Hollande vil forby «konspirasjonsteorier»

36
Hollande taler om "la théorie du complot"

Den europeiske eliten taper stadig ansikt. Folk blir stadig mer lei av hvordan de politiske makthaverne står på pinne for finanskapitalen mens fattigdommen og den sosiale nøden øker. De etablerte mediene graver sjelden i maktmisbruk og manipulasjon, så fra dem har eliten lite å frykte. Verre er det med internett der, skrekk og gru, enhver kan skrive kritisk om våre herskere. Frankrikes president François Hollande er blant de minst populære lederne i Europa. Han har kommet på en lur idé for å få slutt på sånt uvesen: Forby «konspirasjonsteorier».

nsa overvåking mobil
Prinsippskisse som viser hvordan NSA avlytter mobiltelefoner og tapper dem for all informasjon. OBS: Kunnskap om dette kan regnes som konspirasjonsteori.

De kontrollerte mediene og det ukontrollerte nettet

Aldri i nyere tid har massemediene vært så kontrollert av en liten elite som de er i dag.

I følge amerikanske undersøkelser var det i 1983 50 selskaper som eide 90% av mediene i landet. Allerede det var en veldig sterk maktkonsentrasjon. Men hvordan ser det ut i dag? I 2011 var det seks selskaper som kontrollerte 90% av mediene.

De seks selskapene var General Electric, som blant annet eier NBC og Universal Pictures, Newscorp, som blant annet eier Fox og Wall Street Journal, Disney, som blant annet eier ABC og Pixar, Viacom, som blant annet eier MTV og Paramount Pictures, Time Warner, som blant annet eier Tima, Warner Bros og CNN og CBS, som blant annet eier 60 Minutes.

Situasjonen i Frankrike er antakelig vel så ille. De aller fleste mediene er kontrollert av fem finansgrupper: Bouygues, Dassault, Lagardère, Bertelsmann (groupe RTL, M6), Vivendi-Universal (canal+, SFR). Tre mann kontrollerer det meste av det som teller innen franske medier: Arnaud Lagardère, Martin Bouygues og Serge Dassault. Disse mediebaronene har også et svært intimt forhold til den politiske eliten i Frankrike. (Lagardères selskap kontrollerer også våpenindustri.) Og det forklarer langt på vei hvorfor fransk presse er blitt så dårlig, og hvorfor du nesten aldri vil finne virkelig gravende journalistikk der. (Kilde: Qui possède les médias ?, AgoraVox)

Og hvis man skulle tro at for eksempel ei avis som Liberation skulle være et slags alternativ, bør man notere seg at avisa fra 15.01.2015 er en del av mediagruppa Mag&NewsCo sammen med den israelske 124news og magasinet L’Express. Samtidig  ble Bernard Mourad, tidligere sjef i banken Morgan Stanley, utnevnt til toppsjef der.

Så propagandaapparatet overfor franske innbyggere og fransktalende andre steder skulle være i sikre hender, sett fra overklassens side. Problemet er dette uregjerlige nettet, der man kan risikere både pinlige avsløringer og uønskede meninger.

Sensur og kontroll

Franskmenn er stolte over sin liberté, og støtten til Charlie Hebdo handlet om ytringsfriheten. Men Frankrike har også en sterk tradisjon for kontroll med mediene. Hollandes forgjenger, Nicolás Sarkozy var så opptatt av mediekontroll at han ble kalt «Téléprésident». New York Times, som sjøl er blitt et propagandaorgan for USAs elite, rettet i 2008 et kritisk søkelys på ytringsfrihetens vilkår i Frankrike.

Allerede i 2010 vedtok det franske parlamentet en lov som i følge Der Spiegel ville gi myndighetene en enestående kontroll over internett når det gjelder mulighet til sensur og overvåking.

hebdo poires

Forbud mot «konspirasjonsteorier»

Men selv ikke dette er nok for «sosialisten» François Hollande. Etter at tre millioner mennesker hadde demonstrert mot angrepet på Charlie Hebdo og for ytringsfriheten tok Holland til orde for sterkere sensur og innskrenkning av ytringsfriheten. I en tale i forbindelse med Shoah-dagen 25.01.2015 sa han:

Det er nødvendig å være klar over at teser basert på konspirasjonsteorier blir spredd via internett og i sosiale medier. …. Vi må reagere på europeisk og til og med internasjonalt nivå for å skape et juridisk rammeverk for internettplattformer som driver sosiale medier slik at de gjøres ansvarlige og at det iverksettes sanksjoner i tilfelle brudd på rammeverket.

Hollande taler om "la théorie du complot"
Hollande taler om «la théorie du complot»

Med dette utgangspunktet utredet den «sosialistiske» stiftelsen Fondation Jean-Jaurès
hva dette vil si. Dette er formulert i dokumentet Conspirationnisme : Un état des lieux.

