– Sentralbankene mister kontrollen – og det vil bli opprør, sier sveitsisk bank

24
Demonstrasjon mot Den europeiske sentralbanken i Frankfurt

Depresjonens og deflasjonens spøkelse er på vei tilbake. Flere sentralbanker opererer nå med negative renter. Sist ut var verdens eldste sentralbank, Sveriges riksbank, som satte ned styringsrenta til –0,25%. Bank for International Settlements (BIS) i Sveits, som er kalt «sentralbankenes bank», er svært bekymret over utviklinga. Den sier i en uttalelse at de negative rentene vil skyve grensene for økonomisk og politisk stabilitet til bristepunktet. Den peker på at det nå er 2400 milliarder dollar i langsiktig gjeld i verden som står til negativ rente, med et økende antall investorer som er villige til å betale regjeringene for det privilegiet å låne dem penger.

«Som obligasjonsmarkedet viser oss hver eneste dag er grensene for det utenkelige ekstremt elastiske,» sier Claudio Borio, leder for Monetary and Economic department i BIS. «Vi bør studere konsekvensene av dette meget nøye, siden ettervirkningene er nødt til å bli betydelige.»

Vi er dermed inne i en periode med valuta- og rentekrig, der pengetrykking avler pengetrykking og hvor bankene svarer med andre lands negative renter med en mer negative renter.

Hvis denne enestående reisen fortsetter, vil tekniske, økonomiske, juridiske og til og med politiske grenser bli satt på alvorlige prøver.

Og praktisk talt samtidig begynte opptøyene i Frankfurt under demonstrasjonene mot Den europeiske sentralbanken. BIS tenker seg nok svært mye kraftigere opprør enn dette når virkningene av depresjonspolitikken slår ut for alvor.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


24 KOMMENTARER

 1. Om det er renter over eller under riktig indeks ( lønn og prisutvikling), tyveri er det uansett. Og et verktøy til å ta kontroll over folks økonomiske og politiske liv.
  Penger er byttemidler som skal sendes rundt i et samfunn. Renter skulle kun brukes til å holde denne verdien slik at man får tilbake samme verdi som man låner bort/sender rundt.
  – Ved lån kommer bankomkostninger ( 0,4%) i tillegg. ( Pluss eventuelt sikkerhet for lånet.- Som i moderne tid aldri har vært over 0,5% på boliglån.) Dette ville gi folk tilbake kontroll og forutsigbarhet over eget økonomiske liv. Samtidig er det naturlig, via teknisk/teknologisk utvikling og mer effektiv produksjon, at prisene går svakt nedover mot 0,-.
  Så kan de som styrer vårt økonomiske system, og de som mener man skal kunne «leve av renter», gjøre så mye opprør de vil.
  Enten det er de store internasjonale bakmennene, samfunnets små kapitalist-pudler, våre penge-økonomer, eller de av oss som
  har latt disse gribbene bygge reder i/på vårt hode.

 2. Hvordan beskytter man best et lands vekslingskurs mot spekulative angrep?

  Det ser ut som ulike sentralbanker har ulike virkemidler.

  I Sveits og Danmark trykkes det opp penger når utlendinger (spekulanter) ønsker å kjøpe mer av landets valuta, slik at vekslingskursen ikke presses for mye oppover.
  Vel, Sveits måtte gi opp dette. Danmark står hardnakket imot angrepene. Slippes vekslingskursen løs vil Danmark kunne få en økning i arbeidsledigheten på 50.000 – 100.000 personer. Hvis Danmark fortsetter sin pengetrykking, vil vi nok kunne se at dette presser boligprisene oppover i Danmark.
  I Norge og Sverige derimot ser det ut som det er ulovlig å trykke penger slik Sveits og Danmark gjør. Sverige kan imidlertid trykke opp penger som en del av et QE-program, hvor sentralbanken altså kjøper opp gamle statsobligasjoner med nytrykte penger.

  Negative renter er et virkemiddel som sentralbanken kan benytte, men det kan samtidig bidra til å fyre opp en boligboble (som til slutt sprekker med feks 10 års elendighet til resultat). Istedenfor negative renter kunne det ha vært en tanke å innføre formueskatt for formuer som tilhører utlendinger (tilhører utenlandske spekulanter).

  Danmark har sluttet å selge nye statsobligasjoner inntil videre (mens Sveriges sentralbank har begynt å kjøpe gamle statsobligasjoner).

  Er det ikke nå på tide å innføre såkalt Tobinskatt eller Robin Hodd skatt, dvs avgift på slikt som valuttransaksjoner ved kjøpe eller salg av et lands valuta? Og avgift feks ved kjøpe og salg av aksjer og andre verdipapirer. Dermed blir det mindre lønnsomt å plassere penger i et annet land.

