Hvem står bak forbrytelsene i Paris?

108
Etter terroraksjonene i Paris 13. november 2015

De velorganiserte og hensynsløse massemordene i Paris har rystet en hel verden. Den brutale volden mot helt uskyldige mennesker blir med rette fordømt på det skarpeste. Men det går ikke an å si at det kom uventet. Liknende massakrer er blitt utført i Libanon, i Kenya, i Nigeria og andre steder, og terroristene har sagt klart og tydelig at de vil slå til mot europeiske byer også. Og hvem er egentlig de skyldige? Hvem står bak? Og hva betyr dette for tida som kommer?

terror paris

Gå etter dem som trekker i trådene

I det som skal være en offisiell uttalelse fra Den islamske staten heter det at massakrene ble gjennomført av IS-soldater. Uttalelsen sier at målene var valgt etter en plan og at Paris representerer «det første i en storm».

På nettsida siteintelgroup.com, som følger terroristmiljøet, er uttalelsen gjengitt i sin helhet. Der heter det blant annet:

In a blessed attack for which Allah facilitated the causes for success, a faithful group of the soldiers of the Caliphate, may Allah dignify it and make it victorious, launched out, targeting the capital of prostitution and obscenity, the carrier of the banner of the Cross in Europe, Paris… Youths who divorced the world and went to their enemy seeking to be killed in the cause of Allah, in support of His religion and His Prophet, Allah’s peace and blessings be upon him, and his charges, and to put the nose of His enemies in the ground.

Let France and those who walk in its path know that they will remain on the top of the list of targets of the Islamic State, and that the smell of death will never leave their noses as long as they lead the convoy of the Crusader campaign, and dare to curse our Prophet, Allah’s peace and blessings be upon him, and are proud of fighting Islam in France and striking the Muslims in the land of the Caliphate with their planes, which did not help them at all in the streets of Paris and its rotten alleys. This attack is the first of the storm and a warning to those who wish to learn.

Det er all mulig grunn til å stille kritiske spørsmål til hva og hvem dette er. Det er blitt pekt på at det er underlig at terrorister tar med seg pass når de skal sprenge seg i lufta. Og hvem er det egentlig som tjener på denne terrorhandlinger?

I en uttalelse etter terroren i Paris sa Vladimir Putin at man må få en oppklaring «både av hvem som har utført dette, men også av hvem som har trukket i trådene».

IS er skapt av USA, Tyrkia og oljediktaturene

Den islamske staten har tatt på seg ansvaret for terroren og lover å fortsette på samme måte, hvis nå uttalelsen er ekte. Det er den antakelig, men hva er egentlig Den islamske staten? Den oppstod så og si fra ingenting og rullet inn gjennom ørkenen i en bilkolonne med 100 hvite Toyotaer. Som jeg skrev den gangen: Det er noe veldig merkelig med IS.

isil toyota suv

Seinere har bakgrunnen for IS blitt mer og mer klar. Det er blitt avslørt hvordan våre allierte jihadister fra Libya-krigen har smuglet våpen fra Libya til Syria.

I en svært velinformert artikkel i The New York Times 24. mars 2013 blir det påvist hvordan våpen og utstyr ble fløyet inn fra Saudi Arabia og Qatar via Tyrkia, Jordan og Kroatia (!). Og vi snakker ikke om en liten skala, men om en massiv operasjon som omfattet minst 160 flygninger med store transportfly. Og Times lar det ikke være noen tvil om CIAs rolle i dette prosjektet:

Fra kontorer på hemmelig sted har amerikanske etterretningsoffiserer hjulpet arabiske regjeringjer med å kjøpe våpen, inklusive en svær ordre fra Kroatia, og valgt ut de opprørskommandantene og gruppene som skulle motta våpnene ved ankomst, i følge amerikanske tjenestemenn som uttaler seg under forutsetning av at de får være anonyme.

«Et konservativt anslag på den lasten disse flygningene hadde med seg er omkring 3500 tonn militært utstyr,» sier Hugh Griffiths, fra det svenske fredsinstituttet SIPRI, og fortsetter: «Det omfanget og den hyppigheten det er snakk om viser at det dreier seg om en vel planlagt og koordinert hemmelig logistikkoperasjon.»

I en svært viktig artikkel i London Review of Books skrev den berømte gravende journalisten Seymour Hersh om Obama, Erdoğan og de syriske opprørene, The Red Line and The Rat Line:

The Obama administration has never publicly admitted to its role in creating what the CIA calls a ‘rat line’, a back channel highway into Syria. The rat line, authorised in early 2012, was used to funnel weapons and ammunition from Libya via southern Turkey and across the Syrian border to the opposition. Many of those in Syria who ultimately received the weapons were jihadists, some of them affiliated with al-Qaida.

Som jeg har pekt på før er det nå frigitt dokumenter fra USAs militære etterretning som viser at USA alt i 2012 visste at salafistene ville prøve å etablere «et fyrstedømme» i Syria – og at USA og deres allierte så positivt på det.

I september 2014 sa USA-generalen Martin Dempsey, som er formann i The Joint Chiefs of Staff, i Senatet at USAs arabiske allierte finansierte IS: «I know major Arab allies who fund them.»

Senator Lindsey Graham prøvde da å ta brodden av Dempseys uttalelse og samtidig forsvare sponsorene til ISIS med å si: “They were trying to beat Assad. I believe they realize the folly of their ways.”Eller som David Mizner skriver for Anti-War Coalition:

More broadly, the United States participated in a war against the Syrian government that turned Islamic State of Iraq into a regional power encompassing — and devastating — large parts of two countries. Such an outcome was predictable — and indeed predicted by the US government itself.

Dette er altså Vestens islamister. De er skapt av våre fremste allierte og støttet av oss. Når våre ledere gir uttrykk for avsky over disse jihadistenes blodige og sjokkerende gjerninger, så er det reint hykleri. Det er våre allierte som har væpnet dem og finansiert dem og som har sørget for at de har fått den makta de har i dag.

Den konservative gruppa Juridical Watch har fått rettens kjennelse for å få utlevert hemmelige dokumenter fra USAs militære etterretningstjeneste (DIA). I disse dokumentene fra 7. august 2012 viser at samarbeidet med jihadistene ikke er noe hendelig uhell. Det er bevisst og målrettet. USA visste hva de gjorde og så med tilfredshet på planene om å skape et islamistisk kalifat i Syria.

At også Tyrkia har vært og er en hovedstøttespiller for IS, kan det ikke lenger være tvil om.

Stillbilde fra video der IS angivelig tar på seg ansvaret for terroren
Stillbilde fra video der IS angivelig tar på seg ansvaret for terroren

Hvis IS er ansvarllige, hva med bakmennene?

Hvis det altså er Den islamske staten som har gjennomført den bestialske terroren i Paris, så er det i så fall en organisasjon som er avlet fram av USA, Tyrkia og oljediktaturene. Det betyr ikke at alt IS gjør i siste instans er godkjent av CIA. USA har en lang historie med å skape monstre de seinere mister konrollen over, og det kan ha skjedd nå også.

Men IS hadde ikke eksistert, og jihadistgruppene hadde ikke vært så sterke, hvis de ikke hadde fått våpen, penger, trening, utstyr og etterretning fra Vesten.

Angrepet var ingen overraskelse, og det kommer mer

De koordinerte angrepene i Paris var sjokkerende, men dessverre var det ingen overraskelse. For det første har jihadister gjennomført en serie liknende terrorhandlinger, slik som i Beirut, Kenya og Nigeria, bare for å nevne tre eksempler.

Og for det andre har IS sagt at de vil gjøre akkurat det de har gjort nå. I 2014 gikk terroristorganisasjonen ut i sitt eget tidsskrift og IS-talsmannen Al-Adnani sa at de ville «erobre Roma»:

We will conquer your Rome, break your crosses, and enslave your women, by the permission of Allah, the Exalted,» Al-Adnani said.

Programmet til Den islamske staten går ut på å angripe «de vantro» i deres egne byer. Derfor kan det ikke komme som en overraskelse at de faktisk også gjør det. Det er også all grunn til å ta det alvorlig når de sier at Paris bare var første del av en storm. Sivile i europeiske byer er svært lette mål, og det er ikke vanskelig for IS å smugle inn våpen og hellige krigere, eller å bruke de sovende cellene de allerede har i Europa.

Et umiddelbart resultat av terroren er at politistaten vil styrkes og at folk i større grad vil godta overvåking og autoritært styre. Den europeiske unionen er i ferd med å sprekke og den europeiske kapitalismen vakler på kanten av stupet. Terroren gir herskerne muligheter til å styrke sitt grep om befolkninga og gjennomføre tiltak som tidligere ikke har vært mulig.

 

KampanjeStøtt oss

108 KOMMENTARER

 1. Det er bare å slå fast at dette er den mest troverdige og sannsynelige analysen jeg til nå har sett om Paris-myrderiene! Og jeg har lest mange. Takk skal du ha!

  Vil anbefale deg også å se på realitetene rundt Frankrikes egen økonomiske situasjon nå. De står virkelig på kanten av stupet, sammen med faktisk Tyskland.Deutsche Bank er fylt til raden og vel så det med derivater, som kan «eksplodere» når som helst. Vi snakker om mer enn 70 billioner USD. I tillegg kommer avsløringene rundt VW og annet «på sandgrunn». EU er vesentlig mer ute og kjøre enn Hellas noen gang har vært. Legg merke til at her har jeg ikke en gang nevnt Spania, Portugal, Italia, Sverige m. fl.

  Har en del om dette på min egen webportal, stateofglobe.com. Mye kommer inn via nettstedet zerohedge.com, som etter min oppfatning er det beste og mest troverdige når det gjelder global finans- og ikke minst realøkonomi.

 2. «Krig!» sier Frankrikes president. Beleilig at NATO ligger å vaker i nabolandene? Kanskje?
  NATO slapp igjennom denne type operasjon uten å legge merke til den? imponerende er det ikke. Uhyggelig det hele.

  • Tyrkia var medlem av NATO siden 1952.
   Under Gulfkrigen 1991 gikk det ikke mer enn 2 døgn før amerikanske kampfly var plassert som perler-på-snor langs tyrkiagrensen med nesen mot Iran, Irak og Syria.

   Tyrkia vendte seg bort fra araberlandene i 1923 da kalifatet ble avsatt og president Atatürk kom til makten. Han endret alt: Skriften fra arabisk til vestlig, hviledagen til søndag, forbød nikab, og en rekke andre tiltak for å vestligvende landet.

   Da jeg bodde i Tyrkia overhørte jeg en dag (ca 1991) en samtale mellom to militære på flyplassen. Han ene kunne fortelle at USA hadde 53 baser i Tyrkia og den største var på 5300 mann. Store Hangarskip la til inne i Bosporusstredet. Det ene skipet med 3000 mann, et litt mindre og et gedigent skip med 2 flylandingsbaner + en helikopterplattform. Det siste skipet var så stort at det ikke kom opp i selve stredet. Litt underlig for det var dagligdags med store oljetankere som passerte stredet på vei til Krimhalvøye i Russland med olje.

   En jeg studerte sammen med på Bosporusuniversitetet fortalte at allerede under Vietnamkrigen så var det også mange amerikanske soldater i Tyrkia. Hennes mann hadde fått velge mellom å dra til Vietnam eller Tyrkia. Og han hadde valgt Tyrkia i 1968.

 3. Dette er et utdrag av en artikkel jeg sendte til Radikal Portal for et par år siden, som ble refusert med begrunnelsen at de ikke ville trykke noe som støttet diktatoren Bashar al-Assad. Dette viser at sjøl om Pål har helt rett i sin analyse, startet det noen år tidligere:

  Nafeez Ahmed, som er forfatter og journalist i The Guardian, har gravd i problematikken. Han påpeiker at dagens okkupanter i Nord-Irak og Øst-Syria, IS/ISIL, har sprunget ut fra en al-Qaida-gruppe som oppsto i Irak etter USAs invasjon i 2003. Gruppen begynte allerede da samarbeidet med andre misfornøyde grupper; et samarbeid som bare har økt gjennom årene.
  De har også utnyttet og forsterket motsetninger mellom grupper som regner seg som sunnimuslimske og de som er sjiamuslimske.
  I 2006 møttes en komité i USAs utenriksdepartement for å «…. organisere våpensalg til Irans naboer og støtte styrker som er i opposisjon mot regimet der og i Syria.» I mai året etter var den konkrete planleggingen av anti-Syria-operasjoner i full sving.
  Bush-administrasjonen samarbeidet med Saudi-Arabias regjering. Resultatet av dette var at gruppene knyttet til al-Qaida – som var fiendtlige til USA men støttet av Saudi-Arabia – fikk penger og logistikk-hjelp av S-A for å svekke regimet til president Assad i Syria, «slik at de kunne bli mer åpne for forhandlinger med Israel».
  Andre grupper fikk tilsvarende støtte fra USA, inkludert de syriske Muslimbrødrene som levde i eksil.
  Tidligere utenriksminister i Frankrike, Roland Dumas, ble prøvd dratt inn i denne uroaksjonen i 2009, sammen med Jordan og Tyrkia.
  Målet var klart – regimet i Syria skulle styrtes.

