Hva ønsker den islamske staten å oppnå?

38

129 mennesker ble drept i en serie med koordinerte terroristangrep i Paris. Målene var nøye valgt ut for å ramme vanlige mennesker, ungdom som moret seg, konsert- og fotballpublikum, kafégjester. Den islamske staten har tatt på seg ansvaret for massemordene, og det som er offentliggjort til nå tyder på at dette stemmer. Dette er sjokkerende, men ingen som følger med kan påstå at det er uventet. Jihadistene har lenge sagt at de vil angripe europeiske byer og at de vil drepe vanlige «vantro» europeere når det måtte passe dem. Hva er egentlig strategien til Den islamske staten? Og hvordan kan man kjempe mot den?

kalif Baghdadi islamist
Abu Bakr al-Baghdadi ble erklært som kalif i 2014

Hva er jihadistenes ideologi?

Den beste artikkelen jeg har lest om Den islamske staten er en artikkel av Graeme Wood i The Atlantic med tittelen What ISIS Really Wants.

Woods er en kanadisk journalist som har skrevet for blant annet The New Yorker, Business Week og Wall Street Journal. Han er korresponderende redaktør for The Atlantic. Graeme Wood har den fordelen at han har truffet noen av de ledende ideologene til IS og diskutert med dem. Han har også fått deres tilbakemeldinger på denne artikkelen. Det gjør at han har noen store fortrinn når det gjelder å uttale seg om hva de mener og hva de ønsker – og hva som får dem til å handle som de gjør.

Woods mener at folk i Vesten misforstår jihadismen på minst to viktige måter. For det første finnes det en tendens til å se på jihadismen som monolittisk og å bruke vurderinger av al-Qaida som mal når man diskuterer IS. For det andre finnes det en sterk tendens til å undervurdere den religiøse karakteren til IS. Det at IS er sofistikerte i bruken av moderne teknologi og moderne symboler får noen til å oppfatte dem som en nærmest post-moderne bevegelse. Dermed undervurderer man i hvor stor grad de faktisk er forankret i islam og muslimske forestillinger og teologi.

IS-ideologene tilhører en sunni-muslimsk retning som kalles salafismen, al salaf al salih. Det er en ultraortodoks, konservativ retning innen islam. De kan med rette kalles fundamentalister, fordi de forholder seg til en pinlig skrifttro variant av islam. Ingen fornyelse tolereres. Derfor regner de også samtlige sjiamuslimer som frafalne. Wood skriver:

(The Islamic State claims that common Shiite practices, such as worship at the graves of imams and public self-flagellation, have no basis in the Koran or in the example of the Prophet.) That means roughly 200 million Shia are marked for death. So too are the heads of state of every Muslim country, who have elevated man-made law above Sharia by running for office or enforcing laws not made by God.

IS tilhører den militante jihadistiske retninga blant salafistene, som ikke bare står for denne ideologien, men som vil fremme den gjennom jihad, hellig krig.

Den viktigste kilden til salafisme i dag er wahabismen, som er den rådende islamretninga i Saudi Arabia. Med sin offensive misjonsvirksomhet med bygging av moskeer og koranskoler over hele verden, er oljediktaturet den fremste sprederen av salafismen internasjonalt. Men IS forakter prinsene i Saudi Arabia og ser på dem som dekadente og frafalne.

islamic state

Fundamentalisme og endetidsforestillinger

Lik visse kristne fundamentalister har også tilhengerne av IS forestillinger om apokalypsen, endetida da den endelige kampen mellom det gode og det onde skal stå. Wood skriver:

Of the Islamic State supporters I met, Musa Cerantonio, the Australian, expressed the deepest interest in the apocalypse and how the remaining days of the Islamic State—and the world—might look. Parts of that prediction are original to him, and do not yet have the status of doctrine. But other parts are based on mainstream Sunni sources and appear all over the Islamic State’s propaganda. These include the belief that there will be only 12 legitimate caliphs, and Baghdadi is the eighth; that the armies of Rome will mass to meet the armies of Islam in northern Syria; and that Islam’s final showdown with an anti-Messiah will occur in Jerusalem after a period of renewed Islamic conquest.

Wood har blant annet møtt jihadistene Anjem Choudary, Abu Baraa og Abdul Muhid.

In London, Choudary and his students provided detailed descriptions of how the Islamic State must conduct its foreign policy, now that it is a caliphate. It has already taken up what Islamic law refers to as “offensive jihad,” the forcible expansion into countries that are ruled by non-Muslims. “Hitherto, we were just defending ourselves,” Choudary said; without a caliphate, offensive jihad is an inapplicable concept. But the waging of war to expand the caliphate is an essential duty of the caliph.

Nå som kalifatet er gjenopprettet er jihadistene klare for å gå til full krig mot de vantro, ikke bare i muslimske land, med også i «syndens pøl» Europa (og USA for den del). Og de betrakter samtlige innbyggere i Vest som frafalne og fiender som kan utryddes eller tas som slaver.

islamister

Er de u-islamske?

Vestlige politikere sier stadig vekk at IS «ikke har noe med islam å gjøre» og mange muslimske organisasjoner har fordømt dem som u-islamske. Og det er naturligvis betryggende og svært forståelig at de gjør dette. Men det er antakelig en tapende strategi.

The reality is that the Islamic State is Islamic. Very Islamic. Yes, it has attracted psychopaths and adventure seekers, drawn largely from the disaffected populations of the Middle East and Europe. But the religion preached by its most ardent followers derives from coherent and even learned interpretations of Islam.

Virtually every major decision and law promulgated by the Islamic State adheres to what it calls, in its press and pronouncements, and on its billboards, license plates, stationery, and coins, “the Prophetic methodology,” which means following the prophecy and example of Muhammad, in punctilious detail.

