Nå skal velferdsstaten smadres

89

Angrepene på velferdsstaten har pågått lenge. Den storstilte privatiseringa av barneomsorg og helsevesen som begynte med barnehageforliket var den første virkelig store omlegginga. Raseringa av det organiserte arbeidslivet gjennom bruk av importerte kontraktører på luselønn – under dekke av EØS-avtalen – har vært og er det neste.

siv jensen

Nå har masseimmigrasjonen gitt borgerskapet den slegga som skal til for å smadre velferdsstaten en gang for alle. Og det beste av det hele, sett fra kapitalens synsvinkel, er at venstresida ikke bare vil godta det, men applaudere det, siden velferdsstaten vil bli smadret for en god sak.

Overdrivelse? Nei. Her fra Italia ser jeg venstreorientert mobilisering for å «bruke skatteletten til Syriadugnaden».

Dette høres jo både solidarisk og radikalt ut. Og intensjonene er utvilsomt de beste. Problemet er bare at venstresida allerede har brukt opp skatteletten i sine alternative budsjetter og sin retorikk. SV har brukt skatteletten til å styrke kommuneøkonomien, heldagsskolen, til ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem, samt til å styrke kommunesektoren.

Rød Ungdom har brukt skatteletten til 11 måneders stipend og studielån.

Partiet Rødt har så vidt jeg kan se ikke lagt fram noe alternativt statsbudsjett, men som alternativ til skattelette har man snakket om grønn fastlandsindustri, fornybare pilotprosjekter og grønne arbeidsplasser.

Og alt dette er utmerkede og verdige formål som alternativer til skattelettelsene. Men hvis man så setter i gang en kampanje for å bruke skattelettelsen til immigrasjonskostnader (kostnader som man vel benektet eller ikke ville snakke om for bare noen uker siden), så er det sine egne hjertesaker man fraskriver seg.

Andre på venstresida har vært rause med oljefondet og sagt at immigrasjonsregninga kan betales med peeng på bok. Men dette er å spre illusjoner. Oljefondet er blitt en del av internasjonal finanskapital, og det er all grunn til å diakutere bruken av det. Men da bør man jo helst ha en helhetlig politikk for det.

Og dessuten er det jo ikke det som vil skje. Vi veit hvem som har makta i Norge og vi veit utmerket godt at immigrasjonskrisa vil bli brukt til å rasere kommunebudsjetter, som alt fra før har knape tidr. Den vil bli brukt til å kutte i velferdsordninger, pensjoner og trygder. Å late som om det er noe annet som kommer til å skje, er mer enn lovlig naivt.

Og migrasjonskrisa vil bli, og blir allerede brukt, til å gjø opp en guffen klasse av velferdsbaroner, som vil gjøre milliardformuer på utleie av boliger til 60.000 kroner måneden.

Migrasjonskrisa er vår sjokkdoktrine. Når sånne akutte kriser oppstår og folk står rådville, viser kapitalens representanter en uhyre dyktighet og handlekraft når det gjelder å ødelegge velferdsordninger som det ellers ville ha blitt en kjempestor kamp om.

Det hadde vært en fordel om venstresida, eller det som måtte være igjen av den, våknet av dvalen og slutter å snakke som om dette er snakk om en nasjonal dugnad. Bare ordene «bredt nasjonalt forlik» burde få venstresida og fagbevegelsen til å gå i kampformasjon. Dette blir et råkjør fra kapitalens side mot lønninger, arbeidslivsavtaler, pensjoner, trygder og sosiale ordninger – alt for den gode sak, naturligvis. Å tro noe annet er å tro på julenissen, det vil si, det er vel egentlig mer realistisk å tro på nissen.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


89 KOMMENTARER

 1. De som hjelper høyresida i deres møysommelige arbeid for å demontere velferdsstaten, er de som har tilhørt venstresida men som bistår høyrepopulistene med å promotere deres grunnfalske forestilling om at mottak av flyktninger må gå på bekostning av velferdsordninger for folk som allerede er i Norge. Det er de som bidrar til å skape et ideologisk klima som kan gi Frp ny framgang i arbeiderklassen, og dermed sikre et nytt blåblått flertall, som vil fortsette å prioritere skatteletter for de rikeste og kostbare privatiseringer, og det er DETTE, ikke bygging av asylmottak, som undergraver velferdsstatens fundament.

  Vi som står fast på arbeiderbevegelsens snart tohundreårige tradisjon for internasjonal solidaritet, er IKKE de som er med på høyresidas ideogiske framstilling. Vi ser tvert imot flyktningekrisa som en anledning til å styrke kravet om at de rikeste er må bidra mer, noe vi selvsagt også kan videreføre etter at krisa forhåpentligvis snart tar en slutt, på den eneste måten som det er mulig, ved at det faktisk blir fred i Syria. Det er synd at ikke alle som selv mener at de tilhører venstresida ser dette. For dermed KAN motsetninga mellom flyktningemottak og velferdsordninger bli en selvoppfyllende profeti, selv om det absolutt ikke trengte å bli sånn.

  • «De som hjelper høyresida i deres møysommelige arbeid for å demontere velferdsstaten, er de som har tilhørt venstresida men som bistår høyrepopulistene med å promotere deres grunnfalske forestilling om at mottak av flyktninger må gå på bekostning av velferdsordninger for folk som allerede er i Norge.»

   Har du litt tungt for det, siden du tror både innvandring er lønnsomt, samtidig med at de rikeste skal betale?

   • Diskusjonen her handler ikke om innvandring, men om flyktningekrise, og Norges bidrag til den. Jeg har aldri har hevda at det er «lønnsomt», for Norges nasjonaløkonomi, å ta imot flyktninger. Det er åpenbart at det blir økte kostnader, og venstresidas oppgave kan ikke være å si at disse kostnadene skal vi overlate til fattigere land. Venstresidas oppgave må være å si at disse kostnadene skal vi heller ikke legge på de fattigste i Norge, men på de rike. Venstresida har alltid ment at de rike må betale mer i skatt, så det er ikke nytt, men flyktningekrisa har skapt et politisk rom hvor FLERE enn de som vanligvis sier det, er enige om at byrdene bør falle på de rikeste. Da må venstresida vite å bruke muligheten, og stille kravet skarpt.

    Pål framstiller det her som at det er et problem at venstresida allerede har brukt pengene fra skatteletten til andre ting. Men det er da ikke noe problem! Tvert imot, vi trenger ikke nøye oss med å ikke gi skattelette, vi kan selvsagt også kreve skatteSKJERPELSE for de rike. Og skulle det ende med at kostnadene ikke blir dekka inn på den måten, er det heller ikke noe problem. Tvert imot vil en mer ekspansiv økonomisk politikk som følge av flyktningekrisa være bra for arbeiderklassen. Når staten bruker mer uten å ta inn like mye i økt skatt, blir summen økt sysselsetting. I tillegg til å gi flere folk som i dag er arbeidsløse et meningsfullt arbeid, vil det også styrke arbeiderklassens forhandlingsposisjon vis av vis borgerskapet, og dermed bidra til at en større andel av verdiskapinga vil gå til å dekke lønnskostnader, og en lavere andel til profitt og lederbonuser.

    • Unnskyld meg, men dette er det rene illusjonsmakeri. Hvis det er så lett å få til en ekspansiv økonomisk politikk i Norge, hvorfor har ikke kommunene og de 120.000 arbeidsløse merket noe til det?

     • Ja, Norge er i en særlig sårbar situasjon nå, som oljeeksporterende land:

      «By the time the crash does come around, it is likely to be a huge one, affecting many segments of the economy at once. Oil exporters and exporters of other commodities will be especially affected. Some of them, such as Venezuela, Yemen, and even Iraq may collapse. Financial institutions are likely to find themselves burdened with many “underwater loans.” The usual technique of lowering interest rates to try to aid the economy doesn’t look like it would work this time, because rates are already so low. Governments are not in sufficiently good financial condition to be able to bail out all of the banks and others needing assistance. In fact, governments may fail. The fall of the former Soviet Union occurred when oil prices were low.

      Once there are major debt defaults, lenders will want to wait to see that prices will stay consistently high for a period (say, two or three years) before extending credit again. Thus, even if commodity prices should bounce back in 2017, it is doubtful that producers will be able to find financing at a reasonable interest rate until, say, 2020. By that time, depletion will have taken its toll. It will be impossible to make up for the many years of low investment at that time. Production is likely to continue falling, even if prices do rise.

      The indirect impact of low oil and other commodity prices is likely to be a collapse in our current debt bubble. This collapsing bubble may lead to the failures of banks and even governments. It seems quite possible that these indirect impacts will affect us most, even more than the direct loss of commodities. These impacts could come quite quickly–in the next few months, in some cases.» – Gail Tverberg

      http://ourfiniteworld.com/2015/11/03/oops-low-oil-prices-are-related-to-a-debt-bubble/

      Vi har ei krise som skyldes minskende avkastning på alt grunnet svikt i etterspørsel, fordi vi har nådd «peak finance». Gjeldsbobla sprekker nå fordi veksten flater ut og synker. Med det faller finansinstitusjonene og myndighetene, fordi de trenger stadig økt vekst og mer gjeld for å overleve.

      De innvandrerne som kommer nå skal vi snart sloss med om den siste poteten!

     • Det er ikke lett å få til en mer ekspansiv økonomisk politikk. Kapitalens politikere ØNSKER det ikke. Men det kan bli et resultat av at de ikke klarer å få gjennom innsparinger eller skatteskjerpelser. Allerede i regjeringas tillegg til budsjettet ser vi dette. Budsjettet er 1,7 milliarder mer ekspansivt nå enn det opprinnelig var, og dersom vi tar i betraktning at kutt i bistand i hovedsak ikke berører norsk økonomi, er budsjettet nå over 5 milliarder mer ekspansivt enn det opprinnelig var. Det er selvsagt ikke fordi regjeringa ikke ØNSKER å kutte mer i velferden for folk flest at de ikke gjør det, det er fordi det ikke er politisk MULIG for kapitalens politikere under de nåværende politiske omstendighetene å kutte mer i velferden til folk flest at det ikke skjer. Det er du som har en naiv tilnærming dersom du tror at velferdskutt skjer som følge av reell pengemangel.

      Velferdskutt har ALDRI noe som helst å gjøre med statens finansielle situasjon. Det har ALLTID alt å gjøre med styrkeforholdene i klassekampen, og økt tilstrømning av flyktninger fra Syria er IKKE en faktor som styrker borgerskapet på bekostning av arbeiderklassen, med mindre altså deler av den tidligere venstresida begynner å spille med på høyrepopulistenes alarmisme. Heldigvis er det i liten grad tilfelle hittil.

