Hvem står bak forbrytelsene i Paris?

0
Etter terroraksjonene i Paris 13. november 2015

De velorganiserte og hensynsløse massemordene i Paris har rystet en hel verden. Den brutale volden mot helt uskyldige mennesker blir med rette fordømt på det skarpeste. Men det går ikke an å si at det kom uventet. Liknende massakrer er blitt utført i Libanon, i Kenya, i Nigeria og andre steder, og terroristene har sagt klart og tydelig at de vil slå til mot europeiske byer også. Og hvem er egentlig de skyldige? Hvem står bak? Og hva betyr dette for tida som kommer?

terror paris

Gå etter dem som trekker i trådene

I det som skal være en offisiell uttalelse fra Den islamske staten heter det at massakrene ble gjennomført av IS-soldater. Uttalelsen sier at målene var valgt etter en plan og at Paris representerer «det første i en storm».

På nettsida siteintelgroup.com, som følger terroristmiljøet, er uttalelsen gjengitt i sin helhet. Der heter det blant annet:

In a blessed attack for which Allah facilitated the causes for success, a faithful group of the soldiers of the Caliphate, may Allah dignify it and make it victorious, launched out, targeting the capital of prostitution and obscenity, the carrier of the banner of the Cross in Europe, Paris… Youths who divorced the world and went to their enemy seeking to be killed in the cause of Allah, in support of His religion and His Prophet, Allah’s peace and blessings be upon him, and his charges, and to put the nose of His enemies in the ground.

Let France and those who walk in its path know that they will remain on the top of the list of targets of the Islamic State, and that the smell of death will never leave their noses as long as they lead the convoy of the Crusader campaign, and dare to curse our Prophet, Allah’s peace and blessings be upon him, and are proud of fighting Islam in France and striking the Muslims in the land of the Caliphate with their planes, which did not help them at all in the streets of Paris and its rotten alleys. This attack is the first of the storm and a warning to those who wish to learn.

Det er all mulig grunn til å stille kritiske spørsmål til hva og hvem dette er. Det er blitt pekt på at det er underlig at terrorister tar med seg pass når de skal sprenge seg i lufta. Og hvem er det egentlig som tjener på denne terrorhandlinger?

I en uttalelse etter terroren i Paris sa Vladimir Putin at man må få en oppklaring «både av hvem som har utført dette, men også av hvem som har trukket i trådene».

IS er skapt av USA, Tyrkia og oljediktaturene

Den islamske staten har tatt på seg ansvaret for terroren og lover å fortsette på samme måte, hvis nå uttalelsen er ekte. Det er den antakelig, men hva er egentlig Den islamske staten? Den oppstod så og si fra ingenting og rullet inn gjennom ørkenen i en bilkolonne med 100 hvite Toyotaer. Som jeg skrev den gangen: Det er noe veldig merkelig med IS.

isil toyota suv

Seinere har bakgrunnen for IS blitt mer og mer klar. Det er blitt avslørt hvordan våre allierte jihadister fra Libya-krigen har smuglet våpen fra Libya til Syria.

I en svært velinformert artikkel i The New York Times 24. mars 2013 blir det påvist hvordan våpen og utstyr ble fløyet inn fra Saudi Arabia og Qatar via Tyrkia, Jordan og Kroatia (!). Og vi snakker ikke om en liten skala, men om en massiv operasjon som omfattet minst 160 flygninger med store transportfly. Og Times lar det ikke være noen tvil om CIAs rolle i dette prosjektet:

Fra kontorer på hemmelig sted har amerikanske etterretningsoffiserer hjulpet arabiske regjeringjer med å kjøpe våpen, inklusive en svær ordre fra Kroatia, og valgt ut de opprørskommandantene og gruppene som skulle motta våpnene ved ankomst, i følge amerikanske tjenestemenn som uttaler seg under forutsetning av at de får være anonyme.

«Et konservativt anslag på den lasten disse flygningene hadde med seg er omkring 3500 tonn militært utstyr,» sier Hugh Griffiths, fra det svenske fredsinstituttet SIPRI, og fortsetter: «Det omfanget og den hyppigheten det er snakk om viser at det dreier seg om en vel planlagt og koordinert hemmelig logistikkoperasjon.»