Norge får stadig besøk av salafister som står på samme teologisk-politiske plattform som dem Wood har møtt. Det er folk som:

 • Haitham al-Haddad som har uttalt at selvmordsbombing er en del av defensiv jihad og derfor «et påbud i islam». De som fordømmer selvmordsbombing er forrædere. Jøder er fiender av Gud og etterkommere av aper og griser.
 • Abu Usamah at-Thahabi som oppfordrer muslimer til å «hate de vantro».
 • Assim al-Hakeem som prediker at muslimske menn har rett til å ta kvinnelige krigsfanger og gjøre dem til sexslaver.
 • Khalid Yasin som er tilhenger av dødsstraff for homofile.

På møtene og konferansene som arrangeres at IslamNet vinner de hundrevis, om ikke tusenvis av ungdom for sin versjon av ekstrem islam.

(Se Fahad Qureshi spørre møtedeltakerne om de var moderate muslimer og om de støttet steining for utroskap og de andre straffene som foreskrives i Koranen.)

De salafistene Wood møtte i London argumenterte i følge ham på en kompetent og intelligent måte:

They lectured me garrulously and, if one accepts their premises, convincingly. To call them un-Islamic appears, to me, to invite them into an argument that they would win.

Slik jeg forstår dette er IS og deres like helt klart muslimer, og de er dogmatiske, skrifttro muslimer i tillegg. Det betyr naturligvis ikke at de er representative for muslimene, eller at andre muslimer skal tas til inntekt for deres utlegninger av islam.

Minst 43 mennesker ble drept da IS sprengte bomber i Bourj el-Barajneh i Beirut 13. november 2015
Minst 43 mennesker ble drept da IS sprengte bomber i Bourj el-Barajneh i Beirut 13. november 2015

Strategien til IS

Den islamske staten fører assymetrisk krig. Den kan ikke stå seg mot russiske bombefly. Men den kan sende krigere til å drepe hundrevis eller tusenvis av ubeskyttede sivile i vestlige byer. Det de ønsker er både å terrorisere oss vantro og å hogge ei branngate mellom vanlige muslimer i vest og resten av befolkninga. De ønsker å skape hat og utestenging av det muslimske mindretallet, fordi det vil øke deres eget rekrutteringsgrunnlag. De har neppe noen tro på at denne strategien vil vinne over noe flertall av muslimene på deres side. men for dem spiller det ingen rolle. De muslimene som ikke godtar deres salafisme, er etter deres syn like vantro som oss andre, og kanskje verre, siden de regner dem som frafalne. I likhet med oss kuffar fortjener de også å dø. Paris-massakrene rammet også muslimer.

Derimot kalkulerer de med at en konfrontasjon vil skape tilstrekkelig mange fanatiske rekrutter til at IS får oppfylt sitt behov.

IS har sagt at de vil terrorisere våre byer og drepe for fote. De har begynt. De har sagt at dette bare er første trinn i en stor storm. Vi bør gå ut fra at de vil fortsette.

IS har sagt at de vil gjenreise kalifatet. De har begynt. De har sikret seg store områder i Irak, Syria og Libya. (I Libya opptrådte jo som kjent Norge som deres flyvåpen og de som vårt infanteri.) Vi bør gå ut fra at de tenker å fortsette slik de har sagt.

Dessverre er det all grunn til å gå ut fra at Paris ikke blir siste gang, men tvert om er å regne som den nye normalen. Dette vil forandre Europa på måter vi knapt ønsker å forestille oss.

Kampen mot IS

En selvmordsbomber stoppes ikke av at det innføres en politistat, slik all erfaring viser. Vesten har gjort omtrent alle de feil som kan tenkes hvis hensikten har vært å hindre framveksten av en apokalyptisk og fanatisk jihadisme.

De viktigste feilen er sjølsagt at Vesten har skapt, støttet opp under og trent jihadistene hele veien fra Afghanistan og opp til i dag. Krigene i Afghanistan, Somalia, Irak, Libya, Syria, Jemen, Tsjetsjenia – og faktisk også på Balkan har bygd opp og profesjonalisert de jihadistiske gruppene opp til i dag. Og vi ser at Vestens nye «failed state» Ukraina, bruker jihadistiske brigader i sin kamp mot utbryterne i øst. Alt dette har vært en villet politikk fra Washingtons, Londons og Paris’ side. Man kommer ingen vei i kampen mot IS hvis man ikke tar et grunnleggende oppgjør med hele denne krigspolitikken.

Slik sett er Russlands støtte til Syrias krig mot jihadistene det mest positive som skjer akkurat i kampen mot IS. Kalifatet er avhengig av territorium for å kunne påberope seg å være kalifat.

På hjemmefronten har Vestens ledere drevet en appeasementpolitikk overfor ekstrem islam. Man har oppmuntret, finansiert og tilrettelagt for religiøs segregasjon og ghettodannelse. Og så er det akkurat det man har fått. Man har latt islamistene lage reglene og har forrådt det store flertallet moderate muslimer, hvorav mange faktisk har flyktet nettopp fra regimer med en tilsvarende ideologi.

Dette har igjen lagt grunnlaget for framveksten av fascistiske og rasistiske grupper som er med på å utvikle akkurat den konfrontasjonen som IS ønsker og trenger.

Moderate muslimer har i årevis kritisert denne politikken, men de er ikke blitt hørt. Nå er det på høy tid at deres kritikk blir tatt på alvor og at man tar et oppgjør med en politikk som bare har ført til styrking av jihadismen både ute og hjemme.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


38 KOMMENTARER

 1. Når det gjelder spørsmålet om IS har noe med islam å gjøre eller ikke, vil jeg si at de har omtrent like mye med islam å gjøre som det en ekstrem protestantisk-fundamentalistisk dommedagssekt har å gjøre med kristendommen. Det er selvsagt slik at de selv oppfatter at de har basis i religionen, men IS bryter på fundementale punkter, ikke bare med moderne og mer progressive tolkninger av islam, men også med tradisjonelle konservative tolkninger av islam. Blant de teologiske «nyvinningene» til IS med omland, er den selvdefinerte retten til å erklære andre muslimer for vantro; «takfir». Andre muslimer vil si at det bare er Allah som kan se folks hjerter, og vite om en person er ekte muslim eller ikke. Det betyr dermed også at det ikke blir riktig å erklære IS’erne som ikke-muslimer, men likevel riktig å si at verken teologisk eller politisk er det de står for i tråd med islam, slik religionen hittil har blitt forstått av muslimer.