  Hovedgrunnen til at denne prosessen ble satt i gang, var olje. USA hadde begynt å få panikk for å miste tilgang. Regimet i Syria hadde nektet dem å legge en rørledning fra Saudi-Arabia gjennom Syria med utløp i Middelhavet.
  Siden Russland, som var Syrias venn, også satte seg på bakbeina når det gjaldt en oljeledning fra Qatar som de ønsket ut i Tyrkia, ble også disse landene involvert i det begynnende opprøret mot Syria.
  Men de trengte et påskudd til aktivt å kunne bruke sine forberedelser til å styrte regimet. «Den arabiske våren» kom beleilig, og enda mer den store tørken i årene før 2011 som fordrev tusener av småbønder inn til byene – særlig til Damaskus’ forsteder. Det var ikke vanskelig for de ytre kreftene da å finne gjenklang for sin propaganda, sine bestikkelser og sine våpen. De oppnådde tilsynelatende det de ønsket – det ble skapt to ulike typer væpnete grupper. Noen var såkalt ikke-religiøse sunnier, de ble plassert under gruppebetegnelsen FSA (Free Syrian Army), og noen var helt fra begynnelsen tilknyttet al-Qaida. Mange andre var ingen av delene.
  Propagandaapparatet med hovedsentral i London kom raskt og effektivt i gang.
  Det USA og deres allierte ikke hadde kalkulert med, var at gruppene i svært liten grad sluttet seg sammen – og enda mindre med det som skulle være «overbygningen» politisk, SNC, som var dominert av eksil-syrere.
  Det er bare én organisasjon som gradvis har fått kontroll over, eller samarbeid med, mange grupper; den ekstreme islamistgruppen ISIL/IS. Det har de klart ved trusler, taktikk, kidnappinger, plyndring, salg av fortidsminner – og ikke minst våpen og annet utstyr fra USA, Qatar, Kuwait, Saudi-Arabia etc. Tyrkia har vært gjennomfartsland både for våpen og mennesker som f eks kom fra Libya. IS har hatt en åpen grense mellom Irak og Syria, og dominerer nå også i Øst-Syria.

  Og de noe absurde er jo at i løpet av disse årene har USA mistet det «behovet» de hadde for å få olje fra Midt-Østen, grunnet ødeleggelse av store jordområder gjennom cracking.

  • Nettopp, Elisabeth Reehorst: Olje.

   OLJE OG GASS

   Trodde du kanskje han Assad var slem;
   og nå skal han settes på plass?
   Å, nei. Det er verdens pirater som røver
   planeten for olje og gass.

   Som vanlig.

   «WE FIND THAT SYRIA is an “energy transit hub”, i.e., perfectly situated for transporting oil and gas via pipelines from various Middle East countries to Europe and other nations; this has also been called the “four seas strategy” that would connect the Persian Gulf and the Black, Caspian, and Mediterranean seas via pipelines and other infrastructure through Syria to subsequent destinations.»
   – Michael Payne
   http://www.nationofchange.org/2015/11/01/whos-winning-this-escalating-geopolitical-struggle-between-the-u-s-and-russia/

 4. Etter å ha sett gårsdagens karikatur av frihetsstatuen med Fransk flagg og teksten «Kan utløse stor ny krig mot terror» så er det jo ikke så vanskelig å skjønne at det er USA som står bak.

 5. Qui Bono?, spør Steigan når det passer ham. Men når det gjelder hvem som står bak IS gjør han ikke det. For det er vanskelig å forstå hva USA skulle ha å tjene på et fremvoksende IS inne i Irak. Kunne Steigan forklare det?

  Ikke alt ondt som skjer i denne verden er en refleks av det som påstås å være Vestens feilslåtte eller destruktive politikk. Det finnes faktisk destruktive krefter som klarer å bygge seg opp på egenhånd – helt uten hjelp fra Vesten.

  Symptomatisk nok var Syrias Assad veldig rask på banen i går med å påstå at terroren i Paris skyldtes Frankrikes politikk i Midt-Østen, – altså underforstått at hvis Frankrike hadde støttet Assads regime ville ikke dette ha skjedd. Det er selvfølgelig bare tull. Og derfor har da heller ikke Assad på samme måte forsøkt å forklare at det var Russlands bombing i Syria som resulterte i at IS hadde plassert en bombe i det russisk passasjerflyet som nylig styrtet på Sinai-halvøya. Ei heller har Assad forsøkt å forklare hvordan hans eget regime, som med sin jernklo mot all reell syrisk opposisjon, har bidratt til en voldsom polarisering og ekstremisme i landet. I stedet peker Assad på alle andre som ikke støtter ham i hans «heroiske» kamp mot det han kaller for terrorisme.

  Å legge all skyld på Vesten er ingen ny oppfinnelse for Steigan. Men det finnes ingen enkle forklaringer på det vi ser i Midt-Østen.

  • «Men det finnes ingen enkle forklaringer på det vi ser i Midt-Østen.»

   Afganistan, Irak, Jemen,Somalia, Libya og Syria har alle endt opp i borgerkrig og flyktninger for Europa.

   Hadde det skjedd en gang, kunne det vært tilfeldig, men når det skjer hver gang, så har USA planlagt det slik.

 6. Steigan er ALLTID opptatt av å legge skylden på all slik elendighet og jævelskap på vesten og USA..
  Han går lengre enn å spørre hvem som står bak f.eks IS og annen dævelskap. Han fordeler skyld.
  La oss heller spørre..; Hvem står bak Steigan?

  Jeg tror ikke Steigan har sluppet taket i sin tidligere forskrudde ideologier der han støtter flere av verdens aller verste regimer og ideologier. Regimer som ikke står et hårstrå tilbake for IS når det gjelder grusomhet og bisarr jævelskap.

  Steigan er rett og slett evig skjemmet av sin fortid, og bør leses med særdeles kritiske øyne.

  Hvorfor han i det hele tatt orker å bo i den forferdelige vestlige verden er en gåte..

  • Gunnar Nordal, antikommunismen stikker hodet fram gjennom deg. Veldig gjenkjennbar og uten evne til fornyelse. Pål Steigan opptrer som analytiker og kommentator. Å gå bak avisoverskriftene er veldig viktig. Les boken The American Way of War, og andre bøker om amerikansk militærpolitikk og utenrikspolitikk, da vil du lære. Får vi håpe. Den antikommunistiske metoden med å stemple varsleren, eller budbringeren, begynner å bli noe forslitt. Pål Steigan gis skylda for all verdens synder, bare for realitetsorienteringen, han har aldri hatt makt. Aldri hatt makt. Du må høre hva han sier og han er raus med kilder, sjekk da kildene. Ettergå. Det gir håp om at det skal tilflyte også deg, litt elementær kunnskap. Gå til USA, der finnes åpne kilder til alle Steigans påstander. Om så, gå direkte til CIA, ettergå deres historie. Kanskje det kan bryte igjennom din forblinda tro på vestens prektighet. Lykke til, i det minste for debattens skyld, får vi håpe du tar en pause til du har lest deg opp.

   • Helt riktig, Geir A Næss..: antikommunismen stikker hodet frem gjennom meg. Spot on! 🙂
    Nettopp fordi jeg mener at kommunismen er en ubrukelig ideologi, uegnet for det grådige vesenet, mennesket.
    Du, Geir, er neppe i stand til å nevne ett eneste kommunistisk land, eller regime som har fungert godt for mennesker..
    Det er mulig å si seg enig i at den grunnleggende ideen kommunisme er god, men det fungerer altså ikke. Og det er, tross alt, kapitalismen, med sine styrker og svakheter, som har sørget for den velstanden vi lever i.

    Hvor du har det ifra at jeg gir Steigan skylda for noe som helst er ikke godt å si, men det er ikke utenkelig at det er et produkt av din livlige fantasi..
    Og aldri har jeg heller verken hevdet eller trodd at han har, eller har hatt, noe makt.

    Det jeg sier er at Steigan, med sin svært lite flatterende bakgrunn som en som støttet noen av verdens verste og mest groteske regimer, bør leses svært kritisk, og jeg drister meg endog til å stille spørsmålstegn ved hans dømmekraft, i lys av hans holdning til de tidligere nevnte sinnssyke regimer…

    Så har jeg heller ikke sagt eller ment noe om at Vesten er prektig på noen måte, så det er nok også et resultat av din livlige fantasi. Men det er ikke tvil i min sjel om at den vestlige verden, med sin kapitalisme, er en svært mye bedre verden å bo i enn din kommunistiske verden, som slett ikke har vist seg å være en virkelighet med likhet uten eliter.

    Min anbefaling til deg, og andre drømmende kommunister, er følgende: Våkn opp…

    • «Min anbefaling til deg, og andre drømmende kommunister, er følgende: Våkn opp…»

     Er du helt sikker på at det ikke er du som sover, da å gjøre egne befolkninger til minoriteter i egne land i fremskrittets navn, er mange trinn over på galskapsstigen, enn hva kommunistiske land fant på?

  • Usaklighet preger Nordals innlegg. Saken dreier seg om IS. IS har oppstått i Syria og Irak. Dette har ikke noe med Steigans meniger om Pol Pot å gjøre. «Grusomheter og bisar jævelskap» er det ikke bare IS som står for, men også USA og shia-regime i Irak. Såvel som Assad regime. Har du lest om ulvebrigadene i Irak og deres hemmelige torturfengsler : http://www.emptywheel.net/tag/camp-nama/. At omfang av massakrene av sunnimuslimene i Bagdad var så voldsom omfattende at redusert nattlys fra områder sunniene ble fordrevet fra, kunne observeres fra sattelitt. http://www.juancole.com/2008/09/sunni-baghdad-dark-on-satellite-kagan.html
   Det var «grusomheter og bisar jævelskap» rettet mot den sunnimuslimske befolkning i Irak som førte til at IS fikk økt tilslutning. Ikke at de er bygd opp med USAs støtte. Sånn sett er IS et resultat av USA angrepskrig mot Irak i 2003 og påfølgende okkupasjon og undertrykkelse i 8 år. I Syria derimot har Tyrkia , de arabiske oljediktaturene og USA sørget for våpenstøtte til opprørerne. Dette har styrket al-Qaida og IS i Syria. Dette bekreftes i intervjuet med han som i 2012 var sjef for DIA (det amerikanske forsvarets etteretningsvesen) Lt General Michael T Flynn https://www.youtube.com/watch?v=ccdeANvo2bg

   • Knut Kvelland:
    «Usaklig»..? Du bør google uttrykket usaklig. Da har du muligens noe å lære..
    Du bør, før du uttaler deg så bombastisk, prøve å forstå hva jeg snakker om..
    Jeg snakker altså ikke om IS eller dets opprinnelse, eller om noe annet av Steigans argumenter og dokumentasjon.
    Jeg snakker om Steigans (mangel på) troverdighet, og om hans ensidige negative og konspiratoriske fokus på å stille vesten i dårligst mulig lys, UANSETT hvilket tema han bringer på bane.
    Selv om mannen er erkekommunist av rang, så hadde han nok med fordel kunne vært en smule mer pragmatisk.
    Og, sant å si, så stiller vel ikke historien seg på lag med kommunismen og kommunister….mildt sagt..

    Har jeg påstått at alt er bare fryd og gammen ellers i verden..? Nei..!!
    Men selv om det finnes mye dævelskap i verden, så gjør vel ikke det Steigans tidligere hylling av sinnssyke regimer noe bedre..? Og dermed heller ikke Steigans troverdighet eller dømmekraft noe bedre..

 7. Nautilus
  Det er ikke støtte til ‘Assads regime’ Assad snakket om i går. Det Assad faktisk sa er støtte til kampen mot terror. Og, der skulle vel Assad ha kompetanse i å se hvilken støtte til terroristene i Syria Frankrike gir?…Det er ikke Assad som står bak terroren i Paris, Den står faktisk Frankrike indirekte for selv. For å sitere Assad: Vesten kan ikke trekke fram terrorkortet når det passer for så å legge det i lomma når man ikke har brukt for det mer. For, putter man en skorpion i lomma kan man ikke stole på at den ikke biter, det vil den garantert gjøre. Du nevner hvordan hans ‘eget regime, som med sin jernklo all reell syrisk opposisjon,’har bidratt til en voldsom polarisering og ekstremisme i landet’.Opposisjonen i Syria er utenfor Syria ledet av syrere som ikke bodd i Syria på 15 eller 30 år. USA og vesten har desperat forsøkt å ‘lage’ en opposisjon i Syria. De har funnet noen de kan godta, men vesten gir ikke disse visum til landene sine…Hvordan man kan sammenlikne Russlands aktiviteter i Syria med Frankrikes er vel av det underligste slaget. Russland er invitert av den syriske regjeringen i kampen mot IS. Frankrike er ikke invitert av den syriske regjeringen. Hvorfor? Frankrike er der allerede med sin støtte til terroren i Syria. Man ansetter ikke pyromane som brannmenn…

  • Jeg leste et sted at Frankrike var med Russland og USA i bombingen som ledet til at blokaden av flyplassen sør for Aleppo ble fjernet forrige uke. Har flere lest det samme? Kanskje de har tatt til fornuften – og derfor ble straffet av IS? Ellers var det visst mest at det er «mer dekadent» enn andre europeiske land……..