Hvis man skal forby noe, så er det jo artig å vite hva dette noe er. Og hva er nå egentlig «konspirasjonsteorier», eller som het heter på fransk complotisme eller conspirationnisme, for noe? Fondation Jean-Jaurés har svaret:

Konspirasjonsteorier kan defineres som en tendens til å feilaktig tilskrive opprinnelsen til en sjokkerende hendelse og / eller dramatiske (naturkatastrofer, arbeidsulykker, økonomisk krise, død av en personlighet, angrep, revolusjon …) til et skammelig plott som utøverne – eller dem som er det anses å dra fordel av dette – konspirerer for å holde sannheten skjult. En konspirasjonsteori er derfor en «alternativ» fortelling som hevder å utfordre vesentlig kunnskap vi har om en hendelse, og derfor konkurrere med «versjon» som er allment akseptert, stigmatisert som «offisielle».

Ut fra denne definisjonen var Gallileo Gallilei en «konspirasjonsteoretiker» siden han presenterte en «alternativ fortelling» om jorda og planetene enn den som var «allment akseptert» på hans tid.

I 1961 sa president Dwight D. Eisenhower:

In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military–industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists, and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals so that security and liberty may prosper together.

Han beskyldte altså det militære establishment og rustningsindustrien for en sammensvergelse som truet de sivile rettighetene og de demokratiske prosessene. Etter Hollande & cos definisjon en opplagt konspirasjonsteoretiker. (Jeg er ikke helt sikker på hva man da skal si om EU-president Jean-Claude Juncker. Han har som kjent sagt at «når det blir kritisk må man juge». Kan man da si at han er en som oppmuntrer konspirasjonsteoretikere?)

Udo Ulfkotte, tidligere redaktør i Frankfurter Allgemeine Zeitung, må jo også være en slik. Han sier jo som kjent at ikke bare driver CIA og den tyske etterretningtjeneste og kjøper journalister og redaktører. Han sier at han sjøl ble kjøpt og betalt av dem for å skrive løgn!

Og hvem er det så Fondation Jean-Jaurés vil ramme med forbudet? De sier sjøl (side 8):

 • holocaustfornektere
 • tilhengere av Hugo Chavez
 • fans av Vladimir Putin
 • aktivister på venstre fløy
 • venstreekstremister
 • «malcontents», altså misfornøyde
 • suverenitetstilhengere
 • revolusjonære nasjonalister
 • ultra-nasjonalister
 • nostalgikere for det tredje riket
 • vaksinemotstandere
 • 11. september revisjonister
 • anti-sionister
 • afrosentrister
 • survivalister
 • tilhengere av alternativ medisin
 • innflytelsesagenter for det iranske regimet
 • katolske eller islamistiske fundamentalister

Fondation Jean-Jaurés er ikke ei ut-gruppe i fransk politikk. Stiftelsen har et årlig budsjett på vel 17 millioner kroner (2,1 mill euro), og det meste kommer fra statsministerens kontor eller den franske staten.

Blant de tankeforbrytelsene (jeg synes Orwells begrep er relevant her, tankeforbrytelse «is the criminal act of holding unspoken beliefs or doubts that oppose or question the ruling party») som dette svært blandede selskapet skal være skyldige i er i følge stiftelsen blant annet «det å forkaste som relevant splittelsen høyre–venstre, og i stedet sette splittelsen mellom «systemet» (eller «imperiet» eller «oligarkiet») og dem som gjør motstand mot disse.»

Så utfra den fransk «sosialistiske» stiftelsens definisjoner leser du i dette øyeblikket, kjære leser, et nettsted som bør forbys eller i det minste sensureres. Flere artikler her påstår jo nettopp dette at partiene ikke er de reelle makthaverne i Norge, men tvert om nikkedokker for kapitalen og imperialismen. Typiske eksempler er Det norske kartellpartiet og De eier maten vår og ødelegger byene våre.

Amerikansk forbilde

De franske sensurtilhengerne er naturligvis ikke originale. Alt er tenkt før i USA. Begrepet «konspirasjonsteori» kommer derfra og brukes mot alt som er kritisk til den finansielle og politiske eliten. I 2008 kom Cass R. Sunstein og Adrian Vermeule fra Harvard Law School med en anbefaling til presidenten om hva man kunne gjøre med «konspirasjonsteoretikere i Conspiration Theories and Other Dangerous Ideas(Utgitt som bok i 2014.) De foreslo følgende:

 1. Regjeringa kan forby konspirasjonsteorier
 2. Regjeringa kan innføre en form for skatt, finansielt eller på annen måte, på dem som sprer slike teorier.
 3. Regjeringa kan starte en kontradiskurs for å desavuere konspirasjonsteorier.
 4. Regjeringa kunne støtte troverdige private aktører for å sette i gang en diskurs mot konspirasjonsteoretikere.
 5. Regjeringa kunne engasjere seg i uformell kommunikasjon med tredjepart og oppmuntre dem til dette.

Vi kjenner jo ikke til hva USAs regjering har gjort med disse anbefalingene, men det kan vel virke som de har fulgt opp flere av dem.

