Hva nå Syriza?

19

Det greske folket har svart et rungende nei til kreditorenes krav. 61,3% av grekerne stemte nei og 38,7% stemte ja. Det var nei-flertall i alle valgdistrikter. I følge en meningsmåling fra Antenna News var det 67% nei-flertall blant grekere under 35 år. Grekernes OXI, nei, var en kraftfull og modig protest mot nedskjæringspolitikken og den økonomiske katastrofen som den europeiske eliten har styrt landet inn i. Men hva skjer nå?

hellas lenker

En katastrofal politikk

Mer enn seks år etter finanskrisa er situasjonen i Hellas verre enn noen gang. Bruttonasjonalproduktet har falt med 25%, arbeidsløsheten ligger på ca. 25% og seks av ti ungdommer er uten jobb. En generasjon står uten framtid. I folkeavstemninga har denne generasjonen sagt hva den mener om dette. Dette til tross for at den ikke-valgte eliten i EU gjorde sitt ytterste for å true grekerne med konsekvensene av et nei..

Presidenten i EU-parlamentet, Martin Schulz, truet grekerne med økonomisk Armageddon hvis de stemte nei.

Uten nye penger vil ikke lønninger bli betalt, helsesystemet vil slutte å fungere, kraftforsyning og offentlig transport vil bryte sammen og de vil ikke bli i stand til å importere livsviktige varer fordi ingen vil være i stand til å betale.

Yanis Varoufakis, som nå har gått av som finansminister svarte Schulz i et intervju med den spanske avisa El Mundo:

Det de gjør mot Hellas har et navn: terrorisme. Hvorfor har de tvunget oss til å stenge bankene? For å skremme folk. Det handler om å spre frykt.

Tysklands visekansler, sosialdemokraten Sigmar Gabriel, reagerte rasende på grekernes nei: «Tsipras har revet ned de siste broene

Den forbrytelsen Tsipras har gjort seg skyld i er å la det greske folket avgjøre hvordan landet skal forholde seg til kreditorenes krav overfor Hellas. At EU-toppene reagerer med raseri og forferdelse over at et folk skal bestemme over sin egen framtid er svært avslørende for denne elitens holdninger. De frykter og forakter folket og foretrekker å herske over dem gjennom direktiver.

Den tidligere presidenten i EU-kommisjonen, italieneren Romano Prodi, sa at «hvis ikke EU kan løse et lite problem på størrelse med Hellas, hva er da vitsen med Europa?

Dette er til en viss grad å snu tingene på hodet. Krisa i Hellas er et produkt av EU. Innføringa av euroen skulle liksom forene Europa, men den har forsterket krisa i de fattigere medlemslanda og vært fordelaktig først og fremst for EUs største industri- og handelsmakt, Tyskland.

Vanlig vulgærpropaganda omtaler krisa i Hellas som om landet har fått gaver fra det rike nord.. Forholdet er omvendt. Det internasjonale pengefondet har tjent 2,5 milliarder euro på de lånene fondet ga Hellas i 2010. Hvis Hellas blir tvunget til å betale tilbake hele lånet, vil IMFs profitt være 4,3 milliarder euro i 2014.

Euroen er feilkonstruert med vilje

Euroen har vært en feilkonstruksjon fra starten av. Arkitektene bak den visste at den bygde på juks og bedrag, men de gjorde det for å tvinge fram en nyliberal økonomi i hele EU. Den kanadiske økonomen Robert Mundell er kalt euroens far. Han tilhører den samme nyliberale skolen som Milton Friedman og fikk Nobels minnepris i økonomi for sitt arbeid med optimale valutaområder. Etter hans analyse var ikke EU noe optimalt valutaområde, fordi det som Milton Friedman skrev i 1997:

Europe exemplifies a situation unfavourable to a common currency. It is composed of separate nations, speaking different languages, with different customs, and having citizens feeling far greater loyalty and attachment to their own country than to a common market or to the idea of Europe.