  Når det gjelder IS’ strategi, syns jeg Aktuelt på NRK i går var uvanlig gode. Terroren handler dels om rein hevn mot de som gjennomfører bombetokter mot IS-kontrollerte områder. Dels handler det også om en provokasjonsstrategi som er felles for alle terrororganisasjoner. De håper på et motsvar fra staten som vil radikalisere flere av de i utgangspunktet uskyldige menneskene som blir berørt av statens mottiltak. Dels håper de også på en rasistisk anti-muslimsk backlash fra majoritetsbefolkninga i ikke-muslimske land, nettopp igjen for å isolere muslimene fra resten av befolkninga og legge grobunn for radikalisering. Men sist og ikke minst håper de å trekke vestlige intervensjonsstyrker inn på slagmarka i Syria.

  Dette siste tror jeg er det aller viktigste formålet. Spesielt i en situasjon hvor franske intervensjonsstyrker ikke bare vil stå mot IS, men også mot Assadregimet og Russland, vil det kaoset som følger, og den folkelige motstanden det vil skape i Syria, spille rett inn på IS’ banehalvdel. Man kan dermed se at Hollande og Cameron har gått rett på kalifens limpinne, men selvsagt med sine egne motiver i bakhånd, som fortsatt ikke er begrensa til bekjempelse av IS. Selv om det selvsagt ikke finns noe direkte samrøre mellom IS og den franske staten nå, blir dette også forsøkt utnytta av de som lenge har ivra for intervensjon til å fremme sin agenda. Heldigvis fortsetter Obama, ved siden av Merkel, å være den relativt mest edruelige av vestlige stormaktsledere for øyeblikket.

  • se synes jeg. Jeg har aldri kommentert avisinnlegg før! Det er noe vanlig media ikke ofte tar i betrakning; befolkningen i IS-områtdet er hovedsakelig sunni og kjemper for sine rettigheter overfor de myndinghetene de føler seg unertrykket av i Irak og Syria.

   Heimevernsgruppene (samenligent med Norge) i Syria er mer autonome og forsøker styre lokalsamfunnet langt mer enn i Norge, og lager allianser med nabomiliter og andre ettersom det er oppurtunt i forhold til matleveranser og materiell/våpen leveranser. Hvis de er flinke til å makedsføre seg så kan de få støtte fra andre muslimske land, uoffisiest, eller fra oranisasjoner/selskaper i muslimske land. Det gjør at de kan kjøpe våpen og tilknytte seg fremmedkrigere. Fremmedkrigere kommer ikke dit uten lønn. Men de er idealister, dog så de terenger fasiliteter og våpen og ordnede forhold når det gjelder inkvartering, status/plass i organisasjonen etc. i tillegg til lønn.

   Det er synd at det ikke er mer i media om SA rolle (ikke bare som stat men SA’s mange organisasjoners) i finansieringen av krigen i Irak og Syria.(Sikkert også mange org etc fra andre islamske land som sprøyter inn penger). USA har vært tilbakeholdene i så måte etter at den frie islamiske hæren ble kuppe av islamister og det er bra.

   Jeg synes at det erbgra at Russland har engasjert seg i konfliket på Assads side. Assad er ikke så gæern som folk i Norge (media) antar. Som vi har sett etter vestens «invasjoner» i arabiske land i de siste årene, så er ikke resultatet i samsvar med intensjonene. USA er for bombastisk i reaksjonene etter 9-11 og Norge har hengt med på dette altfor ukritisk.

   Jeg ønsker at Russland (og evt Frankrike) vinner krigen mot IS med bakkestyrker. Men jeg har mest tro på Russlands rolle her, fordi det betyr at Syrisk infrastruktur gjeniføres etterhvert som erobingen gjennomføres. Det var også positivt at Putin tok kontakt me SA og fikk ca 10 organsisjons navn på grupper som de visste om som kunne være «på gli» i forhold til samarbeid og amnesti. Det har vært eksempler tidligere på at «opprørsgrupper» har samarbeidet i kortsiktige allinser (lest på nett).

   Det er viktig at de gruppene som kan og er villige komer inn i «folden» igen (med alle de konfliketer, krav, erstatninger etc, rettslige prosesser) blir itegret i det Syriske samfunn. Og det burde vær et krav som vi stiller overfor Assad at han faktisk går videre i prosses med forsoning og utvikling mot reelt demokrati (ikke enkelt i et muslimk land, dog!).

   En ting som ofte blir glemt i Norsk media er at Assad har støtte fra Irak (sørilige delen som også USA støtter).
   Alawittene er ikke shita-muslimer men Assad-familien har forsøkt å forsone alawittene med shia, siden det er den retingen som har mest samsvar med alawittene (12-er prolematikken).
   Men i hovedsak så har ikke politikken i Syria vært preget av religion, men av partier. Det er allerede regime kritiske patier som kan stille til valg, så her går det rette veien. Dessuten er Assad vestilg utdannet, har vestlig kone og gir intervjuer med vestlige medier på en grei måte.

   Det er viktig at «vesten» ikke går inn i Syria og «ødelegger» slik de har gjort i Afganistan, Irak og Lybia. Her har vi et regime som er på veg mot demokrati. Assat kan dog presses, og det er det Russland gjør. Tenk på hvordan Assad reagerte da Putin tok kontakt med SA.

