En tredel av verdens grunnvannsbassenger er i fare

0

To nye studier viser at situasjonen for verdens grunnvannsreserver er enda verre enn man trodde. De to studiene benytter seg av satelittdata fra NASA for å kartlegge nedtapping av grunnvannet. Studiene viser at tømminga av grunnvannsbassengene pågår svært raskt.

I den ene studien undersøkte man de 37 største grunnvannsbassengene i verden gjennom tiårsperioden 2003–2013. I de åtte verste tilfellene var bassengene fullstendig overforbrukt uten noen naturlig etterfylling. Ytterligere fem grunnvannsbassenger var ekstremt eller svært belastet. De mest utsatte bassengene finnes i jordas tørreste områder, som er svært avhengige av grunnvann. Man regner med at global oppvarming og befolkningsvekst vil øke problemene ytterligere.

Det mest overbelastede grunnvannsreservoaret i verden er det arabiske bassenget, som er viktigste vannkilde for 60 millioner mennesker. Nest mest utsatt er Indusbassenget som dekker det nordvestre India og Pakistan. Og tredje mest utsatt er Murzuk-Djado-bassenget i Afrika. California er også svært utsatt.

National Geographic Society sier at for førti år siden fantes det 300 kubikkilometer vann i det arabiske bassenget. Men i de seinere årene er det pumpet ut om lag 21 kubikkilometer i året uten at det skjer noen naturlig oppfylling. Man regner nå med at 80% av grunnvannet er brukt opp.

Det nordvestre India kalles Indias brødkurv, og det er der vannet nå blir stadig mindre tilgjengelig. Indiske myndigheter frykter en halvering av grunnvannet innen 2030.

Faren for kriger om vannet er økt betydelige de seinere årene. Den typen industrialisert jordbruk som dominerer i dag, som er svært avhengig av kunstig vanning bidrar vesentlig til problemet. Mange industrier bruker også mye grunnvann, slik som den tvilsomme frackingindustrien.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.