Siden norske tenketanker har liten evne til å tenke sjøl, så kan vi vel regne med at disse totalitære tankene snart blir framført på en Civita-frokost eller liknende. For det er tydelig at knebling av enhver opposisjon er på moten.

PS:

Det er også grunn til å merke seg at sjøl om Hollande & co er veldig opptatt av å slå ned på anti-sionisme, så reagerer de ikke når tilhengere av Waffen SS marsjerer under en offisiell minnedag i Latvia, eller når tilhengere av jødemorderen Stepan Bandera sitter med makta i Ukraina.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


36 KOMMENTARER

 1. Viktig, ja.

  «Siden norske tenketanker har liten evne til å tenke sjøl, så kan vi vel regne med at disse totalitære tankene snart blir framført på en Civita-frokost eller liknende. For det er tydelig at knebling av enhver opposisjon er på moten.»

  Så kommer det jevnlig en latterliggjøring av «Nord_Korea & samfunn som ikke har rett til frie meningsytringer»

  Det samfunnet som er kneblet og slavebundet, men i slike klær at de opplever dette som frihet, er det farligste.
  Da trenger det ikke lengre sensur eller slavedrivere/godseiere lengre. Samfunnets medlemmer passer på hverandre så ingen drar i lenken eller forstyrrer konsensus. (Vestlige ledere og samfunns unnfallenhet i tilfellet Snowden, burde få oss til å fryse på ryggen.)
  Men det samfunnet som ofrer frihet for brød & sirkus fortjener ingen av delene.

  • «Men det samfunnet som ofrer frihet for brød & sirkus fortjener ingen av delene.»

   Nå slutter vi å surve, og så begynner vi å skyte tilbake?

   The Exasperated General
   General picks up the phone.
   AMPW: “Sir, the enemy is firing artillery at us!”
   General: “Well, fire back.”
   AMPW: “Sir, we think they are using a new alloy in the shell casings.”
   General: “Fine, whatever, are you firing back yet?”
   AMPW: “Sir, now they’re shooting bullets at us! From rifles!”
   General: “Well, shoot back!”
   AMPW: “Sir, we’re trying to find out if it’s blacks, browns, Muslims, Jews, or white traitors firing at us.”
   General: “What difference does it make? Shoot back!”
   AMPW: “Sir, I’m trying to figure out why they are shooting at us. It is very important to know WHY they are shooting at us.”
   General: “For heaven’s sake, who cares? Shoot back. Defend yourselves.”
   AMPW: “Sir, I’m writing a 3,000 word essay proving that everyone manning the enemy artillery pieces is a Jew. Once every white person has read this essay, the shells will magically stop exploding.”
   General: (Shakes head) “Anything else?”
   AMPW: “Sir, these are real bad people shooting at us after we’ve been so nice to them.”
   General: “I agree, so why don’t you stop complaining and shoot back?”
   AMPW: “Sir, they’ve taken Hill 209! They’re so mean.”
   General: “Well, what do you expect? Take it back!”
   AMPW: “Sir, the enemy has all the high ground. It’s so unfair!”
   General: “Well, you gave it to them. Take it back.”
   AMPW: “Sir, we invented artillery! What will they do after we’re gone?”
   General: “That’s their problem. What difference does it make if WE’RE gone? Shoot back!”
   AMPW: “Sir, why don’t we just run away?”
   General: “Because they’ll chase you down. You can’t run away from this fight.”
   AMPW: “Sir, after exhaustive reconnaissance, we’ve discovered a handful of browns, blacks, and Jews who agree that our enemies are really bad people who should stop firing at us.”
   General: “Uh, OK, so what? Shoot the enemy!”
   AMPW: “Sir, some of the enemies’ shells are landing on non-whites!”
   General: “In any battle there’s going to be friendly fire. That doesn’t help us. Shoot!”
   AMPW: “Sir, a lot of the people shooting at us look like us. It doesn’t make any sense.”
   General: “Treason never makes sense, but it happens. Shoot back!”
   AMPW: “Sir, after they’ve defeated us they’re going to attack other people! They have a larger agenda!”
   General: “That may be, but so what? Shoot back!”
   AMPW: “Sir, last week the men thought it was the Illuminati leading the attack on us. But now they’re sure it is the Jesuits! I thought it was very important to inform you of this development. And I think it is wonderful that our men put so much thought and effort into this sort of thing.”
   General: “Are you shooting back yet?”
   AMPW: “Sir, the men have informed me that shooting back will never work and is a waste of time. They would much rather complain like 5 year old children.”
   General: “Do the men know that if they don’t shoot back they will be exterminated?”
   AMPW: “Sir, the men say shooting back is un-Aryan. They are too dignified to fight like our enemies. They want to engage in single combat only with axes and broadswords.”
   General: “You have to fight the battle in front of you with the weapons you have.”
   AMPW: “Sir, the men and I have agreed: our enemies’ actions are unconstitutional! If we just gobacktotheconstitution everything will be fine.”
   General: “So, when you explain this they’re just going to stop firing? What is your point?”
   AMPW: “Sir, one of our scouts reports he has seen an enemy with sidelocks!”
   General: (face palm)
   AMPW: “Sir, the enemy are a secret society!”
   General: (double face palm)
   AMPW: “Sir, we’ve discovered the enemy are Marxists!”
   General: (double face palm head shaking)
   AMPW: “Sir, we lost the war a long time ago.”
   AMPW: “Sir, the men don’t like our weapons. And they think we should fight somewhere else.”
   AMPW: “Sir, the enemies are Satanic!”
   General puts down the phone and reaches for a bottle…

   Jeg har ikke samme politiske utgangspunkt som de fleste på denne bloggen, men det må da bli slutt på å analysere fienden for dere også, og i steden prøve å tenke på måter skyte tilbake på?

