Med Arbeiderpartiet for TISA, TTIP, opprustning og NATO

12
Uansett utenriksminister har Norge et nært forhold til oljediktaturet Saudi Arabia

Avisa Klassekampen jubler etter landsmøtet i Arbeiderpartiet:

Kommentatorar både i Dagsavisen, VG og Klassekampen har peika på at Støre har flytta Ap til venstre, paradoksalt fordi fleire på venstresida frykta at vestkantmannen ville dra partiet andre vegen.

Det er godt man ikke har høye forventninger, for da kan man glede seg over så lite. Jeg anbefaler leserne å ta en titt på for eksempel det internasjonale vedtaket.

Uansett utenriksminister har Norge et nært forhold til oljediktaturet Saudi Arabia
Uansett utenriksminister har Norge et nært forhold til oljediktaturet Saudi Arabia

Det er der alt sammen. Støtten til NATO:

NATO er ankerfestet for norsk sikkerhetspolitikk innenfor den overordnede rammen av FN.

Å stå sammen med NATO-allierte og våre nordiske naboland er av sentral betydning for norsk sikkerhet.

Dette sies samtidig med at NATO er involvert i en serie kriger og driver aggressive militærøvelser rettet mot Russland.

Opprustning:

Arbeiderpartiet vil styrke innsatsen for å ivareta våre allianseforpliktelser etter Wales-toppmøtet. Et endret sikkerhetspolitisk bilde nødvendiggjør økt satsing på forsvar.

Arbeiderpartiet har vært helt sentralt i å de facto nedlegge landforsvaret i Norge og gjøre om militærapparatet til en innsatsstyrke som settes inn i de krigene USA beordrer oss til å delta i. NATO har vedtatt opprustning og mer penger til militærapparatet. Arbeiderpartiet gjør NATOs linje til sin.

Full støtte til det høyreekstreme regimet i Ukraina:

Arbeiderpartiet tar sterk avstand fra Russlands brudd på folkeretten og krenkelse av Ukrainas suverenitet, og mener Russlands politikk om interessesfære i Baltikum og andre deler av Europa er foruroligende.

Arbeiderpartiet har ingen kritikk av det USA-støttede kuppet i Kiev i februar 2014, ingen kritikk av Kiev-regimets bombing av sine landsmenn i øst, ingen kritikk av at man nå har forbudt kommunismen og kommunistiske symboler og gjort det straffbart å kritisere folkemordere i ukrainsk historie. I følge Arbeiderpartiet skyldes alle problemene Russland og partiet vil gjøre slik Vesten gjør.

Støtte til flyktninger, men ingen slutt på krigene de flykter fra.

Arbeiderpartiet var helt i spissen for å bombe og ødelegge Libya. Arbeiderpartiet støtter USAs og oljediktaturenes krig mot regjeringa i Syria. Arbeiderpartiet støtter Saudi Arabias krig mot Jemen. Det er disse krigene som skaper flyktningestrømmene. Arbeiderpartiet sier ingenting om å trekke støtten til denne krigspolitikken som har drevet millioner av mennesker på flukt, men forventer å bli regnet som «venstre» fordi de vil ta imot noen flere av de flyktningene som denne politikken har skapt.

Borgerkrigen i Syria har ført til massive humanitære lidelser og millioner er på flukt. Dette er en konflikt som kun kan løses politisk, hvor verdenssamfunnet gjennom FN må spille en sentral rolle.

Det umiddelbare målet må være å få ned voldsbruken. Her har Norge en viktig rolle å spille som en stor humanitær aktør, og gjennom sin støtte til fred og forsoning.

«Få ned voldsbruken»? Ikke slutte å sende våpen og forsyninger til jihadistene, da, slik våre allierte gjør, og slik Norge støtter?

Full støtte til EØS og TISA …

Rundt 75 % av vår handel er med EU-landene, og EØS-avtalen sikrer like konkurransevilkår for norsk industri i det indre marked. Arbeiderpartiet holder fast ved at EØS utgjør vår plattform for samarbeid med EU. …

Sammen med fagbevegelsen må vi slå ring rundt etablerte arbeidstaker-rettigheter og fullt ut benytte det handlingsrommet EØS-avtalen gir.