  I Norge er det veldig uklart hvilke vei oljeprisen beveger seg fremover. Oljeprisen påvirker norsk vekslingskurs ganske kraftig. Dermed blir utenlandske spekulanter usikre på utviklingen i norsk vekslingskurs fremover og holder seg på en viss avstand når det gjelder pengeplasseringer i norsk økonomi.

 3. «Hvordan beskytter man best et lands vekslingskurs mot spekulative angrep?»

  Ved å ikke spille det pengeøkonomiske spillet, som de som har kontrollen over og har laget reglene, spiller.

  Penger er byttemidler i et samfunn. Penger er tall, slik at spesialister kan verdisette innsats og bytte mot andre spesialister. Det er denne spesialiseringen og effektiviseringen av hoder og henders innsats som skaper velferd i et samfunn. Penger har ingen egenverdi. Så brukes det fordyrende gull, som trenger fordyrende utvinning, administrasjon og hvelvbygging, som et (dårlig) alternativ til tillit. Innad i et samfunn er tillit selvfølgelig viktig på mange områder. Ellers kan det vanskelig kalles SAMfunn.

  Men mellom frie nasjoner er selvfølgelig også tillit og virkelige materielle verder viktig hvis man skal bedrive handel. ( Ikke handelskrig, som det ofte er under det systemet vi nå bruker.)
  Har en nasjon et overskudd i sin produksjon og det er andre frie nasjoner som trenger denne produserte velstanden, verdisetter man denne produksjonen på vennskapelig vis og bytter. Som god handel ellers er det tillit og hverandres vel som er fundamentet.
  I verdenshandelen nå er penger satt opp som en vare man skal tjene på. Dette favoriserer kun de som har styringen over verdensvalutaen. Valutahandel og renter blir viktigere enn selve den materielle produksjonen. Derfor er vi også innbilt at produksjon som ikke sendes rundt og kan penge-sammenliknes med barnearbeid i Indis og Kina, er «ulønnsom».
  Vi ser ikke at en nasjons viktigste marked er eget hjemmemarked. Og at nasjonens «arbeidsledige» og arbeidslyst er nasjonens valuta/gull.
  Så kan vi da også få situasjoner som i dag, der Europa eller Afrika har «arbeidsløse», og resurser og energi – og behov. Altså valuta i seg selv. Men sulter midt i grøtfatet fordi de ikke har verdensvalutaen og handle for. Eller valutaen, og renter, trikses og fikses slik at kun de som har fortjeneste av verdenshandelen har glede av dette.

  En vekslingskurs må selvfølgelig ta utgangspunkt i det skapte materielle overskuddet man vil bytte. Norge har f.eks. en effektiv produksjon av sko og søker samfunn som trenger sko. Så selger vi sko til de som trenger sko fordi de bruker sine arbeidskrefter til å produsere noe de selv har en naturlig forutsetning for å greie. Eller vi eventuelt bytter varer for å effektivisere; noen produserer såler andre produserer lisser. Det er mange måter å organisere slik handel på, i vennskapelighet.
  Men når man vil tjene på hverandre istedet for å tjene hverandre, presses man inn i et valutaspill der vi mister målet av øyet.
  Der byttemidlene, valutaen, blir viktigere enn den materielle velstanden. Ikke av ondskap, men i en fantasiforveksling. Så ender med at samfunn løper omkapp med Faaan for å vinne valuta istedet for samfunnenes velferd.

  Vi skal ikke kjøpe og selge penger/valuta.
  Vi skal ikke låne penger fra andre samfunn. Vi skal eventuelt samarbeide. Det er uansett alltid hoder og hender i samfunnet som skaper velstanden. Er det ledige arbeidskrefter er det mulighet for større velstand.
  Vi er lurt. Så grundig at vi ikke ser dette spillet som styres av de som styrer det økonomiske systemet.

  Eventyret om Spikersuppa:

  http://oaks.nvg.org/dj4.html#kosup

 4. Ser ut som om tilliten til det monetære sytemet som bygger på tillit er alt mindre. Burde ikke det vare litt mer demokratisk dialog om hva som komma skall om det ikke skjer et mirakel kanskje. Kaos og konflikter blir det nok uansett da mange riskerer at mista mye og det er uettferdigt men litt demokratisk åpen dialog hjelper kanksje. Trur nok at tiden med gratis penger er over om litt….

  Sverige og mange land betaler nå gjeld og annet med QE og det er steget før hyperinflasjon leste jeg men vem vet……

  • «Trur nok at tiden med gratis penger er over om litt..»

