Forsinket julegave fra de rødgrønne: IS kontrollerer Sirte i Libya

21
IS-fanen vaier i Sirte

Som kjent gikk Jens Stoltenberg og hans rødgrønne regjering i spissen for å bombe Libya sønder og sammen. Vårt infanteri på bakken var ekstreme jihadister som begikke et utall grusomheter under beskyttelse av norske bombefly. Dette reduserte Libya til et voldelig kaos av stridende jihadistbander. Og nå er det Den islamske staten/Da’esh som kommer opp på topp. Arabiske medier melder at de nå kontrollerer den strategiske havenbyen Sirte. Så nå kan de sende båtflyktninger og terroristgrupper i akkurat de porsjonene som passer dem. Og eksportere libysk olje svart til et kjøpevillig Europa.

sirte støre

The Arab Source skriver:

Yesterday, ISIS sealed the fate of Sirte, sending in thousands of reinforcements to turn this port-city into their North African capital.

With Sirte firmly under their control, ISIS has turned their attention to the nearby city of Ajdabiyah and the lucrative oil fields that surround its northern countryside.

Should ISIS capture the Adjabiyah oil fields, the aforementioned terrorist group will control oil wells in three different Arab countries.

Så nå kan vi ønske god jul til alle i fjern og nær i sikker forvissning om at de rødgrønne har skjenket oss alle en forsinket julegave i form av et terrorkalifat rett sør for Italia.

En av de rause giverne var Jonas Gahr Støre. La oss ikke glemme ham.

Og vi bør jo heller ikke glemme at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fortsatt er stolt av Norges krig i Libya.

Jeg vil gjenta det jeg skrev ved treårsdagen for denne skitne krigen:

Det er ingen grunn til å forvente at politikerne vil bidra til en ærlig evaluering av krigen mot Libya, men finnes det i Norge aviser eller andre medier som er uavhengige nok og ærlige nok til å gjøre en grundig evaluering av Libya-krigen tre år etter?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


21 KOMMENTARER

 1. Du har en veldig fin blogg som jeg følger med interesse, men det overasker meg at du nedverdiger deg til personangrep på denne måten av Støre og Søreide.

  • Det er ikke personangrep. De har begått krigsforbrytelser som de prøver å slippe unna med. De har begått forbrytelsene i vårt navn. Tier vi om det, blir vi medansvarlige i forbrytelsene.

   • «Tier vi om det, blir vi medansvarlige i forbrytelsene.» – Genau. – Og det gjelder alle medlemmer av det norske «demokratiet».

    *

    Se, les og forstå f. eks. Grunnloven § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»

    Vår «humanistiske arv» ble ikke ivaretatt overfor Libya. Ei heller «demokratiet»: Folkets representanter på Stortinget ble ikke lovlig formelt spurt.

    Vi har morderisk grove selvmotsigelser i styrende politikeres dobbeltmoral. Dette får de anledning til å prate seg rundt ved hjelp av kravene til «anstendighet / sømmelighet / ikke-upassende tone» i debattene og de offentlige ordskiftene. – F.eks. NRK radio/tv/nettsider.

    Dette «høflighetstyranniet» hindrer realitetenes alvor fra å bli omtalt troverdig – og faktisk saklig.
    (F. eks. ved at kritikk mot drapsaktører vris vekk til feilaktig å kalles «personangrep».)

    Dobbeltmoralen vises ved at utenriksministeren får anledning til åpent å medvirke til drap på minst 50.000 mennesker, mens det finnes ikke åpen anledning til å si «Støre er en morder».

    (For ikke å nevne mer folkelige uttrykk, som «Støre er en dritt». Trass i at hele Libya nå mest er «dritt» – og det er mildt sagt.)

    Keiseren har ikke klær, sko eller klare briller på. Men han har parfyme og maskinpistol. Og bomber.

    *

    Medvirkning straffes etter norsk strafferett nå «etter de samme regler» som «den fullbyrdete straffbare handling».
    Jf. https://lovdata.no/artikkel/ny_straffelov_-_medvirkning/1585

    Alle norske statsborgere er «medvirkende» til våre politiske representanters handlinger. Uansett om folk ikke vet det godt.
    (Jf. «demokratiet», Grunnlovens § 2).