     • «Velferdskutt har ALDRI noe som helst å gjøre med statens finansielle situasjon.»

      Du har ikke begreper om hva vi nå står overfor, situasjonen er langt alvorligere enn i 1929. En deflasjonskollaps betyr at alle finansstrømmer stopper opp. Hvis statens finansielle situasjon er at den ikke har en eneste krone til rådighet, hvordan kan vi da ha en velferdsstat? Våre finanser er jo ikke ekte verdier, de er kun det systemet som holder finansstrømmene ved like. Disse finansstrømmene tørker nå opp i et akselererende tempo, omtrent som Amazonfloden. Derfor kan vi ikke fortsette å tro at vi kan bygge en velferdsstat på det eksisterende systemet. Kapitalismen er bankerott, vårt velferdssystem hviler på kapitalismen. Derfor må vi avskaffe det kapitalistiske systemet som helhet, og det må skje meget raskt.

      Kapitalismen er avhengig av vekst, men nå stanger vekstøkonomien hodet i veggen: https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2015/10/33-end-up-with-rising-commodity-costs-falling-prices.png?w=640&h=437

      For at kapitalismen skal kunne vokse er et siste desperat forsøk fra kapitalen å torpedere velferdsstaten, for å privatisere alle dens tjenester. Den kan jo ikke lenger vokse ved å utplyndre naturressursene, slik som tidligere, pga. sviktende avkastning. Energien har blitt for dyr å utvinne ifht. hva det koster å drive gruvevirksomhet etc. Derfor er siste mulighet for å vokse eller akkumulere kapital å torpedere velferdsstaten, for slik å skaffe nye muligheter for profit. De gamle profitmulighetene er borte, velferdsstaten er av det siste som er igjen å profitere på. Nå faller velferdsstaten. Deretter den industrielle sivilisasjon.

    • «Venstresidas oppgave må være å si at disse kostnadene skal vi heller ikke legge på de fattigste i Norge, men på de rike. »

     Du kan si det, men så langt har kostnaden ved innvandring blitt båret av arbeiderklassen alene, mens kapitalister, akademikere og innvandrene, har høstet fordelene.

     Dynamikken er at arbeidere stemmer FRP for å få mindre innvandring, slik at vi får en Høyre/Frp regjering. Når venstresida da ingår forlik med Høyre om arbeidsinnvandring i bytte mot flyktninger, vil aldri nok arbeidere stemme på venstresiden, til at de får makt til å dytte kostnadene over på de rikeste, da dette krever sosialistisk planøkonomi.

     Realiteten er derfor at kostnaden av både flyktninger og innvandrere, vil bli båret av den norske arbeiderklassen, hvor de svakeste nordmennene betaler den høyeste prisen.

     • Det ER arbeiderklassen som har tapt på arbeidsinnvandring via EØS, mens kapitalister og middelklasse har tjent på dette. Det samme har nok også den totale nasjonaløkonomien, selv om det er en høyst teoretisk gevinst for de som taper. Med flyktningetilstrømninga kan det bli stikk motsatt. Nasjonaløkonomien og borgerskapet taper, og arbeiderklassen kan potensielt vinne på at det medfører en mer ekspansiv økonomisk politikk. Men det blir selvsagt en politisk kamp som er nødvendig for å sørge for at HELE regninga ved nødvendige skatteøkninger faller på de rike. Urealistisk er det ikke, spesielt ikke dersom slike som deg og Pål slutter å spille med på høyrepopulistenes alarmisme, og i stedet arbeider for å styrke arbeiderklassens argumenter om at det rimelige på alle måter er at det er de rike som skal betale hele ekstraregninga.

    • Hva er det slags «venstreside» du snakker om som vil føre en ekspansiv politikk. Her skjønner jeg virkelig ikke hva du snakker om. Arbeiderpartiet? Har det vært noen slik «venstreside» de siste tiårene?

     Og hvordan styrkes arbeiderklassens forhandlingsposisjon i en situasjon med større tilbud av arbeidskraft? Her må du forklare.

  • «Vi ser tvert imot flyktningekrisa som en anledning til å styrke kravet om at de rikeste er må bidra mer»
   Hvor i all verden er den venstresiden som er i stand til å utfordre kapitalen til å dekke disse kostnadene i Norge i dag og lang tid fremover. Den såkalte venstresiden er ikke en gang i stand til å stille klare krav for å få slutt. På krigen som Norge er medskyldige i. Venstresidens håndtering av Libyabombingen er en skam.
   Nei Torgeir, dette er naivt.

  • «ved at det faktisk blir fred i Syria.»

   Ser du for deg at det blir fred i Syria mens dere venstrefolk fortsetter å støtte IS og andre terrorister? Ser du for deg at det blir fred der mens dere fortsetter å bombe kraftverk, veier, sykehus og annen infrastruktur? Dere venstrefolk ivret jo for å bombe Libya tilbake til steinalderen. Vi så hvor fredelig det ble.

   Kutt ut støtten til CIA og Mossad. Slutt å bombe Assad og andre hedersmenn. Slutt å samarbeide med Tyrkia og araberlandene. Da blir det kanskje fred.

 2. Her tror jeg du er inne på noe Steigan. Et sannsynlig scenario er at flyktninger kommer til å ha omtrent samme yrkesdeltakelse som de som har kommet fra samme bakgrunn tidligere, dvs. at det blir varige økte statlige utgifter til trygd og stønader. Man kan jo gjerne ønske at de rike og middelklassen skal dekke opp alle nye regninger som kommer med høyere skatter og avgifter. Men i virkelighetens verden vil det nok ikke bare komme krav om økte skatter, men også krav om reduksjon av kostnader for å balansere budsjettet. Det kan bety strengere krav til å motta trygd osv. Heller ikke usannsynlig at det også vil komme et økt press på «hvordan få flere av flyktningene ut i jobb», og at det kan få noen til å tenke at «jo lavere lønn, jo lettere å få folk ut i jobb». Denne strategien ble innført i Tyskland under Schröder. Den førte til at det ble skapt veldig mange nye jobber med lav lønn. Så det var jo bra. Men det har også ført til at det har blitt veldig mye større forskjell på folk i form av inntekt og formue. Og det er det jo veldig få i Norge som ønsker.

  Det er generelt litt overraskende at de som snakker varmt om den «norske modellen» eller «den nordiske modellen» med rause velferdsordninger til alle, er de samme som ønsker minst mulig regulering av flyktningestrømmen. Dette virker jo å være to ting som går mot hverandre.

 3. Bravo!
  Og-du er ikke (helt) alene.:
  D.d.skriver Andreas C. Halse i Afenposten om venstresdidens håpløse tilnærming til fakta..:»Mangelen på vilje til politisk styrng i innvandringspolitikken deler store deler av venstresiden med den borgerlige tenketanken Civita,»
  Nylig skrev P.E.Kokkvold klokt,også i Aftenposten,om at avvisning av noen i de nåværende flyktningestrømmer må til,om Asylinnstituttet skal kunne forsvares og bevares.Tilsvaret kommer prompte-d-d-ved NOAS og Flyktningehjelpen.Som mener at Kokkvold slår inn åpne dører.Deres politikk ser ut til å være,at alle som banker på dørene skal «få søknaden vurdert.»

  Det er ren galskap,kombinert med egeninteressen til statsdrevne organisasjoner.De burde vite,at når -budsjettene skal gjøres opp,kan en hvilken somhelst demokratisk valgt regjering stryke store deler av deres bevilgninger av kartet.Uten av folk flest ville gråte en tåre.
  Alt dette,mens det meldes i NRK nyhetene,at FN advarer mot katastrofer i Libya,Burundi,Mali m.fl.land.Det oppfordres til storstilt hjelp til vaklende regjeringer.Og andre FN-organer ønsker seg samtidig lettere adgang til Europa,for flere -migranter.
  Da nytter det fint lite å be om/kreve omdisponeringer av -midler,slik at bistanden ikke berøres.
  Statsbudsjettene i europeiske land kan ikke gjøre opp med underskudd i all evighet.Skulle de mest velvillige -migrasjonsforkjempere få sin vilje ,ville det ikke være en kr.igjen til sosialhjelp eller boligstøtte ,for de som trenger det,fastboende eller nykommere.

  Da vil det uvegerlig ende med at alle land blir like fattige.De afrikanske autokrater,og EU-eliten vil da kunne styre sine landområder med jernhånd.Etthvert forsøk på å bevare demokrati og velferd,og kanskje gi andre områder noe å se fram til,vil drukne i lik fattigdom for overskuelig framtid.
  Det ville være bedre for alle de velmenende om de innrømmet at dette er målet.Da kunne de samle de 10% om seg,som har dette som mål.

  Resten av folket kunne så la dem holde på ,i sine menigheter,og heller konsentrere seg om opplysningsvirksomhet,for kansjke å kunne bevare noe av det som er oppnådd de siste 100 år.

 4. Venstresida må selvsagt ha som politikk både å forsvare velferdsstaten og å hjelpe flyktninger og asylsøkere i den grad det trenges. Noe annet vil være å svikte det grunnlaget venstresida må stå på som hovedfundament: Å stå på de svakestes side. Å akseptere at det er en uoverkommelig motsetning her, er å gi etter for den fortellingen FRP nå står i spissen for å få aksept for. FRP har i hele sin eksistensperiode motarbeidet BÅDE velferd og bistand. Viss vi legger oss på en linje der vi er REDDE for hva høyrekreftebe måtte prøve å få til, har vi tapt.

  • «Venstresida må selvsagt ha som politikk både å forsvare velferdsstaten og å hjelpe flyktninger og asylsøkere i den grad det trenges. »

   Venstresida må føre en politikk som gjør at de får makt i fremtiden, slik at befolkningen ønsker at velferdsstaten skal overleve, og da må norske arbeidere føle at velferdsstaten gir dem fordeler også.

   I den forbindelse lurer jeg på om Magnar Husby tilhører arbeiderklassen selv, eller om han tilhører borgerskapet som tjener på at velferdsstaten blir borte, rettigheter forsvinner, mens arbeiderlønningene går ned?

   Siden du ikke er en arbeider, og sannsynligvis ikke kjenner noen arbeidere, er det ikke da på grensen til ufint å gjemme seg bak samfunnets svakeste, når du kjemper for den borgelige politikken din klasseinteresse tilsier?

   • Jeg er pensjonert lærer med solide røtter i arbiderklassen og småbrukermiljø. For så vidt en opplysning som du slett ikke har krav på. Og det hadde jo vært fint om du kom med argumenter i stedet for nedlatende personangrep uten en gang å ha informert deg om hva jeg står for på de feltene du nevner.

    • To korte kommentar til det du skriver her, siden argumentene går igjen hos mange på venstresiden.