   Vi leser stadig om dette begrepet «gratis penger».
   Dette er jo tullball, hvis man mener/tror at man får noe, – når rentene er lavere enn mafia-rentene vi er vant med, og mer lik indeks.
   Penger er ikke varer. Det er tall, byttemidler.
   Betaler man tilbake samme realverdi man har lånt, har man ikke fått noe gratis.
   Men betaler man tilbake, i realverdi, mer enn man har lånt, – og har blitt lurt til å tro at man ikke har blitt bedratt….

   ….- Da er man blitt bedratt. Både reelt og psykologisk.
   Det syke i dette er at man lever under et økonomisk og politisk system der man får snudd ting på hodet.

   • Det er en dum ide at banker skaper penger kanskje…. Økonomiske kriser blir det nok uansett men hyggeligere om samfunnet får vinsten av å skape penger ut av tomme luften, låne ute samme og ta rente, selge lån på markedet som kasino spill før at til sist skattebetalere får ta regningen 😉

    https://youtu.be/TbaGBa_WAs8

 5. Bank of International Settlements, BIS, er privateid av jødiske bankierer! FED, Federal Reserve, som er USAs nasjonalbank, er også privateid, akkurat som Bank of England og Bank of Scotland, osv. Allerede på 1400-tallet drev jødiske finanshus og finansierte fyrster og konger i krig. Også dronning Isabella og kong Ferdinand hadde store lån til jødiske finanshus, etter å ha kriget for å samle Spania. De hadde også kriget mot Grenada og Krim. Isabella og Ferdinand startet Inkvisisjonen, ikke bare for å drepe religiøse motstandere av katolisismen, men også for å få jaget vekk og drept de jødene de hadde store lån til. Jødene i Europa som senere finansierte fyrster og konger i krig, ble kalt for «Hoffjøder». Senere startet Mayer Amschel Rotschild og hans sønner opp nasjonalbanker i 5 land i Europa. De finansierte alle parter i kriger. Dette er ikke for å drive med antisemittisme, men for å forklare hvordan jødene klarte å bygge opp finanshus og etter hvert store banker: Allerede for flere tusen år siden, da det bare var bystater i Midt-Østen, og da Jerusalem var en bystat, så hadde de Kahaler. Jødene betalte inn skatt til sin kahal, som siden hjalp alle jødene økonomisk, politisk og religiøst. Da jødene under diasporaen, ble fordrevet at romerne inn i Europa, så fortsatte de å ha sine kahaler, og fortsatte å betale skatt inn i sitt kahal-system, som siden hjalp jødiske forretningsmenn og finanshus. På 700-1000-tallet var Khazaria i Øst Europa det største landet i verden. Det lå midt mellom Kina og Europa, og Silkeveien gikk gjennom Khazaria, noe som gjorde Khazaria velstående. På 700-tallet hadde de en religion med 12 guder i Khazaria, og de hadde runeskrift, akkurat som vikingene de handlet med fra Norge! Kong Bulan i Khazaria ville reformere Khazaria, hvor folket var Tyrkisk-Urgere og valgte jødedommen. På 1100-tallet var det en falsk profet fra Iran, som også omvendte seg til Jødedommen. Han kalte seg David-Al-Roy. Han ville samle alle jøder som fantes i Khazaria, Midt-Østen og Europa, og ta kontrollen over Jerusalem og fjellet Sion osv. Det var David-Al-Roy som skapte Sionismen på 1100-tallet, og han mente at jødene var verdens ledende folk osv. Den sionistiske tankegangen som David Al-Roy skapte, sammen med Kahal-økonomi og Kahal-politikk, var det som gjorde jødene sterke, og det er det som gjør dem sterke også i dag, både økonomisk og finansielt. Etter hvert ble Khazaria erobret av andre nasjoner og de omvendte