   Viktig:
   En ting er at vi ser konflikten i Irak og Syria som politiske konflikter. En annen tinger er at vi ser på det ideologiske grunnlager for Islams radikalisering. Radikalisering her mer som enkelt indivindets annerkjennelse/underkastelse av en absolutt/bokstavtro tolkning av koranen og andre islamske religiøse skrifter. Vi har har sett (og ser enda) kristendommen gå inn i samme vilfarelse. Vi tar det bare ikke høytidlig lenger for de er marginalisert (lite antall) i befolkningen. Og vi «dra på smilebåndet» når noen «forkynner» ekstrem kristendom. Men vi har dem rundt oss i hele norge. Og det er ikke få, heller. Vi har dog lite problem med dem, men det er en unfallenhet i befolkningen når det gjelder å si fra og diskutere med de det gjelder og bringe fenoment (ekstrem kristendom) fram i lyset. Det er den samme unfallenheten som moderate islam troende også sliter med, når de ser at noen «misbruker» religionen til vold og ødeleggelse.

   Det som er forskjellen her er at vi som samfunnsborgere er glade for at vi ikke er religiøse. De kristene agumenterer for at «vesten» ikke hadde utviklet demokrati og menneskerettigheter uten at kristendommen fra «limet» i samfunnet er feil. Det er heller den greske tradisjonen pluss den franske revolusjonen som har bidratt mest pluss eurpas filosofi histore (eks Voltaire). Dette folkelige/mennesklige synet seiret over religionen og førte til nye konstitusjoner i mange land.

   Nå er det slik at vi har en «gobalisert verden», dvs at alle har tilgang til verdens kunnskap fra alle verdenhjørner. Det er merkelig at følelser skaper så store konflikter som vi opplever i verden i dag.
   Følelsen av og «tilhøre» er veldig sterk. Og, den er nok gjennomtrengene i religiøse miljøer. Identitet og tilhørighet. Du definere deg selv utfra tilhørighet. Kulturelt eller sosial. I dagens samfunn både horisontalt og vertikalt (uten å forklare dette). Og med internett så kan jeg dyrke modellfly interessen med en jente i Australia, og også planlegge sammen med andre terroraksjon mot Oslo City, og du kan finne geochashing på en felltopp.

   Stein Kråbøl

 2. Et viktig aspekt ved religion er å skape ut- og inngrupper. De monotesitiske religionene er sterke utgruppe-religioner, IS tar dette aspektet ved islam helt ut. Dette depersonaliserer de vantro, slik at de kan drepe oss med glede og ta våre kvinner til fange med ren samvittighet.

  Den gjennomførte fundamentalismen kan også ses som en motstrategi ifht. handikapprinsippet, i en gjennomkommersialisert verden. Eller som Bongard sier det, blir bærekraft på moten vil det nødvendigvis oppstå grupperinger som praktiserer ekstrem sløsing, for slik å markere identitet / oppnå oppmerksomhet. Ekstrem sekularisme vil derfor avle ekstrem fundamentalisme.

  Man skal heller ikke se bort fra at disse gutta nyter herostratisk berømmelse, på likefot med utøyamorderen.

 3. «Vesten har gjort omtrent alle de feil som kan tenkes hvis hensikten har vært å hindre framveksten av en apokalyptisk og fanatisk jihadisme.»

  Hensikten er faktisk å berede grunnen for en Ny VerdensOrden. Dette er ikke en konspirasjonsteori, men noe George H. W. Bush og andre mektige personer har snakket åpent om i flere tiår. Nøyaktig hvordan denne verdensordenen blir seende ut, er det kanskje ingen som vet, men det er ganske åpenbart at den ihvertfall kommer til å inkludere en global politistat med total overvåkning av stort sett alle som ikke tilhører den finansielle eliten og det militærindustrielle komplekset som Eisenhower i sin tid advarte oss mot. Synd at ingen gadd å lytte til ham.

 4. Det er to ting å si her. Dette er ikke den verste terrorhandlinga i Frankrike etter 2. verdenskrig. Den verste var det den franske staten sjøl som sto for da over 200 sivile demonstranter ble massakrert i Paris i 1962. Det andre som er å si, og som naturligvis ingen av våre «ledende politikere» nevner, er at de jihadistiske morderbandene er NATOs allierte.NATO ønsker ikke å støtte folkelig kamp mot jihadismen i Midt-Østen og Nord-Afrika; NATO ønsker å kontrollere jihadistene for å bruke dem til sine egne, imperialistiske formål.

  • Den massakren har jeg hørt om. Det dem gjorde var å sende inn Fremmedlegionen til å holde situasjonen i sjakk, og det dem gjorde var å skyte mot demonstrantene. I ettertid sa daværende President De Gaulle: «Franskmenn skyter ikke Franskmenn!»
   Var sikkert bare en misforståelse alt sammen…
   Har ikke lest denne historien, men hørt den fra noen andre.. Dette var i forbindelse med studentrevolusjonen tror jeg det het.

   Fremmedlegionen ble ikke oppløst før en general derfra (eller liknende) forsøkte å likvidere President De Gaulle med en snikskytter fra taket i en bygning der bilen til Presidenten skulle kjøre forbi. Ruten endret seg par kvartaler før likvideringen skulle tatt plass, og snikskytteren ble oppdaget. Legionen ble oppløst, og satt sammen igjen i utlandet. Den dag i dag er det bare rekruttering og opplæring som er igjen av Fremmedlegionen i selve Frankrike.

 5. Jeg synes ikke at man skal bruke begrepet «islamsk stat» eller «den islamske staten» eller lignede. Det tilsier at terroristene har en egen stat eller utgjør en egen stat. Det er vel neppe noen land som noen gang vil anerkjenne terroristene som egen stat.