  • Eva Thommassen: Det virker som om det har gått deg hus forbi at Assad og hans familie har drevet Syria som et diktatorisk familiedynasti siden 1971 – altså i snart 45 år, og har tuftet sin maktbase med brutal makt – og som sedvanlig i diktaturer: Berikelse av enkeltpersoner. Faktisk, allerede før det siste opprøret startet i 2010 hadde regimet drept titusenvis av mennesker.

   Tilsvarende ser du ut til å tro at det ikke finnes reell opposisjon i Syria. Dette minner meg om dem som trodde at det ikke fantes reell opposisjon i Sovjetunionen, i Maos Kina, i Hoxas Albania og Pol Pots Kampuchea, og at «alle» borgerne i disse landene var varme tilhengere av styresmaktene. Slik var det selvfølgelig ikke, og slik er det heller ikke i Syria.

   Når Assad slår knallhardt ned på fredelige demonstrasjoner og senere kaller all opposisjon for terrorisme, står da Gud hjelpe meg Assad selv i fremste rekke når det gjelder evnen til å «trekke fram terrorkortet når det passer». Og det er ikke den moderate opposisjonen i Syria som smeller av bomber i Paris – det er IS.

   • «Dette minner meg om dem som trodde at det ikke fantes reell opposisjon i Sovjetunionen, i Maos Kina, i Hoxas Albania og Pol Pots Kampuchea, og at «alle» borgerne i disse landene var varme tilhengere av styresmaktene. Slik var det selvfølgelig ikke, og slik er det heller ikke i Syria.»

    Dette er et talkingpoint du har lært, men ikke forstått.

    Det bør ikke brukes der hvor ellers sensurert informasjon om Vesten er lett tilgjengelig, da Vestlige styresmakter fungerer likt.

    Vestlige styresmakter presenterer et bilde av sine borgere som varme tilhengere av vårt system, og som i andre halvtotalitære land har du ytringfrihet til å være enig med makten, og du kan også fritt benytte deg av argumenter som gjør at du taper debatten.

    Det er alså snakk om en gradsforskjell mellom oss i Vesten og andre mer eller mindre totalitære stater.

    Jevnfør Anelka, hvor ingen i Vesten tør å peke på det motpydelige i at etterkommere av slaver, skal måtte se på slave-eiernes holocaust som historiens største forbrytelse.

    https://www.youtube.com/watch?v=pzwnkghY8yo

    • Åke. Leser jeg deg korrekt mener du det bare er en marginal forskjell på f.eks. det liberale demokratiet vi har her i Norge og Assads regime i Syria? I så fall vil jeg anbefale deg å snakke med folk som har vært i konfrontasjon med syriske myndigheter opp gjennom årene – dvs de som overlevde den.

     Det du her argumenterer for er en like stor tabbe som å forsvare Pol Pots regime, eller ethvert annet diktatur. Du har helt åpenbart ikke fått med deg at Syria regnes for en av verdens verste diktaturer. Og slike diktaturer vil selvfølgelig bidra til ekstremisme og hat.

     • Hadde jeg ment marginal forskjell, hadde jeg sagt marginal forskjell.

      Jeg sa gradsforskjell.

      Alle styresett har ting det er forbudt å snakke om, selv om ikke alle hogger hodet av deg for tankeforbrytelser.
      Hvorfor vil ingen vårt frie midstrømsmedia i det frie Vesten, fortelle sannheten om Anelka og Diuedonne?

      Ellers så fraviker Norge, Island og USA de andre på ett felt, ved at vi har ytringsfrihet. Takket være juryordningen, er hva som er straffbart av ytringer ikke opp til lønnsarbeidende fagdommere som må dømme som makta vil.

      I Norge og USA brukes derfor ikke rettsvesenet til å begrense ytringer, slik som f.eks. Tyskland og Frankrike gjør. Sosialt press skapt gjennom kontroll med massemedia fungerer også, og det er også hovedmetoden de fleste utviklede land benytter.

    • Åke
     Jeg tror ikke du forstår hvor stor rolle Assad har hatt for framveksten av IS. Som sagt har han og familien hans styrt Syria i titalls år på svært udemokratisk måte.. Det skaper terror på samme måte som Saddams styre skapte terrorister i Irak. Ikke minst IS.
     Disse diktatorene holder krefter i samfunnet i sjakk med vold, overgrep og overvåkning helt til det eksploderer.
     I Syria ser det ut som om opprøret er kuppet av islamister som er finansiert utenifra. Nå vet ikke jeg hvem som finansierer de men jeg tviler sterkt på at det er noen i Vesten.
     Det blir litt konspiratorisk og virkelighetsfjernt når du bare ser en gradsforskjell mellom Vesten og totalitære regimer.
     Vestlige styresmakter har ikke makt nok eller kontinuitet nok til å kontrollere og styre samfunnet i den graden du mener.
     Vi har fri media og de store maktfaktorene i samfunnet er uavhengige av den styrende makten i tillegg til at vi har valg hvert fjerde år.

   • Altså til Eva T. og
    «Hvorfor? Frankrike er der allerede med sin støtte til terroren i Syria. Man ansetter ikke pyromane som brannmenn…»

 8. Nordal og Natilus:
  Dere trekker Steigans analyser, referanser og hans egne motiver i tvil. Det er det nok flere som gjør. Jeg utfordrer dere begge til å belyse sakene Steigan tar opp slik de burde ‘fremstilles’ og slik at de representerer ‘sannheten’. For, dere er enige i at det i anstendighetens navn ikke bare er påstander og personangrep som er rett medisin i kampen mot terror?

  • Enig med deg, Eva. God kortfattet analyse ovenfor forøvrig, og når det gjelder dynamiske skeptikere som Nordahl og Nautilus ovenfor, vet vi jo at folk flest er så fortapt inne i de offisielle hypotesene at de ikke klarer å dra hodet opp av sanden. Kun en av dem, Nautilus, kommer med noe som ligner argumenter, men han feller jo seg selv med en gang. Å påstå at Steigan ikke har forsøkt å få fokus på hvem som står bak IS er jo eksempelvis bare tull. Og at ikke globalistkreftene i USA skulle ha noe å tjene på et fremvoksende IS i Irak likeså. At Assad også skulle inneha en skrudd oppfatning av hva som er terrorisme faller for sin egen urimelighet. Jeg har selv sett intervjuer med Assad, og akkurat som Vladimir Putin later han til å ha langt hvassere analyser av situasjonen enn en hvilken som helst vestlig galleonsfigur.

   • » Jeg har selv sett intervjuer med Assad, og akkurat som Vladimir Putin later han til å ha langt hvassere analyser av situasjonen enn en hvilken som helst vestlig galleonsfigur.»

    Og det er akkurat like forunderlig at det er Assad og Putin som blir utsatt for økonomiske, politiske og militære angrep.
    Mens USA sin ødeleggelse av Irak, Libya, og vesten – gjennom masseinnvandring, får opp imot full støtte i vesten. – Uansett hva de gjør. Er det underlig om Russland da passer på grensene sine?

  • Enig med deg, jeg også. De som angriper Steigan har jo ingen ting å fare med. Le Pen sa i en tale at dette var det sjette angrepet på Frankrike i år. Jeg regner med at hun mener avvergede terrorangrep. Med den forskrudde msm vi ellers har får vi vite svært lite hva som skjer på voldsfronten i de store europeiske landene.
   https://youtu.be/jtmm6CSZX2o

  • Eva. Vidar og Jostein:
   Hvorfor skal jeg belyse saken han tar opp og hans argumenter, når det faktisk ikke er de jeg kritiserer spesielt, men Steigans troverdighet generelt.
   Steigan er rett og slett ikke troverdig objektiv nok, eller pragmatisk nok, til at jeg for min del synes han bør tas 100% alvorlig. Uten at jeg dermed mener han bør overses. Han har sikkert mange gode poenger, men de bruker han for alt de er verdt med sin egen kraftfulle retorikk til å sette USA og vesten i dårligst mulig lys. Det grenser faktisk til demagogi.
   Det virker på meg som det er like viktig for Steigan å sette vesten i et dårlig lys som det er å avsløre skjulte sannheter.
   Kanskje han skulle bruke litt av sin tid på å granske og avsløre litt av det som foregår i hans, og andre drømmende kommunisters, herlige kommuniststyrer, eller lignende, rundt omkring.
   Det kunne blitt interessant lesning, men jeg er redd det ville blitt som en kommunistisk rosablogg..

 9. Dårlig navngi ting er å legge ondskap til en verden ,skrev Albert Camus

  Å henge alt på Islam og dets militanter er ikke riktig nok og frikjenner de maktene som siden 20 århundre brukte sin energi til å skape arabiske nasjoner for å ødelegge nasjoner til de innfødte for økonomiske og geopolitiske årsaker.

  Frankrike lider av de ødeleggende effektene av sin «politique arabe de la France» som var totalt i dens favør på bekostning av urfolk. Å leke så mye med sin skapning, den arabisk verden, for å ødelegge sanne sivilisasjoner og erstatte dem med de fiktive, ender Frankrike med å bli selv fanget i leken. Tilslutt vender monster seg mot dens skaperen.

  Sant nok er Islam et verktøy for ødeleggelser, men uten kunstige stater med sine diktaturer som utnytter den og vesten som støtter og installerer disse diktatorene ingenting av det kunne gjøres.
  Det er på tid at Vestens befolkninger krever en annen politikk som snur ryggen til penger mot kompromisser. Verdier og verden stabilitet er en bedre garanti for fred. Ellers er det bare tom prat. En annen kompromissløse politikk med fiender av frihet er nødvendig. Omorganisere verden i riktig retning med frihetligge verdier. Krev fra forurensede moralister en annen politikk.
  https://kabylia.wordpress.com/2014/10/07/bernard-kouchner-all-boundaries-from-colonization-will-disappear/

 10. Jeg er redd du har rett i din konklusjon Pål! Vi står på kanten av å innføre en ny facisme i Europa igjen! Og det er ingen av våre politikere som våger å utfordre denne utviklingen seriøst, ja våger en det så risikerer en selv å bli omtalt som nazist!

 11. Det är ju fint att få bekräftat av medias sympatikampanj hur mycket ryska liv är värda (en axelryckning) jämfört med franska och «västerländska». Bt:s Hilde Sandvik sade det rätt ut: det här var riktat mot de bra människorna:

  «Terroristane slo til der hovudsakleg unge, antirasistiske mulitietniske parisarar heng, plassar som representerer mangfald.»

  http://www.bt.no/meninger/kommentar/sandvik/Utan-sjolv-a-bli-umenneske-3481514.html

  Medan Charlie Hebdos modiga skämtteckning mot de ryska barnfamiljer som slets i bitar den 31 oktober säger det rätt ut: dumma ryssar som åker lågprisflyg till Syden.

  Men vem står bakom?

 12. Man kan spørre seg hvorfor alle disse edle Facebook-ridderne ikke endret profilbilde til et gresk flagg da Hellas ble satt under tysk administrasjon i sommer. Terrorisme vil alltid kunne skje. Angrepene på rettighetene våre begått av våre herskere er et langt mer akutt problem.

 13. «Hvem står bak forbrytelsene i Paris?»

  «USA har en lang historie med å skape monstre de seinere mister kon[t]rollen over, og det kan ha skjedd nå også.»
  – IS er Pol Pot 40 år senere.

  IS har åpent sagt – skrytt av at – de ville sende terrorister med flyktningestrømmene til EUropa. Det ser ut til å være bekreftet nå.

  Hadde EUropa vært fornuftig ville de/vi vendt oss mot USA og nektet mer militært samarbeid – som beste selvforsvar.

  I dekke bak USAs sinnssyke kriginger hele dette århundret, har Saudi-Arabia fått anledning til å spre sin enda mer sinnsyke statsreligon wahhabismen – en islam-variant som vil «gjenopprette» en tenkt samfunnstilstand fra for nær 1000 år siden som aldri har eksistert.

  Wahhabisme er for islam omtrent som om en kristen sekt ville «gjenopprette» Disney-utgaven av historien om Ridderne av det runde bord («Sverdet i stenen»), bare med bombekastere istedenfor sverd. Og ikke akkurat i tegnefilmform.

  Dette budskapet har Saudi-Arabia opprettet hundrevis av wahhabi-madrassaer (skoler) omkring i den muslimske verden for å spre.