     1. Det er selvfølgelig ikke irrelevant hvilken klassebakgrunn du har nå vi andre skal vurdere troverdigheten din. Spesielt når du argumenterer for en politikk som beviselig skader arbeiderklassen.

     2. I den grad lærere er en del av arbeiderklassen (diskutabelt) tilhører de den delen som i liten grad blir påvirket av arbeidsinnvandring. Deres viktigste verktøy er språket og kjennskap til norske forhold. Konkurransen fra innvandrere er derfor minimal.

 5. Er det rart at nasjonalismen eller radikalisering er på fremmarsj i Europa? Økonomisk dårlige tider, usikkerhet, massemigrasjon av flyktninger, terrortrussel og annen sosial uro er nesten det vi bare hører om. Faktisk så er det de etablerte partiene og deres misforståtte «godhetspolitikk» samt en servil og politisk korrekt presse som ikke tar debatten som bidrar til en usunn fremtidig nasjonalistisk politisering av samfunnet vårt. Trist å se at man ikke har lært, men de ovennevnte innser ikke at pendelen er i ferd med å svinge fra det ene ytterpunktet til det andre. Må si at jeg er litt skremt over utviklingen, og ser ikke alt for lyst på fremtiden på vegne av mine barn.

 6. «Partiet Rødt har så vidt jeg kan se ikke lagt fram noe alternativt statsbudsjett, men som alternativ til skattelette har man snakket om grønn fastlandsindustri, fornybare pilotprosjekter og grønne arbeidsplasser.»
  Det er jo dette som er så bevisstløst. Man kunne like godt ha ansatt en halv million frisører som hadde gått rundt og klippet hverandre. Det hadde ihvertfall ikek skapt et stort press på økonmien i et allerede høykostland der andre tror vi er så rike at de forlanger 180 mill i løsepenger for en vanlig mann. Det verste er at det er flere partier som går inn for denne populistiske politikken uten rot i økonomisk tankegods. Krf, V, MDG og SV er fire til. Skal vi styres av femtekklassinger?
  Steigan hadde en artikkel på sin blogg om energi i Tyskland og det såkalte «grønne skftet» der.

  https://steigan.no/2015/09/25/eus-energiuavhengighet-er-en-bloff/

  Og de som skriver her om at flyningekrisa nå snart må ta slutt er viss i stand til å stikke hodet dypere i sande enn en struts. Ingenting tyder på det. Derfor er det kjempeviktig at det ikke inngåes politiske bindene forlik i dagens situasjon, før politikerne våknner opp og innser hvilken sterk lut som må til. Dette er en imigrasjon der imigrantene smadrer inn døra og legger den oppå deg. Den kan ikke løses med økonomiske forlik.

 7. Det som skjer nå, er at Vesten får smake sin egen medisin. Politikerne i Vesten har trodd at de kunne bruke sin militærmaskin mot landene i den 3. verden for å fremme sine egne økonomiske og hegemoniske interesser uten at det vil få noen konsekvenser for oss. Vesten er usårlig, har de trodd. Trodde den norske politiske eliten at de kunne bombe og krige i Afghanistan og Libya ustraffa? Åpenbart ja. Fattige land har ikke droner og jagerbombere for milliardbeløp, men de har mennesker, mange mennesker. Og nå beleirer de Vest-Europa.

  Som alle veit, er rikdommen i verden skrikende skeivt og urettferdig fordelt. Se f.eks. https://steigan.no/2015/02/24/hva-ma-til-for-a-utjevne-forskjellene-i-verden/, der jeg viste at 10% av alle mennesker i verden bruker omtrent 60% av ressursene. Det var i 2008. Siden har det bare blitt verre. Vesten har ingen plan for å utjevne denne ulikheten. Naturlig nok, for om forbruket skulle fordeles likt på alle, ville den rikeste tidelen (700 millioner mennesker, dvs alle i Vesten) måtte nøye seg med bare 1/6 av det den bruker i dag. Om alle i stedet skulle opp på Vestens nivå, ville totalforbruket bli 6 ganger så høyt, noe som er fysisk umulig. Så den eneste utveien for Vesten er fortsatt økonomisk og militær krig mot undertrykte land. Før eller seinere vil krigen forflytte seg inn på vår banehalvdel.

  Det er, som Pål skriver, på høy tid at den virkelige venstresida i Norge stikker fingeren i jorda og ser at dette dreier seg om noe helt annet enn om pengene til å ta imot (im)migrantene skal tas fra bistandsbudsjettet eller ved å droppe skatteletter. Det som trengs, er ikke å gi gode råd til regjeringa om Syria-politikken slik landsstyret i Rødt gjorde på sitt siste møte nylig (se http://rødt.no/nyheter/2015/10/r%C3%B8dt-%C3%B8nsker-v%C3%A5penhvile-og-fredsforhandlinger-i-syria/), men å utvikle en politikk for å møte denne virkeligheten og, framfor alt, mobilisere folk til å stå opp mot krigpolitikken og den kuttpolitikken som nå helt sikkert vil komme. Nå må fagbevegelsen se til å komme seg på banen. Og ikke minst trengs det opplysning, propaganda og agitasjon. De store avisene, Klassekampen inkludert, TV og radio skraper bare på overflata.

  • Her er jeg helt enig med Erik Plahte. Vi må «utvikle en politikk for å møte denne virkeligheten og, framfor alt, mobilisere folk til å stå opp mot krigspolitikken». Dette drukner dessverre, ikke bare i mainstreammediene, men også I KK.

  • Ja, vi trenger mer offensiv agitasjon. Og budskapet må være enkelt. Her er mitt forslag til et enkelt trepunktsprogram:

   1. Syriakrigen er Vestens skyld. Stans alle våpenforsyninger til statene som forsyner jihadistene i Syria umiddelbart, det vil si Tyrkia og Saudi-Arabia og de andre Gulfrådsstatene

   2. Så lenge krigen fortsetter, vil mennesker av åpenbare grunner flykte for sine liv. Statene i Vesten er både de som har mest skyld i krigen, og de som har best økonomiske forutsetninger for å ta imot flesteparten av flykningene. Dermed må vi også ta dette ansvaret, og ta imot ALLE som flykter, og byrden må fordeles mellom NATO- og EU-land basert på størrelsen på BNP.

   3. Mottak av hundretusenvis av flyktninger vil koste mye over offentlige budsjetter. Disse kostnadene skal i sin helhet dekkes inn av de som har best råd til det, først og fremst de rike, men også øvre middelklasse i vestlige land må betale med en ekstra solidaritetsskatt så lenge flyktningekrisa pågår.

   • Dette syns jeg høres bra ut. Problemet er hvordan vi får til dette i et Europa uten reell venstreside, og jeg regner ikke sosialdemokratene som venstre på noe som helst vis.

  • Takk Erik for å plassere skapet. Skjev fordeling av rikdom er en viten vi er oppvokst med, sånn er verden og det har vi hittil sett i media. Nå velter konsekvensen inn over landgrensene, og mange er plutselig blitt opptatt av humanisme på en helt annen måte enn før. Hvis rikdommen fordeles likt forsvinner en stor del av motivasjonen for fattige mennesker å ville til Vesten.
   Men er vi villig til å kutte 5/6 av forbruket? Det vil hverken folk eller politikere ikke snakke om…

 8. Lars Lien: «Er det rart at nasjonalismen eller radikalisering er på fremmarsj i Europa? Økonomisk dårlige tider, usikkerhet, massemigrasjon av flyktninger, terrortrussel og annen sosial uro er nesten det vi bare hører om. Faktisk så er det de etablerte partiene og deres misforståtte «godhetspolitikk» samt en servil og politisk korrekt presse som ikke tar debatten som bidrar til en usunn fremtidig nasjonalistisk politisering av samfunnet vårt.»
  Det er ikke vanskelig å være enig i store deler av denne beskrivelsen, men det er ikke «godhetspolitikken» som er årsaken. Det er det faktum at mesteparten av det politiske lederskapet i Norge arbeider for markedsliberalismen. Presset på norsk arbeidsliv kommer ikke først og fremst fra flyktninger og asylsøkere, men fra arbeidsinnvandringen regulert gjennom EU/EØS. Og dette er bare en del av markedsliberalismens virkning og system. En annen side er at norske bedrifter legges ned på løpende bånd fordi investorene finner det mer lønnsomt å plassere kapitalen sin i lavkostland eller i stadig større og mer sentraliserte enheter. Disse markedsliberalistene støtter også alle bestrebelser på å legge stadig større områder under sin kontroll både internt og eksternt. Internt gjennom stadig større «frihandel» og avtaler, TISA m.m., som også garanterer for investeringene på folks bekostning. Eksternt gjennom å støtte borgerkriger i utlandet der klientene arbeider for nettopp å legge landene åpne for markedsliberalismen. Denne politikken når til og med langt inn i Senterpartiet. Samvirkebedriftene i jordbruket har for eksempel nettopp gått inn for å utvikle områder i regnskogen i Amazonas til effektiv soyaproduksjon til for i husdyrproduksjonen i Norge. I USA ble Detroit avviklet så og si over natta fordi investorene flyttet ut. Ingen tok ansvaret for arbeiderne som hadde sitt liv og sine eiendommer der. Det samme skjer egentlig med ganske stor fart i Norge, men ikke så grelt, fordi vi fremdeles har litt oppegående fagorganisasjoner som det ikke er så lett å komme forbi. Men også LO har i lang tid underlagt seg Arbeiderpartiets lefling med markedsliberalismen i altfor stor grad. Markedsliberalismen har akkurat samme virkning i underutviklede områder. De investerer ikke i disse landene for å utvikle dem, men for å høste størst mulig profitt. Markedsliberalismen står med andre ord også bak migrasjonsbølgene. De er derfor svært viktig at venstresida: a) Reiser motstanden mot Norges og NATOs krigsengasjement i utlandet og for et reelt norsk forsvar (ikke det nå planlagte angrepsforsvaret i markedsliberalismens tjeneste) b) Reiser motstanden mot sentralisering og for atskillig sterkere kontroll med kapitalforflytning (f.eks at eiere skal ha lov til å flytte hele profitten av virksomhetene i utkantene til store sentra) c) Reiser kampen mot at noen få skal ha anledning til å bli stadig rikere, mens resten bare skal ha lov til å bli fattigere eller stagnere d) Reiser kampen for forskning og utvikling av hele Norge, ikke bare de store bysentraene. e) reiser kampen mot tendensene til nynazisme og nyfascisme på høyresida og «radikaliseringa» av muslimer – som alle er et håpløst svar på markedsliberalismens herjinger, men samtidig unngår å fordømme denne høyresida for deres tilsynelatende sterke engasjement for nasjonal og lokal selvråderett og sikring av velferdsgoder. Når det gjelder sikring av velferdsgoder er det viktig å legge merke til at de som roper høyest om det er fullstendig ute av stand til selv å ta vare på dem (i stedet har de vært behjelpelig med å etablere velferdsprofitørene, som ikke bare senker velferden for sine arbeidstakere, men også produserer (i lengden) dårligere tjenester for klientene, samtidig som de tærer hardt på fellesskapets skattepenger.