I en svært viktig artikkel i London Review of Books skrev den berømte gravende journalisten Seymour Hersh om Obama, Erdoğan og de syriske opprørene, The Red Line and The Rat Line:

The Obama administration has never publicly admitted to its role in creating what the CIA calls a ‘rat line’, a back channel highway into Syria. The rat line, authorised in early 2012, was used to funnel weapons and ammunition from Libya via southern Turkey and across the Syrian border to the opposition. Many of those in Syria who ultimately received the weapons were jihadists, some of them affiliated with al-Qaida.

Som jeg har pekt på før er det nå frigitt dokumenter fra USAs militære etterretning som viser at USA alt i 2012 visste at salafistene ville prøve å etablere «et fyrstedømme» i Syria – og at USA og deres allierte så positivt på det.

I september 2014 sa USA-generalen Martin Dempsey, som er formann i The Joint Chiefs of Staff, i Senatet at USAs arabiske allierte finansierte IS: «I know major Arab allies who fund them.»

Senator Lindsey Graham prøvde da å ta brodden av Dempseys uttalelse og samtidig forsvare sponsorene til ISIS med å si: “They were trying to beat Assad. I believe they realize the folly of their ways.”Eller som David Mizner skriver for Anti-War Coalition:

More broadly, the United States participated in a war against the Syrian government that turned Islamic State of Iraq into a regional power encompassing — and devastating — large parts of two countries. Such an outcome was predictable — and indeed predicted by the US government itself.

Dette er altså Vestens islamister. De er skapt av våre fremste allierte og støttet av oss. Når våre ledere gir uttrykk for avsky over disse jihadistenes blodige og sjokkerende gjerninger, så er det reint hykleri. Det er våre allierte som har væpnet dem og finansiert dem og som har sørget for at de har fått den makta de har i dag.

Den konservative gruppa Juridical Watch har fått rettens kjennelse for å få utlevert hemmelige dokumenter fra USAs militære etterretningstjeneste (DIA). I disse dokumentene fra 7. august 2012 viser at samarbeidet med jihadistene ikke er noe hendelig uhell. Det er bevisst og målrettet. USA visste hva de gjorde og så med tilfredshet på planene om å skape et islamistisk kalifat i Syria.

At også Tyrkia har vært og er en hovedstøttespiller for IS, kan det ikke lenger være tvil om.

Stillbilde fra video der IS angivelig tar på seg ansvaret for terroren
Stillbilde fra video der IS angivelig tar på seg ansvaret for terroren

Hvis IS er ansvarllige, hva med bakmennene?

Hvis det altså er Den islamske staten som har gjennomført den bestialske terroren i Paris, så er det i så fall en organisasjon som er avlet fram av USA, Tyrkia og oljediktaturene. Det betyr ikke at alt IS gjør i siste instans er godkjent av CIA. USA har en lang historie med å skape monstre de seinere mister konrollen over, og det kan ha skjedd nå også.

Men IS hadde ikke eksistert, og jihadistgruppene hadde ikke vært så sterke, hvis de ikke hadde fått våpen, penger, trening, utstyr og etterretning fra Vesten.

Angrepet var ingen overraskelse, og det kommer mer

De koordinerte angrepene i Paris var sjokkerende, men dessverre var det ingen overraskelse. For det første har jihadister gjennomført en serie liknende terrorhandlinger, slik som i Beirut, Kenya og Nigeria, bare for å nevne tre eksempler.

Og for det andre har IS sagt at de vil gjøre akkurat det de har gjort nå. I 2014 gikk terroristorganisasjonen ut i sitt eget tidsskrift og IS-talsmannen Al-Adnani sa at de ville «erobre Roma»:

We will conquer your Rome, break your crosses, and enslave your women, by the permission of Allah, the Exalted,» Al-Adnani said.

Programmet til Den islamske staten går ut på å angripe «de vantro» i deres egne byer. Derfor kan det ikke komme som en overraskelse at de faktisk også gjør det. Det er også all grunn til å ta det alvorlig når de sier at Paris bare var første del av en storm. Sivile i europeiske byer er svært lette mål, og det er ikke vanskelig for IS å smugle inn våpen og hellige krigere, eller å bruke de sovende cellene de allerede har i Europa.

Et umiddelbart resultat av terroren er at politistaten vil styrkes og at folk i større grad vil godta overvåking og autoritært styre. Den europeiske unionen er i ferd med å sprekke og den europeiske kapitalismen vakler på kanten av stupet. Terroren gir herskerne muligheter til å styrke sitt grep om befolkninga og gjennomføre tiltak som tidligere ikke har vært mulig.

 

Forrige artikkelMen norske politikere godtar alt
Neste artikkelEU tar kontroll over regjeringa i Romania
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).