  «[I]t is thought that more than $100 billion have been spent [by the Saudis] on exporting fanatical Wahhabism to various much poorer Muslim nations worldwide over the past three decades. It might well be twice that number.»
  Jf. http://www.huffingtonpost.com/dr-yousaf-butt-/saudi-wahhabism-islam-terrorism_b_6501916.html

 14. ISIS og de franskstøttede opprørerne er døende, så jeg tror Frankrike gjorde selv, som et påskudd for å okkupere en del av Syria, før fredsforhandlingene begynner om ikke lenge.

  Jeg kommer ikke på noe annet Frankrike kunne gjort, som ville ført til at franskmenn ville akseptere å sende soldater til Syria.

  At Frankrikes eneste hangarskip var lastet og seilte for Syria på noen timer, tyder også på angrepet på ISIS var forberedt før Paris-angrepene.

  • «så jeg tror Frankrike gjorde selv, som et påskudd for å okkupere en del av Syria, før fredsforhandlingene begynner om ikke lenge.»

   Lavmål!

   Det ble forresten annonsert 5. november at Charles de Gaulle skulle returnere til området. Men du er tydeligvis for nedsnødd til å grave fram info.

   • «Det ble forresten annonsert 5. november at Charles de Gaulle skulle returnere til området. »
    Ingen endring i oppdraget, som skulle tilsi en omlasting av hangar og støtteskip?

    Terror var den eneste måten franskmenn ville godta soldater i Syria, så enten hadde den franske eliten flaks, eller så var de mer eller mindre involvert.

  • Veldig interessant å se at det finnes folk som er i stand til å tenke selvstindig, Ja, du har muligens rett i det du sier. Frankrike er istand til mye for å oppretholde sin status av stor makt.

 15. SITE är en israelisk organ. Man skall ta allt som kommer från SITE med stor skepsis. ISIS har aldrig hotad Israel. aldrig genomfört en attack mot israel. Vad säger det oss? Ju, ISIS är ett en del av Israels agenda för MÖ.

 16. Pussig hvordan eksplosiver som får knokler til å pulveriseres, ikke klarer å rive i stykker pass?

  Og forresten: Hvorfor bruker demoleringsbransjen eksplosiver når de skal demolere skyskrapere og andre bygninger? Det holder jo med brann i et par av de øverste etasjene? Vi så jo dette i USA i 2001, da tre høye skyskrapere kollapset samme dag. Den ene skyskraperen var ikke engang truffet av noe fly, men kollapset helt perfekt og pyntelig, rett nedover.

  Fra nå av kan skuddsikre og eksplosjonssikre vester lages av det materialet pass er lagd av. Og demoleringsbransjen kan spare milliarder av kr ved å slutte å bruke eksplosiver og gå over til fyrstikker og flybensin.

  • Kan også legge til at det i dagene etter 11. september 2001 i gatene på Manhattan ble funnet pass som tilhørte 911-kaprere. Flyene eksploderte og klarte altså å jevne to 400 meter høye skyskrapere med jorden, men kaprerpassene som var ombord på flyene, var helt uskadet.

   Sannelig et fantastisk materiale de er lagd av, de passene.

   • Rettelse: To på 400 meter og en på rundt 200 meter. Og denne siste ble aldri truffet av noe fly. Tilfeldigvis inneholdt den diverse CIA-arkiver.

     • Har du noen argumenter, Nautilus? Jeg så ingen argumenter i den helt irrelevante Vigrid-fantasien du postet.

      Kan du forklare hvorfor demoleringsbransjen ikke bruker flybensin og fyrstikker i et par av de øverste etasjene når de skal jevne skyskrapere med jorden? De kunne spart milliarder. Milliarder spart er milliarder tjent, som du kanskje(?) vet. Og hvorfor lages ikke skudd- og eksplosjonssikre vester av det materialet pass lages av?

      Svar heller på disse spørsmålene før du kommer trekkende med irrelevante fabuleringer om Vigrid e.l. Du tillegger meg motiver jeg ikke har — i stedet for å argumentere mot meg. Du «argumenterer» mot en stråmann. Du tar mannen, ikke ballen.

      Kom igjen nå, svar på spørsmålene. Ikke fortsett å vær en feiging.

     • Legg merke til Nautilus’ debatteknikk, folkens. Se hvordan han unngår å argumentere. I stedet kommer han med feilaktige personkarakteristikker av sine meningsmotstandere. Han prøver ikke engang å tilbakevise argumentene eller svare på spørsmålene mine. Han tillegger meningsmotstanderne motiver de ikke har.

      Vær veldig skeptisk til slike personer.

     • @Nautilus
      Så folk som ikke stoler blindt på alt USA sier, er nazister som burde meldt seg inn i Vigrid?

      Ellers er det litt dårlig gjort mot oss som burde vært i Vigrid, å ikke opplyse oss om hvilke nettsteder du leser, slik at vi også kan få slippe å være uopplyste nazister, og i steden få tilbake barnetroen på at USA kjemper for det gode i verden?

     • Jeg bare konstatere at dine teorier er sammenfallende med Vigris. Det er rett og slett sært og lite sannsynlig. Og jeg har absolutt ikke skrevet at «folk som ikke stoler blindt på alt USA sier, er nazister som burde meldt seg inn i Vigrid».

      Jo, USA har gjort mye landet ikke burde ha gjort. Men det finnes en mellomting mellom å mene at USA bare har bedrevet ondskapsfulle konspirasjoner og å ha en barnetro på at USA alltid kjemper for det gode i verden. Men det ser du kanskje ikke?

  • Faktisk bør skyskrapere også bygges av passmaterialet, for da kommer de til å være helt uknuselige. Selv fyrstikker og flybensin kan ikke skade dem da.

  • Ja, det er klart: Rent teknisk-vitenskapelig sett skaper den offisielle 9-11-forklaringen presedens for at naturlovene er endret. Vi må stole på våre myndigheter (og norske myndigheter støtter med taushet 9-11-forklaringen). Annet blir ren nihilisme: hva skal vi stole på om ikke autoritetene?? – Dermed ser vi at f.eks. tyngdekraftloven er endret siden 9-11 – og livene våre er blitt mye lettere.

   *

   Kanskje tanks av pass-papp er noe for USA/Pentagon nå, i lys av materialets nyoppdagede motstandskraft? – Spørs bare om den nye motstandskraften er lokale fenomener, slik at de nye naturlovene ikke gjelder f.eks. innenfor Russlands grenser? – Her er det klart blitt mye nytt å lure på…

   **

   Re Paris-angrepene er det åpenbart at de døde ungguttene må ha hatt god logistikk-hjelp innenfor Frankrike. Hvorfra og hvem fra er det interessante spørsmålet nå. Svarstopperen «ISIS» er dessverre ikke fullstendig nok. Uansett om de fleste stopper refleksjonen der.

   Frankrikes etterretningstjenester er både bedre og annerledes enn USAs, som de heldigvis er et stykke unna å være på linje med. Så her kan vi vente oss nye intriger og besynderlige offentliggjøringer, med forvirrende opprinnelser og hensikter bak.

   Intrigene kunne være en bra tv-serie. Bare synd at den utspilles (og innspilles) midt blant publikum, og uten ferdig manus, slik at ikke engang produsentene vet hvor historien bærer hen. – Kan vi by på hemmelig krig DGSI kontra Gladio, med ISIS som utøvende marionetter, anyone?

   • Altså … Tommy, han med tiger’n, fant en gang ut at løsningen på problemet med at alle virrer rundt på scenen, ingen har lest manus og regissøren er borte, var: «Det vi trenger er mer spesialeffekter og flere dansenumre!»

    Men det var neppe slike effekter og slik dans under som disse false flag-operasjonene Tommy tenkte på. 🙁

    • Tror forsåvidt det franske folket har fått nok «spesialeffekter» og «gate-dansenummere» for en stund akkurat nå… ;-|

     Selv om «spesialeffektene» riktignok indikerer hjelpeløst manus og dritings regissør, med altfor stort budsjett. – Dette er vel heller marerittutgaven av «brød og sirkus».

 17. Pål oppsummerer det sentrale budskapet i hans siste, uthevede avsnitt. Omfanget av regisserte, grandiose forbrytelser mot menneskeheten øker stadig i omfang og åpenlyshet, pakket inn i en ‘det gode mot det onde’ retorikk til det kjedsommelige. Fortsett det gode arbeidet Pål.

 18. Billedet af bilkolonnen er også på Farsnews d.15 Nov, men med en amerikansk helikopter i baggrunden. Hvilket billede er det rigtige?

 19. «Hvem står bak forbrytelsene i Paris?»

  Den skarptenkte og velinformerte, franske Diane Johnstone har i dag en god artikkel om Paris-angrepene:

  «Terrorist Attacks in Paris: Can Tragedy Bring Change?»
  http://www.counterpunch.org/2015/11/16/terrorist-attacks-in-paris-can-tragedy-bring-change/

  «The situation is complicated, but not at all impossible to understand, even though it makes no sense.» – Dernest gir hun en kortfattet oversikt som overbevisende gjør «situasjonen … mulig å forstå».

  *

  Johnstone gir samtidig en beskrivelse av fransk venstreside som like gjerne kunne beskrevet den norske:

  «The French left, in its present form, is on its deathbed. Too much doctrinaire reliance on the EU and the euro, too much betrayal of the working class, too much pro-Israel influence, too much obedience to Washington, too much empty incantations about “multiculturalism”, too much censorship of debate and silencing of controversy, too much self-satisfaction in its own virtue.
  The arrogance and dishonesty of the left is moving France inevitably to the right.»

  «A certain leftist tendency to sympathize with every possible rebellion, regardless of its motivation or results, to see it as a justified reaction to oppression, is an unfounded, sentimental assumption that is going out of style.»

  • Når folk skriver om Frankrike, passer jeg alltid på å søke hvordan forfatteren stiller seg til Dieudonné, og gledelig nok så passerer Diana Johnstone testen med glans, da hun har skrevet en artikkel som støtter ham.

   http://www.counterpunch.org/2014/01/01/the-bete-noire-of-the-french-establishment/

   Om man skriver om Dieudonné og Frankrike, og tar elitens parti, er det kort og godt et bevis på at du er maktens prostituerte, og ingen hederlig journalist, uansett politisk tilhørlighet.

   Det er en Anelka-test også, og det går på om man synes det er rettferdig at etterkommere av jødenes slaver som Anelka er en av, skal behøve å se på slaveeiernes Shoah som den største tragedien i historien?

   Klippet fra Diana Johnstone

   «No doubt, constant reminders of the Shoah serve as a sort of protection for Israel from the hostility aroused by its treatment of the Palestinians. But the religion of the Holocaust has another, deeper political impact with no direct relation to the fate of the Jews.

   More than anything else, Auschwitz has been interpreted as the symbol of what nationalism leads to.

   Dissolve the nation-states into a technical bureaucracy, free of the emotional influence of citizens who might vote incorrectly. Do you feel French? Or German? You should feel guilty about it – because of Auschwitz.
   «

 20. Ved mange større terroraksjoner som får bred mediadekning utover landegrensene, viser det seg at det dreier seg om såkalt «falsk flagg» terror. Dette er aksjoner utført av eller med medvirkning fra spesielle enheter innen vestlig etterretning. «Alle» i etterretningen vet at falsk flagg faktisk foregår.

  Her er en fløyteblåser som var i det britiske etterretningsorganet MI5 som modig forteller hva som hun har vært vitne til fra innsiden av etterretningen:
  https://youtu.be/VR92Mi7L1bU

 21. En stor takk til Pål S. for denne artikkelen som er den viktigste og sanneste som finnes på norsk språk nå. Kanskje bedre enn noen forstår Pål at vi beveger oss inn i livsfarlige tider og da er alle sannhetskjempere virkelig ille ute. Det inkluderer også denne bloggen. I Berlin var det forleden nattlig razziaer mot 10 leiligheter hvorfra det utgikk kritikk på nettet av innvandringspolitikken. Det het seg at disse drev med «rechte Hetze», men jeg er mer tilbøyelig til å tro at de 10 leverte intelligent kritikk. Alt elektronisk utstyr ble fjernet.
  Jeg nevner dette for det nå åpenbart er en globalismens offensiv mot tradisjonell demokratisk ytringsfrihet som også gjelder for Norge.
  Det henvises mye til CIA og Mossad når det er snakk om falske flagg operasjoner og med rette. Men for Frankrike har den islamske verden og de gamle franske koloniene i Afrika, vært deres viktigste utenrikspolitiske anliggende siden 1973.Spør man folk i denne delen av verden om skitne tricks og dobbeltspill,vil de nevne franske etterretning DGSE og si at de står ikke tilbake for noen i utspekulert faenskap.
  Takk igjen.

  • Takk! Du skriver: «Kanskje bedre enn noen forstår Pål at vi beveger oss inn i livsfarlige tider og da er alle sannhetskjempere virkelig ille ute. Det inkluderer også denne bloggen.»
   Dessverre er jeg pinlig klar over dette.

