Kosovo: – Total mistillit til staten og ledelsen

0

Kosovo er en stat som er skapt av NATO gjennom krigene for å partere den tidligere sosialistiske republikken Jugoslavia. Området drives som et protektorat under NATO og EU og er kandidat til å bli medlem av EU.

Dette arbeidet går tydeligvis ikke så veldig bra. Kilder? For det første: Masseutvandringa fra Kosovo til Tyskland. I mars 2015 sa EurActive at kanskje så mange som 100.000 innbyggere hadde emigrert på et år. I september 2015 var kosovarene den største migrantgruppa til Tyskland nest etter syrerne.

På to måneder emigrerte kanskje så mange som 50.000 i følge Deutsche Welle (DW).

Det er katastrofetall for et land med 1,8 millioner innbyggere. DW skriver videre:

Many schools have seen the effects: Teachers have been let go as more than 5,200 students have left. The streets and restaurants in Pristina, normally full of life, are also emptier than usual.

For a country with just 1.8 million people, this mass exodus poses a problem. «Kosovars don’t believe in political parties, parliament or the government anymore,» sociologist Artan Muhaxhiri told DW. «So, first chance they get, they leave.»

Kosovo is one of the poorest countries in Europe, with unemployment at 45 percent and more than 34 percent of people living in poverty, meaning on less than 1.42 euros a day. About 18 percent even live on just 94 cents a day. But there are also some middle class Kosovars giving up fairly well-paid jobs to leave the country illegally.

For det andre: Meningsmålinger gjennomført av USAID og UNDP. Den siste meningsmålinga, Public Pulse 10, ble publisert 29.10.2015 og viser:

18% av kosovarene er fornøyde med regjeringas arbeid. I 2008 var tallet 46,9%
14% var fornøyde med statsadvokatens arbeid og 14% med rettsapparatet. I 2008 var tallene 22,7% og 21%.
Denne målinga viser det største fallet i statsministerens popularitet som er registrert . Nå er det bare 15% som er fornøyde med ham, mot 24% i mars i år og 72% i 2008.

Bare 23% av kosovarene mener at valgene i landet er demokratiske og i samsvar med internasjonale normer.

15,4% av kosovarene mener at landet beveger seg i riktig retning.

Hele rappporten ligger her (pdf).

Blant problemene i landet oppgir kosovarene fattigdom, arbeidsløshet og korrupsjon som de aller største.

Undersøkelsen og masseutvandringa viser en total fiasko for hele NATOs og EUs nasjonsbyggingsprosjekt i Kosovo. NATO, med Norge som villig løpegutt, har ødelagt den tidligere så vellykte staten Jugoslavia for å skape protektorater av typen Kosovo, og nå viser deres egne tall at de har mislykkes fullstendig. Vil dette få noen som helst betydning for NATOs og EUs politikk eller vurdering av sin egen rolle? In your dreams.

 

Les også min artikkel Tyskland gikk i spissen for å ødelegge Jugoslavia, 20 år etter rømmer folk det ødelagte landet.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.