   For meg var det et sjokk, at de jeg var uenig med, ofte spilte hva jeg mener var urent spill, men etter å ha forstått at skal du få folk til å tro på en løgn, så må du lyve, blir det ganske logisk at de aldri ville vunnet i utgangspunktet, om de hadde fulgt de spillereglene jeg var så dum å tro de spilte etter.

   Faktum er at nok av de politiske spillerne ikke følger de reglene et demokrati er avhengige av, hvis det skal kunne kalles demokrati, og at vi aldri vil kunne få noen orden på demokratiet heller, om ikke dere også, begynner å ta noen politiske skalper av de drøyeste manipulatorene.

   Hvorfor kan ikke dere også, konsentrere dere om å ta en drittsekk dere hater dypt og inderlig (f.eks. en Dagbladet journalist), slik at man skremmer alle spillerne til å spille litt renere, av frykt for å bli det neste offeret. Det er gjennom frykt for å miste jobben, at vi havnet i 1984, og det er ved å straffe de som bevisst lyver, at man i hverfall gjør det litt mindre lukrativt å lyve.

   Ikke en kjeft av oss er slaver ennå, så hvorfor skal vi oppføre oss som om vi bodde i Sverige, og knytte neven i bukselommen, i steden for å si i fra om ting som er pill råttent?

   Det er f.eks ikke vanskelig å si, at det er vest-europeiske håndtverkere som har betalt mye av integrasjonen av Øst-Europa ved økt konkurranse og lavere lønninger, så kunne vi i det minste få litt takk fra byråkrater og annet akademiker-pakk, som har fått billigere tjenester pga øst-europeerne?

   Svaret er selfølgelig nei, da dette kan true akademiker-pakkets selvbilde som de godeste av de gode, så de stempler oss f.eks som rasister, da vi også ønsker at barna våre skal gå på skole med norske barn, uten at VI nå tjener nok til å kunne flytte til områder hvor norske barn er i flertall, slik som akademiker-pakket kan.

   Lyver jeg som håndtverker ovenfor en kunde, er jeg økonomisk ansvarlig, og holder jeg tilbake sentral informasjon, så er det like godt med løgn. Lyver akademiker-pakket derimot, så er det for en god sak og alles beste, mens å holde tilbake sentral informasjon, er for akademiker-pakket nærmest obligatorisk.

   Hvor faens dritt er ikke journalister forresten, som burde skrevet om slike helt åpenbare ting, men igjen, skulle journalist-faenskapet tatt akademiker-pakket, så kunne vel ikke journalist-faenskapet fortsatt og solgt oss løgn, dag etter dag?

 2. En ganske avslørende stilling. I det siste har jeg sett en tendens hos folk (som benytter seg av den frie internettbaserte medier) å ikke kjøpe alt som blir servert dem på TV skjermen og offisielle medier. Hvis du bruke vette, historien, logikken og »uoffisielle» fakta og setter sammen en teori som kan avsløre de faktiske elementer av en skjult agenda, da er du konspiratoriske. Kanskje ikke relevant her med jeg vil gjerne minne om en god del år siden der en – ikke veldig populært- konspirasjonsteori var at Iraq har ikke noe kjemiske våpen. Nå etter at målet er oppnådd, innrømmer de i selveste CIA rapporten at de hadde forfalsket dokumenter som ble presentert for FN sikkerhetsråd. Forresten, finnes det noen som spør i dag, da hva for f** var grunnen til en ulovlig okkupasjon og drap av over 500,000 (offisielle tall) uskyldige? Er blitt noen arrestert og satt i fengsel pga. dette? Eller, vi må bare glemme saken å være lovlydige sauer for »Sheparden» og ikke sette spørsmåltegn på nåværende skjulte agendaer,selv om man ser masse hull i containeren deres.
  Rider du på en kamel, hjelper det ikke mye å bøye deg for ikke bli sett. Takk for meg

  • «Forresten, finnes det noen som spør i dag, da hva for f** var grunnen til en ulovlig okkupasjon og drap av over 500,000 (offisielle tall) uskyldige? »

   Det samme kan sies om ødeleggelsen av Libya.

   Mens morderne i USA/Israel, Norge og EU går til økonomisk boikott av Russland når dette landet er naturlig er engstelig når de samme kreftene nærmer seg deres grenser, og samler sine tropper på sin side av grensen og ikke vil ha disse kreftene som reelle makthavere i regimer sin nærhet.