   • «Sannhetskjempere»….faktisk… Hahaha…
    En såkalt sannhetskjemper bør etter min mening være særdeles mye mer pragmatisk, og ha et MYE videre perspektiv enn det herr Steigan har.. Det kan det ikke være mye tvil om.
    En sannhetskjemper bør rett og slett kunne kreve å bli ansett som objektiv og relativt nøytral. Hvis ikke så vil alltid resultatene være misfarget, i større eller mindre grad.
    Akkurat som med Steigan… Han er særdeles langt unna å være objektiv eller nøytral…

    • Nevn noen eksempler på objektive eller nøytrale kommentatorer, da. Eller gi oss en link til en objektiv og nøytral analyse av fenomenet ISIS.

     • Hvorfor trenger jeg det? Har jeg hevdet at jeg kjenner til noen..?
      Om man ikke kan, eller vil, referere til andre objektive eller nøytrale kommentatorer, så rettferdiggjør vel ikke det problemet med Steigan..
      Skal du på liv og død ha en link, så kan du jo se om du er fornøyd med denne:
      http://www.globalis.no/Konflikter/Den-islamske-stat-IS
      Den bør være nøytral og objektiv nok for de fleste..

     • @Gunnar Nordahl

      «Hvorfor trenger jeg det?»

      Fordi du ikke vil bli sett på som en idiot, siden du skriver under eget navn?

      Skal du komme ut av dette med æren i behold, så bør du komme opp med en kilde som ikke påstår at nordmenn sloss i Syria, når sannheten er at de er muslimske innvandrere med norsk statsborgerskap?

      Dere på den siden som er til å stole på, bedriver vel ikke Orwellsk nytale, for at enkelte emner skal bli vanskelig å snakke om?

     • Åke:
      Jeg, skriver under eget fulle navn her ja, og har for såvidt ikke spesielt stor sans for at folk ikke kan stå frem med navn når de forfekter sine meninger. Kan man ikke stå frem med navn så burde man egentlig holde kjeft, etter min mening..
      Og siden jeg bruker eget navn her, så er jeg vel neppe redd for å fremstå som idiot, uansett hva andre måtte mene om mine meninger..?

      Og hvorfor skal jeg komme opp med en kilde på noe jeg overhode ikke har kommentert eller påstått noe om??
      Om nordmenn slåss i Syria, og om de er muslimske innvandrere med norsk statsborgerskap har jeg da ikke sagt noe om.. Det er det du som bringer frem her..
      Jeg kommenterer Steigans troverdighet og ensidige, og subjektive, retorikk for alltid å sette vesten i dårligst mulig lys.

      Og hvorfor sier du: «dere på den siden som er til å stole på»..?
      Hva vet du om jeg er til å stole på? Jeg har da ikke noe sted her krevet å bli kreditert for noen som helst tillit.., har jeg det…?
      Jeg har ikke lagt frem påstander av noe slag, om emnet Steigan tar opp, som skulle behøve å være gjenstand for en tillitsvurdering eller sannhetsvurdering.
      Nei, mitt fokus har ikke vært å støtte eller benekte noen av Steigans påstander eller opplysninger.
      Jeg har bare, nok en gang, stilt spørsmål ved Steigans troverdighet, og kanskje hans dømmekraft basert på tidligere «meritter».
      Kritiser meg gjerne for det, og be meg gjerne heller om å diskutere saken han tar opp, og argumentene hans, men ikke forvent at jeg gjør det.
      Jeg er ikke så engasjert i emnet at jeg har anledning til å bruke tid på å bekrefte eller nedkjempe hans opplysninger her i bloggen. Legg merke til at jeg IKKE har sagt at det han skriver er riktig eller feil. Det har jeg ingen sterke meninger om.
      Men jeg mener han er for lite pragmatisk, og at han har liten troverdighet. (++)
      Punktum 🙂

     • Enig med Gunnar Nordahl: En god lakmus-test på Steigans ensidighet er hans totale fravær av kritikk av Putins Russland. Det være seg i Ukraina-konflikten eller nå i Syria. Tilsvarende gjelder for Assads Syria.

      Dermed ikke sagt at Vesten ikke kan kritiseres for mye, ikke minst hva man har gjort – og ikke gjort – i Midtøsten. Men Steigans kritiske sans retter seg utelukkende mot Vesten i en slik grad at det forblir tendensiøst og endimensjonalt, og dermed useriøst og virkelighetsfjernt.

      Verden er ikke svart eller hvit.

     • «Kan man ikke stå frem med navn så burde man egentlig holde kjeft, etter min mening..»

      Dette er der femte? nicket mitt her, da Steigan banner meg med jevne mellomrom, og han pleier også å slette en god del av kommentarene mine. Dette er kommunistens Steigans private blogg, så han får banne og slette hva og hvem han vil, da det kun er hans egen kredibilitet som står på spill.

      Archive.is tar uansett vare på kommentarene mine for meg, om jeg skulle ha lyst til å lage en blogg som viser hvilke ting Steigan sensurerer. Ikke at jeg tror det behøves nå, da det er minst jobb for oss begge, om jeg bare får kalle tsunamigrasjonen for det forsøket på folkemord som det er, i følge FN’s folkemordskonvensjon.

      «Jeg har bare, nok en gang, stilt spørsmål ved Steigans troverdighet, og kanskje hans dømmekraft basert på tidligere «meritter».»

      Du gjør ikke bare det. Du forteller også oss også hvor hjernevasket du er, som tror det viktige i verden i dag, er å fortelle oss at Steigan ikke er til å stole på basert på Pol Pot, når vi vet i dag at Amerikanerne drepte mange gjennom bombing, som Pol Pot ble gitt ansvaret for i vårt pravda?

      Hvis Amerika drepte nesten like mange som Pol Pot, har ikke du vist deg uten dømmekraft også, som trodde at Pol Pot drepte alle, når USA slapp like mye bomber som over Tyskland under 2 vk?

      Steigan er den eneste jeg har sett, som har begynt å ta et oppgjør med forræderiet venstresiden har begått mot sin hjemlige arbeiderklasse, da han forhåpentlig har forstått at om ikke 1488 Heil Hitler skal få makten i Europa, så må innvandringen stoppes.

      Jeg bryr meg ikke så veldig hvilken ideologi det er som blir sittende med ansvaret, når befolkningen endelig får så mer enn nok, at grensene blir stengt, og jeg vet ikke hvem det blir.

      Jeg vet imidlertid at befolkningen vil fortsette å få langt mer enn mer enn nok, lenge etter at grensene er stengt, slik at de som insisterte på åpne grenser lengst, vil utraderes som politisk alternativ.

     • Åke:
      Hvis Steigan sensurerer så er det en åpenbar negativ ting for hans troverdighet. Jeg har ikke opplevet det, men det kommer kanskje..
      Men jeg har opplevd det samme ved diskusjoner på Facebook, av meddebattanter ute på venstresiden.. Patetisk, spørrumeg.., men tør de ikke la andres kritikk av egne FB-statuser stå, så sier det vel nok om deres integritet..

      Jeg, hjernevasket, fordi jeg kritiserer Pol Pot og at Steigan støttet han, samtidig som USA drepte med bomber i samme konflikten..? Hvor har du det ifra at jeg mener USA ikke drepte noen i den krigen? Hvis du tenker deg om så kanskje du oppdager at det er en viss forskjell på at folk dør i bomberegn, som ofte forekommer i krig, om enn aldri så unødvendig bombingen eller målet med bombingen er..
      Pol Pot foretok jo regelrett utrensking av intellektuelle++, og jeg vil vel påstå at hensikten og målet med Pol Pots drapsorgie var en smule verre enn amerikanernes bombedrap, selv om drap er drap…

     • Åke,

      Jeg har vurdert å skrive noe ala dette lenge, men nå vil jeg i hvert fall lufte denne katta litt. Det er selvfølgelig djevelen v/ hans advokat som bedriver lesing av bibelen, men det kan jo som kjent alltid være en interessant vinkling.
      Folk som leser denne bloggen med åpent sinn og kritisk blikk kan tenke som følger – og grunnen til at jeg skriver det er fordi jeg har snakket med flere som har gjort det:

      Steigan er teknisk kyndig og erfaren nok til å vite at han slett ikke er i stand til å ekskludere hverken personer eller synspunkter fra kommentarfeltet uten å stenge det for godt eller sette det på forhåndsmoderasjon – noe som er temmelig drepende for ethvert tilløp til debatt og meningsutveksling. Rask og fortløpende gjennomgang og evt. sletting av kommentarer i etterkant fordrer at Steigan kun poster én artikkel i uka og bruker resten av sin våkne tid på å røkte kommentarfeltet sitt, så det går jo heller ikke.

      Det kan derfor se ut som om Steigan i virkeligheten ønsker og liker at du sier det du sier, bare han ikke selv blir assosiert med enkelte av synspunktene dine, da sikkert særlig de som gjelder det som dessverre fremstår som ditt knallharde skille mellom hvit og ikke-hvit, og ikke bare i en folkemord-kontekst der de ansvarlige vel heller ikke etter din oppfatning er tsunamigrantene selv.

      (Dersom du føler for å nyansere dette med forskjeller litt på ramme alvor og ikke bare svare med aggresjon og spott, er det selvfølgelig velkomment. Er det rase-begrepet du egentlig opererer med, eller er det kulturelle og religiøse forskjeller, bare uttrykt litt harry for å gjøre et tydelig poeng? Jeg vet du forstår forskjellen.)

      Når Steigan vet at han ikke kan bli kvitt deg og ditt, har han to valg; enten ta en diskusjon med deg på temaet, om ikke annet så for å presisere hvor deres meninger skilles ad – og hvor de eventuelt møtes, for på den måten å kunne holde kommentarfeltet åpent, med den mulighet for besøk av deg og andre dette innebærer, uten å kunne mistenkes for av den grunn å være enig i alt eller å bagatellisere ting han sikkert ifølge mange lesere egentlig burde ta til motmæle mot.
      Det andre valget er overfor leserne å late som om han prøver å stenge deg og ditt ute, gjennom at han med ujevne mellomrom svartelister nick’et ditt, hvorpå du skifter nick, evt. svartelister epost-adressen din, hvorpå du skifter den, eller han svartelister IP’en din, hvorpå du poster kommentarer via TOR eller andre proxy-systemer som skjuler din riktige IP. Og sånn går nu dagan.

      Foreløpig har han valgt det andre alternativet.

      Jeg hverken forlanger eller forventer at Steigan skal la seg skvise av meg eller andre idioter til å ta en diskusjon med deg, det kan også se ut som om han er i ferd med å gi litt etter både for din standhaftighet og lesernes mange innspill der de som har forsvart din tilstedeværelse har vært i flertall blant dem som har uttalt seg i sakens anledning, meg selv inkludert.
      Men prisen for å la være å ta diskusjonen er faktisk at man som leser kan bli i tvil om hvorvidt Steigan har en uuttalt agenda som han lar deg og andre fronte av taktiske årsaker, eller om han i hvert fall er i bevegelse, for disse blokkeringsforsøkene er det egentlig ikke mulig å tro på. Da virker faktisk det at FN skulle anerkjenne tsunamigrasjonen som folkemord nesten mer sannsynlig.

      Beklagelse 1: Jeg bare beklager, men dette er faktisk en mulig og prøvd måte å lese situasjonen på bloggen på dersom man vet hvor mye retorisk lureri og dobbeltspill som foregår i eteren for tiden Jeg kjenner jo ingen av dere personlig.

      Beklagelse 2: Jeg beklager også dersom jeg driver og ødelegger moroa for noen her ved å si sånt noe rett ut.
      Men tro meg, vi kan få det minst like moro med reinspikka, uparfymert ærlighet i argumentasjonen, da dette innebærer masse (enda flere) herlige selvmotsigelser, og dessuten en forbedret mulighet til å komme frem til noe som kan minne om subjektive såvel som objektive sannheter, både om verden og om hva folk egentlig tror om den.

     • AF

      Du tolker min politikk og kapasitet helt riktig. Jeg er for takhøyde og har ikke noe imot kritikk. Men jeg er imot en del aav det som skrives her uten at jeg har tid til å drive luking i noen stor grad. Det betyr at jeg må ha en viss tillit til folk, samtidig som jeg jo ser at den tilliten til tider blir misbrukt. Og da har jeg de alternativene som du beskriver. Jeg vil gjerne opprettholde kommentarfelt og takhøyde, men det krever at gjestene viser en viss respekt for vertskapet.

     • Redaktør Pål,

      Sannsynligvis den beste prioriteringen av din tid. Får legge til her at jeg virkelig støtter Ullerns beundring og takknemlighet for din arbeidskapasitet.

      Mitt råd: Bare la Åke og andre inkarnasjoner poste. Noen av oss vil sikkert alltid prøve å kødde litt tilbake når vi synes han blir for drøy eller monoman. Se på det bl.a. som nettopp respekt for vertskapet, i tillegg til uttrykk for engasjement som sådan. Mannen har jo gode sider som kommentator også; for eksempel en velutviklet frekkhetens nådegave, samt et skarpt blikk for hykleri og feighet hos mye av venstresiden.