khazar-jødene ble fordrevet vestover og opp mot Russland. Da omvendte khazarjøder dro vestover, blandet hebraisk seg med tysk, og ble jiddish, og det ble etter hvert askinasi-jøder, som er tyskerjøder! For å forklare hvordan Kahal-økonomi fungerer, så vil jeg nevne Romania, hvor det i slutten av 1800-tallet, og i begynnelsen av 1900-tallet kom ca. 2 millioner Khazarjøder til Romania og Bess-Arabien. De etablerte kahaler i alle byer de kom til, og betalte skatt til sin kahal. Kahalen bestakk politi, dommere og politikere. Jødiske forretningsfolk etablerte seg rundt de rumenske. Det kunne være 3-4 jødiske forretninger rundt en rumensk, og de kunne holde prisene lave, helt til den rumenske gikk konkurs, rett og slett ved at de fikk tilskudd/subsidier fra sin kahal. Slik gjorde de også med leger, skreddere og frisører osv. Etter noen tiår hadde de tatt kontroll over nesten all handel og vandel i Romania. I tillegg lånte de penger til rumenske bønder, til ågerrenter, og når det ble uår og avlen slo feil, så kunne de ta over bondegårdene. Til slutt var det tusenvis av fattige bønder i Romania, som var husløse og som vandret langs veiene! På grunn av sine kahaler og kahal-økonomi, ble jødene hatet i hele Øst-Europa og etter hvert i Europa! Derfor skrev Eidsvollmennene i Grunnloven at jøder var uønsket til Norge. Etter hvert ble jødene sterke i Europa og i USA. I USA blandet de seg med monopolkapitalister som John D. Rockefeller, Carnegie og Vanderbilt osv. De har etter hvert blitt så sterke at de har tatt makten over amerikansk økonomi og politikk. I 1917-1920 finansierte de den russiske revolusjon! USA gikk inn i Sibir og tok kontroll over den Trans-sibirske jernbanen, helt til deres bolsjeviker hadde tatt makta! Gå inn på Youtube og se filmen «American Expeditionary Forces in Siberia in 1918-1920. Det var så vellykket å finansiere revolusjonære til makten, som bolsjevikene, at dette ble en mal de har hatt de siste 100 årene. Og fortsatt lager de alliansekriger over hele verden, lik den russiske, hvor de tjener penger på å finansiere begge parter i krige. Wall Street, monopolkapitalistene og jødiske bankierer, finansierte f.eks. Hitler på samme måten, til det bare var 2 år igjen av andre verdenskrig! Slik har de også hjulpet Bin Laden, Khadaffi og Saddam Hussein til makten, for så å gå til alliansekriger mot dem! Slik det nå blir gjort i Syria, hvor USA har hjulpet ISIL til makta, for så å gå til krig mot dem! Akkurat det samme skjer i Ukraina! I 1920-21 startet monopolkapitalister, Wall Street, jødiske bankierer og USAs politikere Council of Forreign Relations. Nå har CFR blitt til en stor Kahal som styrer verdens politikk og krigføring, samtidig som Wall Street, monopolkapitalister og jødiske/sionistiske bankierer, kan styre renter, inflasjon, pengetrykking og finanskriser! Skal folk i verden kunne gjøre noe med all krigføringen og finanskriser osv, så må folk skjønne hva Kahal er! Folk i hele verden må motarbeide kahal-økonomi og kahal-politikk! Alle land i verden må bli mer nasjonalistiske, hvor de slåss mot imperialisme og krig! Folk i alle land må bli mer proteksjonistiske, og ta vare på økonomien og politikken i eget land! Nasjonene må ikke la seg styre av Wall Street, de internasjonale bankene, NATO, IMF, Verdensbanken, EU, Council of Forreign Relations og Bilderbergerne osv. Ok får vel gi meg nå, så dette blir bare en kortversjon! 🙂