Men nettopp derfor gikk Mundell hardt inn for euroen, for som han sa:

It puts monetary policy out of the reach of politicians, .. [And] without fiscal policy, the only way nations can keep jobs is by the competitive reduction of rules on business.

Og det er nettopp dette Hellas er det fremste eksemplet på. Hadde landet hatt sin egen valuta og kontroll over sin egen økonomi, kunne grekerne for eksempel ha devaluert eller innført kapitalkontroll for å holde økonomien i gang. Men med euroen er det bare nedskjæring og liberalisering av regelverket i arbeidslivet som står igjen som virkemidler.

De fem EU-presidentene kom nylig med en masterplan i form av et 24-siders dokument som har tittelen: Completing Europe’s Economic and Monetary Union. (Kan lastes ned her i pdf.) ABC-Nyheter oppsummerer konklusjonen i rapporten slik:

I dag er det EU-landenes parlamenter som vedtar sine statsbudsjetter. Innen 2025 skal overnasjonale EU-organer gjøre det. De nasjonale parlamentene skal få lov å bli «involvert» i prosessen.

Planen går ut på at det innen 2025 opprettes en fiskalunion i EU der det er EUs organer som skal vedta de enkelte landas budsjetter. Parlamentene vil bli redusert til marionettorganer som bare får være med som rådgivere for hvordan EUs vilje skal gjennomføres. Det vil innebære avskaffelsen av det nasjonale demokratiet i Europa. Dette er den logiske konsekvensen av europrosjektet, og det skjønte Mundell & co da de gikk inn for det.

Ingen løsning for Hellas i euroen

Alexis Tsipras sier at han ønsker å beholde Hellas i euroen, og det store flertallet av hans landsmenn er av samme oppfatning. Men så lenge Hellas er i euroen, vil elendigheten fortsette. Hellas vil ikke få kontroll over egen økonomi, vil ikke kunne skjerme landet mot en konkurranse som utraderer jobber og tapper budsjettene.

Det er sjelden man får så tydelig demonstrert at det er bare en sosialistisk politikk som representerer en utvei. De siste ukene har demonstrert at Hellas har behov for at staten tar kontroll over, sosialiserer, bank- og finansvesenet, at det innføres kapitalkontroll for å hindre kapitalflukt og at staten driver inn skatter som gjør det mulig å sette i gang offentlige arbeider for å få landet på fote.

Disse helt nødvendige tiltakene ville være de første skrittene på veien til en sosialistisk økonomi. Men dette er neppe Syriza modent for. Partiet later til fortsatt å ha illusjoner om at det på en eller annen måte skal ordne seg i EU.

Men det er det ingen grunn til å tro på. Hellas utgjør bare 2% av EUs økonomi, men likevel er krisa i Hellas en trusel mot hele europrosjektet, og dermed mot hele EU. Den europeiske eliten har knyttet hele sin framtid til dette prosjektet, og det er ingen grunn til å tro at de vil vise barmhjertighet mot dem som truer dette prosjektet.

Det europeiske korthuset vakler og det kan komme til å rase. Thomas Piketty ble spurt av Die Zeit om hva han trodde om at Hellas kunne bli kastet ut av eurosonen. Han svarte:

If we start kicking states out, then the crisis of confidence in which the Eurozone finds itself today will only worsen. Financial markets will immediately turn on the next country. This would be the beginning of a long, drawn-out period of agony, in whose grasp we risk sacrificing Europe’s social model, its democracy, indeed its civilization on the altar of a conservative, irrational austerity policy.

Beppe Grillo fra den italienske Femstjernersbevegelsen var på Syntagmaplassen og feiret grekernes nei. Hans parti driver en kampanje for en folkeavstemning om euroen i Italia. I Frankrike ligger Marine Le Pen godt an til å kunne bli landets neste president. Hun vil ha Frankrike ut av euroen.