  • Terroristene HAR sin egen stat. Kontroll over et eget landområde i østlige og nordlige Syria og vestlige Irak (blant annet Iraks nest største by Mosul). Befolkning på ca.5 millioner (? ) som de krever inn skatter fra. Herredømme over oljeproduksjon og salg av olje. De har sine egne sharia-lover innenfor denne staten. Islamske skoler der barna indokrineres i jihadist-ideologien. Samtidig som de driver en grusom undertrykkelse av shia-muslimer og andre som ikke er sunnier, driver de sosialt velferdsarbeid med støtte til den fattige sunnibefolkningen. På den måte vinner de tilslutning. De har en hær som ikke bare består av fremmedkrigere, men også rekrutterer lokalt. IS i Syria og Irak har alle kjennetegn på en stat. Samtidig utfører IS terrohandlinger i mange land. IS er derfor en hybrid. Både stat og terrororganisasjon..
   Skal IS nedkjempes, må denne staten knuses. Dette kan bare gjøres med en større russisk og/eller amerikansk invasjon av bakkestyrker.
   Problemet er at IS-hærens størelse er ukjent. Og den som ikke kjenner sin fiende vil ikke oppnå seier. Og hva skjer så når IS-staten er knust. Jihadistene vil føre en langvarig geriljakrig. Invasjon fra vestlige land og Russlands er nettopp det IS ønsker, fordi IS kalkulerer med at muslimene i de arabiske land da vil velge side for IS, mot «de vantro». IS tolker også profetiene i Koranen slik at det skal skje en invasjon av romerne (de kristne) mot islam, som til slutt vil ende med sejer til islam. Tro på disse profetiene er en av grunnene til at IS legger ut grusomheter som halshugging på nettet og begår terrorhandlinger i mange land. Målet er å provosere fram en invasjon av «de vantro» . I første omgang vil det føre til en selvoppfyllende profeti. I andre omgang til selvutslettelse for IS.

 6. Det viktigste i analysen synes jeg er å markere at «vanlige» muslimer også er IS/militante islamister sine fiender – det går minst like mye ut over dem som de som bekjenner seg til andre trosretninger. Det var antakelig ikke tilfeldig at det var et område med godt integrerte innvandrere/flyktninger som ble angrepet fredag. Håper folk merker seg det og ikke i enda større grad en i dag gjør muslimer generelt til fiender.
  Det andre er jo hvor viktig det er å fortsette tilnærmingene/samtalene mellom alle de som kjemper mot IS i Syria – og også Irak, sjølsagt – som det så ofte er påpeikt, disse landene er i realiteten ett land i dag, da grensene mot Anbarprovinsen i Irak omtrent ikke eksisterer. Putin har gjort og gjør en kjempejobb, og det kan se ut som til og med Frankrike forstår dette etter hvert – USA ser ut til å ha akseptert det, så om samarbeidet ikke er på topp, ser det ikke ut til å være noen alvorlige motsetninger mellom dem. Det er viktig å bombe og å få inn folk på bakken – kurderne er visst veldig klare – men det er minst like viktig å få gulfstatene etc til å stoppe strømmen av penger til IS og andre islamistiske grupper i Syria – det er hauger, og de glir over i hverandre. De som har mest penger, får flest deltakere.
  Og noen må kontrollere hva Tyrkia fremdeles kan prestere å gjøre, særlig i forhold til de syriske kurderne…….

  • «Og noen må kontrollere hva Tyrkia fremdeles kan prestere å gjøre, særlig i forhold til de syriske kurderne»

   Her har vi blod på hendene og har hatt det i lang tid. Det finnes ingen i dag med makt nok som har interesse av å gå mellom kurderne og Tyrkia, som bruker NATO som brekkstang for å utrydde dem for hver gang de vokser seg sterke. Og signalene vi får er at det vil skje snart igjen i denne enklaven. Har aldri hørt dette vært tema i FN. Husk at vi gav tyrkerne våpen allerede på syttitallet til dette formålet(Penquin). Dette skammelige landet burde aldri ha vært med i NATO men slik blir det med USAs syke geopolitikske allianser.
   Den nylige bombingen av oljefrakten kan godt ramme kurderne like mye som IS. Bildet av Tyrkia kommer mer og mer frem som den forræderen romerne anså dem som. De lever fett av menneskesmugling og falske pass. Kystvakten deres skyter etter flykningebåter hvis de ikke får betalt mens utad skal de bekjempe dette. De gir fritt leide til IS samtidig som de også gir inntrykk av at de er imot disse. Det er visstnok ikke bare norske politikere som rir mange hester. Erdogan må ha et helt spann. Merkels tydelige støtte til mannen og ønske om å ha ham inn i varmen til EU ser ut til å overskygge all kritikk. En slik horde over grensene vil drepe statsfinansene i hele Europa.

   • Det som irritererer meg er hvilke kurdere dere snakker om Peshmerga i Nord-Irak, eller PYD/YPG i Nord-Syria ?(Rojavapronvinsen i Nord-Syria. De ønsker en saks selvstyre inninfor Syrias grenser. (PKK vil ha det samme i Øst-Tyrkia) De er en slags kommunister som altså i likhet med PKK i Tyrkia vil ha selvstyrte områder innenfor Syrias grenser. De har avtale med Baath-regimet i Damascus om at sånn skal det bli. HverkenIS eller noen andre sunnimusliske opprørere vil høre snakk om selvstyre. Her skal der islamiseres for alle penga.

  • Herregud for noe søppel! Når man begynner å dra inn Illuminati og det okkulte i forvridde konspirasjonsteorier, da er tinnfoliehatten trukket langt ned over øra.

   Patrick Pelloux sier forøvrig at Paris SAMU var forberedt fordi de har trent på denne type scenario med flere angrep samtidig i 1 år. IKKE at det ble avholdt en øvelse samme dagen. Makan, snakker om sitatforfalskning!

   • «Herregud for noe søppel! Når man begynner å dra inn Illuminati og det okkulte i forvridde konspirasjonsteorier, da er tinnfoliehatten trukket langt ned over øra.»

    Jeg har aldri møtt noen i den virkelige verden som tror på Illuminati, så det skulle ikke forundre meg om de er som KKK, dvs noe som eksisterte en gang, men som i dag er på kunstig åndedrett, fordi KKK og Illuminiati er levebrødet til de som påstår å bekjempe dem?