   • *VÅRT MÅL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn
    VÅR METODE: Selvkontroll og hensynsløs, men objektiv kritikk*

    Og førerdyrking, uten fri samtale, er farlig. De fleste som interesserer seg for samfunnsforhold og politikk ( på denne bloggen om ikke annet) er vel søkende og ute etter å skjønne mer?

   • Hei, Pål Steigan!
    Det er en bra blogg du har!
    Når det gjelder revisjonisme, så mener jeg at det ikke er det jeg driver med! Jeg skriver historien slik den var før! Hvis du f.eks. tar et Gyldendals konversasjonsleksikon fra begynnelsen av 1900-tallet, og leser om Khazaria og kong Bulan, så er artikkelen kanskje 20 ganger lengre, enn de korte artiklene i de siste utgavene. De fjerner relevant historie i skolebøkene på skolen, og skriver en ny historie som passer The Establishment. Vår historie i dag har blitt banal og overflatisk, og den er mer infisert av propaganda og hjernevask – og det er den nye historien som blir presentert i dagens media! Eidsvollsmennene og folk rundt 1900-tallet, hadde en viss bevissthet om Kahal-økonomi, men den bevisstheten er revisjonert bort! Dagens Næringsliv hadde en lang og fin artikkels om heter «War Street», og artikkelen sier akkurat det samme som jeg sier, rett og slett fordi de to journalistene som skrev den, dro til USA og sjekket ut fakta som var i Suttons bøker «Wall Street and The Bolsjevik revolution», og «Wall Street and the rise of Hitler». Alt stemte, alt var lagret i arkiver. Så for å kunne forstå dagens historie, økonomi og politikk, så må man forstå den den gamle. Det er det jeg prøver på, å virkelig forstå historien og hva som skjer i dag! Alt jeg skriver kan googles og verifiseres! Jeg vil i den sammenhengen komme med en allegori: Enten kan man kurere sykdommen, og da er det fint å ha historien bak sykdommen, eller så kan man kurere symptomene til sykdommen. Hvis det da er en medisin som kurerer sykdommen, men så vil ikke legemiddelselskene bruke denne medisinen, fordi de tjener mer penger på å kurere symptomer og bivirkninger. Kurerer man symptomene til sykdommen med masse piller og medisiner, da får man bivirkninger, som skal kureres med nye medisiner! Til slutt er den egentlige sykdommen nesten glemt! Da holder til og med leger på med å kurere symptomer og bivirkninger Når da noen tar for seg sykdommen og pasientens epikrise, så får han høre at han f.eks. driver med revisjonisme og konspirasjonsteorier! Det som tente meg i din blogg, var at du skriver om BIS, sentralbanker, finanskriser og pengetrykking! BIS eies av mellom 55-60 sentralbanker, og så er 14% av aksjene i private hender. I tillegg er det slik at flere sentralbanker, som eier BIS, også er private, f.eks. FED, Federal Reserve, som er en amerikanske. Og da FED har de fleste aksjene i BIS, så sier det seg selv at BIS er nesten privateid. De andre nasjonale sentralbankene har bare minimale aksjeposter i BIS! Og da er det bare å gå bakover og bakover i historien! Hvordan ble det slik! Hvordan kunne noen få jødiske bankierer ta kontrollen over FED og BIS? Wall Street selv, amerikanske historikere som Sutton og Carrol Quigley, og til og med Dagens Næringsliv, skriver og dokumenterer at Wall Street finansierte den bolsjevikene og den russiske revolusjon. Det er til og med laget filmer som viser hvordan USA og deres allierte gikk inn i nord-russland og tok kontrollen over den trans-sibirske jernbanen! Det er revisjonisme å benekte alt dette! I tillegg finner man mye dokumentasjon i jødenes egen litteratur og i Jewish Encoclopedia! Det er mange, mange, jødiske historikere som sier det samme som meg i sine bøker! Til og med jødiske genetikere og forskere har bevist at 95 % av dagens jøder stammer fra Khazaria og er Tyrkisk-Urgere! Uansett, skal man forstå hva BIS og FED driver med, så må man forstå hva khazar-jøder er, og sionsime, Kahal og kahal-økonomi! Jeg synes det er fint at du bringer BIS, sentralbanker og pengetrykking på bane, og vil ikke diskutere imot deg, men å belyse dette enda mer!

    • Godt:

     «Til slutt er den egentlige sykdommen nesten glemt! Da holder til og med leger på med å kurere symptomer og bivirkninger Når da noen tar for seg sykdommen og pasientens epikrise, så får han høre at han f.eks. driver med revisjonisme og konspirasjonsteorier! »

     Historien er viktig, også/spesielt den økonomiske.
     Vi bruker et økonomisk system som få skjønner helt. Heller ikke våre penge-økonomer som har lært seg pensum, – men ikke nok til annet enn å snakke bakmennene og lokale kapitalister etter munnen.
     *De som styrer det økonomiske systemet styrer politikken, lokalt og globalt*. Dette er ikke bare en frase, men sannheten.

     Så glemmer vi (læres opp til å glemme) at penger ikke har egenverdi – er ingen vare, men er byttemidler.
     Det er ledige arbeidskrefter og nasjonens geografiske resurser som er en nasjons gull. Og eget hjemmemarked er nasjonens viktigste marked. Med egen valuta kan vi fristille oss fra bakmennenes grep om verdenshandel og «verdensbanken».
     Vil vi handle med andre frie nasjoner ( til felles beste) er det varer fra nasjonens overskudd som er det sentrale. Valuta er kun tall i dette bytteregnskapet.
     Vi trenger ikke låne penger av de som ønsker verdenshandel, økonomitriksing over landegrenser og kontroll over nasjoners aktivitet.
     Vi trenger heller ikke et samfunn som styres fra toppen, enten det kalles kommunisme, nasjonalisme eller sosialdemokrati.
     Vi trenger en ledelse som holder kontroll over våre resurser og samler nasjonens krefter til mest mulig effektiv vei til materiell frihet,synkende priser og «arbeidsløshet».
     Hvordan en nasjon, til sin tid, vil ordne innbyrdes denne fordelingen er nasjonenes sak. Hver nasjon sin utvikling. En utvikling som nå manipuleres av bakmenn som ønsker En verden/En leder.
     Om det innad i en nasjon er noen som blir rikere ( raskere materielt frie) enn andre burde ikke spille så stor rolle. Vi er allerede i en teknisk/teknologisk tid der hvert menneske lett kan produsere mer enn det ønsker å forbruke, -hvis vi vil.
     En homogen nasjon, et SAMfunn , som ikke tror på pengemakt, ser etterhvert at Eventyret om Spikersuppa er et eventyr – som andre av våre folkeeventyr. Noe vi kan le og lære av.