Folkeavstemninga i Hellas var en viktig politisk seier i øyeblikket. Men fienden sitter med de fleste og sterkeste kortene, og det er ingen grunn til å tro at de vil gi seg med dette. Dette er folk som ikke går av veien for statskupp eller borgerkriger hvis de mener det tjener deres interesser

 

 

 

KampanjeStøtt oss

19 KOMMENTARER

 1. Hei Pål og takk for enda et glimrende blogginnlegg. Lurte på en liten ting, du har satt følgende som sitat:

  «Det er sjelden man får så tydelig demonstrert at det er bare en sosialistisk politikk som representerer en utvei. De siste ukene har demonstrert at Hellas har behov for at staten tar kontroll over, sosialiserer, bank- og finansvesenet, at det innføres kapitalkontroll for å hindre kapitalflukt og at staten driver inn skatter som gjør det mulig å sette i gang offentlige arbeider for å få landet på fote.»

  Men så vidt jeg kan se, går det ikke klart frem hvem som har sagt det. Kunne du oppklart dette for meg?

  Mvh Isak

  • Hei. Takk for kommentar. I dette tilfellet er det sitat fra meg. 🙂 Det er ikke så mange typografiske muligheter i WordPress, så jeg må bruke dette blokkformatet også når jeg ønsker å framheve noe. Det er kanskje forvirrende, men ved sitater er det alltid en lenke.

  • Like interessant kunne det kanskje være om Steigan hadde forklart hvordan de nasjonaliserte bankene så skal drives.
   Grekernes holdningen til gjeld vil antagelig ikke endre seg om det er staten som driver bankene.

   Her i Levanger har kommunen et budsjett på noe over en milliard og en gjeld på 2 milliarder.
   Vi er snart på vei til å bli et lite Hellas om renten stiger betydelig.

 2. Hellas bør forby bankdrift i landet, sette folket i produktivt arbeid og utstede en egen valuta som er forankret i reelle varer og tjenester. Fokus bør være på å brødfø egen befolkning. Så får de heller stenge grensene og slutte å importere problemer i form av uproduktive bankstere fra Goldman Sachs og desslike.

 3. «European financial dictatorship» er vel en bra definisjon på sirkuset 🙂 En 100% ponzi svindel er en annen definisjon og om man begynner å fundere på hvordan samfunns strukturen er oppbygget og hvem som skaper penger så absolutt:

  «Det er sjelden man får så tydelig demonstrert at det er bare en sosialistisk politikk som representerer en utvei. De siste ukene har demonstrert at Hellas har behov for at staten tar kontroll over, sosialiserer, bank- og finansvesenet, at det innføres kapitalkontroll for å hindre kapitalflukt og at staten driver inn skatter som gjør det mulig å sette i gang offentlige arbeider for å få landet på fote.»

 4. Da er det»bare» å starte kampen mot fiscalunionen.Sammen med alle andre motstandere av dette EU-integreringsprosjekt.
  «Sosialismen» får vente.Spesielt siden tanken om at det blir lettere å velte finasbyråkratene,etter at unionen er fullført,er ren utopisme.
  Le Pen er et langt sterkere kort i denne siyuasjon,enn noen venstreorientrert forsamling, i noe EU-land.

 5. Sosialistisk politikk, ja, men kun til de kommer på fote igjen, da må det bli sosial-liberal, dette er den eneste måten å vokse på, på en fornuftig måte, ren sosial politikk vil redusere viljen til folk til å starte småbedrifter, noe som utgjøre en stor del av årsverkene i mange land. Jeg går ut fra at du med «nyliberalisme» mener det amerikanske (USA) frislippet av økonomien, der bedriftene kan ta seg friheter til å gjøre nærmest hva som helst? Dette er en politikk jeg er sterk motstander av.

 6. Vi må nok tenke helt nytt da globalisering, automatiseringer, jordens knappe resurser og en ny samfunns struktur med alt større bedrifter har resultert i at dagens økonomiske teorier ikke er full så relevante lengre kanskje.

