Ukraina: stålindustrien i fritt fall

0
Figuren viser fallet i Ukrainas valutareserver og sammenbruddet til den ukrainske hryvniaen

Gjennom korrupsjon, økonomisk vanstyre og krig er Ukraina, som fra naturens side er et av verdens rikeste land når det gjelder råstoffer, konkurs. Stål- og smelteverksindustrien er i fritt fall. Fallet i prisene på verdensmarkedet forsterker dette, men regjringa i Kiev har ikke foretatt seg noe for å motvirke dette. Det er Deutsche Wirtschafts Nachrichten som melder dette.

Ukraina har verdens største reserver av jernmalm. Denne finnes for det meste midt i landet og utvinnes i dagbrudd. Steinkullforekomstene finnes i Donbass, som nå er herjet av krig. I donbass finnes også store forekomster av mangan, ca. 25% av verdens forekomster. Det finnes også store forekomster av titan, bauxitt og ikke minst uran. Men det er jernmalmen som er det viktigste for den store ukrainske stålindustrien. Mangan og titan blir brukt i stålindustrien. I 2013 var Ukrainas stålindustri på 10. plass i verden og denne industrien sto for 30% av landets eksport.

Russland var det viktigste markedet for denne industrien og Ukrainas største handelspartner totalt. Foreløpige tall viser at ukrainsk metallindustri har tapt 50% av eksporten sin til Russland i 2014. Eksporten til Russland utgjorde før konflikten 23,8% av Ukrainas eksport, mens USA sto for en markedsandel på 1,4%.

Juntaen i Kiev har valgt krig og ødeleggelse av sine viktigste industriområder og eksportmarkeder framfor utvikling av landets økonomi og handel. Et slikt regime kan bare holdes oppe ved hjelp av mer vold.

 

Forrige artikkelTyskland truer Hellas med konkurs
Neste artikkelUkraine: Spot the Nazi
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).