Kissinger och Brzezinski kritiserar USA:s Ukrainapolitik

0
Kissinger og Brzezinski har ikke alltid vært på bølgelengde. I 2012 sa Kissinger: ”Brzezinski is a total whore. He’s been on every side of every argument." Brzezinski svarte: “Henry is a friend of mine — he must have meant ‘bore.’”
Anders Romelsjö

Detta är en översättning av mig av ett avsnitt i en artikel 19/8 av PC Roberts, f.d. biträdande finansminister i USA ”Insouciance Rules The West” (http://www.paulcraigroberts.org/2015/08/19/insouciance-rules-west-paul-craig-roberts/).

Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski är nog de två mest ansedda nu levande experterna på USA:s utrikespolitik och anses båda vara politiska hökar. Kissinger var utrikesminister 1973-77 medan Brzezinski var nationell säkerhetsrådgivare åt president Jimmy Carter 1977-81. Hans bok The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives anses ha mycket stort inflytande på USA:s utrikespolitik. Dessa kritiserar nu närmast USA:s utrikespolitik från ”vänster” – vilket indikerar hur långt högerut denna ny förflyttat sig under den svage presidenten Obama.

Kissinger og Brzezinski har ikke alltid vært på bølgelengde. I 2012 sa Kissinger: ”Brzezinski is a total whore. He’s been on every side of every argument." Brzezinski svarte: “Henry is a friend of mine — he must have meant ‘bore.’”
Kissinger og Brzezinski har ikke alltid vært på bølgelengde. I 2012 sa Kissinger: ”Brzezinski is a total whore. He’s been on every side of every argument.» Brzezinski svarte: “Henry is a friend of mine — he must have meant ‘bore.’”

Utdraget.
Tänk på Obama-regimens politik gentemot Ryssland.
Kissinger och Brzezinski, två av vänstern mest hatade män är förvånade över att den totala omedvetenheten hos Washington och EU om konsekvenserna av den sin aggression och falska anklagelser mot Ryssland. Kissinger säger att USA:s utrikespolitik är i händerna på ”ohistoriska människor (ahistorical people),” som inte förstår att ”Vi (USA) ska inte engagera sig i internationella konflikter om vi inte kan beskriva ett slut.” Kissinger kritiserar Washington och EU för deras missuppfattning att väst kan agera i Ukraina på ett sätt som är oförenligt med ryska intressen. När det gäller det idiotiska (PC Roberts skrev ”idiotic”) påståendet att Putin är ansvarig för den ukrainska tragedin säger Kissinger:

”Det är inte tänkbart att Putin spenderar sextio miljarder euro på att omvandla en semesterort till en vinter OS-by för att veckan efter OS:s avslutning som presenterade Ryssland som en del av den västerländska civilisationen skulle starta en militär kris.”
Brzezinski anslöt sig till Kissinger i sin bestämda uppfattning att ”Ryssland måste bli säker på att Ukraina aldrig kommer att bli en Nato-medlem.” 

Nyhetsbanken publicerade sedan 26/8 ”Kissinger om Ukrainakonflikten”. Återges nedan obetydligt nedkortat.
I en lång intervju med tidskriften the National Interest ger USA:s f.d. utrikesminister Henry Kissinger sin bild av Ukrainakonflikten.

På flera punkter går Kissinger emot Vita husets och Bryssels bedömningar:
* De ignorerar Rysslands relation med sin granne… Att knäcka Ryssland har blivit ett mål för amerikanska tjänstemän, när det långsiktiga syfte bör vara att integrera det.
* Om vi behandlar Ryssland på allvar som en stormakt, måste vi på tidigt stadium avgöra om deras problem kan förenas med våra behov.
* Förhållandet mellan Ukraina och Ryssland kommer alltid att ha en speciell karaktär i ryskt tänkande. Det kan aldrig begränsas till ett förhållande mellan två traditionella suveräna stater. Ukraina kan alltså inte sättas i en enkel formel för att tillämpa principer som fungerat i Västeuropa.
* Kissinger lägger skulden för gnistbildning i konflikten på EU, som föreslog ett handelsavtal 2013, utan tanke på hur det skulle stöta Moskva, och dela det ukrainska folket. Det första misstaget var EU:s agerande. De förstod inte innebörden av några av sina egna villkor. Ukrainsk inrikespolitik gjorde det omöjligt för Ukrainas f.d. president Janukovitj att godkänna EU:s villkor och bli återvald eller att få Ryssland att se villkoren som rent ekonomiska. När Janukovitj avvisade uppgörelsen i november 2013 greps EU av ”panik”, Ryssland blev ”övermodigt”. De politiska diskussionerna mellan parterna uteblev.
* Kissinger upprepade sitt förslag att Ukraina ska bli en buffertstat, eller brygga mellan Ryssland och västvärlden.
* ”Vi bör undersöka möjligheterna att bilda en icke-militär gruppering mellan Ryssland och Nato:s befintliga gränser. Västvärlden tvekar att ta på sig den ekonomiska återhämtningen i Grekland, så den kommer säkert inte att ta på sig Ukraina som ett ensidigt projekt. Så man bör åtminstone undersöka möjligheten att visst samarbete mellan västvärlden och Ryssland i ett militärt alliansfritt Ukraina.”

Slutsats:Det finns viktiga skillnader mellan hökar och hökar i USA! De yngre är farligare, och mycket smittsamma. EU och massmedia saknar helt resistens mot de yngre hökarnas virulenta angrepp. Folklig, antiimperialistisk mobilisering efter saklig information och värderingar om demokrati, nationellt oberoende och fred!

Forrige artikkelUSA ba Norge arrestere Edward Snowden, derfor kommer han ikke til prisutdeling
Neste artikkelDe klarer ikke mer krig