  • Det er sant nok. Kapitalismen er basert på kontinuerlig verdioverføring fra en klasse til en annen. Sosialisme innebærer den politiske slutten på at kapitalistene lever sitt luksusliv på verdier som arbeiderklassen har skapt. Det er selvsagt et problem om du er kapitalist.

   • Jeg undrer, roter du ikke sammen sosialisme og kommunisme der? Sosialisme tillater vel, også i sin grunnleggende form, private entreprenører, altså slike kapitalister som lever det søte liv (i småbedrifter vil du ofte komme over idealister som faktisk, etter skatter og avgifter, sitter igjen med mindre enn de ansatte.)? Sosialismen i sin grunnleggende for er desverre ødeleggende for privat initiativ, med for høy beskattning. En gylden middelvei er nok det beste, så tar vi det beste fra begge sider, et sosialt nettverk med nok liberalisme til å sørge for at også de små og mellomstore bedriftene overkever, det er tross alt disse som har flest ansatte her i landet tror jeg. De store bedriftene er uansett «nødt» til å være her og de rike må det kunne være mulig å skattelegge uten at de som driver i mindre målestokk blir fratatt enhver lyst og derfor søker på den første og beste konsulentstillingen i det offentlige.

    • Det finns mange definisjoner av både sosialisme og kommunisme. Jeg har lagt til grunn at kommunisme er et samfunnssystem som kan oppstå etter at sosialisme har eksistert så lenge at det er like glemt hvem som stammer fra tidligere kapitalister som det er i dag hvem som stammer fra tidligere landadel, og like uaktuelt i hodene på de tidligere eiernes etterkommere å kreve eiendommen tilbake, som det er for etterkommere av tidligere adel å kreve adelsprivilegiene tilbake. Det er også et samfunn hvor arbeiderklassen har vunnet makta i hele verden, og hvor det derfor ikke finns noen trussel om imperialistisk intervensjon, og hvor følgelig både militærvesen, grenser og store deler av statsapparatet for øvrig, blir overflødig og avskaffa. Den gjenværende «staten» i et kommunistisk samfunn blir da ikke annet enn temmelig upolitisk administrasjon, omtrent som drifta av et borettslag, og de fleste funksjonene vil kunne delegeres ned til kommunalt nivå.

     Sosialisme er for meg det samfunnet som oppstår umiddelbart etter at arbeiderklassen har fratatt kapitalistene den politiske makta, og det forutsetter å frata dem all kontroll over alle produksjonsmidler. Den tidligere kapitalistiske eiendommen må samles på statens hender, for å oppnå den nødvendige koordineringa for å møte folks behov i en vanskelig fase. Dette må skje raskt, uten noen form for overgang, for i det hele tatt å kunne skje. For dersom kapitalistene får beholde noe av den økonomiske makta si, vil de bruke denne helt systematisk til å sabotere det økonomiske livet for å diskrediteter den sosialistiske regjeringa, og dermed restaurere kapitalismen. Dette ser vi med all mulig tydelighet i Venezuela, og det vil vi også komme til å se i Hellas.

     • Euroen er bare en del av problemet for Hellas. Det andre er de sosi-økonomiske forskjellene mellom landene innen Eurosonen. Skal Eurosonen fungere må det skje en overføring eller inntektsutvjevning fra rike land/distrikter og til de mindre rike slik som i inntektssystemet for kommunene i Norge eller mellom USAs føderale stater. Uten inntektsutjevning mellom land i Eurosonen, er det lite å hente på for fattigere land å være i Eurosonen.

     • Den økonomiske overgangen må skje raskt, ellers vil kapitalen knekke landets økonomi Men jeg mener at man også kan begynne å organisere kommunistiske sektorer av økonomien på et tidlig tidspunkt. Det er ny teknologi som gjør dette mulig.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.