    • «Gunnar Nordahl»:
     Si hva man vil om Steigan (og det gjør visst alle som kan). Men han er informativ, fyndig og faktaorientert. Heldigvis har han også åpent subjektive syn. Til forskjell fra en medieform som pretenderer «å være objektiv eller nøytral», men aldri faktisk er det, siden enhver presentasjon har en subjektiv holdning bak.

     Det beste å håpe på er mediebudskap som er faktabaserte, tilstreber å være representative for faktabasen, samt peker på sine egne rammers premisser og begrensninger. Her scorer Steigan høyt nok.

     Dessuten røkter Steigan et livlig, vidtspennende og info-fylt kommentarfelt, som vel er i toppen blant norske nettmedier p.t. – Hvilket også du, Nordahl, åpenbart nyter godt av, og i praksis verdsetter her. 🙂

     Steigan kan med god rett (både i bet. «riktighet» og «rettighet») kalle seg «sannhetskjemper», basert på innholdet i «Steigan blogger». – Hvorvidt man liker eller misliker sannhetene «Steigan blogger» fremmer, er jo en annen sak.

     Takk for lenken til Globalis-oversikten. Den er bra, men nedtoner sterkt USA-NATOs rolle i bakgrunnen i Syria. Det har bl.a. å gjøre med at FN – Globalis’ driver – er avhengig av mest mulig velvilje fra USA, og har hovedkvarter i New York. Ingen er nøytrale – en kan kun vedkjenne seg sine forankringer.

 22. Jim Stone: Did Elements Within the French Government Conspire to Murder Paris Victims in the Custody of Authorities, to Generate a Desired International Body Count? – Why Does the Only Photo From Inside the Bataclan Theater Show Both Dried Blood and Wet Blood? Why Is It Low-Res? – Where Are the Footprints? – Where Are the EMTs? – Where Are the Police? – Dead Girl Had Been Reported Alive After the «Shooting» – Filthy False Flag – Grisly Bloody Scene – Too Chintzy to Stain the Carpet http://www.abeldanger.net/2015/11/jim-stone-did-elements-within-french.html

  Google { paris attacks site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=paris+attacks+site:abeldanger.net , isis site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=isis+site%3Aabeldanger.net , fabian society site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=fabian+society+site%3Aabeldanger.net }

 23. Jeg har tiet siden jeg startet kommentarene i denne tråden her, men jeg har fulgt med. En spennende tråd, om enn med flere personagrep enn jeg setter pris på.

  Gode Gunnar Nordahl, jeg kommer fra og er fortsatt politisk temmelig konservativ, som du også åpenbart er. Men jeg setter pris på og har stor respekt for sannhetssøken og sannheten når jeg ser den, uansett om den kommer fra en klar politisk motstander som Pål Steigan. Ja, han og jeg er klart uenige politisk, men at mannen er blant landets fremste når det gjelder å søke den virkelige sannheten, ikke bare den politisk korrekte er jeg ikke i tvil om. At han inniblant snubler i sitt politiske ståsted når han forsøker å tolke de sannhetene han har funnet har jeg egentlig ikke så stort problem med, for det gjør vi alle.

  Dine andre kommentarer her, dem du ikke bruker til etter min oppfatning usaklige personangrep på Steigan til, viser jo med all mulig tydelighet at din virkelighetsoppfatning/sannhetsoppfatning også er sterkt preget av ditt eget politiske ståsted. Han slipper like fullt deg til i kommentarspalten her, i god demokratisk debattånd. Det synes jeg virkelig du skal kreditere ham for. Ikke bare terpe på alle underlige politiske synspunket Steigan har hatt gjennom årene. Virkelig sannhetssøken innebærer faktisk at vi også må tillate oss selv å ta feil …, inkludert innrømme det. Kanskje både du og Steigan burde gå en runde på den biten? Kanskje han har gjort det når det gjelder f.,eks. Pol Pot? Jeg vet ikke … men bruker heller ikke energi på å finne det ut. Gleder meg bare over den bloggen han lager nå, som etter min oppfatning er landets beste i sin totale mangel på politisk korrekthet.

  En stor del av mitt personlige vennenettverk er faktisk amerikanere, spesielt krigsveteraner og folk med lang erfaring fra systemet, samt fra finansverden og politikk De fleste av disse er enige med Steigan nå i synet på Washington. Systemet /(siden 1947) har vist seg å klare røtter i nazismen (sjekk Operation Paperclip, bøkene til Jim, Marrs og professor Peter Dale Scott med flere), og vi har blitt klart lurt siden 1947. De har klart å bygge et finanssystem der finansøkonomien har nesten helt fått overta for realøkonomien. Gjeld har blitt gjort til penger, og realverdioverføring til noen svært få har bak kulissene skjedd i større grad enn nesten noen gang før i historien. Det har kunnet bli skjult ved monetisering av gjeld. Folket har fått papirer og forbruk, mens eliten har fått gullet og andre naturressurser, om vi kan si det svært enkelt.

  Ordene fra Hitlers nestkommanderende, admiral Canaris «Vi skal bygge vårt 4. Rike på ruinene av Amerika» har nesten blitt virkelighet, bortsett fra at uroen vi nå ser i verden er oppgjøret med disse nazistiske kreftene. Følg med den nye Pentagonledelsen. Det virkelige konstitusjonelle Amerika (som jeg elsker nesten like mye som mitt eget land) tilhører helt åpenbart ikke den Washington baserte korporasjonen som kalles USA. Ja Nordahl, vårt USA er ingen nasjonalstat slik vi oppfatter det, den er juridisk sett en korporasjon, med sete i Washington.

  Det synes temmelig åpenbart at «fienden innefra» som jeg kaller dem, ikke vil klare å fullføre byggingen av sitt «4. Rike», også kjent som New World Order. I hvert fall ikke i noen overskuelig fremtid. Men vi må regne med mye terror og uro i tiden frem til nye krefter har fått overta. EU/Frankrike/USA/Tyskland (ja Tyskland) er på randen og vel såd et av økonomisk kollaps, og oppgjøret jeg her har beskrevet gjør ikke saken bedre. Selv amerikanske ledere innrømmer jo nå åpent at ISIS ble skapt av dem, men ble et monster de har mistet kontrollen. Vi har settd et før. israel hjalp HAMAS til verden, britene skapte Det Muslimske Brorskapet, USA skapte al-Qaeda. Hva må til for at de skal lære? Eller kanskje de ikke vil lære? Kanskje er «Strategy of tensions» blitt deres viktigste verktøy? Slik som i Paris nå, der terror gjør at folket vil støtte en krig som ellers ikke vil være mulig? En krig som vil produsere penger, en masse, og sikre en EUro som holder på å dø, om de sannsynelige arkitektene bak terroren får det som de vil? Jeg spør, men vet ikke. Bortsett fra at man i Paris som i alle store terror aksjoner siden 911 (inkludert den) hadde en terrorøvelse som plutselig ble virkelighet. 2207 i Oslo var litt annerledes, fordi øvelsen her var noen få dager tidligere. Men er det ikke en underlig tilfeldig at nesten all stor terror skjer mens et er stappfullt av folk som kan stoppe den, men ingen reagerer før mange er drept?

  Avslutningsvis innrømmer jeg at jeg har skrevet mye her nå som sikkert burde dokumenters med en gang. Dessverre vil det ta mye tid som jeg ikke har akkurat nå. Men det aller meste kan leses/sees på min alternative nyhetsportal, http://www.stateofglobe.com. Jeg klarte bare ikke å tie lenger når en mann som jeg tror egentlig er både klok, fornuftig og med et dyptfølt ønske om det gode bruker så mye energi som du har gjort Nordahl på å angripe en meningsmotstander som kun har førsøkt å å være en oase i en ørken av til dels meningsløst mediesludder.

  • Hans Christian Færden:
   Så har altså heller ikke du fått med deg mitt poeng…

   Jeg gjentar..: Jeg argumenterer IKKE mot Steigans argumenter og «avsløringer» i denne bloggen, og jeg tar heller ikke engang stilling til sannhetsgehalt eller om de kan være riktige eller ikke. Skulle jeg gjøre det så måtte jeg underbygget min kritikk med noe bedre enn det Steigan har spadd frem, og noe slikt har jeg ikke, og har heller ikke tid og ork til å leite frem, dersom det finnes.
   Det jeg gjør er å kritisere hans metode, troverdighet og mangel på å være pragmatiker.

   Når det gjelder Steigan som sannhetssøker, så er jeg ikke i tvil om at han bidrar godt til å få frem sannheten, og sikkert i beste mening, men problemet er at det er ensidig og tendensiøst, og svært lite pragmatisk det han skriver.
   Hadde Steigan utvidet sitt perspektiv en smule, og kanskje innrømmet for seg selv at vesten kanskje ikke er så ille som han prøver å fremstille den, og at den dævelskapen vesten har skapt med sine tabber i de urolige områdene i f.eks. Midt-Østen, ikke har vært en ubetinget villet greie, med tanke på resultatet. Man har mistet kontrollen med det man har skapt, og kanskje er det fordi det har vært lite gjennomtenkt, og muligens beint ut uklokt. Men, som Steigan gjør sine ting i beste mening, og bommer inniblant, så også med USA/Vesten. Ingen er ufeilbarlig.
   Det Steigan og andre godt ute på venstresiden glemmer er at til tross for sine tabber, overgrep og brudd på menneskerettighetene, så har det i mange tilfeller vært godt, og kanskje nødvendig, å ha et USA som verdenspoliti. USA har tatt mye ansvar for å opprettholde orden og demokrati rundt om i verden, om enn ikke alltid like vellykket eller gjennomtenkt.¨
   Så får det heller være en annen skål at USA ikke overholder sine økonomiske forpliktelser overfor FN. Muligens mener de at de bruker så mye penger på å være verdenspoliti at det får fungere som sitt FN-bidrag.
   Når det er sagt så tror jeg før eller siden det smeller økonomisk i USA, siden statsgjelden bare øker og øker. Hvor lenge kan de holde på å trykke dollar uten at det går til h…..?

   Angående min virkelighetsoppfatning/sannhetsoppfatning ifht. mitt politiske ståsted, så strekker du vel strikken en smule langt, selv om det er mulig å forstå hvorfor du mener med det du sier.
   Hvordan du kan mene noe om min virkelighetsoppfatning, når jeg ikke kommenterer Steigans argumenter og påstander, men kun hans troverdighet, ensidighet og mangel på pragmatisme, er jeg litt usikker på. Hva jeg mener om Steigan og måten han driver sin blogg på har vel ikke så mye med virkelighetsoppfatning å gjøre.
   Og hvordan du kan blande inn min sannhetsoppfatning i dette skjønner jeg heller ikke, siden jeg ikke tar stilling til om det Steigan skriver er sant, men bare kritiserer hvordan han bruker det.

   Hvis du har lest noen av mine innlegg i andre tråder på denne bloggen, så vil du kunnet legge merke til at jeg ar omtalt Steigan som dyktig i det han driver med her. Men altså med de åpenbare (i mine øyne) svakheter han praktiserer.
   Det kaller jeg å kreditere Steigan, men ser det som unødvendig å kreditere noen for å «i god demokratisk debattånd» å slippe meg til i kommentarfeltet. Det ligger vel i hele bloggens natur, at den er åpen for kommentarer fra de som måtte ha en mening om sakene eller Steigans argumenter osv.
   Men Steigan kan også åpenbart krediteres for at han, sannsynligvis, bruker svært mye tid på bloggen, ved å søke opp mengder med informasjon som han bruker i sin argumentasjon.

   Apropos politisk korrekthet, så er det etter min mening et av de største problemene politikken og demokratiet har. Ikke sjelden er politisk korrekthet et resultat av svak politisk ryggrad.

   Når det gjelder Steigan og hans famøse støtte til sinnssyke regimer, så har jeg aldri hørt noe om at han har gått offentlig ut og beklaget, eller gått tilbake på det. Det betyr IKKE at han ikke har gjort det, for så godt har jeg ikke fulgt med på verken Steigan eller annen politikk i alle år. Men jeg hadde kanskje forventet at han, dersom han tar avstand fra det nå, ville kommentert det, og kanskje dokumentert det, her på bloggen når jeg og andre konfronterer han med det i form av kraftig kritikk.
   Hvis det er det du, Hans Christian Færden, mener er usaklige personangrep, så mener jeg du bør Google nettopp det uttrykket.