   • -Illuminati og det okkulte….

    Det er ikke verre enn at vi er dypt inne i de tre monoteistiske religionene ; jødedom , kristendom , og islam .
    Anti-Krist , Den Lovløse , skal stige frem og skape kaos i verden .
    Så skal Medhi , Messias , eller Jesus , komme igjen og opprette et Fredsrike over hele jorden….

    Alt dette vi ser er planlagt , men på et annet nivå enn det vi kan sanse og forstå 100 prosent .

    • «Det er ikke verre enn at vi er dypt inne i de tre monoteistiske religionene ; jødedom , kristendom , og islam .
     Anti-Krist , Den Lovløse , skal stige frem og skape kaos i verden .
     Så skal Medhi , Messias , eller Jesus , komme igjen og opprette et Fredsrike over hele jorden….

     Alt dette vi ser er planlagt , men på et annet nivå enn det vi kan sanse og forstå 100 prosent .»

     Nuff said… 🙂

 7. Disse gærningene er like mye muslimer som deg og meg. At de som står bak stiftelsen IS valgte å bruke islam i navnet er kun en avledningsmanøver for å skape motsetninger mellom midt-østen og europa. Hvorfor de som står bak ønsker å skape kaos og ødeleggelse er nok det viktigste å merke seg. Oppskriften vi ser bli fulgt i dag var på plass allerede rundt 1870. I Albert Pikes mer eller mindre ukjente brev til Giuiseppe Mazzini, datert 15. august 1871. Dette skal ha vært utstilt på et museum i England men fjernet. Storbritannias myndigheter skal ha benektet at et slikt brev noen gang har eksistert. Uansett er det som skal ha stått i dette brevet uhyggelig interessant lesning. Det som skjer i dag er en blåkopi av scenariet som ble skissert av Albert Pike.

 8. Beste redaktør!

  Du snakker om at IS ønsker å (forlede oss til å) bygge denne branngaten midt i den europeiske muslimske befolkning, slik at flere kan ramle ned på deres, IS’ side. Jeg tar for gitt at du ikke ser dette som en ønsket utvikling.

  Samtidig er du en av de få som har øynene åpne for hvilke fascistiske krefter som har god grodbunn i islamsk verden, helt uavhengig av hva vi gjør og ikke gjør, jfr videoklippet fra IslamNet.

  Dilemmaet man da havner i, både du og jeg og de fleste tenkende mennesker vil jeg tro, er dette: Hvordan integrere de integrerbare, samtidig som man isolerer de råtne eggene, men UTEN å bidra til eskalering av kløften mellom innfødte europeere og europeiske muslimer?

  Phew! Litt av en oppgave. Og med et lett snev av sarkasme så tillater jeg meg å påpeke at hver gang formaningene dreier fra hva man ikke bør gjøre (vende de moderate muslimer ryggen), til hva man bør gjøre, så blir det ofte merkelig stille.

  For hva bør man gjøre, hva kan man gjøre? Og la meg ile til å si at nå snakker jeg ikke om storpolitiske endringer, la oss være realister; mens vi venter på at USA og andre skal humanisere sin utenrikspolitikk, så går generasjonene. Vi må ha en plan b, et kart for veien vi skal gå mens vi venter på at avisen med «Fred i Midtøsten!» lander på dørmatten vår.

  (Det betyr ikke at man ikke skal skrive om, delta, og pushe på for å endre stormaktspillet, men det samme stormaktsspillet må heller ikke brukes som en unnskyldning for ikke å gripe fatt i lokale problemer med muslimsk integrering)

  Så igjen, hva kan gjøres? Sverige har kanskje forsøkt mest av alle å vise godhet og forståelse, å åpne sine grenser, sin pengesekk, men også sine ideologiske skuffer og skap: I svensk offentlighet forgylles du når du snakker positivt om Islam (og for den del, multikultur, men det er en litt annen diskusjon), og kjeppjages om du antyder problemer ved samme. Har dette ført til at vennligheten mellom innfødte svensker og utenlandskfødte – eller barn av utenlandskfødte – muslimer, er påtagelig? Nei, og atter nei.

  Jeg ser meg om etter eksempler på vellykket integrering, og jeg ser dem ikke. Enkelthistorier er ikke nok. Det er fraværet av parallellsamfunn, av sharia i vår midte, av gryende misogyni, antisemittisme, svovelpredikanter i moskéene, rotløs og radikaliserbar ungdom, det er fraværet av alt dette jeg ser etter. Men nei. Det er der, alle steder; overalt i Europa hvor den muslimske befolkning utgjør en betydelig andel, finnes disse problemene.

  Vi skal ikke bygge branngater, Steigan. Men hvordan? Du snakker om en mislykket appeasementpolitikk overfor ekstrem islam her på hjemmebane. Denne vil du snu. Men hvordan? Mener du konkret at vi f eks skal sette observatører ut i moskeene og trekke statsstøtten med en gang noe som ligner noe radikalt blir ytret? Skal vi sende Krekar hjem? Skal vi forby niqab i det offentlige rommet? Kort sagt, gi folk bøter eller fengsel hvis de allikevel ifører seg den? Hvilke ramaskrik vil ikke det medføre? Hvilke undergrunnsbevegelser og hatreaksjoner vil ikke det avstedkomme? *Bygger du ikke nettopp da en branngate?*

  Jeg lar det spørsmålet henge i luften. Og den observante leser vil selvfølgelig ha fått med seg at jeg er pessimist. Men jeg vil gjerne bli overrasket. Med vennlig hilsen.

  • «Og den observante leser vil selvfølgelig ha fått med seg at jeg er pessimist. »

   Hvis man tror som meg, at integrasjon av ulike etnisiteter i samme lokalmiljø, fører til hat og gjensidig polarisering, så blir man fort litt optimistisk, over at du er pessimist.