   • Dokumentasjon av NATO-bombing av sivile heimer finner en i rapport fra Human Rights Watch:
    Unacknowledged Deaths
    Civilian Casualties in NATO’s Air Campaign in Libya, May 13, 2012 https://www.hrw.org/report/2012/05/13/unacknowledged-deaths/civilian-casualties-natos-air-campaign-libya
    Krigsforbrytelser skriver du. Men Norge var ikke formelt i krig med staten Libya. Vedtak i FN sikkerhetsråd gav FNs medlemsland rett til å bombe for å redde sivile liv. Når NATO- land, og Norge bombe sivile heimer og og aktivt bombet for å styrte regjeringen i et annet land blir det store spørsmålet om ikke dette er: Terrorisme.
    I følge norsk lov (Straffeloven 1902 §147 a og den nye straffeloven §131) er en blant annet en straffbar voldshandling en terrorhandling dersom den har terrorhensikt, Straffeloven §131 andre ledd : «Terrorhensikt foreligger dersom en handling som nevnt i første ledd begås i den hensikt
    a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, ……». Norges bombing hadde til hensikt å ødelegge Gaddafi-regjeringen. Eller på juss-språket: forstyrre funksjonen lovgivende og utøvende myndighet. I dette tilfellet staten Libyas lovgivende og utøvende myndighet.
    Spørsmålet er om ikke § 132 er en mer relevant paragraf :
    «Grov overtredelse av § 131 straffes med fengsel inntil 30 år. Ved avgjørelsen av om terrorhandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den
    a)har medført tap av flere menneskeliv eller svært omfattende ødeleggelse av eiendom eller miljø, eller særlig nærliggende fare for det,
    b)er utført med særlig skadelige midler,
    c)er begått av en person som i kraft av sin stilling nyter en særlig tillit som kan utnyttes til å gjennomføre en terrorhandling.»

   • Ja, stormaktene bombet Libya i håp om at den arabiske våren ville vinne frem. Norge ble bedt om flystøtte noe vi altså gjorde. Bombingen resulterte i at Bengazi ikke falt i hendene på Gaddafi. Det var da en reel frykt for at opposisjonen i Bengazi ville bli slaktet ned sammen med mange uskyldige libyere. Gaddafi var en diktator som mistet støttet i Europa og vesten etter terror angrep i Europa. Lockerbie er bare ett eksempel. Renspikka terror av verste sort. De som mener her at det var bedre å støtte terror regimet til Gaddafi har glemt hva han sto for og hvor mye blod han hadde på sine hender. Slike må bare stoppes og det er ikke akseptabelt og godta kun erstatning etter episoder som Lockerbie og Pan Am Flight 103. 259 passasjerer og besetning personell ble drept på grunn av Gaddafis plantede bombe. Når slike diktatorer erklærer oss krig må det bare svares og vi kan ikke godta at slike blir sittende etter slike terrorhandlinger. Derfor i håp om at ny regjering og demokrati i Libya ble altså opposisjonen støttet. Da Gaddafi ble styrtet ble dessverre Libya glemt og landet fikk ikke den oppfølging og støtte de burde ha fått. Når du sier at vi skal ta kollektivt ansvar for et angivelig folkemord på grunn av Nato bombing. Hva da med venstresidens støtte til Pol Pot og folkemordet der ? Der gav AKP full åpen støtte til Pol Pot. Ta et oppgjør heller med egne svin på skogen. Føler at kritikk mot NATO og USA er en fordekt og bevisst handling for å glemme sine egne feil i fortiden.

    • Kan du være så grei å komme med reellt uavhengige bevis på at Ghadaffi sto bak Lockerbie? Jeg vet hva vestens medier skrev, men var det uavhengige bevis? Slike «bevis» som at Saddam hadde masseødeleggelsesvåpen? Finnes det ikke mildt sagt andre versjoner av dette også, basert på hvem som var ombord i flyet etc.?

