Världens största bolag är kinesiska!

0
USAs underskudd på handelsbalansen med Kina bare øker og øker
Anders Romelsjö

Sista tiden har börsen fallit kraftigt. Dock talar inget för att detta gjort uppgifterna i detta blogginlägg inaktuella. Blogginlägget har legat klart några veckor. Bästa att passa på innan förhållandena ändras. Kanske, jag tror det inte. Många siffror, men viktiga dylika!

Vet alla att världens största bolag är kinesiska? Detta har rapporterats tidigare av bland andra Pål Steigan Man utgår från beräkningar från välkända Forbes som har en metod för att viktiga bolag med avseende på omsättning, vinst, aktivitet och marknadsvärde som ger en slags helhetsbild. Detta blogginlägg behandlar detta och andra närliggande frågor.
Verdens-største-selskaper-947x1024

Man ska utgå från att USA:s ledande skikt är mycket medvetna om konkurrensen från främst Kina, och att Kina håller på att gå förbi USA i BNP. Man vet väl att Kina redan passerat USA i köpkraftsjusterad BNP. Man ser tydligt USA:s satsning på Eurasia, tillväxten av BRCIS, den nya utvecklingsbanken etc. USA parerar detta med ökad upprustning, med överflyttning av militär kapacitet runt Kina och med ökad krigiskhet på olika håll (Ukraina, upprustning i de baltiska staterna, stödet till rebeller/terorister i Mellanöstern, stödet till Saudiarabiens krig mot Jemen etc. Det är sannolikt att man räknar med att man har större chans att vinna krig nu än om 5-10 år då Kina och allierade kan vara relativt starkare. Hur stor desperationen i ett nedåtgående imperium är vet vi inte.

Bakgrund.

Sveriges Radio rapporterade 28/4 om att ”Asia investment infrastructur bank (AIIB) är en ny gigantisk investeringsbank lik Världsbanken, som kineserna har tagit initiativ till att bilda.” Jag rapporterade om banken redan i höstas. Pengar ska enligt SR investeras i vägar, broar och annan infrastruktur i Asien. Nästan 60 länder har hittills gått med, däribland Sverige, men USA står utanför. Obamaadministrationen känner sig hotad av Kina. Bedömare menar att den nya banken är ett tydligt tecken på en maktförskjutning i världsekonomin.

Det finns en rädsla för att kineserna ska utnyttja banken i egna syften. Att kinesiska företag ska gynnas när banken gör upphandlingar av stora projekt, eller att Kina utnyttjar banken som en förlängning av sin utrikespolitik. Kommentar (Anders Romelsjö): USA har sedan 1945 utnyttjat Världsbanken (WB) och Internationella Valutafonden, IMF, som för egna syften en del av sin utrikespolitik. Benämningen ”Washington Consensus” har myntats för detta av en ekonom från USA. USA har med c:a 15 % av kapitalet som enda land veto i WB och IMF. Detta behandlas i kapitel 6 i boken ”USA som världspolis”.

Dessutom finns enligt SR farhågor att banken inte kommer att ta hänsyn till mänskliga rättigheter och miljöeffekter när banken investerar i stora projekt. (Kommentar: WB:s och IMF:s ”hänsyn” kan studeras i Grekland och Ukraina).

Men Fred Bergsten, rådgivare till president Obama, och expert på handelsfrågor tror inte på att farhågorna kommer att besannas. Nu har flera inflytelserika länder, som Storbritannien, Tyskland och Frankrike gått med i banken och de skulle aldrig acceptera att kineserna beslutar om investeringar för att gagna egna intressen. (Kommentar: De har accepterat att WB och IMF arbetat för USA:s intressen, till exempel vi exempel vid Sydostasienkrisen 1997.)
Fred Bergsten rådde Obama att gå med i banken, för att kunna påverka inifrån, men det blev inte så.

Istället försökte Obamaadministrationen påverka andra länder till att inte gå med. Det har hittills slutat med ett diplomatiskt fiasko och USA såg sig sviket av nära allierade i Europa, som gick med.
Nu stundar förhandlingar om hur bankens ska styras. Kina är den största ägaren med mest inflytande, men kinesiska företrädare har sagt de inte kommer att inrätta ett veto, liknande det som USA har i Världsbanken och i Internationella Valutafonden.

På Brookings institution menar David Dollar (kusin med Kalle Krona), tidigare Kinaexpert på Världsbanken att relativt outvecklade länder i Asien kan få stor draghjälp i sin ekonomiska utveckling av banken.