  • jeg mener asylinnvandringen er dyrere for Norge enn arbeidsinnvandringen. jeg tenkte også på fenomenet Detroit her om dagen. Hvorfor ble Detriot slik når man bare kunne gjort som politikerne ønsker i Norge? De begrepene du anvender om nynazisme må vel bare være for å poengtere eget ståsted. jeg tror det er viktig for venstresida, slik vi ser i Sverige, å oppkonstruere et høyreekstremt fiendebilde. Dette miljøet er lite i Norge.

   • «Hvorfor ble Detriot slik når man bare kunne gjort som politikerne ønsker i Norge?» Jeg forstår ikke logikken i det spørsmålet. Kan du forklare? Jeg er enig i at det nynazistike miljøet er lite i Norge, Men det som Breivik stod for, er ganske utbredt. Dessuten har vi de «radikaliserte» (høyreekstreme) islamistene. Jeg er også enig i at tilstanden i Sverige ikke er av det gode. Jeg er for å diskutere innvandring også med høyresiden, men ikke for på forhånd å avskrive hjelp. Som jeg har sagt ovenfor er jeg for innstramming og bedre håndtering av asylpolitikken. Men jeg vil også understreke at migrasjonsproblemet ikke kan løses med å stenge grensene. Det er bare tiltak overfor markedsliberalistene og NATO som kan bidra til å fjerne migrasjonsbølgene. Begge de størrelsene gir foreløpig blaffen i de migrasjonsbølgene de har skapt og fortsetter i samme spor. NATO har for eksempel ikke fulgt opp sitt ansvar for det de skapte i Libya, Irak og Afghanistan og som de nå fremdeles deltar i å skape i Syria. Mye tyder på at Erdogan-fløyen i Tyrkia med vilje har organisert den siste voldsomme flyktningebølgen, og i EU har de per dato ingen politikk fordi store markedsliberalister ønsker dem velkommen, mens de som er opptatt av å beskytte det lille de har eller utviklingen av sine nasjonale økonomier stritter imot EUs måte å takle problemet på, som innebærer at det ikke skal koste markedsliberalistene noe, akkurat som den økonomiske krisa i Hellas.

    • Hva skjedde med Detroit? Kunne de hentet fflere hundre tusen flyktninger og fikset dette da bilfabrikken kollapset slik flere later til å tro går an i AS Norge? Det er eksportindustrien vi lever av. De andre arbeidsplassene skapes av skatteinntektene disse næringene gir. Økt fortetting gir lavere levestandard. Dette kommer til å ramme mange som en hammer de neste årene.
     Jeg er fullt på linje med deg om Erdogans råttne spill. Det vil nok komme fram at Merkel er den største svikeren av dem alle.

 9. PS. Jeg er for strengere regulering både i asyl- og flyktningepolitikk, men ikke på høyreradikalismens premisser ved f.eks. å ta fra bistandsbudsjettet. Dessuten er jeg for atskillig strengere regulering med arbeidsinnvandringspolitikken. Norges regime på begge områdene er preget av tilfeldigheter og lite oversikt. NAV har for eksempel ingen kontroll med hva polske og andre gjestearbeidere egentlig driver på med. De kan for eksempel være her en liten stund for så å reise tilbake til Polen og heve trygder fra Norge i lang tid. Regimet er ikke særlig å skryte av når det gjelder norske klienter heller. Men dette er ikke gjestearbeidernes og klientenes skyld. Det er politikernes skyld, som ikke vil innføre et strengere og bedre kontrollapparat.

 10. Regjeringa tar høyde for 120 000 innvandrere neste år. Det er nesten ingen som tør å regne på milliardene. Landbruksoverføringene er på 24 milliarder. Det er blåbær i denne sammenhengen.Hele formuesskatten er på 13 milliarder. Bistandsbudsjettet er på 32 milliarder. Noen drømmer om å halvere forsvarsbudsjettet som er på 44 milliarder. Det er ikke nok. Å dramatisk øke skatten på de rike monner lite.
  Der det er snakk om store penger er sosialbudsjettet, alderspensjon, trygd osv. 400 milliarder.
  I framtida vil velferdsstaten gå ad dundas.

  Det skal tas 4-5 milliarder fra bistandsbudsjettet. De som babla om at vi både kan ta flyktninger hit og samtidig hjelpe i nærområdene skjønner vel snart at det er en saga blott.

  Det er 5,5% ikke-vestlige innvandrere i Norge. 30% av sosialbudsjettet går til dem.

  Som en kuriositet; Sverige skal bruke 60% av bistandsbudsjettet på hjemlige innvandrere. Og det diskuteres å ta opp lån i den Europeiske investeringsbanken.

   • Det er ikke mer edruelig enn andre, for vi vet ikke tallet på innvandrere og håndteringen av det enda. Dessuten er det ingen ting i veien for at Norge kan tære på aksjeformuen i oljefondet. De deler av verden som bare har gjeld og elendighet synes nok ikke særlig synd på Norge i første omgang.

    • Hvor mye utbytte mener du vi får av denne aksjeformuen? Det er lett å slenge ut fraser uten mål og mening. Oljefondet har aldri hatt noen særlig avkastning. Den du nevner var nettopp negativ igjen. Det statsbudsjettet har fått tilført er penger fra SDØE. Det finnes ikke noen sareptas krukke. Skal vi da selge aksjene?

    • Husk handlingsregelen. Penger til asylsøkere må tas fra andre budsjettposter. (Les: Skole, barnehager, eldreomsorg, trygdeytelser til nordmenn, etc.) Hvor vil du kutte for å finansiere asylsøkerne?

     • «Handlingsregelen» er en ideologisk plattform. Det har ALDRI, ikke i et eneste statsbudsjett, vært handlingsregelen som har styrt nivået på statens utgifter og inntekter i praksis. Det er det konkrete politiske omstendighetene som alltid avgjør dette, og igjen, ingen har kunnet påvise hvilke mekanismer flyktningekrisa skulle kunne utløse, som gjør det mulig for borgerskapet å gjennomføre kutt i arbeiderklassens ytelser som de ikke uansett ville klart å kjøre gjennom, bortsett, vel og merke, fra at jeg har påpekt at det kan finnes et rom for dette dersom flere på venstresida bidrar til å akseptere det grunnfalske ideologiske premisset om at norsk velferd og ytelser til flyktninger står i motsetning til hverandre, og dermed bidrar til å gi Frp og de blå-blå ny vind i seilene.

 11. «Nå skal velferdsstaten smadres»

  Enhver privatisering av offentlige tjenester er direkte overføring av fellesskapets penger til private. Dette er verdier som bedre kunne gått tilbake til fellesskapskassen – i en «lukket loop» som da fortsetter å skape både offentlige tjenester og verdier. Nå – i form av «privatiserte tjenester» – gis disse verdiene i steden bort etter kun et minimum av nytte for fellesskapet.

  Offentlige utgifter blir systematisk omgjort til private inntekter, istedenfor til felles eiendom og nytte. Det skjer gjennom folkevalgt-aksepterte ordninger som kamuflerer felleskasse-tømmingen med gode hensikter, s.s. hensyn til at barn skal få barnehageplass.

  Dette utgjør økonomisk svindel som er gitt politisk legitimitet.

  Svindelsystemet er allerede katastrofalt for samfunnsformen vi har bygget opp sammen. Ytterligere katastrofalt er at gavepakkene til private har skapt presedens for denne praksisen med å gi bort samfunnet (det vi har «funnet sammen» om) sine økonomiske verdier til utnyttere.

  Svindelen har begynt å se normal ut. Nå er det dermed lettere å svindle om igjen, og om igjen, og om igjen, osv. Helt til nok av oss «medeierne»/deltakerne i samfunnet protesterer effektivt.

  «Flyktningekatastrofen» (som Norge har deltatt aktivt i å skape) blir raskt katastrofer for mottakslandene også. Samt påskudd for all slags korrupsjon og svindel. Det er vi norske borgere som svindles – under påskudd av gode hensikter.

 12. Vi har nok aldri vært på samme parti Steigan. Men kanskje kan jeg tilgi dine meninger fra tidlig 70-tall. For dette er det litt mening i.
  Hvilket ikke betyr at jeg er enig. Men dette er noe av det mest fornuftige som har kommet fra venstresida de sist 20 åra.

  • Men husk at Pål ikke er representativ for venstresiden, da. Mesteparten av venstresiden vil ha inn flest mulig flyktninger i Norge og bruke mest mulig ressurser på dem. Dessuten applauderte de fleste på venstresiden norsk bombing av Libya, og norsk støtte til CIA/Mossad/IS sine operasjoner i Syria.

 13. Velkommen til markedsliberalismens storhetstid, den vil bli kort, men den vil bli brutal!

  Så lenge venstresidens, og spesielt AP’s, hovedmål er å kapre stemmer fra høyresiden forsvinner alt som kunne smake av sosialisme fra norsk politikk. Det er en grunn til at «arbeiderklassen» i så stor grad stemmer på FrP, det virker å være det eneste partiet som faktisk tar menigmann på alvor. Den politikken som regjeringen nå fører er Høyres, FrP dilter stort sett etter fordi de er oppslukt av anledningen til å sitte ved kongens bord. Sosialisme i norsk politikk fordi det er en motvekt mot markedsliberalisme, men AP har ikke ført den politikken siden Nordlis generasjon.

 14. Migrasjonen koster i følge SSB og Finansavisen vanvittig mye. Velferden vil bli langt dårligere, boligene dyrere og lønningene lavere enn de ellers ville vært, Store deler av venstresiden i norsk politikk gir blaffen i hvordan det går med den norske arbeiderklassen. Steigan synes å være et unntak.

  • Nei.Boligene kan bli billigere.Denne måned sank de.
   Det er et tilbakevendende faktum-problem-som hverken høyre-eller venstresiden tør ta i.
   Tanken er ,at flere mennesker,gjerne via innvandring/migrasjon,skal øke etterspørselen -og dermed prisene.
   Samme problem oppstår da,som for lønningene,de nyankomne kan ikke betale de altfor høye prisene.Da må de tildeles boliger og/eller lån-via husbanken eller boligkontorene.De dårligst stilte nordmenn havner lengre bak i køene.Og-det vanlige boligmarked deles i to deler.: En for fattige ,en for rike.
   Middelklassen har lenge kunnet klore seg fast i den delen som egentlig er for dyr for dem.Ved økende priser,refinansiering av lån,og lave renter med rett til-fradrag i likningen.Deres-middelklassens-håp, er at prisene «stabilisererer seg.»Både eierne av de overprisede boliger,bankene med sin redsel for dårligere sikkerheter, myndighetene med redsel for synkende forbruk-og boligprodusentene med sine synkende fortjenestemarginer -synes enige om en ting.:Økt innvandring kan redde oss.