     Hvem har påstått at Ghadaffi hadde et terroregime? Hva slags kildekritikk driver du selv? Hvem eier mediene som skriver den første historien? Har du studert Operation Mockingbird? Vet du hva CIA, FSB, Mossad og andre egentlig driver med? Følg pengene, og finn at Ghadaffi på den ene siden av et av det mest vel utviklede land i sin verdensdel, på tross av at han var en despot. Finn hvem som støttet ham i tykt og tynt, inntil de to livet av (by proxy). Og ikke minsts e at Ghadaffi begynte å forlange gull, ikke amerikanske dollar for oljen sin. Da vil du finne sannheten, ikke propaganda versjonen, som du etter min oppfatning gjengir her.

     • Forholder meg til internasjonal rett syn om saken: Libyas innblanding av Lockerbie tragedien.

      http://www.ejil.org/pdfs/12/1/499.pdf

      Så kan en lage å skape hvor mange konspirasjoner en vil, slik som også ble gjort etter 9.11. I slike saker gjelder beviser og ikke spekulasjoner eller konspirasjons teorier.

  • Personangrep? LOL!

   Så maktmennesker, toppolitikere, skal ikke stilles til ansvar for forbrytelser de har begått mot menneskeheten? De skal bare få spasere uhindret rundt mens de pønsker ut og iverksetter neste forbrytelse, neste krig, med sikte på å ødelegge flere land og berede grunnen for enda mer terrorisme, menneskesmugling og generell faenskap?

   Dakars lille Støre og Stoltenberg … Det er så synd på dem, atte. De må skjermes for all kritikk, noe norske medier er ekstremt flinke til.

  • » personangrep på denne måten av Støre og Søreide.»

   -Eller f.eks. Bush?
   Dette er ikke (privat-) personer. Disse er en del av et maktapparat.

 2. I kjølvannet av dette opplever vi nå en kampanje hvor kritiske røster til den førte politikk skal knebles. Det skrives i disse dager mye om problemet med nett-troll og hat som spres på nettet. Artikkelen til Steigan er faktisk en fasett av hvorfor de kritiske røster oppstår. I sosialdemokratiske kretser forsøkes dette nå i desperasjon vinklet som enkeltes hat til innvandrere, og i særdeleshet mot muslimer. Jeg personlig tviler på at dette dreier seg om hat mot muslimer. Det er nok mer opportunt for vår presse, våre politikere og diverse «tenketanker»(som er ansvarlig for den førte politikk og resultatene av denne) å vinkle problemstillingen den veien. Skulle jeg gjette, så er nok hatet idag større og mer reelt rettet mot våre politikere og media som har lagt til rette for en politikk som de fleste oppegående ser at vil ruinere vår individuelle sikkerhet og velferdsstat.

  Det finnes ingen fri lunch heter det. Imidlertid viser statistikk at noen går på flere frie luncher enn andre. Det er også noen som blir tvunget til å betale for disse frie luncher, mange mot sin vilje. Jeg tror at de fleste nordmenn forstår at innvandrere ikke gjør annet enn det vi alle ville gjort om vi var i samme situasjon, nemlig å benytte oss av muligheten, særlig når vi blir invitert til å gjøre det uten krav til gjenytelser!

  Jeg har personlig fått en god porsjon forakt for politikere og mennesker som hevder deres agenda er fordelingspolitikk, mennesker som i praksis kun ønsker å fordele andres midler. Vi ser daglig den ene avsløringen etter den andre av karakterløse mennesker som i det stille med en eksepsjonell grådighet har karret til seg vanvittige summer fra det offentlige. Vi ser at dette bifalles av våre uforstandige politikere som overhodet ikke forstår at de leker med ilden. Det hele er i sannhet forsmedelig lesning for arbeidsfolk som på sine midlere lønninger gjennom mange år har vært med på å bygge vår velferdsstat og trodd på det de har bidratt med. Toppen blir nådd når man etterhvert forstår at våre ledere har gjort det de kan for å berike seg selv og beholde makten for enhver pris. Våre fellesresurser deles gladelig ut til venner og bekjente, topplederstillinger i Staten bekles med juksemakere uten at en avsløring på juks får den ringeste konsekvens.