   Hvor er den økonomiske og politiske boikotten av de som drepte og ødela folk i Irak og Libya.
   Hvor er vårt frihetselskende folk som gjerne samles om (mot-) terrror-aksjoner enten det er her eller der, – «Charly» eller annet medie-oppblåst?

   Det hele ser dessverre ut til å være et godt regissert politisk spill, der folks gode moralske reaksjon blir brukt.
   Og «konspirasjonsteori» blir et hersketeknikk-ord for at vi ikke skal stille spørsmål om makten bak makten.

 3. Marx sa en gang at religion var opium for folket. I dag kan vi vel trykt tilføye offentlige og kommersielle media på denne lista.
  På denne måten blir «De herskende tanker herskernes tanker».
  Og vei som tror vi lever i et demokrati?

  • «Marx sa en gang at religion var opium for folket. I dag kan vi vel trykt tilføye offentlige og kommersielle media på denne lista ..»

   Hvis vi tror at læresetninger og leveregler, – og vi mennesker er ferdigtenkt og ferdigskap, blir det farlig. Da blir det lett både religiøs og (parti)politisk kamp for å befeste våre fasttømrede «religioner». Da åpner vi ikke for fortsatt vekst gjennom samtale og erfaringsdeling.

   *VÅRT MÅL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn
   VÅR METODE: Selvkontroll og hensynsløs, men objektiv kritikk.
   MOTTO: Riv ned alle gjerder som skiller menneskene og hindrer dem fra å oppleve og erkjenne våre dype fellesinteresser innenfor vårt felles samfunn. Frem med helhetsfølelsen og totalitetsbevisstheten. Ned med partipolitikken og klassekampen. Frem med det frie levende selvvirksomme samfunn. *

   *Det er altfor ensidig å betrakte Bibelen som «religion». Ordet religion eksisterer ikke i Bibelen og knapt nok et begrep som kunne svare til det som vi mener med ordet religion.Bibelen handler om økonomi og rettsorden. Den inneholder etikk og beretter om etiske konflikter. *
   http://www.samfunnsliv.no/kunst-01.htm

 4. Jeg tror, at i Norge trenger man ikke å være redd for et forbud mot såkalte konspirasjonsteorier så lenge helsevesenets Dr. Mengele fungerer. Dissidenter blir allerede i dag tvangsinnlagt og tvangsmedisinert minst for 3 måneder. Takket være, at det er stor manko på sengeplasser i såkalt psykiatri blir dissidenter sluppet fri etter denne tiden. Problemet kan være E-tjenestenes krav for å overvåke absolutt alle nordmenn snarest mulig. Da vil de finne ut hvem som er såkalt konspirasjonsteoretiker. Hvis det blir mange nok av oss, så blir det krav om omskoleringsleirer innen psykiatrien. Konsentrasjonsleirer med Dr. Mengele som overlege. Jeg tror, at dette skjer i nær fremtid i Norge.

  • – Why an Assassinated Psychologist – Ignored by US Psychologists – Is Being Honored: http://www.truth-out.org/opinion/item/27244-why-an-assassinated-psychologist-ignored-by-us-psychologists-is-being-honored?tmpl=component&print=1

   «The US corporatocracy uses mental health professionals to manipulate and medicate people to adjust and thereby maintain the status quo – thus, the need for liberation psychology.»

   Du har dessverre helt rett, psykiaterne spiller i dag samme rolle som presteskapet under dansketida, for å utøve såkalt myk kontroll. Derfor trenger vi nå en frigjøringspsykologi, etter modell av haugianismen.

   For de som undergår noen form for psykiatrisk behandling, kom dere vekk. Dere er helt normale, mens alle de andre er manipulerte, viljesløse roboter. Såkalte konformister.

   • Jeg ble veldig trist for å lese om Martin-Baròs`s skjebne. Han hadde helt rett i sin analyse om samfunnets bruk av psykiatri og psykologi i politikkens tjeneste. Jeg har også erfart, at de mange mental helse organisasjoner, bruker-organisasjoner, er infiltrert av disse folkene for å dempe lysten til frihet. Jeg har nylig kjøpt via Amazon DSM-5, den amerikanske diagnosemanualen. Det er der nå 400 psykiatriske diagnoser. Det gir meg assosiasjoner, at dissidenter og andre kritikere skal diagnostiseres uansett.

    • Ja, det er veldig trist med alle disse flotte ungdommene som i dag får kvalt sitt engasjement med en eller annen psykiatrisk diagnose. Noen etterlyser et nytt ungdomsopprør, men hvordan kan vi få det når den beste ungdommen forsvinner inn i psykiatrien?

