursslagne norske pressen, som lever i sin egen «humanistiske boble» (der kommer nok de nyankomne til å rive dem ut fra, så snart de har orientert seg litt….)

  Men INGEN av de jeg snakker med, er opptatt av RASE, ikke i det hele tatt. Det er en vanvittig politisk basert religion som har skremt dem. Noen må stake opp en kurs for å lede oss ut av dette uføret, og det blir ikke de som klistrer skjellsord på ryggen til alminneligærlige arbeidere.

  Så derfor, dette kan være din siste sjanse til å kunne kommunisere med brede lag av den arbeiderklassen du mener dusnakker på vegne av.

  Da gjelder det å bruke huet før man åpner kjeften!

 15. Den svenske stat gir snipertrening til islamske innvandrere:

  ​http://newobserveronline.com/sweden-state-funded-muslim-sniper-training/

 16. Interresant nok. Men fortsatt ikke svar på det jeg spurte om. Hvor er din dokumentasjon på at jeg har kalt alle innvandringsmotstandere rasister KZ?

  • Kjære Bjørn Venstad, nå leser du vel litt på kryss og tvers og tillegger folk ting de ikke har sagt.

   Innlegget du sikter til var ikke fra KZ, det var fra Erik P. Og selv om det sto rett under ditt forrige innlegg, betyr ikke det at det var en replikk til deg. Det var et separat innlegg fra Erik P, lagt inn som kommentar til selve artikkelen, ikke som svar til deg. Sjekk kommentarsystemets oppbygning.

   At Erik P i tillegg surrer og ikke kan lese Steigan ordentlig, er en annen sak. Pga. dette mener tydeligvis Erik P at Steigan har gått i fella å kalle alle innvandringsmotstandere rasister. Dette stemmer selvfølgelig heller ikke, men det er fremdeles en anklage Erik P kommer med overfor Steigan, ikke overfor deg, Bjørn.

   Den eneste gjengangeren her som er tilbøyelig til å kalle alle med en kritisk holdning til masseinnvandring av muslimer for rasister, er Torgeir Salih Holgersen, men han er vel konvertitt til islam selv og føler kanskje at han har ekstra mye å forsvare. Angrep er som kjent det beste forsvar.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.