Arbeiderpartiet legger stor vekt på TISA-avtalens betydning for norsk verdiskaping og sysselsetting.

Riktignok tilføyer landsmøtet tilsynelatende noen forbehold til sin støtte til TISA:

Arbeiderpartiet krever at markedene for sykehustjenester, offentlig utdanning og sosiale velferdstjenester ikke åpnes fra norsk side for utenlandske tilbydere under TISA.

Det er en forutsetning at TISA ikke pålegger privatisering, deregulering eller konkurranseutsetting av noen offentlig tjeneste på nasjonalt eller lokalt nivå.

Men poenget med TISA er jo nettopp å feie til side nasjonale reguleringer. Med TISA vil multinasjonale selskaper ikke bare kunne kreve samme regler som nasjonale selskaper, men også kunne angripe enhver regulering som gjelder tjenesten de selger. TISA-forpliktelsene vil trenge inn i forhold som tradisjonelt har vært definert som innenrikspolitikk: hvordan et samfunn vil utforme helse- og sosialtjenestene sine, utdanningsvesenet, kulturpolitikken og miljø- og ressurspolitikken. 

… og TTIP

Betingelsene for norsk eksportnæring vil være et viktig hensyn i Arbeiderpartiets vurdering av TTIP. Samtidig vil ikke Arbeiderpartiet kunne støtte en handelsavtale som undergraver hardt tilkjempede rettigheter og standarder.

Norsk eksportnæring går inn for TTIP, så dermed er den saken klar. At Arbeiderpartiet ikke skulle støtte en handelsavtale som undergraver «hardt tilkjempede rettigheter og standarder» er bare svada. Det gjør partiet allerede gjennom EØS.

Det sies at «når Fanden blir sulten, spiser han fluer», men hvis dette er det som skal til for at ei samla presse med Klassekampen i spissen ramler over hverandre i hyllesten til Arbeiderpartiets «skritt mot venstre», står det sannelig skrøpelig til.

 

KampanjeStøtt oss

12 KOMMENTARER

   • Hofforgan for Gahr Støre?

    Klassekampens dekning av DNAs landsmøte har vært ukritisk og forutsigbar. I kontrast til dette , og heller ikke uventa, er at KK ikke med et ord har skrevet om den internasjonale aksjonsdagen mot TISA og TTIP eller USAs påbegynnende militærøvelser med den ukrainske Nasjonalgarden, inkludert Azov-brigaden med sine SS-symboler.

    Men det er kanskje dette som er oppskriften på opplagssuksessen? I lengden er jeg ikke sikker på det. Viktigere aviser er Le Monde diplomatique (som rett nok følger med abonnementet til KK) og Ny Tid.

    • I Klassekampens verden tilhører krigsforbryteren Stoltenberg og rikmannen Støre «venstresida». En slik analyse sikrer i hvert fall statsstøtten.

 1. I det internasjonale vedtaket kan vi lese:
  «I en verden hvor nyhetsmedia til stadighet rapporterer om terror, nye væpnede konflikter og humanitære kriser, må ikke langvarig urett og menneskelig lidelse bli glemt. Vest-Sahara er den siste kolonien i Afrika og en stor del av landet er okkupert av Marokko.

  Befolkningen, og særlig de saharawiske flyktningene i nabolandet Algerie, lever under vanskelige kår og menneskerettighetsbrudd foregår jevnlig. Den marokkanske okkupasjonen er i strid med folkeretten, og Vest-Sahara må nå få sin uavhengighet.»

  Marokko og Kina sitter på nesten all gjenværende oppbundet fosfor i verden,80-85 %. Fosfor brukes i kunstgjødselproduksjon og det er kun en generasjon igjen før det tomt for denne mildt sagt livsviktige ressursen. Kina har for lengst bremset/stoppet sin eksport av fosfor.

  At Vest- Sahara nå plutselig skal «få sin uavhengighet» leser jeg som at Vesten nå har bestemt seg for å få kontroll på Marokkos ekstremt verdifulle ressurs. Og det er sikkert heller ikke dumt å få kontroll på Gibraltarstredet..