     Så vidt meg bekjent ble ikke 25-års markeringen for Martín-Barós død nevnt i noe norsk presseorgan, og helt sikkert ikke i noe psykiatrisk fagblad. Men vi får arbeide for å spre hans sak på grasrotnivå, for å frigjøre psykiatrien fra maktstrukturene. Vi vet alle hvordan religionen kan nyttes for å kontrollere og underkue befolkningen, i dag har dessverre psykiatrien tatt religionens plass som verktøy for herskerne.

     400 psykiatriske diagnoser? Lurer på hvor mange av disse som ville passet på meg?

     I alle fall, for alle som har problemer vil jeg anbefale å holde seg langt unna psykiatrien. Det er bedre å være litt deprimert enn å miste seg selv. Og det er da jammen også god grunn til å være både deprimert og engstelig i dagens samfunn. Se heller dette som et sunnhetstegn

 5. «og støtten til Charlie Hebdo handlet om ytringsfriheten.»

  Og hvilke (finans-) gruppe var det som for ca.et år siden kjøpte Charlie Hebdo ?
  Antagelig for å bruke disse i en regissert «opprør» gruppe mot gruppe. (?)
  Dette spillet kan disse menneskene, det viser historien dessverre.

 6. Egentligen skall man avvisa alla personer som använder slippriga uttryck som «konspirationsteori», «antisemit», «islamofob», «homofob» etc etc. Dessa är konstruerade ord, avsedda att kleta på folk som vill diskutera och de omöjliggör varje form av vettigt samtal.
  Men nu går det inte riktigt att agera så, då det officiösa samhället hela tiden konstruerar dessa ickeord. Därför får man väl svara med samma mynt. Hollande är således en folkofobisk konspirationsteoretiker.

 7. The shit hits the fan om litt så…. Mange som har veldig mye, har mye at miste og kan legge mye penger på at ikke miste mye kanskje 😉 Vi bør se opp litt her i Norge også da man ikke kan ta demokrati som noe selvklart på noe sted i disse dager.

  Og fundamentalt så er demokrati noe at slåss før men etter en lang lang høykonjunktur så er vi det sovende folket kanskje …….

  «Democracy must be built through open societies that share information. When there is information, there is enlightenment. When there is debate, there are solutions. When there is no sharing of power, no rule of law, no accountability, there is abuse, corruption, subjugation and indignation.» -Atifete Jahjaga

  Og om noen prøver…..

  “It is hard to imagine a more stupid or more dangerous way of making decisions than by putting those decisions in the hands of people who pay no price for being wrong.” – Thomas Sowell

  Men det er bare at gjøre litt komparative undersøkelser så vet man hva som kan komma om noen idiot prøver seg..

 8. «there should be a special warcrimecourt for the spreading of lies in social media»
  Så här uttrycker sig den frustrerade svenska radiojournalisten Maria Persson Löfgren på twitter. I polemik med någon som inte delar hennes åsikter om händelserna i Ukraina.
  Maria är korrespondent för Sveriges Radio i Moskva.

 9. George Orwells «1984» må dermed forbys siden den kan forlede folk til å tenke kritisk om makthaverne. Likeledes alt av Jens Bjørneboe. Og det er sjølsagt også en tankeforbrytelse å antyde at NATO-krigene Norge har deltatt i kanskje ikke har så edle formål som de offisielle forklaringene skal ha det til. Lurer på hva de skal gjøre med komikere som Otto Jespersen; han har jo spilt i filmen «Trolljegeren» som vel også bør forbys.

 10. Dette er det vel bare å registrere et slikt forbud, Steigan? Hjemmel for slik knebling av personlig mening har vi allerede i både Frankrike og her i Tyskland, samt 14 andre stater i Europa, med lover som gjør enhver offentlig ytring om tvil vedrørende den sionistiske ‘historien om holocaust og de seks millioner’, til en kriminell handling som kan medføre inntil 10. år bak gitter. Derfor, at slik straffelov utvides til også å omfatte andre, av en stats ‘oppleste og vedtatte’ meninger, bør vel egentlig være innlysende?

  Hva Norge angår, så er det jo som allerede nevnt av andre her, psykiatrien (i stedet for straffe rett) som er den valgte løsning for knebling av personer som det norske diktatur finner ‘ubehagelig’… personer som ikke bare protesterer, men som simpelthen ikke aksepterer å bli rævkjørt av ‘systemet’… og, som derved lider samme skjebne som Juklerød og Synnøve.

  Tvangsinnleggelser med diagnosen ‘kverulantparanoia’, som i.h.t. det norske, Store Medisinske Leksikon, er en ‘alvorlig psykisk lidelse kjennetegnet ved en vedvarende, påståelig og oftest aggressiv kamp for oppreisning for eller rettferdiggjøring av en påstått forbigåelse, forurettelse eller urett’. 😉 (Jeg mener å ha hørt at diagnosen er en norsk oppfinnelse?)

  Tja, en intet mindre enn utrolig diagnose for et menneske som kjemper for sin rett, men en diagnose (et groteskt overgrep) som forventet, ikke har vekket nevneverdig bestyrtelse hos det norske folk. ( Forventet, av den grunn at det brede lag av befolkningen jo heller ikke synes å ha oppfattet at Regjeringer med et tilnærmet samlet Storting, gir blanke fanden i hva folket har sagt om medlemskap i EU. Demokrati?)