   Det finnes ikke problemer, bare utfordringer, er en ting jeg er lei av å høre, da det er ensbetydende med den akademiske eliten som tjener på mer problemer, dumper nok en gruppe uintegrerbare på arbeiderklassen, slik at de kan få moralsk status og penger av å bekjempe rasismen som oppstår.

 9. Det er inrrømet i offisielle dokumenter at IS er skapt av USA og de vestlige eliter, så det riktige spørsmålet er ikke: «Hva ønsker IS å oppnå». Det riktige spørsmålet er: «Hva ønsker de vestlige eliter å oppnå med IS». Det er selvfølgelig mange svar på dette spørsmålet, men et svar får vi her:

  «The Crackdown Begins: Europe Just Passed «Strict Controls To Make It Difficult To Acquire Firearms»

  http://www.zerohedge.com/news/2015-11-18/crackdown-begins-europe-just-passed-strict-controls-make-it-difficult-acquire-firear

 10. Islamisme, kommunisme, nazisme og fascisme er så like på de mest dramatiske og groteske måter at forskjellene mellom dem blir bagatellmessige og ubetydelige. Du har sikker lest boka «Drømmen om det fullkomne samfunn – Fire totalitære ideologier – Én totalitær mentalitet?» av Øystein Sørensen.

  Du kaller deg fortsatt «kommunist». Føler du sympati med IS og de andre dyktige islamistene når de så effektivt lykkes å ramme dine gamle erkefiender USA og resten av det kristne «Vesten»?

  Ser du likhetene mellom de islamistiske «guruene» og Mao?

  • Mao ledet folkets frigjøringshær i kampen mot den japanske okkupasjon. Før revolusjonen i 1949 var Kina et land med føydale produksjonsforhold. Bøndene var kraftig utbyttet og landet var preget av stadige tilbakevendende sultkatastrofer. Fram til begynnelsen av seksti-årene hadde revolusjonen store problemer. (Det store spranget 1958 og ekstrem matmangel i begynnelsen av sekstiårene). Men under kulturrevolusjonen forbedret helseforholdene seg enormt. Forventet levealder var 41 år i 1950. Ved Maos død i 1976 hadde forventet levealder forlenget seg med over 20 år. KILde:http://www.china-profile.com/data/fig_WPP2008_L0_1.htm
   Aldri tidligere i menneskehetens historie hadde en folkerikt land opplevd en slik enorm forbedring av helstilstanden på så kort tid.
   Nei, det som på den tiden kan sammenlignes med IS er det anti-kommunistiske folkemordet i Indonesia i 1965. (1 million drepte) SE: https://www.youtube.com/watch?v=tQhIRBxbchU, Det ble utført av muslimer, med støtte av USA.
   Andre eksempler på anti-kommunismens barbari er massakrene på Je-Ju øyne i 1948. Og Bodo-massakrene i Korea i 1950, Dokumentert av Sannhetskommisjonen i Sør-Korea . https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_and_Reconciliation_Commission_%28South_Korea%29. LIsten kan forlenges betydelig. Selv om Jarle Drevdal er anti-kommunist, håper og tror jeg at Jarle Drevdal ikke støtter opp om alle forbrytelser mot menneskeheten som er begått i anti- kommunismen navn. Da bør han heller ikke prøve å frata folk som Pål Steigan meningsrett på grunn av forbrytelser (som Steigan tar avstand fra.), begått i kommunismens navn.
   Sosialismen har lidd nederlag, blant annet i KIna, som i dag er kapitalistisk. Folket var fratatt muligheten til å kritisere denne utvikling. Erfaringen viser derfor at ytringsfrihet og åpen debatt er en nødvendighet for å kunne bygge et sosialistisk samfunn. Motsatt av et religiøst islamsk diktatur slik som IS står for.
   Hva mener Jarle Drevdal om USAs angrepskrig mot Irak i 2003 ? USA virkemidler for å undertrykke det irakiske folket under okkupasjonen var fengsling og tortur. http://www.theguardian.com/world/video/2013/mar/06/james-steele-america-iraq-video
   Hva slags ideologi ligger bak slike grusomme krigsforbrytelser ? Skal vi kalle det kristen-fascismen? Uansett, resultatet ble økt hat mot USA i Irak. På lang sikt: økt terrorisme.

 11. Mye av det denne Kanadiske Journalisten trekker fram er jeg veldig enig I . Men det er snakk om en liten prosent av Muslimer som tror på den tolkningen av Islam .Ja att dette har med Islam å gjøre, det har med den mest konservative og voldelige delen av islam å gjøre. Tviler sterkt på att dette representerer flertallet av muslimer .Å si att det er trist hva vi Muslimer Gjør med vår tro blir helt feil .Det som er trist er hva enkelte muslimer Gjør for å ødelegge troen .

  • Jeg vil nødig spekulere i tall. Dette er ille nok som det er. Men Saudi Arabia er jo ingen hvem som helst i islam. De er voktere av de hellige stedene og millioner av muslimer valfarter dit hvert år. Og de bruker milliarder på å misjonere sin høyreekstreme variant av islam.

 12. BNP øker, TV og riksaviser får sitt. IS er rulert innavl på våre premisser, og prestene nytter tjangsen og knuller som kaniner.

 13. Hva skjedde i Norge når tyskerene invaderte? Folk dannet motstandsgrupper og sloss for landet sitt. Min egen familie gjorde dette fra 1940 til 1945. Hva skjer når muslimer lager bråk i muslimske land? Alle de andre muslimene gir opp og rømmer til Norge med engang. Er det noe som ser noe feil med dette, eller er det bare meg?

  • Tror nok den analysen din er litt feil og dessuten nokså unyansert.