   Produsentene og myndighetene kan forsøke med brakkebygging.For fortsatt fortjeneste,og framtidig billig arbeidskraft-med lave boligutgifter.For bankenen kan det bli værre.En gylden mulighet for sosialister verdt navnet.:

   Forrige bank-og boligkrakk førte bankene over på statens hender.Boligene havnet i konkurskværna.
   Kravet nå blir da enkelt.:Fjærn -skattefradraget-sakte.Dermed synker -prisene.De forgjeldede banker nasjonaliseres.
   Boligeiere ,som blir insolvente-blir sittende i boliger som er mindre verdt enn lånene-får bli boende.Mot at eiendomsretten overføres offentlig myndighet.Arven er dermed eliminert.Grensene kontrolleres,slik at befolkningen ikke lenger øker .Dermed blir det overskudd på boliger.og underskudd på arbeidskraft.Begge deler til fordel for proletariatet.

   Klassekampen føres da imot fiendene-den globaliserte middelklasse og deres organiske redskap-den borgerlige stat.
   Enten det,eller en allianse med kristendemokratene og andre moralister.Det kan da ikke være så vanskelig å velge?

 15. Syriske flyktninger øker IKKE tilgangen til arbeidskraft i økonomien. Mennesker som kommer til Norge, kan ikke bare jobbe. De etterspør også varer og tjenester, som GENERERER jobber i privat og offentlig sektor. Hvorvidt innvandring tipper balansen i arbeidsgiver eller arbeidstakers favør, avhenger av om andelen av de som kommer som er arbeidsføre er høyere eller lavere enn gjennomsnittet av befolkninga i utgangspunktet.

  Når det gjelder EØS-innvandringa er andelen langt høyere, mens når det gjelder Syriaflyktningene er det all grunn til å anta at andelen vil bli langt lavere. En stor del av flyktingene er barnefamilier, og en stor andel av de voksne mangler også den kompetansen som trengs for å gå inn på arbeidsmarkedet. De må ha både norskkurs og ta norsk ungdomsskole og videregående før de kan begynne å jobbe, for i motsetning til polske fagarbeidere som kommer via EØS, har de heller ikke nødvendig fagkompetanse som gjør at det kan ta jobber som krever mindre språkkompetanse.

  Mange vil også gå rett ut i uføretrygd, takket være omfattende fysiske og psykiske krigstraumer. Hadde det vært slik at tilgangen på arbeidskraft økte med flyktningestrømmen, ville det ikke vært snakk om store ekstrakostnader over statsbudsjettet, men det er det altså utvilsomt. Og derfor er dette i utgangspunktet noe som bidrar til å tippe arbeidskraftsbalansen i arbeiderklassens favør, i hvert fall så lenge det ikke skapes et politisk klima av fremmedhat som gir den politiske framgangen for høyresida som gjør det mulig å kutte velferdsutgifter som det ellers ikke er mulig å få gjennomslag for i den norske politiske kulturen. Men det er i så fall rasismen og alarmismen som skaper et slikt negativt resultat for den norske arbeiderklassen, ikke flyktningestrømmen i seg selv.

  • Torgeir
   Kan du komme med eksempler på hvordan de GENERERER jobber i privat sektor utenom det som finansieres over statsbudsjettet?
   At de genererer jobber i offentlig sektor er jeg enig i, men er ikke de ansatt på våre skattepenger?

   • Når flyktninger handler mat, genererer det økt omsetning i dagligvarebransjen og dermed flere ansatte der. Når flyktninger trenger bolig, genererer det arbeid for snekkere og murere osv. Dette er selvsagt ikke noe grunnleggende annerledes enn at alle vi som bor i Norge fra før genererer arbeidsplasser i både offentlig og privat sektor gjennom vårt forbruk av varer og tjenester.

     • Nei, men på samme måte som norske pensjonister, barn og ungdommer forbruker varer og tjenester, og slik sett bidrar til etablering av arbeidsplasser, gjør flyktningene det også. Så lenge forholdstallet mellom arbeidende og ikke-arbeidende i flyktningebefolkninga er lavere enn i resten av befolkninga, skapes det flere arbeidsplasser enn det besettes. Når situasjonen er motsatt med EØS-innvandrerne, betyr det at det besettes flere arbeidsplasser enn det skapes. Effekten for arbeidsmarkedet er altså negativ for arbeiderklassen med EØS-innvandring og positiv med flyktningetilstrømning. Så er det selvsagt også slik at flyktningenes arbeidsplassproduserende forbruk, på samme måte som pensjonisters, i hovedsak vil være finansiert gjennom offentlige støtteordninger, og at utgiftene til dette vil være større enn skatteinntekter fra den delen av flyktningebefolkninga som kommer i jobb. Effekten for statsbudsjettet vil altså være negativ. Igjen er det motsatt med EØS-innvandringa. Der blir skatteinntektene fra ferdig utdanna arbeidskraft som kommer rett inn i arbeidsmarkedet betraktelig større enn velferdsutgiftene. Derfor er høyresida for EØS-innvandring og mot å ta imot flyktninger.

      Du må også velge hva du syns er viktigst: Balansen på statsbudsjettet eller balansen i arbeidsmarkedet, for de to hensynene går i diametralt motsatte retninger i de fleste tilfeller. Selv mener jeg at balansen på arbeidsmarkedet er klart viktigst, og det bidrar til at jeg er imot EØS men for at Norge skal føre en rausere flyktningepolitikk. Men den viktigste grunnen til dette, er selvsagt at det uansett kostnader er vår absolutte moralske plikt å ta imot krigsflyktninger som rømmer for livet, og at den politiske effekten av den brutaliseringa av samfunnet vi får ved å stenge grensene for mennesker i nød, er den klart mest ødeleggende effekten for arbeiderbevegelsen, ved at det river fundamentet bort fra selve solidaritetsideologien som velferdsstaten er bygd på.

    • Du ser altså ikke begrensninger for hvor mange som skal komme hit? Man må vel kunne tillate seg å anvende ordet «forskrudd» i denne sammenheng. Selv politikerne begynner nå å våkne. Ifølge EU kommer det tre millioner til Europa neste år. Svaret er altså å gjøre som Støre, invitere flere. Mitt spørsmål er: Har du noen gang hatt ansvret for noe som hadde med økonomi å gjøre? Og hvordan gikk det?

     • Det jeg ser, er at det er begrensninger på hvor mange som kan komme til Libanon. 1,5 millioner er mye for et land som har færre innbyggere enn Norge og mindre areal enn mange norske fylker. Da er det relativt forskrudd å snakke om at det kommer for mange av disse flyktningene til verdens rikeste land, når det til oss er snakk om noen få titusen.

      Men det er selvfølgelig ikke noe mål for meg om at flest mulig syrere skal komme til Norge. Det som må være utgangspunktet, er at Norge bryter med den NATO som gir våpen til Tyrkia og Saudi-Arabia som gir disse videre til al-Qaida med allierte, og som driver krigen og dermed flyktningestrømmen. Det er ikke på grunn av noen akutt situasjon i Norge, siden noen slik akutt situasjon overhode ikke eksisterer, men fordi det er den suverent beste løsninga for det syriske folket.

      Så lenge det er sånn at Vesten, inkludert Norge, fortsetter å drive borgerkrigen, er det på alle måter det riktigste at de samme vestlige landene, inkludert Norge, også bærer hovedansvaret for alle kostnadene denne fører med seg i form av flyktninger. Det som er helt urimelig, er å velte kostnadene over på et helt uskyldig naboland, som Libanon er.

 16. Hvem tjener, hvem taper på en masseinnvandringen:
  Disse menneskene trenger boliger. De kan jo bo i telt, men vinterstid er ikke det greit. Det er ikke noe alternativ.
  Det er boligknapphet i Norge i dag, og med en masseinnvandring som svirrende tall tilsier, kan boligmangelen bli ekstrem. Vil det offentlige skaffet disse boligene? Bygge dem? Kan aldri tenke meg det.
  Her er det de private investorene som kommer på banen. Moelvenbrakker, ombygging av ledige lokaler osv.
  Offentligheten betaler, hvem ellers?
  Knappheten skrur prisene i været. Superprofitten er et faktum på skattebetalernes regning.
  Som i Sverige. Steigan.no har skrevet om det før.
  Oppfinnsomme spekulanter finner helt sikkert andre måter å melke situasjonen på også.
  Hva med oss andre? Hva med arbeiderklassen? Er det slik at disse menneskene vil skape en etterspørsel som vil føre til økt sysselsetting.
  I så fall, hvordan da? Disse menneskene har kun behov, og hvis noen tror at oljefondet står til disposisjon, er det en illusjon. Ola og Kari Normann har null innflytelse på oljefondet. Det er som et hvilket som helst internasjonalt storkonsern. Pengene er i stor grad tapt for det norske folk. Noen smuler i ny og ne for å gi oss en følelse av eierskap, og kolapser den ekstremt utvanna dollaren, følger oljefondet med på ferden.
  Å tro at det ikke er skattebetalerne som som må betale gildet er verre enn å tro på nissen.
  Så kan man jo spørre:
  Hvor mange kan vi ta i mot, og hvor mange tåler vi før ting går helt over styr?
  Har vi en plan?

 17. Jeg hører til arbeider klassen og er dummere enn et brød, med tanke på at jeg deltar i denne diskusjonen. Vil en rød regjering forhindre økonomisk «kollaps» og alt det andre vi frykter? Jeg er lavlønnet, men det går, såvidt. Hvis den blå regjeringen består, vil den finansielle depresjonen returnere for arbeiderklassen, men kapitalister og middelklassen fortsetter å leve det søte liv på bekostning av «oss», er ikke da løsningen på dette veldig lett?

  • Da det ikke er snakk om at asylsøkerne eller innvandrerne kan begynne å jobbe i akademikeryrker, så vil du oppleve lavere lønn, dårligere arbeidskår, høyere boligpriser og høyere skatter og avgifter uansett om venstresiden importerer asylanter eller høyresiden arbeidsmigranter. Det er alså du og dine som må betale hele prisen.