   Avslutningsvis vil jeg vel si at jeg ikke ser det helt på samme måten som deg; at jeg angriper en meningsmotstander urettmessig. Vel har kritikken vært krass, og joda.., jeg kan nok bruke uttrykk som at han som erkekommunist er i den politiske tåkeheimen osv., hvilket jeg er enig i ikke er spesielt saklig argument. Men det er min, muligens dårlige, måte å uttrykke hvor dårlig jeg mener kommunismen som ideologi fungerer/har fungert.
   Slike litt usaklige ord og uttrykk bør jeg tilstrebe å ikke bruke, men de er (dessverre?) en del av min måte å understreke et poeng på.
   Men de brukes vanligvis ikke for å beskrive en person (her Steigan), men heller f.eks. ideologien han følger.
   Begår jeg åpenbare useriøse personangrep så fortjener jeg å få tydelig tilbakemelding om det. Prøver å unngå det..
   Jeg prøver å holde meg til sak, uten å ta person. Jobber med saken 🙂
   Men å kritisere en persons dømmekraft fordi han har støttet noen av verdens verste regimer mener jeg det bør være åpning for..
   Og noen stor pragmatiker er vel ikke Steigan kjent for å være…..eller…?

   • Takk for denne gode avklaringen Nordahl! Det var spesielt dine inniblant sterke uttrykk som mest av alt gjorde at jeg kom med mitt kritiske innlegg. Jeg synes bestemt at du tok budbringeren, og var blind for budskapet.

    Til din etterlysning av kritikk av Putin. Sannheten i dag (understreker «I DAG») er at Putin gjør hva han kan for å forsvare alle de sunne og tradisjonelle verdiene både du og jeg setter pris på. Jeg har bitt meg merke i at Ukraina var det store skillet,. der han i realiteten ble angrepet av USAs Soros venner. At tidligere president Yanukovich var korrupt er det neppe noen tvil om. Men folket hadde valgt ham, og han ga en geopolitisk ro for Putin. Så kom Bush Obama og ville utplassere langdistanseraketter på Russlands grense. Senere eskalerte det voldsomt, og USA brukte 5 milliarder dollar og deres venner som igangsatte Maidan i følge Estlands sannsyneligvis innleide snikskyttere på hustakene for å fjerne Yanukovich for å sette inn svært nazivennlige krefter.

    Etter å ha mistet 22 millioner mennesker under den annen verdenskrig, inkludert hatt så mye nærkontakt som russerne hadde med ukrainske og ultrabrutale nazier er var det selvfølgelig fullstendig umulig for Putin å ikke reagere og blant annet sikre Krim og russiske flåtebaser der det visstnok var atomvåpen. Jeg har aldri før skammet meg over å være norsk, men det gjorde jeg over norsk utenrikspolitikk da dette blåste som verst. Norges regjering sammen med USAs viseutenriksminister Victoria Nuland (kona til en de verste neocon/PNAC haukene fra Bush-tiden Robert Kagan), George Soros og Camerons daværende britiske regjering, som om mulig er enda verre enn Irak-Blairs regjering, gjorde sammen med EU hva de kunne for å få en nazi-styrt Ukraina. Jeg har ennå ikke helt kommet meg over sjokket. Heldigvis kom mer edruelige folk på banen etter hvert, og nå mer enn ryktes det at den nye Pentagon ledelsen jobber sammen med russerne og fornuftige ukrainere (som selvfølgelig er det store flertallet) for å rydde opp i nazi-bandene. Derfor Nordahl synes jeg ikke tiden er innen for at hverken vi eller Steigan skal sette seg på noen høyt hest overfor Putin. Timingen kunne knapt vært dårligere.

    Det er vel egentlig bare to ting (utenom klassisk undertrykkelse, bevisst løgn og tyveri) som jeg hater her i verden, og det er nazisme og kommunisme. Men det betyr ikke at jeg automatisk hater mennesker som f.eks. definerer seg kommunister. Alle kan bli forført, spesielt om de ikke fullt ut ser faren som ligger i klassisk dialektikk. .Man kan bli det ene fordi man hater det andre. Jeg tror personlig vesentlig mer på å gå midt på veien enn i grøftene, og har gjennom en god del år nå jobbet med/studert finansverden og historie. Nær sagt et hvert .isme har å langt jeg kan se sin rot i tåkelegging av pengemakt. Pengene er ALT og står bak nær sagt en hver stor geopolitisk hendelse i hele verdenshistorien, inkludert de siste to verdenskrigene. De handlet egentlig (helt grunnleggende) om kampen om gullet, de gigantiske arvefondene som ingen enkelt-nasjon egentlig har hatt kontroll over. USA kom nærmest, etter at Europa lånte gigantiske gullmengder fra de egentlige gulleierne i Asia, gull som skulle brukes til å finansiere den industrielle revolusjon. Store mengder ble også lånt på 30-tallet, med 60 års tilbakebetaling. Det finnes grunn til å tro at forfallet var 12.09.2001, og at papirene lå i kontorene til Cantor Fitzgerald i det ene av tårnene som falt. Akkurat den saken tror jeg det er best å la ligge der. Jeg bare nevner det for å illustrere at lite er svart hvitt, og at nazismen har fått godt grep på toppen i USA, inntil relativt nylig. Jeg var blind for dette selv inntil rundt 2008. Men jeg fikk mulighet til å studere ganske grundig hva som egentlig skjedd rundt Lehman etc. da. Siden har mer og mer kommet opp. Roten til det meste synes å ligge i CIA, som ble etablert av de nazivennlige brødrene Dulles og kommunisthatere som Wild Bill Donovan, hans meningsfelle og gulljeger Ed Landsdale og andre. De fikk realtivt snart med seg den tidligere Gestapo-sjefen Heinrich Müller (han døde ikke, selv om Wikepedia etc. sier noe annet) og han re-etablerte en stor del av det gamle Gestapo-nettet i kampen mot Stalin (som selvfølgelig var en galning).

    Jeg vet at Steigan kaller seg erkekommunist. Men jeg opplever ham ærlig, og uenighet med ham både kan og bør være på saklig grunnlag. Hvilket også betyr at når han bringer sannheten, hvilken han ofte etter min oppfatning gjør her på sin blogg, fortjener han etter mitt syn all den støtten på sak som han kan få.

    Til sist vil jeg nok en gang poengtere at rimelig grei dokumentasjon på det meste av hva jeg har skrevet her ikke er vanskelig, men bare noe tidkrevende å finne frem. Et lite unntak er tilbakebetalingen av gullet, men det finnes mange indisier også på dette. Svært mye av det finnes nok en gang på min engelske webportal http://www.stateofglobe.com.

    • Hans Christian Færden:

     Igjen.., jeg har IKKE kommentert budskapet.. Jeg kritiserte budbringeren, ja, og mener jeg gjorde det uten å tackle ham.. Snarere brukte jeg fakta som begrunnelse, pluss min mening om metode, troverdighet osv., også ganske greit begrunnet synes jeg selv. Altså etter min mening ingen personangrep, men angrep på det personen gjør. Forskjell på det….eller…?

     Og……etterlyste jeg kritikk av Putin…?

  • Veldig bra, takk skal du ha
   – så bra at jeg henger meg med på «Færden».

   Befriende samsvar med egne betraktninger – triste som de er.

   Sa jeg skulle gå,
   men det gikk ikke nå,
   for her kom gode tanker å få.
   😉

  • Til HCF og AF. Takk for to gode, lange, innlegg, som satt både bjeller og avklarte.

   Og/men : Det er det økonomiske systemet som verktøyet i denne kampen. For å beholde dette er ingen (sivile) ofre for mange.
   Vi vet hvilke nasjoner ( ihvertfall de som ikke lot seg regulere) som er blitt ødelagt siden 1930, fordi de ville vri seg unna de som styrer verdensvalutaen/penge-kapitalen og rente-slaveriet.

   • Takk til deg Ola Henriksen, og til Ullern også. Mine innlegg virker kanskje pessimistiske, men de er ikke det. Etter mye uro og terror (som sjelden er annet enn uoffisell krigføring mot folket, for å få dem til å gi alibi (rope etter trygghet) til ledere som setter på tommeskruene mot sitt eget folk eller naboer. Noe de gjør for å sikre verdien av egen valuta og produsere mer penger til seg selv. Det er derfor krig alltid kommer når pengene kollapser) tror jeg vi i 2016 vil få se noe helt nytt. Det som nå skjer i finansverden har så langt jeg har funnet ut aldri tidligere skjedd. Denne verdens føydal-herrer har helt åpoenbart «skutt seg selv i foten big time» gjennom sin grådighet og totale mangel på menneskelighet og moral. Se bare på alt som har blitt avslørt om bankenes ran av folket. Det globale bankvesenet er elitens forlengede arm, og er så langt jeg har funnet sammen med de store intel-organisasjonene kjemper på smeltende leirføtter. Når den nye Joint Chief of Staff (forsvarssjefen) i USA trekker sine flåtestyrker ut fra Den Persiske Gulf i en tid som nå, og sender spesialister for i samarbeid med russere og det som nå ser ut til å være et stadig mer edruelig lederskap i Ukraina for å ta et oppgjør med «bandittene fra Odessa» har noe bra skjedd. Infoen om dette ligger der ute. Nesten alt er tilgjengelig info av det som skjer. Man må bare kunne skille støy fra sannhet. Jeg har en regel, og det er at det jeg kan få verifisert tre ganger, på forskjellige steder, på nett og om mulig via aktører, uavhengige av hverandre, det tar jeg for relativt god fisk. At tre aviser skriver det samme betyr lite, om den samme pressemeldingen har blitt mottatt av dem alle. Jeg har vært partner i et internasjonalt PR-selskap, så jeg vet litt om hvordan ting fungerer.

    Jeg ville ikke reist på lange utenlandsturer de nærmeste månedene, til storbyer eller kjente turiststeder. Paris var nok bare den første av det jeg er forberedt på kan bli ubehagelig (for å si det forsiktig) i en tid fremover. Men jeg har håp for fremtiden etter dette. Godt håp. Islamistene er bare nyttige idioter for den pengemakten som nå synes mer enn på vei ut …

   • Takk til Gunnar Nordahl for utallige forgjeves forsøk på diskreditering av vertens troverdighet på antikvert, muligens verneverdig grunnlag, noe som avstedkom et par edruelige og reflekterte bonusinnlegg fra Færden.

    Takk til H.C. Færden. Det var flere ting i dine innlegg til ettertanke og etterforskning. Kan jeg værsåsnill å få litt flere timer pr. døgn til jul også?

    Takk, Ola H. Du snakker om det økonomiske systemet. Har du forslag til samhandlingsalternativer på kort og lengre sikt for å gjøre noe med det, eller er det kun for den enkelte å «slutte med penger» som gjelder?

    Færden, du er optimist sier du, og mener å se at «islamistene er bare nyttige idioter for den pengemakten som nå synes mer enn på vei ut …»

    Helt enig i at de er nyttige idioter for pengemakten, med vekt på idioter faktisk. Og i at det nåværende kapitalistiske systemet kollapser. Hva er optimismen knyttet til i den sammenhengen? Se videre ovenstående spørsmål til Ola.

    • Gode AF! Tusen takk for hyggelige ord! Når det gjelder grunnlaget for min optimisme som er den begrunnet med hva jeg har sett og lært gjennom ganske så intens research og studer siden 2001, og spesielt mye siden 2006.Jeg drev i deler av denne tiden innen internasjonal business og PR, mens jeg mesteparten av arbeidslivet har jobbet i pressen. Har også fått bygget meg opp et personlig nettverk privat, og en følgerskare på nett med mennesker på til dels svært høyt nivå, spesielt innen finans og politikk. Det gjør at studiene har blitt noe enklere.

     Den voldsomme uroen i verden nå (vi har levd på randen av global atomkrig ganske lenge, og dette er ikke noe jeg tror) har sin rot i at et nytt finansystem har vært på trappene i en del år. De mest offisielle tegnene kan man nok se i bankenes Basel-regulativ, og utviklingen av dette. Familiene som egentlig eier de store globale bankene er de så kalte Black Nobility familiene i Europa, dem som også gjennom jesuittene kontrollerer Vatikanet og dermed «Nye Babylon» (ja den kalles det), City of London. I City har Vatikanets riddere og en del andre fått kontrollere verdens økonomi med Bank of England som sitt viktigste verktøy. Windsorfamilien i England kommer egentlig fra Huset Guelph, en av Black Nobility familiene. Men det er ikke bare enkelt å finne de sporene, for veldig mange spor har sitt «veikryss» i Tyskland.

     Les gjerne denne artikkelen: http://stateofglobe.no/blog/2013/02/21/washington-dc-city-of-london-og-vatikanet-er-suverene-stater/

     Hvorfor sier jeg så dette? Svaret er lettere enn man tror. For ingen av disse familiene har historisk kontrollert nevneverdig av gullet i verden. Det har vært kontroillert fra dynastifamilier i Asia. 1. og 2. Verdenskrig var til dels forsøk på å endre dette. Begge var til dels kontrollert fra London, som brukte amerikanske banker til å finansiere Hitler. Bush-familien var dypt inne i dette. Prescott Bush og Union Bank. Du kan jo f.eks. sjekke den linken. For ikke å snakke om IBM og deres hullkortmaskiner som holdt oversikt og «orden» på jødeutryddelsene osv. Det er MASSE å ta fatt i her.