  Et meget interessant tema, Steigan, og hadde vi ikke forlatt landet til fordel for andre breddegrader, ville vi med sikkerhet for lengst blitt buret inne på et asyl, med påfølgende kjemisk lobotomering… slik at det hadde blitt ‘folk’ av oss. 😉 Buona giornata , e continuare i vostri studi , il mio amico !

 11. Når det gjelder Holocaust har skoleverket en sentral rolle i å drive opplysningsarbeid, dette er mer effektivt enn et forbud mot konspirasjonsteorier om dette emnet. Ingvar Ambjørnsen skriver godt om dette: http://www.forlagsliv.no/ingvarambjornsen/2015/01/30/pesten-vender-tilbake/

  «I et intervju med Klassekampen i forbindelse med 70-årsdagen for frigjøringen av Auschwitz, snakker Samuel Steinmann om sin mangeårige virksomhet som foredragsholder rundt om på norske skoler. Helt mot slutten sier han: «Det er rørende å snakke med ungdommer. Etterpå kommer de opp og klemmer meg og takker. De vet jo ingenting om dette. Men de er veldig interesserte. Her er det en stor svikt i skoleverket.»

  Og et svik kan vi ikke ha når det gjelder dette. Jeg har flere ganger forsøkt å grave i dette. Ringt rundt til lærere og andre som jobber i skoleverket. Svært mange tar dette på like stort alvor som mine egne lærere gjorde. Mange andre vrir seg og blir underlig vage. Noen ganger blir det helt taust i den andre enden.

  Og vi vet jo hvorfor. Men læren om holocaust må bankes inn, ikke bare på videregående, men i grunnskolen. Det må være pensum. Det er livsfarlig å late som om det store antallet muslimske barn og ungdommer i klasserommene er helt uproblematisk i denne sammenhengen, slik mange nå velger å gjøre. Det er vanskelig å røre ved dette i dagens opphetede situasjon, men det er ingen vei utenom.

  Det er norsk skole som skal lære barna hva som skjedde i leirene under det nazistiske vanviddet, ikke foreldrene. Samme hvor de kommer fra. Samme hva slags religion de praktiserer.»

  Kunnskapen om Holocaust er særlig viktig, nettopp på grunn av dens særstilling som et industrielt folkemord. Det var den kyniske, teknokratiske holdningen til Holocaust, som kanskje var aller mest skremmende.

  Ellers virker det som om det er et visst sammenfall mellom klimafornektere og holocaustfornektere.

  Et vanlig argument ser også ut til at man bør kunne få diskutere deler av Holocaust. Hvorfor det? Det er først og fremst egenarten ved dette folkemordet som er interessant. Man har Pi-sannheten her som når det gjelder klimaendringene, det er dette vi får forholde oss til.

  • Realismen har også et ansikt.
   Klimaendringer ser ut for å ha blitt en religion for idealister der det argumenteres for hvor mange som er for og imot. I stedet for selv å sette seg inn i naturvitenskapen går man kapitalismens ærend og svartmaler de som ikke lydig følger ens tro.

  • 🙂 «…læren om holocaust må bankes inn..» Å du verden! Ja, du er ’inne på’ noe helt sentralt med det utsagnet. BANK DET INN! En sannhet, Øyvind Holmstad, har ikke behov for beskyttelse med lov; kun løgner krever slik beskyttelse som den sionistiske holocaust ’historien’ har. 😉 http://www.jostemikk.com/?p=1755

  • Jeg vokste opp med en en forferdelse over «Holocaust, Anne Frank og Nazistene grusomheter». Det var vel grunnlaget for min politiske interesse.
   Mange år senere ble jeg (like) forferdet over at dette var en godt organisert løgn, og strategi fra «vinnerne».

   Hvordan ble jeg interessert i å nøste opp «kriminal-gåten»?
   Fordi jeg oppdaget at det var forbudt å snakke om det, diskutere Holocoaust og sette i tvil mange av historiene til «tidsvitner», bla. Samuel Steinmann.
   Da skjønte jeg at dette var en viktig del av det omfattende apparatet for de som gjerne vil kontrollere historien – for å gjenta den igjen.

 12. Skal vi tolke Hollande i maksimalt beste mening, sier han bare at han vil ha ei lovregulering av konspirasjonsteorier. Det kan jo bety at vi skal få lov til å tro på en konspirasjonsteori i året f.eks. Og at vi kan få lov til å spre den teorien til et visst antall mennesker, f.eks 20. Men hvis vi overtrår den grensa, begår vi en tankeforbrytelse. Lurer på om den 21. personen vi sprer teorien til også risikerer å bli gjort strafferettslig ansvarlig. Mye vanskelig jus her, m.a.o; mye mat for EU-byråkratene.

 13. https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_1549.pdf

  I Norge er vi i politiets søkelys hvis vi bare TROR på eller MENER noe.