Ny utvecklingsbank (Utdrag från blogginlägg här 28/10)
BRICS har beslutat starta en utvecklingsbank med ett startkapital på 100 miljarder dollar och en utvecklingsfond med samma belopp. Banken får sitt huvudkontor i Shanghai med en indier som förste chef och en ryss som ordförande i styrelsen. Dessa chefspositioner ska rotera mellan länderna. I detta samarbetsprojekt har Kina större BNP än de fyra andra staterna tillsammans. Därmed har en viktig konkurrent uppkommit till Världsbanken (WB) och IMF, där USA har ett dominerande inflytande som bl.a. enda stat med vetorätt… Se boken ”USA som världspolis”, kapitel 6.2
Valutafrågor. I september 2012 upplyste Kina att alla banksystem och handelssystem kunde utföra all kinesisk handel med Kinas valuta renminbi. Ryssland förklarade genast att de skulle göra det. I det helt olagliga sanktions-kriget mot Ryssland av USA och EU försvagas rubeln. Detta kan medföra att Ryssland satsar än mer aktivt söker sig till renminbi. I mars 2014 undertecknade Angela Merkel och Kinas president Xi Jinping ett avtal som gör Frankfurt till internationellt centrum för handel med renminbi.
•Kina och Japan har bestämt sig för att använda sina egna valutor i stället för dollar i sin handel.
•Detsamma gäller för Kina och Syd-korea, som är världens sjunde största exportland.
•Kina ska betala de arabiska emiraterna för olja i sin valuta.
•BRICS-länderna kommer att använda egna valutor i handeln.
•Kina har avtalat med de två största finanscentra i Europa (London och Frankfurt) att använda renminbi.
•Kina använder sitt enorma dollaröverskott för investeringar i hela världen, inklusive i USA. Då minskar risken med dollar och Kina skaffar sig kontroll över gruvor, råvaror, fabriker och teknologi i stället.

SWIFT (Society for Worldwide Interbanking Financial Telecommunications) är ett internationellt betalningssystem för att överföra pengar mellan banker. SWIFT infördes 1973 och kontrolleras i realiteten av USA som använder SWIFT som politiskt vapen då det passar, t.ex. 2012 då man uteslöt Iran från SWIFT. Och EU följde efter. Men Kina och Ryssland diskuterar ett betalningssystem som är oberoende av SWIFT. Om eller då så sker mister USA ett centralt instrument i sin kontroll av världsekonomin.

Fler relevanta uppgifter
Baseras på utdrag från tidigare blogginlägg, där många uppgifter kommit från Pål Steigans blogg.

Enligt beräkningar IMF, gick Kina förbi USA och blev världens största ekonomi vid årsskiftet, utifrån köpkraftsjusterad BNP-paritet (=likhet), PPP. Enligt Wikipedia ligger Kina först, följt av EU och sedan USA. Räknat i absoluta belopp väntas Kina passera USA omkring år 2020, med BNP på 27 000 miljarder mot 22 000 miljarder dollar.

Kina har fört 650 miljoner människor ut ur fattigdom som den vanligen definieras. Kina svarar för nästan hela minskningen av fattigdomen i världen, fast hundratals miljoner är fortfarande fattiga i landet. Och Kinas BNP per invånare är bara en fjärdedel av Sveriges.

Denna bild från Financial Times visar världens största ekonomier efter köpskraftsjusterad BNP (PP). Man ser att 4 av 5 länder i BRICS är med, liksom Indonesien som kanske kommer att ansluta sig.

Steigan de-nye-topp-ti-økonomiene
Financial Times har bearbetat uppgifterna från IMF i figuren nedan. Bilden nedan visar den stora förskjutningen från G7 till E7 (Emerging countries)

Steigan gdp-g7-vs-emerging-7

På flera områden ligger Kina före USA.

*Biltillverkning. Kina producerar 23 % av alla bilar i världen, nästan dubbelt så många som USA. År 2000 producerade Kina en femtedel av antalet bilar som Japan tillverkade, medan Kina år 2012 tillverkade dubbelt så många bilar som Japan.

* Hamnar. Av världens tio största hamnar ligger sju i Kina och ingen i USA

* Höghastighetståg. Räknat efter antal kilometer räls ligger 64 % av höghastighetsspåren i Kina. USA finns ej med.

Kina går förbi USA inom teknik och vetenskap?
Många tror att kineserna bara kopierar och producerar billiga industriprodukter. Men Kina håller på att bli en ledande stat inom teknologi och vetenskap. En erkänd och ofta använd metod vid jämförelser är antalet publicerade vetenskapliga artiklar. År 2000 publicerade Kina 45.558 sådana artiklar och kom på sjätte plats i världen. USA ledde med 332.992 artiklar. År 2013 låg Kina på andra plats med 425.667 artiklar medan USA hade 563.992 artiklar. (Källa:SCImago Journal & Country Rank.)

Aktuella uppgifter från Världsbanken visar att lika många länder i BRICS (5 st) som av G7-länderna finns bland de 10 länder med störst köpkraftsjusterad BNP. Förutsätter att Indonesien kommer med i BRICS, vilket förväntas.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.