 2. Når det lenge nok har vært ropt «høyreekstremist,» om alle som ikke vil underlegge nasjon ,stat,folk og arbeidslivsrettigheter de rådende krefter i EU ,IMF ,så ender man opp med at alt som er motsatt -er venstreorientert.
  Partiet får karakter av et Fabian-society fra 1800 tallet.Velmenende ,og for all del sympatiske,mennesker som vil beskytte de svakeste.Siden nordmenn (åpenbart) ikke er blandt de svakeste,er det andre det skal vises omsorg for.

  Dermed viser det seg en gammel (og glemt?)sannhet-Sosialdemokratiet er det beste værn for Kapitalismen.Det er ikke noe konspiratorisk med dette.Sosialistinternasjonalens kamp,for en FN styrt verden, blir den globale kapitalismens lojale opposisjon.

  All reell opposisjon blir da umoralsk,proteksjonistisk ,nasjonalistisk eller krigstruende.At Ap lever sitt liv,nå som før,er ikke rart.Det er naturlig.At noen får seg til å kalle dette «venstreorientert» og håpefullt,det viser vel bare at denne «opposisjon» best er å sammenlikne med puritansk,pietistisk kristenmoralisme.I beste fall.I værste fall ren levebrødspolitikk,for lavere deler av middelklassen.

 3. Det er et tankekors at ingen i AP-ledelsen gir utrykk for sin samvittighet etter all Nato-bombing i flere muslimske land. Det er et enda større tankekors at ikke biskopene trykker på alarmknappen når norske piloter slipper hundrevis av bomber over Libya, f. eks.

 4. Støre har også bestemt seg for at vi skal redusere klimagassutslippene med 100 prosent innen 2030, samtidig som veksten fortsetter som før: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat5/thread11570562/#post_11570562

  Som Eivind Berge kommenterte: «Der er altså en dame som mener at vi kan kutte klimautslippene i Norge med 48 prosent innen 2030 og i tillegg fem ganger så mye i utlandet uten at det skal koste noe særlig? Hva tror hun økonomien består av, egentlig? Det burde ikke være så vanskelig å skjønne at klimautslipp og økonomisk aktivitet går hånd i hånd. Vi kan ikke kutte eksternalitetene uten å kutte verdiskapningen. Det er som om vi skulle bestemt oss for å spise mer og drite mindre. Eller løpe fortere og puste mindre. Men sunn fornuft gjelder tydeligvis ikke for økonomien, for teknologien vil løse alle problemer ifølge de rettroende.»

 5. Helt riktig det som Steigan skriver. Personlig hadde jeg en tung dag lørdag 18 april da det var mange felles bekjente av både Steigan og undertegnede som undertegnet «En ny flyktningepolitikk!» (21 personer) som nærmest var en slags hyllest til Arbeiderpartiets eventyrlige innsatser,samt J.Egeland. Libyakrigen deres var overhodet ikke nevnt skjønt 90% av flyktningene kommer derfra over havet.
  AP har i alle USAs kriger helt fra Gulfkrigen 1990-91 vært medspiller i større eller mindre grad. De 200 natoøvelsene som pågår og skal pågå,omtales ikke i Klassekampen, at USA trener nye 500 jihadister i Tyrkia nevnes heller ikke,inntoget av canadiske,britiske,franske og amerikanske styrker i Ukraina er heller ikke verdt oppmerksomhet.
  Med krigfaren stigende i Europa,må vi slå fast at det ikke finnes noen «venstreside» i Norge. Det er nærmest en ufattelig tilstand tatt i betraktningen oppgraderingen av atomvåpen og missiler i alle verdens hjørner.

 6. Støre er jo så stolt av all skatten han betaler! Men det er vel ikke så rart, han vet jo hva skattepengene sine benyttes til. Og ved å ta imot 10.000 flyktninger skapt av våre og Støres skattepenger, kan vi flytte litt av kaospolitikken hit til lands. Splitt og hersk!

 7. Kanskje Ap vil sende to båter til Middelhavet i stedet for den ene regjeringa har foreslått? Også et skritt til venstre? Ikke slutte å sende bombefly, men sende en ekstra båt for å plukke opp båtflyktningene etter bombeflyene. «Nei, jeg har ikke slutta å banke opp unga, men jeg har begynt å plastre dem etterpå.» Progressivt.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.