Bundesbank: Lufta går ut av eurosonen

0

At eurosonen er i trøbbel, er gammelt nytt. Hele europrosjektet har avgjørende svakheter i grunnkonstruksjonen som nå blir mer og mer synlig. En felles valuta for økonomier som går hver sin vei er et nokså dristig prosjekt. Men euroentusiastene håper på å redde fellesvalutaen gjennom å skape en fiskalunion, det vil si en felles budsjettpolitikk for landa i eurosonen. Det vil bety at de nasjonale parlamentene ikke lenger skulle bestemme over sine lands budsjetter, at den tyske riksdagen altså ikke heller skulle bestemme over tysk økonomi.

De drømmene blir skutt ned i den siste månedsrapporten fra Bundebank. I rapporten for mars 2015 sier banken:

En delvi politisk eller fiskal union og en grunnleggende endring av EU-traktaten vil det ikke bli noe av … Noen merkbar avståelse av nasjonal suverenitet virker det ikke å være noe politisk flertall for.

Det er Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) som melder dette.  Og nettavisa karakteriserer det som at «lufta går ut av eurosonen».

Bundesbank sier derfor at:

I stedet for å fortape seg i drømmer om en europeisk forbundsstat, bør eurosonen konsentrere seg om medlemslandas rett til å erklære seg insolvent.

Det kan man kalle en nedskalering av ambisjonene. Bankens rapport kan lastes ned her; de viktigste konklusjonene er oppsummert i innledningskapittelet. DWN mener at Bundesbank mellom linjene beskylder euroredderne for traktatbrudd når de lar medlemslanda hefte for å berge et medlemsland. Noe rettslig grunnlag for dette finnes ikke i traktatene, mener Bundesbank.

 

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelPinlig strategisk nederlag
Neste artikkelUkraina: – Kolomoiskis hird blokkerer Ukrnafta, Porosjenko forlanger den fjernet
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).