   Når det gjelder de som skulle forsvart deg og dine interesser på venstresiden, så ser du fort at det gjør de ikke, da gjeng en ekstremister har skapt et terrorregime hvor folk er redd for å si hva de mener, med sine rasistbeskyldninger mot de som taler den hjemlige arbeiderklassens sak.

   Bare se hvordan Steigan blir tatt.

   • «Når det gjelder de som skulle forsvart deg og dine interesser på venstresiden, så ser du fort at det gjør de ikke, da gjeng en ekstremister har skapt et terrorregime hvor folk er redd for å si hva de mener,»

    Venstresiden kommer fra borgerskapet. Hvor mange venstrevridde arbeidere kjenner du til? Ekte arbeidere stemmer FrP. (Selv om det kanskje ikke er bra for dem.) Dagens venstrevridde er en gjeng borgerlige internasjonalister som vil knuse velferdsstaten og få ned arbeiderlønningene — slik at de selv (borgerskapet) kan bli enda rikere. Derfor masseimporterer de flyktninger (velgere som stemmer på venstresiden).

    • Nei, ekte arbeidere i Norge stemmer fortsatt Ap, og det i større grad enn på lenge, til frustrasjon både for høyreradikale, som deg, og for venstreradikale, som meg. Oppslutninga om Ap blant industriarbeidere og ufaglærte innen tjenestesektoren er nå godt over 50 prosent. Ap er faktisk like mye arbeiderpartiet, reint empirisk, som Sp fortsatt er bondepartiet og Høyre fortsatt er borgerskapets parti, hvis man med borgerskapet mener det som tradisjonelt har vært ment med borgerskapet, nemlig folk med høy inntekt og høy formue, typisk bosatt i Oslo vest, Asker og Bærum.

     Den typiske Frp-velgeren er ikke en arbeider, men en småbedriftseier, for eksempel en bensinstasjonseier. De beste Frp-kommunene er ikke typiske arbeiderkommuner, men tradisjonelt blå områder som i Vestfold samt i bibelbeltet på Sør- og Vestlandet, hvor arbeiderbevegelsen og arbeiderkulturen aldri klarte å slå gjennom.

     Den typiske Rødt-velgeren er til sammenligning en etnisk norsk mannlig førskolelærer som bor på Tøyen. Lønnsmessig er han helt klart i arbeiderklassen, men han har jo høyskoleutdanning. Er det slike man regner til «borgerskapet» i høyreradikale kretser?

     • Går ut fra at du bygger på siste valgundersøkelse. Det er nok riktig at grunnfjellet til Frp er småbedriftseiere. Men, i gode valg har de hatt høy oppslutning også blant arbeidere (2005 og 2009).

      Fortsettelsen blir litt off tpoic.Når det gjelder klasseanalyse er du litt upresis. Borgerskapet er de som eier eller på annen måte rår over produksjonsmidler og benytter leid arbeidskraft. Det egentlige borgerskapet er svært lite i Norge hvis du bruker en marxistisk basert klassedefinisjon. Uansett er ikke en førskolelærer en del av borgerskapet. Her har du helt rett. Det er heller ikke en lærer eller lektor. Eller for den del en professor.

      Utdanning er ikke et kriterium for klasseinndeling i en marxistisk basert klasseanalyse. For å avgjøre skillet mellom arbeiderklassen om mellomlagring blant lønnsmottakere må en grad av sjølstendighet i arbeidet og størrelse på inntekt, jf. Lenin klassedefinisjon.Ut fra dette regner jeg førskolelærere som tilhørende arbeiderklassen, lektorer nedre mellomlagring og professorer øvre mellomlag. Plasseringa av lærer er jeg litt usikker på.

      Når det gjelder arbeidsinnvandring er de delene av arbeiderklassen som blir utsatt for lønnskonkurranse som har egeninteresse av regulering. Ansatte i utdanningssektoren er ikke utsatt for dette siden kunnskap om norsk språk er viktig. Du har nok imidlertid rett i at flyktningene skiller seg sterkt fra Eøs-innvandrere når det kommer til virkninger på arbeidsmarkedet.

     • Jeg vil gjerne se kildene dine, bl.a. på dette med hvem den typiske Rødt-velgeren er.

      Uansett mente jeg bare at det er ledelsen i Rødt, ikke den typiske Rødt-velgeren, som tilhører borgerskapet (eller øvre middelklasse) og jobber for å gjøre livet økonomisk bedre for eliten. Det samme gjelder for SV.

  • Tre kommentarer om dette:

   1. Har forslaget noe å gjøre med flyktningekrisa? Nei.

   «Etter en årrekke med overforbruk og altfor mange ansatte, må den rike kraftkommunen Hjelmeland kutte for å få budsjettene i balanse.»

   2. Kommer forslaget til å bli gjennomført? Nei.

   «Ordfører Bjørn Laugaland (Sp) synes forslaget fra sin forgjenger er ganske godt. – Et prisverdig initiativ. Med ens prosentsats, ville de som tjener mest bidratt mest. Men det nytter ikke med en enkelt kommune på grunn av avtaleverket er så sterkt.»

   3. Er det en god ide å gjennomføre kuttet for arbeidstakergrupper hvor lønna ikke er tariffesta? Ja, absolutt. Ja, til solidaritetskutt i ordførerlønna!

 18. Noen momenter til Torgeir.

  Det er liten tvil om at Vesten som har skapt flyktningekrisa gjennom å ødelegge og destabilisere stort sett hele Nord-Afrika og Midt-Østen. Dette har Norge vært med på i høy grad. Vi har derfor et ansvar for å ta i mot flyktninger. Men, det reises stort sett aldri noen spørsmål om hva som har skapt flyktningekrisa. Derfor får de som har skapt den faktisk utrolig nok lov til å framstå som humane.

  Angrepene på velferdsstaten har foregått i flere tiår og EØS er en viktig del av det europeiske borgerskapets kamp for å drive lønninger og fagbevegelsens innflytelse ned. Og det har i stor grad lyktes. Fagbevegelsen er jo stort sett knust på kontinentet.

  Torgeir har rett i at borgerskapet er for EØS og skeptisk til flyktninger. Torgeir kan nok også ha rett i at virkningene på arbeidsmarkedet av flyktninger og EØS-innvandrere er vesentlig forskjellige. At flyktningene overhodet ikke bidrar til å øke arbeidstilbudet bør han imidlertid forklare bedre.

  Jeg etterlyser også hva Torgeir legger i begrepet «venstresida». Et begrep jeg sjøl aldri bruker, fordi jeg mener at begrepet er fullstendig ødelagt når Norges ledende borgerlige parti AP inkluderes.

  Og jeg etterlyser hvordan den reelle venstresida kan gjenreises i Norge (og Europa). Uten at det skjer er jeg redd velferdsstaten forsvinner i løpet av et par tiår.

  • Det er klart at en del av flyktningene også kommer i arbeid, men det øker ikke tilgangen til arbeidskraft i økonomien noe mer enn det naturlig befolkningsvekst ville gjort. Tilgangen til arbeidskraft handler ikke om det absolutte antallet arbeidssøkere i et arbeidsmarked, men om det relative antallet arbeidssøkere sett i forhold til det arbeidet som må utføres. Og når det må utføres mye mer arbeid i forbindelse med mottaket av flykninger, fordi mange er barn, skadde eller i behov av opplæring, i tillegg til at de trenger mat, klær, hus og andre nødvendigheter som noen må produsere og selge, ØKER dette etterspørselen etter arbeid. Denne økte etterspørselen etter arbeid kan i teorien tas fra å kutte i andre sektorer av økonomien, ved å øke skattene, slik at det private forbruket senkes, eller ved å kutte andre offentlige ytelser. Men slike kutt avhenger av at det oppstår et politisk rom for å gjennomføre dem, og det er ingen naturlov om at økt tilstrømning av flyktninger skaper dette rommet for borgerskapet. Det er heller ingenting som tilsier at borgerskapet ikke allerede ville ha kutta en velferdsordning, også uten flyktningetilstrømning, dersom det eksisterte en politisk mulighet for å få det til.

   Når det gjelder begrepet venstresida, er det litt off-topic, men det jeg legger i det er de som i en gitt situasjon kjemper for politisk, sosial og økonomisk likhet og rettferdighet, nasjonalt og internasjonalt. Hvem venstresida er, kan variere fra sak til sak. Hvis du avgrenser begrepet til de som alltid og i alle spørsmål står på venstresida, blir venstresida i Norge så liten at den knapt nok inkluderer alle medlemmene i Rødt. Det faktum at vi har en velferdsstat, og at vi tar imot krigsflyktninger og gir bistand som faktisk er til hjelp for mennesker i fattige land, forteller imidlertid at venstresida har mer makt enn det det reine mikrovenstre kunne hatt om det ikke var fordi venstrebegrepet, heldigvis, er mer flytende, og i noen saker inkluderer det også store deler av Aps partiorganisasjon, biskopene og/eller Unge Venstre. Kjernen i det politiske venstre, er imidlertid grunnplanet i den organiserte arbeiderbevegelsen.

 19. Torgeir skriver:

  «Men slike kutt avhenger av at det oppstår et politisk rom for å gjennomføre dem, og det er ingen naturlov om at økt tilstrømning av flyktninger skaper dette rommet for borgerskapet. Det er heller ingenting som tilsier at borgerskapet ikke allerede ville ha kutta en velferdsordning, også uten flyktningetilstrømning, dersom det eksisterte en politisk mulighet for å få det til. »

  Helt riktig. Og, det har jeg da heller aldri påstått. Jeg tror heller ikke at flyktningekrisa er en del av et planlagt angrep på velferdsstaten og fagbevegelsen, noe som EØS definitivt er.

  Begrepet venstresida er ikke «off-topic» siden du svært ofte, også i denne tråden, refererer til begrepene venstresida og høyresida. Jeg mener definitivt at Ap ikke på noen som helst måte tilhører venstresida. De er et fullstendig pro-imperialistisk velferdskutteparti, som står bak bla pensjonsreformen. De kan også i noen tilfeller være mer skadelige enn åpne høyrepartier siden de kontrollerer fagbevegelsen, og dermed nøytraliserer mulige motkrefter. Det er heller ingen grunn til å tro at Ap vil føre en ekspansiv politikk. De står last og brast med inflasjonsmålet. Forskjellen mellom regjeringsalternativene går mer på tempo, enn innhold. Det politiske venstre har aldri i historia vært så svakt i Norge som nå. Her er vi nok uenige.

  • Hvordan vil en ekspansiv politikk ikke virke ødeleggende for arbeiderklassen, når det ikke er penger men arbeidstimer som flyttes?

   Arbeidstimer norske arbeidere bruker på å bygge boliger for asylanter, kunne vært brukt til å bygge boliger for den norske arbeiderklassen.