  Den eksperimentelle ideologi implementeres av politikere som aldri har hatt et realt arbeid på bekostning av slitere som skal betale for det ene mislykkede prosjekt etter det andre. Så nei, dette dreier seg ikke om hat til innvandrere, det dreier seg om en dyp misnøye med de som faktisk sitter og styrer oss rett utfor stupet!

  • «Så nei, dette dreier seg ikke om hat til innvandrere»
   Nei, det er nok heller en høyst forstålig uro over at store grupper med folk fra en annen KULTUR blir sluppet inn i landsbyen.
   Men også en uro over politikere, som du skriver, som ikke har planer for nasjonen Norge, hverken innenriks når oljen blir mindre verdt, eller en egen utenrikspolitikk. Hvorfor skal nasjonen Norge koste på seg en administrasjon som hverken har egne planer for nasjonen, eller vil lytte til innbyggernes ønsker?

   Men det er noe foruroligende over den massive muslimfrykten og propagandaen som er satt i gang. ( mens «antisionisme» blir slått hardt ned på.) Et stort propagandaapparat ser ut til å være satt i funksjon, og spiller på lag og pisker opp folks naturlige frykt.
   Hva er formålet med dette? Skal folks fokus flyttes, ? Fra hva?
   Som en balkanisering, eller for å ikke se /protestere når en 3 verdenskrig settes i gang?
   Vi vet at den store forskjellen mellom jødene og muslimene sin religion er forbudet mot renter. Og at renter er rosinen i pølsa for de som styrer verdensvalutaen.
   Uansett; det piskes opp en hets mot muslimer, og settes i gang terror og drap og falske-flagg- aksjoner som ikke henger på greip.

   • Jeg har selv jobbet i muslimske land en periode. Agenda eller ikke, mitt ståsted er at disse landene på det meste kun kan fungere som diktaturer. Jeg personlig,ser notorisk etter modellene som ut fra forutsetningene gir best hverdag for et større flertall. Derfor var det etter min mening helt feil å involvere oss i Irak(i prinsippet er jeg imot enhver innblanding i andre lands indre anliggender), Libya, Afghanistan og nå senere Syria. Syria, Irak og Libya var et vel fungerende samfunn for 99.9% av befolkningen. Det var strøm i kontaktene, mat i butikkene, ungene gikk på skole,man kunne gå på restaurant, teater, du fikk bensin til bilen din osv. Nå er disse landene av Vesten og Nato(det nye verdenspolitiet) ført til en situasjon hvor tilbakeføring til normalen er nærmest umulig. Bare i Libya alene er det nå over 50 forskjellige fraksjoner som kjemper om makten.

    Det samme ser vi i realiteten i Syria og Irak. Hva vi ser i Midt Østen idag og mange steder i Afrika forøvrig, er i realiteten utslag av multikultur i sin ytterste konsekvens. Jeg har ingen tro på tvungen integrering mellom forskjellige kulturer forankret nettopp i dette. Denne linjen vil føre til det jeg nevner over før eller senere. Jeg har selv mange muslimske venner, dog har jeg full forståelse for at mange av disse ønsker å bo der hvor de finner andre med samme kulturbakgrunn. Dette er helt naturlig. Å tvinge en endring på dette vil være det samme som å forsøke seg på omdefinering av tyngdeloven. Jeg mener at framtidig forutsigbarhet ikke kan oppnås før tanken om tvungen integrering oppgis. Spørsmålet er om våre politikere skjønner problemstillingen eller om de er fastlåst i en ideologi som har utspilt sin rolle.

    Når det gjelder din menig at det er lite negativ fokus på Jøder og Israel, så sitter jeg egentlig med det motsatte syn.Dog er dette hentet gjennom hva jeg leser i media. Hva som foregår på bakrommet er nok noe helt annet. Et godt uttrykk på engelsk: «Nothing is what it seems to be»! Å ha dette klart for seg til enhver tid er bra ballast!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.