  • «Ut fra kommentarfeltene her på denne bloggen ser det ikke ut til å bli lenge til før vi får vår egen Quisling på sokkel»

   Dette er vel en kommentar som sier lite, – men som dømmer alle for sikkerhets skyld?
   En underlig form for kommunikasjon.

 6. Vad är pengar? Vad är värde?

  Tillverkningen av bruksföremål styrs i marknadsekonomin av det privata intresset att tjäna pengar. Arbetets samhälleliga syfte är därför lika abstrakt som vinstavsikten: Intresset siktar ju uteslutande på en kvantitet ekonomisk egendomstmakt. Med ett sånt ändamål blir det aldrig lagom – kriteriet är så mycket pengar som möjligt. Rikedom som har sitt mått i pengar är gränslös: dess ekonomiska natur är att aldrig räcka till.

  Denna sorts rikedom står fientligt gentemot det konkreta arbetet, som tillverkar nyttiga saker i samhället; och står lika fientligt gentemot de individer som utför arbetet. Det ekonomiska resultatet av det produktiva arbetet kommer bara till stånd på bekostnad av dem som arbetar produktivt – de har inget inflytande på det: I marknadsekonomisk mening är arbetet ”produktivt” i den mån användning av arbetskraft och livstid verkligen skapar egendom i konkurrensen om kundernas pengar och på det viset bekräftar utgifterna som nödvändiga. Denna slags rikedom inbegriper inte bekvämt uppehälle och fri tid för de som arbetar, utan utestänger dem från det – värdeskapande arbete betyder maximal förbrukning av arbetskraft.

  Den viktigaste sektorn, varuhandeln, spelar en särskild roll inom den marknadsekonomiska arbetsdelningen: Den bidrar inte alls till fabriceringen av produktrikedomen, såvitt man inte tillskriver den de nödvändiga transporterna. Denna etapp är absolut nödvändig för att realisera varuproduktionens kapitalistiska syfte: Här organiseras systematiskt och omfattande allt det som behövs för den allra sista försäljningsakten – nämligen att de tillverkade produkternas värde avskiljs från den materiella rikedomen, som ju bara tjänar som medel att åstadkomma abstrakt rikedom.

  Finansbranschen bidrar till kapitalackumulationen på ett annat vis. Den är inte del av den värdebildande processen, utan gör denna process till sitt affärsobjekt: Den avskiljer förfogandet över pengar ifrån den process där de uppstår, ställer dem till disposition i den självständiga kreditformen – till sig själv och till sina kunder. Finanssektorn, som utför sina kreditaffärer med statlig licens, tillägnar sig de sparade och de cirkulerande pengarna i samhället. Den låter i stor stil sina skulder cirkulera som samhälleligt betalningsmedel och fungera som kapital.

  Det handlar inte om två olika sorters värde, utan om en och densamma abstrakta rikedom; den används på olika sätt, men har samma kapitalistiska mission, att frambringa värdetillväxt. Makten till det fungerar i båda fallen av samma orsak, nämligen för att egendomens regim, en gång statligt inrättad behärskar hela samhällets livsprocess. Ty även däri särskiljer sig inte produktivt kapital och finanskapital: Båda använder pengar som källa till mer pengar och därmed gör de hela samhället till manövermaterial för egendomens makt att växa, och låter samhället ansvara för att deras beräkningar går ihop.
  Finanskapitalets friheter är alltså den systemegna produkten av det kapitalistiska produktionsviset. Finansaffärernas material, pengarna, visar att det härleder sig från lönarbetet.