     Det finnes en del info som viser at dynasti-familiene og de opprinnelige tempel-ridderne, etterkommerne til dem som brent på bålet i Paris (nesten samme sted som terroren nå var) fredag den 13. mars i 1307. Paven ga deres rikdommer (det han fikk tak i) til en ny Orden, malteserne. Men det er ting som tyder på at dynastifamiliene mener at nok er nok med Black Nobility, som er på nippe til å utslette alt på jorden. De har i noen år nå kjørt sammen med de opprinnelige tempel-ridderne og en tydeligvis stadig økende gruppe mennesker som bare kalles «The Intel Cowboys». Disse siste er det grunn til å tro har sitt utspring i etterretningsfolkene som egentlig vant den kalde krigen, men som har skiftet side da de 911 så at de var lurt så grundig. Land etter land har blitt samlet mot Federal Reserve systemet, som ikke er annet enn fronten på Black Nobilitys bankssystem. Det siste tallet jeg har sett er at nesten 180 land er med på å få en ny verdensorden, der nasjonal suverenitet og penger kun basert på realverdi skal komme tilbake. Men på en måte som gjør at det ikke lenger skal bli mulig jukse slik som f.eks. i 1929. Detaljene vet vi ennå ikke, men gjennomsiktighet er et opplagt must for å få orden for alvor på dette, samt en helt annen rettferdighet enn vi noen gang har sett når det gjelder fordeling. Systemet blir sikkert ikke perfekt, men alt er bedre enn hva vi har nå.

     Terroren er selvfølgelig en del av kampen, der vi vet at krig alltid har blitt brukt for å stjele verdier og produsere penger. Klarer de ikke å få fyrt av atomvåpen, og det ser det ut til at de har problemer med (små våpen har vært brukt lenge, blant annet 911. Dette er en av grunnene at stålet i tårnene smeltet. Veldig små bomber var utplassert med noen få etasjers mellomrom. Dette er ingen hemmelighet lenger, selv om ingen store medier en gang har tatt i det med ildtang. Men hva tar store medier i i det hele tatt? Nevner bare disse for å få frem poenget. Når jeg nevner at jeg ikke tror de fåpr brukt atomvåpen, så er det de store ragnarokkvåpnene jeg snakker om.

     Jeg er forberedt på et kollaps av systemet før jul, men mest sannsynelig er relativt tidlig i Q1 neste år. Blir spennende faktisk å se kommende uke. Ledelsen i Federal Reserve skal ha blitt innkalt til et krisemøte på mandag … samtidig varsler Anonymous og andre kilder store terrorangrep samme dag eller senest den 28. Noe monumentalt synes å være på gang meget snart. Terror er svært ofte en måte å få verdens folk til å se et helt annet sted enn der det viktigste skjer.

     Heldigvis har en del websteder, inkludert mitt eget stateofglobe.com publisert advarslene om at noe er på gang. Det som folk vet om kan ofte hindre at det blir gjennomført.

     Håper dette nok en gang lange innlegget gir en viss bakgrunn for min optimisme. Beklager mangel på kilder her, men du finner de fleste av dem på mitt nettsted: http://www.stateofglobe.com og faktisk litt god bakgrunnsinfo også på http://www.stateofglobe.no. Se på de tidligste artiklene der. Har det siste året hatt alt for mye å gjøre medd en engelske til å rekke særlig mange norske artikler også.

     En av de siste jeg laget selv der var i sommer, og den har en grad av relevans til hva vi skriver om i denne debatt-tråden. Verden har klimaproblemer, men mange av problemene og løsningene (klimagasser spesielt) er som skreddersydde for å bygge den nye verdensorden som Black Nobility familiene i flere 100 år har jobbet for å skape. En verden uten suverene nasjoner, der de styrer i alt fra en verdenregjering kontrollert av dem. Dette har blitt kalt er grov konspirasjonsteori inntil temmelig nylig. Men dokumentasjonen står i kø. Det bare krever litt for å samle den inn. Det krever mye mindre jobb å karakterdrepe dem som har gjort denne jobben. Flere aktører som jobber for dette innrømmer til og med i sine biografier hva de ønsker.

     Jeg har denne artikkelen: http://stateofglobe.no/blog/2015/07/28/pastand-her-er-den-virkelige-sannheten-om-klimaproblemene/ for å vise hva klimakrisen egentlig er. Ingen beviser her heller, men dokumenter som viser forskning på og utvikling av værvåpen og andre værmanipuleringsverktøy helt siden 40-tallet. Her er også dokumenter som viser et globalt nett av såkalte forskningsstasjoner (radioer, antenner, energikanoner). De sender energimengder ut i ionosfæren, som ligger over stratosfæren, for å varme opp denne. Jetvindene og dermed mye av det som skaper været er i stratosfæren.

     Du kan jo se på dokumentene, hvor disse kanonene er, og så kan du spørre deg om hvorfor polisen smelter i nord,. mens den øker i sør. Bare som et lite eksempel. Det er god grunn til å tro at dette klimajukset er en av grunnene til at vi nå ser den enorme kampen for et nytt pengesystem … der finansøkonomi vil tape voldsomt, mens realøkonomi vil bli vinneren.
     .

     • Hei & takk for mangt og langt!

      Noe har jeg luktet på før, andre ting her er ukjent stoff, uten å gå inn på alt i detalj. Men jeg vil garantert sjekke et par ting nærmere.

      Helt uavhengig av mulige enig- og uenigheter vedr. de nære fremtidsutsikter og forestillinger om verden at large, tror jeg personlig fremdeles at pessimisme og optimisme er subjektive følelser som ikke alltid har så mye med ytre omstendigheter å gjøre. Det er mest et spørsmål om talent og øvelse. Men jeg måtte nå bare høre.

     • Hans Christian Færden:
      Hvis verden fremdeles består relativt uendret ved påsketider neste år så ser fremtiden lys ut. Da får du nok godt betalt for dette i Hollywood 😉

    • AF:
     Ingen spesiell diskreditering herfra. Bare en konstatering av fakta..
     For øvrig anbefaler jeg deg å lese hva folk skriver, før du kritiserer..

     • Tull. Jeg har lest flytende siden før jeg begynte på skolen, og kritisert fra første stund, så detta kan jeg.

      «Fakta»? Du prøver å diskreditere Steigans troverdighet for de eldgamle greiene med Mao og Pol Pot og de. Enda. Det er jo patetisk. Hvis du ikke har mer på Steigan enn en gedigen feilvurdering da han var tjue år gammel, i en tid da feilvurderinger om dette og hint satt løst ganske meget lenger inn i maktens korridorer enn Steigan noensinne kom, men som vanlig var de andre alltid mer ulne i formuleringene og mindre forpliktet i ideologiene enn Steigan, som i det minste alltid har stått for noe, en feilvurdering han har dementert og beklaget circa syvhundreogfireogtredve og en halv ganger i offentligheten siden dengang, da har du vel egentlig ikke så veldig mye på ham i det hele tatt, har du vel?

      Metodekritikken din holder heller ikke. Nøytral ideologi- og politikkløs gravejournalistikk er ikke mer mulig enn naturvitenskapelig metode uten en teori om noe. Poenget er at utgangspunktet er kjent for alle, at ståsted og evt. bindinger er erkjent.
      Steigan kunne brukt mer tid og plass på å hudflette Putin og regimet i Kina for deres synder enn han gjør, sånn bare for balansens skyld så så du ikke skulle kunne si at han er ensidig opptatt av å hudflette den vestlige eliten, men det gjør jo et samlet mainstream pressekorps grundig 24/7 likevel, og vel så det, så derfor er det helt greit at noen gjør den jobben de ikke gjør med å skape litt balanse totalt for leserne, som jo ikke bare leser her. På direkte forespørsel har forøvrig Steigan også sagt helt klart at han regner seg som en politisk motstander av Putin.

      Det du oppfatter som nødvendig verdenspoliti-virksomhet fra USAs side er mer enn det, det er et verdensomspennende imperiebyggingsprosjekt der de er helt i særklasse størst og verst blant likemenn i ånden. Dette forties av våre vanlige medier, og det vet du godt. De fortier også i hvilken grad tausheten er villet fordi det er våre allierte det er snakk om, og vi har økonomiske fordeler av imperiets voldsbruk. Dette er en norskspråklig blogg med et norsk publikum, og det er naturlig å ha et ekstra fokus på hva våre egne folkevalgte og våre nære allierte holder på med. Russland er allerede erklært som en fiende offisielt, og trenger vårt kritiske blikk mer for forståelsens del i seg selv enn på grunn av prinsippielle problemer med at vi har bindinger til dem, slik tilfellet er med USA. Litt på samme måte som at én korrupt politimann er et større problem enn ti hardkokte kjeltringer, da førstnevnte er et systemisk problem og ikke outlaw.

      At Steigan ikke er pragmatisk nok for deg i blogginnleggene sine får jo være ditt problem hvis du synes det er det. Pragmatisme og gravejournalistikk går elendig sammen. Det burde være temmelig opplagt. Uansett et heller meningsløst punkt i kritikken din.

     • Steigan er tendensiøs og ensidig vesten-kritisk, det er det null tvil om, ikke bare hos meg.
      At pragmatisme og gravejournalistikk går elendig sammen får stå for din regning. Min mening er at de hører nøye sammen, for ikke å bli oppfattet som nettopp tendensiøst.
      Dine konspiratoriske utsvevelser om imperiebygging osv. gidder jeg ikke engang å prøve å kommentere, fordi jeg ikke har satt meg noe inn i sakene, og derfor ikke har vettuge motargumenter, annet enn at jeg tror sannheten kan ligge et sted i mellom, bevisst eller ubevisst.. Men at du får godt betalt for plottet i Hollywood er jeg ikke i tvil om, sant eller usant 😉

      For øvrig er jeg ikke i tvil om du kan lese, men jeg er i tvil om du leser alt, nøye nok.

 24. Til » AF, 18. november 2015 klokka 18:18″:

  Tiltredes.

  – For å sitere en her-blogg kjent filosof: «Den som i disse tider ikke er forvirret, er trolig feilinformert». 😉

  Utvekslinger og reell dialog omkring fakta er beste motmiddel mot forvirringen. Rent faktisk. – Uten å gå i fellen «gruppe-tenking», naturlig-vis (slik vi alle er, når vi ikke sosialiseres inn i den fellen – men liten sjanse for det på bloggen her, så ville som vi alle er, og heldig-vis får lov å være, stort sett ;-).

  Dette rike, mangomslungne kommentarfeltet på «Steigan blogger» er ganske riktig en stor verdi ved bloggen.
  – Jeg ville si 1/3 av verdien pr.artikkel (ut fra at gjerne Steigan poster to til tre interessante artikler hver feans dag!. Kommertarfeltet utgjør tidvis verdi som én artikkel i seg selv (når dere her er gode, slik dere altså ofte er).

  *

  Nå må jeg gå fra denne lange tråden her og tenke noe annet – mitt døgn har nemlig kun 24 timer. I motsetning til Steigans, som åpenbart har en god del flere. 😉 *Respektfullt misunnelig, javisst* – på tross av Pol Pot blemmer & andre for 40 år siden.

  (Jeg selv skjelver bare ved tanken på å skulle fortsatt henges ut for alt jeg gjorde for rundt 40 år siden – og det var ikke nettopp «pol-pot» vi drev med. – Det har faktisk ikke nådd noen pol ennå … selv om vi alltid mente det bare var «et par år til nå»…;-). (Og det siste er en referanse til en problemstilling som omtrent ingen – inkl. Hr. Steigan – vil eller våger å snakke, tenke og skrive ærlig og veltenkt om i dag – for det bare er overalt og mye mer, men forbudt å vise eller si åpent noe helhetlig om, positivt – og det gjør saken mye skadeligere. Vanvittig nok. – Men alle som har øyne, ser – den «problemstillingen» det vises til her.)

  • Takk & ja, jeg kan ikke begripe annet enn at den smarteste og faktiske eneste farbare veien er godt lys og meningsutvekslinger og -brytninger i åpent lende. Fakta og nyttig og relevant info kan erfaringsmessig også like gjerne komme fra et hold man ellers ofte vil regne som en ideologisk motstander.

   Herværende nettavis er stadig i en klasse for seg blant norske sådanne, og jeg er skjønt enig i at kommentarfeltet utgjør en betydelig verdi i seg selv. Det er så mange flinke, kunnskapsrike og skriveføre folk som får boltre seg her at det er en fryd å lese og en ære å være med på. Og man skal være et temmelig godt over snittet dyktig troll for å få særlig mye mer oppmerksomhet her enn kanskje et par umiddelbare verbale nakkeskudd.

   Sist men ikke minst, den steiganografiske metode med masse lenker til kilder fra hele det politiske og ideologiske spekteret utgjør en egen verdifull tredjedel.

   Nyt og bruk ytringsfriheten mens vi nesten har den, folkens.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.