   Først og fremst: «Hva skjedde egentlig når tyskerne invaderte? Folk dannet motstandsgrupper og sloss for landet sitt». Tja. Noen gjorde det. Etter at alle andre hadde gitt seg (Norge kapitulerte sommeren 1940). Den øvrige fortsatte med sitt daglige liv så best de kunne, og ganske mange samarbeidet med tyskerne og deres allierte på ulikt nivå – fra å jobbe i nazifiserte institusjoner og profiterende selskaper, til å kjempe på østfronten i tysk SS Waffen-uniform. Faktisk var det flere nordmenn som kjempet for tyskerne under krigen, enn det var nordmenn som kjempet på alliert side. Men det var også mange som flyktet fra Norge i årene 1940-1945. Av en befolkning på like under 3 millioner, var det ca 50 000 som flyktet fra landet – og i mange tilfeller besto motstandskampen rett og slett i å hjelpe folk å flykte!

   «Min egen familie gjorde dette fra 1940 til 1945». Ok. Sikkert fint for dere, men hva har det med saken å gjøre? Hvis din ene familie skal sees på som representativt for noe, så burde vel kanskje det samme gjelde for de som kjemper for sitt land i Syria og Irak? Eller, vent nå litt… De finnes jo ikke de, som du snart påpeker.

   «Hva skjer når muslimer lager bråk i muslimske land?» Vel, som regel er vel det noe politiet pleier å ta seg av, som i alle andre stater. I Irak og Syria ser vi derimot at andre mektige statlige og ikke-statlige aktører spytter penger på de ulike sidene i konfliktene og stadig hiver bensin på bålet, slik at våpenhvile og dialog forblir en umulighet. Ofte er det til og med brukt strategier for å styrke sine ekstreme fiender samtidig som man svekker sine moderate fiender, med det formål å fremstå som mindre agressiv og irrasonell enn sin motpart.

   » Alle de andre muslimene gir opp og rømmer til Norge med engang.» At alle andre muslimer flykter til Norge er vel en spissformulering vil jeg anta. Hvis ikke er det jo en meget sterk overdrivelse. Det paradoksale i påstanden som gjør hele utsagnet ugyldig, er det jo hvordan det fortsatt kan herje krig dersom «alle de andre muslimene» har gitt opp og nå befinner seg her i Norge – eller er på vei hit…

   Men for å holde oss til virkeligheten, så kan vi jo prøve å lage en skikkelig sammenlignende analyse av de forhold du setter opp mot hverandre. Du trekker frem den tyske okkupasjonen av Norge i perioden 1940-45 som utgangspunkt for en sammenligning i en tråd som dreier seg om Den Islamske staten i Syria/Levanten, eller ISIS/ISIL (IS). Her sammenligner vi i så fall epler og pærer – to ganske ulike fenomen. IS oppsto i et borgerkrigsherjet Irak, i kjølvannet av den amerikanske invasjonen, før de beveget seg over grensa til et borgerkrigsherjet Syria. En viktig katalysator for deres vekst var den sekteriske politikken fra det sjia-vennlige regimet som var innsatt i Irak av amerikanerne, og deres hovedfiende var i begynnelsen dette regimet og den amerikanske okkupasjonsmakten. I et slikt perspektiv er jo IS i stor grad å regne som en motstandsgruppe som sloss for landet sitt. Siden du har slekta full av motstandsfolk, vet du sikkert at det også her i lille, egalitære, sekulære Norge var stor avstand mellom flere av de ulike motstandsgruppene, både når det kom til metoder i motstandskapen og hvordan landet skulle rekonstrueres etter at Quisling og tyskerne var borte. De var enige om at tyskerne måtte bort, men det var i visse tilfeller også det eneste de var enige om. Noen var kommunister, andre var innbitte anti-kommunister. Noen var kongetro, andre var republikanere. Noen var kristne, andre var ateister. Men sammenlignet med situasjonen i Irak, foregikk den tyske okkupasjonen – og restaureringen av de demokratiske institusjonene som fantes før krigen – i langt mer ordnede former. Likevel skapte begge forhold dype nasjonale traumer som vi enda sliter med. I Irak var utgangspunktet ganske anderledes, med Saddams mangeårige regimes undertrykkelse av all form for opposisjon. Amerikanernes fjerning av Baath-styret var dessuten – i motsetning til den tyske nazifiseringen av det norske statsapparatet – .en fullstendig demontering av samtlige statlige institusjoner. Man skal ikke underdrive de grusomhetene og den frykten som krigen førte til Norge i 1940. Men det er en grunn til at vi – som omtrent eneste nasjon i verden – omtaler den andre verdenskrig ene og alene som krigen med stor K. Hvor fremmed er det vel ikke for den fredfulle, skjermede og priviligerte Ola Nordmann å tenke på total krig og borgerkrig med moderne toppteknologiske våpen – droner, smartbombs og jagerfly, supplert med den motsandsviljen du skisserer. Hvor mange muslimer er det vel ikke som har dratt fra Europe til Irak og Syria, for å sloss for «sitt land» og «sitt folk», enten de har sloss for eller imot Assad, for eller imot IS.

   «Er det noe som ser noe feil med dette, eller er det bare meg?» Jeg har nettopp påpekt en rekke feil ved det du påsto like før du avsluttet med dette spørsmålet, men du mente vel sikkert ikke at dette skulle være «dette». Men du kan i alle fall betrygge deg med at du ikke er alene. Det er mange andre mennesker som sier like lite gjennomtenkte ting.

 14. Det vet bäst dom som har skapat dom! Men nu är dom så duktiga poliser både i Sverige och Norge så vi ska vara tacksamma att dom förhindrat det värsta. Det som hände i Egypten fick 3 min på norsk tv:! Det händer för mycke samtidigt just nu så jag tror att dom högsta vill bomba minst ett land till snarast:(.

 15. Forådt det muslimske flertall er ganske forenklet for vi ser jo aktivister som nedkommer fra det flertallet du refererer til

 16. Selv ikke ihuga nasjonalister kan bruke hakekors mer, fordi det impliserer støtte til et ideologi vi bør være ferdige med. Men er ikke bruk av hijab og niqab i seg selv en støtteerklæring til IS, fordi de representerer nettopp den ideologien IS vil innføre? Derfor burde hijab etc forbys, på lik linje som bruk av hakekors.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.