  http://www.gegenstandpunkt.com/svenska/2014/Vaerdet.html

 7. Jammen innfløkt dette med økonomi og penger! Rockefeller, jøder, konspirasjon og mer til. Valutakurser går opp og ned, slik er det, og det samme skjer med renten. Sentralbankene forsøker å gi inntrykk av at de styrer renten, men det er en illusjon da lån og plasseringer i sentralbanken er en forsvinnende liten del av markedet, og sentralbankens «styringsrente» har like liten relevans for pengemarkedet som en takstmanns verdivurdering av en bolig. Den justeres i ettertid for en tendens som allerede er der. Rente- og valutakursbevegelsene forsterker realøkonomiske, underliggende faktorer og spekulasjon driver ofte bevegelsene lengre enn det som er nødvendig for å gjenopprette likevekt. Vanlige mennesker, som for eksempel synes det er smart å ta opp lån i valuta (f.eks. CHF) til lave renter flås med jevne mellomrom og det er som om vi nekter å se tilbake og lære av erfaringer. Det er ingen som tvinger oss til å spekulere, vi gjør det bare fordi vi ser at noen blir «rike» på den måten og vi fristes til å være med i galoppen. Her i Norge er du dum hvis du ikke setter deg i maksimal gjeld i forhold til inntekt og kjøper bolig, det har da alltid steget i verdi? Alltid? Bolig, som representerer mesteparten av den innbilte formuen til folk flest byr seg fram som det neste store skatteobjektet, det kan bli trangt i døra.
  Bare et forsøk på å bringe kommentarfeltet litt nærmere en virkelighet vi kan begripe.

  • Stort sett enig med deg, men:

   «Valutakurser går opp og ned, slik er det, og det samme skjer med renten.»

   Renter «går» ikke opp og ned. De SETTES/BRINGES opp og ned.
   Den «justeres» heller ikke i ettertid «for en tendens som allerede er der.»
   Dette er et økonomisk spill og taktikk som styres av de som styrer verdensvalutaen.
   *De som styrer det økonomiske systemet styrer politikken, lokalt og globalt*

   At vanlige folk og de som gjerne vil leke kapitalister her hjemme gjerne løper omkapp med Faan for å tjene en seddel, får bare være en personlig tragedie.
   Og/men det vi bør gjøre nå, før renten settes opp slik at folk ikke får råd til å betale renter på boligen og blir paralysert og passivisert, er å mobilisere til en rente-aksjon der vi, for all tid, forlanger en rente lik indeks( pris og lønnsjustering), så lån betales tilbake med samme realverdi. (Annet er tyveri)
   Tidligere konstruerte mafia- (over)grep ( på 1980-tallet) viser at folk vil greie å betale tilbake avdrag, og dermed betale tilbake samme realverdi av boliglånet de har lånt. Det er manipulasjon med rentene som er våpenet.
   ( Hvis noen på dette forumet vil være med på et slikt forebyggende tiltak mot familietragedier og selvmord, setter jeg gjerne i gang.)

   Ellers bør vel egen bolig ( i vinterlandet Norge) ikke beskattes. Hverken av godseiere eller staten, det går omtrent ut på det samme.
   Husmenn er vi ikke lengre. (?)

 8. Jeg trodde det ulovlig å bruke konkurrerende valutaer i alle land. At det var en så selvfølgelig og grunnleggende del av å ha valuta. Men bitcoins og alle disse vokser stadig. En valuta jeg finner spesiellt sympatisk er Gelre, lansert i Nederland av Migchels, mannen bak den fantastiske hjemmeside realcurrencies.
  Det er en regional valuta, beregnet for ett spesifikt område i Nederland. Etter noen års bruk har fler og fler butikker i området gått over til å også bruke denne. Migchels har klare idealer om at valutaen skal være til folkets tjeneste, og Gelre gir rentefrie lån, ettersom den ikke søker å være en inflasjonsrytter eller spekulasjonsobjekt.

  Om dette skriver Migchels mye om på sine sider, hvorav det siste skriv om gelre er
  https://realcurrencies.wordpress.com/2014/11/19/introducing-the-talent/

  Men hvordan kan man egentlig forby andre valutaer? Det vil alltid være lov til å låne så mye som noen vil låne vekk, og vips så er gjeldsbrevet valuta.

  Deflasjon? Rothschildene er så fete av gryn at dem ikke orker å røre seg.
  Usury, kapitalismens grunnlag og identitet er sterkt deflasjonerende. Derfor er alltid løsningen å skrive ut mere penger. Det er noen som ikke gidder å skrive ut nok. Hele situasjonen forandrer seg, sparing blir lønnsomt og det går det «inflasjon» i, ettersom da forsvinner mere valuta fra markedet, og deflasjonen forsterkes.

  • Men bitcoins og alle disse vokser stadig.»