   Arbeidstimer norske arbeidere bruker på å hjelpe andre, kunne vært brukt på å hjelpe den hjemlige arbeiderklassen.

   Når du får mest hjelp ut av hver arbeidstime, ved at norske arbeidere tjener penger på eksport, for så å hjelpe nødstilte lokalt, så må det være andre årsaker til at det er så viktig at asylanter må hjelpes til å bli bofaste i Norge?

   • «Arbeidstimer norske arbeidere bruker på å bygge boliger for asylanter, kunne vært brukt til å bygge boliger for den norske arbeiderklassen».

    Nei. Da forutsetter du at den norske arbeiderklassen har den politiske makta i Norge, og kan avgjøre hva arbeidskrafta alternativt skulle vært brukt på, og det er en riv ruskende gal analyse av situasjonen. Det er også helt utenkelig at arbeiderklassen noen gang skal kunne komme i en slik posisjon, uten å stå fast på den internasjonale solidaritetsideologien som ville betydd at vi selvsagt også ville prioritert å hjelpe kamerater i nød i et annet land, framfor å bedre levekårene for oss sjøl, også om vi HADDE hatt makta til å styre over bruken av arbeidskrafta.

    • Den solidaritetsidelogien du snakker om Torgeir, leser jeg som humanisme. Det virker som alle her er enige om at vi skal hjelpe folk i nød. Jeg mener det. Snakker vi om virklelig solidaritet, må vi rette angrepet mot krigen og de som driver den, blandt annet våre egne politikere som er ivrige støttespillere. Jeg ser ikke så mye av det i dine innlegg.
     Vi må kreve slutt på krigen og best mulig hjelpe dem til å dra tilbake for å bygge opp igjen landet sitt.

     • Du har nok ikke lest mine innlegg så nøye. Gå litt oppover, og les svaret jeg har gitt til Erik Plahte, så slipper jeg å gjenta meg selv. Hovedpoenget er at den folkelige humanismen i forbindelse med flyktningekrisa i den nåværende situasjonen synes å være det mest effektive slagvåpenet mot vestens imperialistiske proxykrigføring i Syria, ved nettopp å bidra til å velte utgifter knytta til flyktningemottaket over på vestlige lands statsbudsjetter, og når det IKKE sammenfaller med framgang for høyreorienterte partier som muliggjør nye kutt i øvrige velferdsbudsjetter, betyr det samla sett økte offentlige utgifter og enten en mer ekspansiv økonomisk politikk eller økte skatter for de velstående, noe som dermed rammer den klassen som har den politiske makta og er ansvarlig for krigspolitikken til å begynne med. De flyktningehumane som ikke er bevisste på Vestens skyld i å ha skapt flyktningekrisa, bidrar nå i praksis mer til å nedkjempe Vestens proxykrigføring enn det vi som er klar over denne sammenhengen har klart å få til. Og de som sier at vi må stanse krigen, men ikke støtter en human flyktningepolitikk overfor Syriaflyktningene, undergraver i praksis den mest effektive inngangsporten til å stanse krigen.

  • «Helt riktig. Og, det har jeg da heller aldri påstått. Jeg tror heller ikke at flyktningekrisa er en del av et planlagt angrep på velferdsstaten og fagbevegelsen, noe som EØS definitivt er».

   Da er vi to enige om det viktiste. Pål og flere av de andre som skriver her, er derimot i beste fall uklare på dette punktet. Hvordan vi definerer venstresida, og hvor svak vi anser at den måtte være, er av underordna betydning sammenligna med viktigheten av enighet om hva parolegrunnlaget for den ekte venstresida bør være i den aktuelle situasjonen. For jeg antar at vi også er enige om at oppgava må være å få breiest mulig oppslutning, og størst mulig gjennomslag, for dette grunnlaget, og at vi også skal anvende politisk press inn mot Arbeiderpartiet og andre partier på Stortinget for å tvinge gjennom en mer venstreorientert politikk.

   • Enig i at oppgava er å få breiest mulig gjennomslag. Samtidig ser jeg mørkt på situasjonen på grunn av at det reelle venstre står så fryktelig svakt i Norge. Jeg er nok mer pessimistisk enn deg.

  • Vurdere-er her det samme som -late som om man gjør noe.
   Alle de som er lokket til Murmansk-området,og de som bodde der fra før-ca.15.000 i flg.NRK-kommer inn i Norge.
   Her vil de ikke kunne registrerers ,og ev.sendes ut-fordi det mangler saksbehandlere og lokaler.Da spres de,slik at «de som skal bosettes,og de som skal få søknaden behandet,» blir del av omfordelingskøene til EU.
   Kuttene i tilleggesproposisjonen i statsbudsjettet for 2016,blir småpenger når vi kommer til 2017.

   Dette har regjering og opposisjon sørget for.Ikke russerne.
   Man kan rolig gå ut fra,at behovsprøving blir et flittig brukt begrep,inær framtid.Og at de verdig trengende ikke vil være de som alt bor i landet og betaler skatt.Det er NATO/EU/FN som skal styre landet,uansett regjeringskoalisjon.

   • Fare for det. Regelverket for ytelser til «verdig trengende» ble forøvrig visstnok endret med virkning fra januar 2015, forberedt av den forrige (rød-grønne) regjeringen – nettopp i retning av utvidede muligheter for NAV til å stille egne krav til f.eks. uføre for å motta økonomiske ytelser, utover de krav de medisinsk ansvarlige allerede har ansett som fylt for å kvalifisere for denne ytelsen (tidl. uførepensjon, nå omgjort til uføretrygd).

    Også på andre områder, som egenandelsreglene for medisiner og behandling, ser NAV ut til å ha fått en rolle som en siste instans og avgjørende myndighet som trumfer selv medisinske spesialistuttalelser og veldokumenterte tilstander der det er avgjørende hvilken variant av samme type medisin som benyttes.
    Jeg har selv en slektning med sterke, i visse fall livstruende allergier, som er helt avhengig av å kunne benytte et spesifikt merke av livsnødvendige medisiner (for helt andre ting enn allergiene), da de andre alternativene fremkaller allergisjokk og opphovnede luftveier. Disse er selvfølgelig dyrere enn de NAV er med å spleise på, og det hjelper ikke at vedkommende ikke kan bruke noe annet uten å sette seg i livsfare pga. allergiene. Så da blir det å betale selv for å overleve, da NAV mener å kjenne behovet bedre enn et titalls leger. For ordens skyld, vedkommende er gått av for alderen og har minstepensjon.

    Hva tror du? Kan slikt ses på som forberedende øvelser i sammenheng med hva du nevner i siste avsnitt?

    • Her er det ,strengt tatt,ikke behov for å tro.Dette er alt realiteter.
     Det er bare å sjekke den pågående strid om gratis ASK i deler av Oslo.Dette er behovsprøving.De rød/grønne vil gi østkanfolk fordeler,de avgåtte kontrer med at «de dårligst stilte over hele byen skal ha fordelen.»
     De nyinnsatte mener at dette er et godt tiltak,fordi det fremmer integrering-og egentlig er argumentet at «da blir det ikke så mye surmuling blande de fleste norske,som ikke ville få noe ut av dette.»Fritt for alle,det blir for dyrt.
     Hverken statlige eller kommunale budsjetter er en uendelig kilde til omfordeling.

     Alle universelle ordninger vil bli behovsprøvd-og dermed er velferdsstaten borte.Tiden for prioritering,ved at alle fikk litt mere,men noen litt ekstra oppå det,er over.Kassa er ikke tom,på langt nær,men prioriteringer til fordel for alle som ikke har betalt skatt vil forutsette strengere regler for alle ytelser.Noen må betale,for at andre skal få noe gratis.Det er helt fint-inntil de som ikke kan betale blir for mange.Da holder det ikke med frivillig innsats.Skatter og avgifter må økes.Mens de som betaler får dårligere villkår.Viljen til å betale øker ikke,under slike forutsetninger.Dermed presser privatiserte ordninger seg fram.De rikeste ordner sin egen verden.Den vanlige arbeider får betale for seg,og de utstøtte-innkludert -migrantene.De rike får billig arbeidskraft,og velferden slipper de unna.Det er det som er hele målet med EU og FNs -migrasjonspolitikk.Erna,Siv og Angela får det som de vil,mens «venstresida» vil ha enda mere omfordeling.Lykke på reisa mot sperregrensa.

     • Alt fra og med «Hverken statlige eller kommunale budsjetter er en uendelig kilde til omfordeling» er såvidt jeg kan begripe helt riktig, og om ikke spørsmålet mitt var hundre prosent retorisk (jeg kunne jo ikke være hundre prosent sikker på hva du mente på forhånd, men hadde mer enn en anelse), var det mest fordi jeg nok tenkte at det var et sånt spørsmål du ville komme til å besvare mye tydeligere enn det jeg ville gjort. Sånn i folkeopplysningens ånd.

      Den der aktivitetsskoledebatten (gratis AKS) må jeg innrømme at jeg ikke har fulgt veldig med på, og har derfor intet å tilføye eller disputere.

      En annen mulig effekt i tillegg til hva du sier, kan være en beklagelig grad av gnissninger mellom de ulike upriviligerte grupper, også langs etniske skiller, sk. splitt og hersk igjen, og her kommer politistaten turbo for å holde orden.

     • «Den der aktivitetsskoledebatten» er bare en tulledebatt, da ingen tør å fortelle hele problematikken.

      Problemet er at den nye arbeiderklassen ligger etter den gamle arbeiderklassen i kunnskapsnivå når de begynner på skolen, og at avstanden øker under skoleløpet. I snitt ligger de ca to år etter, så den nye arbeiderklassen går alså ut grunnskolen på nivå med norske åttendeklassinger.

      Jo flere norske barn det er i en klasse, jo bedre gjør den nye arbeideklassen det, mens norske barns kunnskapsnivå lider, hvis det blir for mange svake i en klasse.

      Resultatet ble hvit flukt til norske skolekretser, og for å unngå dette, innførte Høyre/Frp fritt skolevalg. Dette hjalp noe på integrerte bosetningsmønstre, men Oslo endte opp med en veldig segregert grunnskole, da ingen norske foreldre ønsket at deres barn skulle lide under å være integreingsverktøy, hvis innvandrerandelen på nærskolen ble for høy.

      Kattepinen man ikke kommer ut av i Oslo, er at den nye arbeiderklassen er nære å være en majoritet, slik at det ikke finnes nok av den gamle arbeiderklassen igjen, til å integrere den nye. De de rike vil velge privatskoler, om man tvangsintegrerer ved skolebussing, og om man opphever det frie skolevalget, vil integreringsbyrden på arbeiderklassen hvor de er i minoritet, føre til flukt til pendlerkommunene.

