Bundesbank: Lufta går ut av eurosonen

0

At eurosonen er i trøbbel, er gammelt nytt. Hele europrosjektet har avgjørende svakheter i grunnkonstruksjonen som nå blir mer og mer synlig. En felles valuta for økonomier som går hver sin vei er et nokså dristig prosjekt. Men euroentusiastene håper på å redde fellesvalutaen gjennom å skape en fiskalunion, det vil si en felles budsjettpolitikk for landa i eurosonen. Det vil bety at de nasjonale parlamentene ikke lenger skulle bestemme over sine lands budsjetter, at den tyske riksdagen altså ikke heller skulle bestemme over tysk økonomi.

De drømmene blir skutt ned i den siste månedsrapporten fra Bundebank. I rapporten for mars 2015 sier banken:

En delvi politisk eller fiskal union og en grunnleggende endring av EU-traktaten vil det ikke bli noe av … Noen merkbar avståelse av nasjonal suverenitet virker det ikke å være noe politisk flertall for.

Det er Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) som melder dette.  Og nettavisa karakteriserer det som at «lufta går ut av eurosonen».

Bundesbank sier derfor at:

I stedet for å fortape seg i drømmer om en europeisk forbundsstat, bør eurosonen konsentrere seg om medlemslandas rett til å erklære seg insolvent.

Det kan man kalle en nedskalering av ambisjonene. Bankens rapport kan lastes ned her; de viktigste konklusjonene er oppsummert i innledningskapittelet. DWN mener at Bundesbank mellom linjene beskylder euroredderne for traktatbrudd når de lar medlemslanda hefte for å berge et medlemsland. Noe rettslig grunnlag for dette finnes ikke i traktatene, mener Bundesbank.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.