   Bitcoins tror jeg er en «falsh-flag»- greie. For at vi ikke skal se den virkelige virkelighetens heslighet. Det viser seg jo også at Bitcoin er blitt et spekulasjonsobjekt uten fundament i virkelig produksjon.
   Jeg tror vel også at alvorlige forsøk på et alternativt økonomisk system først blir latterliggjort ( av medias eiere/pudler), så demonisert, og så militært angrepet av bakmennene – hvis det er en farlig motstander.
   Som Hitlers forsøk i Tyskland, for Europa. , – og i nyere tid Gadaffis i Lybia , for Afrika.

   Men takk for linken til alternativet i Nederland. Jeg skal studere denne nærmere.

   Vi får fortsette år nysgjerrighet og tvil.Og slå tilbake mot alle forsøk på sensur og «sannheter».

   VÅRT MÅL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn
   VÅR METODE: Selvkontroll og hensynsløs, men objektiv kritikk
   VÅRT MIDDEL: Ny livsorientering (bygget på Kristusimpulsen?) ( Livskraft-impulsen som jeg mener er et mer passende begrep)
   MOTTO: Riv ned alle gjerder som skiller menneskene og hindrer dem fra å
   oppleve og erkjenne våre dype fellesinteresser innenfor vårt felles samfunn.
   Frem med helhetsfølelsen og totalitetsbevisstheten. Ned med partipolitikken
   og klassekampen. Frem med det frie levende selvvirksomme samfunn.

 9. Negativräntan i Sverige är samma «hjälpmedel» som ECB bedriver med sina stora uppköp av Euro-skulder: det ska leda till mer investeringar i näringslivet, och privatbankerna som får stora likvida medel ska då kreditera företag med svenska kronor! Deflation är ju inte bra för den kapitalistiska konjunkturen, lite inflation behövs. Kapitalägare ska alltså inte låta pengar ligga kvar hos riksbanken eller hos ECB, för det kostar dem 0,25% ränta!
  Hur det än blir av det – man kan ju ägna några tankar till vad statsskulder är till för!

  Stater tar upp lån hos privatbankerna för att ha mera pengar till förfogande i statshushållet. Inkomsterna från skatterna räcker nämligen inte för allt det som stater vill finansiera. Upprustning, främjande av näringslivet, ekonomins konkurrensförmåga – det behövs det pengar till, och det är bankerna som lånar ut pengarna.

  Friheten att låna pengar från bankerna har sitt pris. För att kunna disponera över en i princip obegränsad massa pengar, „pantsätter“ regeringarna de framtida skatter som kapitaltillväxten i landet ska avkasta. Det förutsätter, att regeringarna „lyckas“ sätta igång konjunkturen med de lånade pengarna. För det handlar ju inte om planhushållning här, utan om ett privat näringsliv, som har sina egna vinstkalkulationer. En regering kan inte åstadkomma tillväxt, utan det måste kapitalens profitsträvande klara av. Statsskulderna ska nödvändigtvis ha kapitaltillväxt som resultat, för enbart därigenom kan statens skatteinkomster växa och bara så kan statens skulder få bankernas förtroende. Utan kreditvärdighet kan staterna inte ta upp de nya skulder, som ska främja det privata näringslivet i framtiden. Utgifter till lärare, motorvägar och stridsvagnar, som måste betalas, är ju inga investeringar som kan avkasta profit, utan statlig konsumtion som förbrukar pengarna. Men ändå måste de här pengarna fungera som en summa, som får hela landet att fungera som en profitmaskin, som avkastar mera skatt åt staten: Varje affärsverksamhet baserar på att samhällets levnadsprocess enbart fungerar med pengarnas förmering. Enbart pengar sätter igång det arbete, som är nödvändigt för att reproducera och öka hela världens materiella rikedom – de används uteslutande som kapitalförskott. Men rikedomen har inte de materiella behoven till ändamål, utan de är medlet till syftet: profiten.

  http://www.gegenstandpunkt.com/svenska/2012/fiskalpakten.html

 10. Valutan:
  Allt som kapitalister handlar med på världsmarknaden betalas i dollar eller euro etc.
  EU infördes, för att de konkurrerande europeiska staterna hoppades, att de som union skulle hävda sig på världsmarkanden med sina kapital och olika valutor. Den fria ex- och importen av kapital och tjänster på den gemensamma EU-marknaden är en konkurrensfördel i världshandeln. Sedan euron infördes har den blivit en valuta som handlas med i hela världen och det är profitabelt: alla eurostater förfogar över en valuta som det går att handla med i hela världen, i motsats till de enskilda valutorna, som först måste bli växlade till dollar. Eurovalutan ligger idag på andra plats i världshandeln efter US-dollarn och 30 % av valutareserverna som hålls i världen är i euro.
  Hur det nu än blir, pengar är till för att bli mer pengar! Vill man leva i en sån värld???

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.