     • @Hysing

      «Oslo endte opp med en veldig segregert grunnskole, da ingen norske foreldre ønsket at deres barn skulle lide under å være integreingsverktøy, hvis innvandrerandelen på nærskolen ble for høy.»

      At den er sterkt segregert er et faktum, og årsaken er delvis det du sier. De foreldre som har stått frem i avisene med sine historier og forklaringer på hvorfor de flytter sine barn ut av en gitt skole med særlig høy andel ikke etnisk norske elever, gjør ofte dette med ubehag og lag på lag av forsikringer om at man har prøvd så langt det gikk og litt til, man vil nødig bli oppfattet som generelt innvandringskritisk, men det ble tøft for småen til slutt osv, osv. Dette er selvfølgelig et vanskelig tema for alle som konsekvent underkommuniserer en del problemstillinger fordi de ikke er politisk korrekte, og det er en del hykling på dette området, dessverre. Tror folk ofte ikke tør annet enn å være med på underspillet.

      Når det er sagt: Du kommer ellers her med en del ting mellom linjene som jeg ikke liker spesielt godt. Helgarderer du litt i valg av formuleringer for å plante et poeng uten å ha sagt det på en entydig måte du kan «tas» på nå?
      Du har valgt å bruke uttrykket «den nye arbeiderklassen» i en sammenheng der det virker som du egentlig har en mer spesifikk gruppe i kikkerten, selv om det teknisk sett selvfølgelig er sant at det særlig i Oslo er en etter hvert ganske høy andel ikke-etnisk norske i arbeiderklassen.
      I forbindelse med det du sier om skoleresultater/ kunnskapsnivåer og sammensetning av skoleklasser, bruker du begrepspar som «norske» versus «svake» (elever), og fremhever norske elevers gunstige effekt på klassens gjennomsnittsnivå dersom de er i flertall. Likeledes hvordan norske barns resultater lider under for mange «svake» – utlagt: ikke-etnisk norske – elever i klassen.
      Du velger også å bruke det noe tendensiøse og i sammenhengen enten nokså irrelevante eller evt. lettvinte ordet «hvite» om de som flykter til andre skoler. De er nok alltids «hvite» de aller fleste, men såpass belastet, og som sagt egentlig irrelevant som dette ordet er blitt av historiske årsaker, er det lett å tenke at en som igjen ønsker å legge fokuset på hudfargen – og med den de tilhørende sett av stereotypier som ofte hører med der hudfarge er et tema, kanskje rett og slett har en agenda/ et budskap utover saklig debatt rundt masseinnvandring, rasering av velferdsstaten eller fokus på definisjon av felles interesser mot felles klassefiender.
      Problemene med f.eks. integrering er alvorlige og vanskelige nok fra før, om ikke en slags oss-mot-dem-logikk og inndeling av folk i hvite flinke og svake ikke-hvite som et viktig og grunnleggende motsetningspar skal få bidra til økt avstand, mistenksomhet og negative grunnholdninger, i verste fall mistro og hat mellom ulike grupper, i stedet for å forsøke å løse problemer med intensjoner om at løsningene skal tjene flest mulig av de underpriviligerte grupper og løfte de nederste opp uavhengig av farge. Jeg håper ikke det er dit du vil? Har du evt. noen forslag til løsninger/ begrunnelse for umuligheten av løsninger som viser hvor du egentlig står?

      Vi hadde her på bloggen inntil for en tid tilbake en relativt hyppig gjest i kommentarfeltene som kalte seg «tunglet». Husker du ham? Han var rimelig intenst opptatt av det han omtalte som et folkemord på hvite, og argumentene var et ekko av et miljø som har dette som favoritttema. Den som måtte ønske å utsette seg for det kan finne mye om det sk. white genocide på miljøets nettsteder, som f.eks. http://whiterabbitradio.net/
      Kamerat tunglet var tydelig på sine standpunkter, og sto like gjerne åpent frem her som selverklært rasist og eugenist (rasehygieniker). Til han etter en del advarsler fra Steigan ble satt på Steigans egen svarteliste og ble nektet å poste i kommentarfeltet.

      Jeg likte aldri helt den håndteringen av tunglet, da jeg mener diskusjon er bedre enn sensur og fortielse, og at det er en fordel at avvikende, evt. provoserende synspunkter kommer åpent til uttrykk når de først finnes. Jeg kranglet litt med Steigan om dette, og var blant dem som delvis tok tunglets stemme i forsvar tross grunnleggende uenigheter. Men dette er en avsluttet greie nå, og tunglet har vært borte herfra en stund.

      Jeg kom imidlertid nå til å tenke på tunglet igjen fordi du, Hysing, dersom jeg leser deg riktig, minner meg litt om en «tunglet med fake briller og løsbart» som prøver å moderere seg litt for ikke å bli kastet for fort ut igjen.
      Hvis du husker tunglet, noe jeg har en følelse av at du gjør, og synes dette var en fornærmelse og en skrekkelig kobling, får du bare si fra. Jeg er lett å overbevise om det motsatte. Bare si de rette ordene baby, du vet hva de er.

      Dersom du evt. faktisk har samme mantra som tunglet; folkemord på hvite, er det greit om du ikke parfymerer det, men sier det rett ut. Alt blir så meget ryddigere på den måten.

      Ellers litt av et slumpetreff at en person med (inntil helt nylig) ukjent brukernavn dukker opp her og minner meg om en «tunglet light» ved sitt valg av vinkling – og på toppen av dette faktisk også har en skriftlig stil med nøyaktig samme signatur som salig tunglet. Det må være noe som går.
      Anyway, hvis Hysing fortsetter å være litt mer diplomatisk i formuleringene sine enn den notorisk ertelystne og tydelige tunglet var, kan det jo til og med hende Steigan lar deg henge med oss på ubestemt tid denne gangen.

     • Tunglet ble for brysom, så Steigan svartelistet nicket, slik at ingen kommentarer ble godkjent, så jeg behøvde et nytt nick.

      Du lurte en gang på om det var ondskap eller sadisme, som drev de som styrte oss, men sannheten er desverre at de er deg, nesten alle sammen.

      Eliten i Vesten er stort sett anstendige og hyggelige mennesker, og siden de kan observere at de prøver å gjøre det beste for alle, så er det kritikerne som må være de slemme, siden de forsøker å ødelegge gjennom løgner, hva gode krefter søker å skape?

      Da løgner etterlater en tvil hos småfolket, der hvor det ikke er vitenskapelig grunnlag for tvil, så er det ikke rettferdig at løgnerne møtes med respekt, når løgnene kan føre til at befolkningen slutter å støtte den eneste redningen menneskeheten har til en fremtid uten undertrykkelse?

      «Problemene med f.eks. integrering er alvorlige og vanskelige nok fra før, om ikke en slags oss-mot-dem-logikk og inndeling av folk i hvite flinke og svake ikke-hvite som et viktig og grunnleggende motsetningspar skal få bidra til økt avstand, mistenksomhet og negative grunnholdninger, »

      Jeg forstår at sosialister mener oss og dem skal være de undertrykkede mot de undertrykkende, hvilket i praksis betyr at «dem» er det hvite patriarkatet som besitter den økonomiske makten, og som kjører en splitt og hersk politikk ovenfor de undertrykkede, for å kunne fortsette å beholde makten. Enhver som søker å splitte arbeiderklassen etter etniske mønstre, vil da være på lag med undertrykkerne, og bør derfor bli behadlet som en fiende.

      I den grad den internasjonale sosialismen skal overleve som politisk alternativ, så må de vise evne til å løse de problemene de har skapt. Å skylle på at det er sprederne av skadelige løgner og holdninger som er årsak til samfunnsproblemer, har aldri fungert, hvis , hvis dette ikke er årsaken, har aldri fungert vil aldri årsaken til at problemene ikke kan løses, slik at problemene bare vokser, går ikke i lengden.

      Hadde det vært sant at integrering fører til mindre rasisme og fremmedfrykt, mens segregering førte til fordommer og hat, hadde ikke innvandringen vært noen trussel mot den internasjonale sosialismen, da barn som vokser opp multikulturelt, ville blitt vaksinert mot rasisme og fremmedfrykt.

      Hadde det bare vært at sosialismen tok feil, kunne dette blitt bøtet på, da det var kristen-liberalistene som startet multikulten, men når unge som vokser opp begynner å se på oss og dem etter etniske linjer, mens de opplever at sosialister som har vokst opp monokulturelt på solsiden eller på bygda, hater dem, fordi de er opplært til at rasistisk tankegods skal bekjempes med alle midler.

      Avslutningsvis, hadde sosialismen hatt en reell mulighet til å vinnet kampen mot kapitalismen, og alle etniske motsetninger ville forsvunnet etter seieren, så ville kanskje det vært riktig å få befolkningen og egne rekker til å tro på ting som akselererte den endelige seieren, selv om det ikke var sant

      Dette er en kamp sosialistene må tape, hvis det er slik at «oss og dem» er et resultat av ungdomsårenes opplevelser av konkurrerende etnisiteter på samme område, vil det snart ikke finnes nok monokulturelle områder igjen, hvor klassetilhørlighet kan dominere over etnisk tilhørlighet.

      Fra land som har kommet lengre enn oss, vet vi at annen og tredje generasjons innvandrere følger samme mønster, da de liker lokalbefolkningen dårligere enn foreldrene som hadde vokst opp monokulturelt i hjemlandet, noe som ikke lover bra for fremtiden.

      PS. Svenske 16 år gamle gutter er allerede i minoritet.
      Sammanfattning årskull 16 år gamla, per dag
      Pojkar: 101 svenska, 133 invandrare (varav 90 ensamkommande)
      Flickor: 93 svenska, 49 invandrare (varav 9 ensamkommande)

      Du kan kalle dette hva du vil, men det er folkemord hvis man følger folkemordskonvensjonen.

 20. http://www.nrk.no/telemark/foreslar-a-flytte-demente-ut-og-flyktninger-inn-1.12640973

  Sannheten er altså at vi importerer horder av unge, enslige, muslimske menn som i beste fall har utdannelse på norsk barneskolenivå. Og for å få innlosjert dem, må vi etterhvert kaste nordmenn ut av omsorgsboliger, eldrehjem, barnehager og skoler.

  Jeg er sikkert både høyreekstrem, rasist og nazist som våger å si dette. Men husk at de som nå vil ha flest mulig flyktninger til Norge, var de samme som ivret for å bombe Libya. Og de samme som har støttet IS og andre terrorister i Syria.

 21. Bare å bøye seg i støvet, igjen. Flott artikkel, sterke (og gode) meninger. Hvorfor kunne ikke alle journalister i Klassekampen eller Aftenposten vært som deg, og søkt sannheten? Supert ++++++

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.