  Sakset fra politiets Trendrapport 2012. Side 42 (46):

  ”Konspirasjonsteoretikere (kt’ene) har vært aktive i mange år, men har hatt en merkbart økt rekruttering de siste to årene.

  Per 2011 er kt’ene løselig inndelt i to leire: Én del omfatter de klassiske konspirasjonsteoretikerne som MENER at samfunnet egentlig styres av en lite håndplukket elite.

  New World Order, Bilderbergerne, Rotchild-, Rockefeller-familen og Stoltenbergdynastiet er typiske uttalte elitegrupper.

  En annen del av miljøet fokuserer på såkalt chemtrails og antivaksinekampanjer – myndighetenes angivelig bevisste forgiftning av folket.

  Det er ikke noe stort skille mellom disse to fraksjonene, og mange av aktørene er representert begge steder. Det er to grunner til at denne gruppen bør nevnes som en ny trend som bør fange politiets interesse.

  Deler av miljøet jobber aktivt med å få fysisk kontakt med myndighetspersoner, for så å avdekke deres «skjulte» hensikter. Aktører blant disse har ved å utgi seg for å være journalister klart å komme i fysisk nærkontakt med en rekke sentrale politikere.
  De fleste av disse møtene har vært direkte ubehagelige for myndighetspersonene.

  Den andre faktoren er organisering av ikkeannonserte aksjoner og demonstrasjoner mot departement, helseinstitusjoner og lignende. Politiet har flere ganger det siste året måtte oppløse demonstrasjoner og pågripe personer som har gjennomført slike.

  Flere av aktørene i dette miljøet har psykiatriske diagnoser”.

 14. holocaustfornektere
  tilhengere av Hugo Chavez
  fans av Vladimir Putin
  aktivister på venstre fløy
  venstreekstremister
  «malcontents», altså misfornøyde
  suverenitetstilhengere
  revolusjonære nasjonalister
  ultra-nasjonalister
  nostalgikere for det tredje riket
  vaksinemotstandere
  11. september revisjonister
  anti-sionister
  afrosentrister
  survivalister
  tilhengere av alternativ medisin
  innflytelsesagenter for det iranske regimet
  katolske eller islamistiske fundamentalister

  Hva sier det om disse hendelser og disse gruppene, at det skal forbys? ^^

 15. Att förjuda konspirationsteorier när det kommer till dem regulerande åtgärder, kontrollmekanismer samt sanktions möjligheter är det fel att tillskriva Hollande detta avgörande. Det är klart att det som omtalas av förbud vill regleras i TTP avtalen och där är det ju ingen mindre än vår svenska eminenta liberal kommisionär som förer den skutan i mål. Demokratiet dog med representationen, när dem alla är reaktionära i sina handlingar är det de samma som styr oavsett vem som tillpassar sej de proaktiva drivarna, som enkelt utläses; den internationella Kapital marknaden.

 16. Presidenten i Frankrike ved navn Holland snakker som om han har noe å skjule.

  I Gladio-land (dvs. NATO-land som blir rammet av terror og «de skyldige» blir utpekt lenge før noen etterforskning er blitt påbegynt) er det vanlig at en nøkkelpolitiker har forhåndskunnskap om kommende terror-aksjoner mot eget land.

  Hva visste egentlig president Hollande, før og etter terroren mot hans eget land Frankrike hhv. i januar og i november i år?

  Her er en mengde ukjente fakta-bevis om store terroraksjoner presentert:

  https://www.youtube.com/watch?v=hgiTPCSA7TQ

 17. Du skriver «Hollande vil forby «konspirasjonsteorier»» men henviser til en tolkning fra stiftelsen «Fondation Jean-Jaurès».
  Denne stiftelsen er ikke en del av franske myndigheter (som jeg fikk inntrykk av via ditt innlegg) – men en organisasjon på linje med svært mange andre, som søker finansiell støtte. Frankrike støtter ikke kirkesamfunn, men et stort antall organisasjoner, tenketanker, sosiale klubber, frivillige, osv. kan søke bidrag for fremme av kultur og samfunnsengasjement.

  • Stiftelsen «Fondation Jean-Jaurès» er det regjerende Sosialistpartiets tenketank, og er delfinansiert av den franske staten. Dette er midt i kjernen av den franske PS-eliten. Det blir som å si at Agenda ikke har noe med Arbeiderpartiet å gjøre.

 18. Denne stiftelsen er en frittstående, uavhengig organisasjon – og på linje med flere andre (Frankrike har temmelig mange av disse) – og som søker midler fra statsbudsjettet kombinert med donasjoner o.l.- og er uavhengig av hvilken regjering som styrer pr. tiden. Det er denne stiftelsen som har uttalt seg, og ikke landets president eller regjering som har uttalt at konspirasjonsteorier bør forbys.
  Derfor fant jeg tittelen din noe tabloid da dette ikke er noe myndighetene har foreslått (enn så lenge).

  Dette sagt, du har mange gode innlegg på bloggen din bl.a. om eierskap av media.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.