– Faren for atomkrig større i dag enn under den kalde krigen

16

Krigen i Ukraina og en nesten total svikt i tilliten mellom særlig USA og Russland, gjør at faren for en atomkrig er større enn den var selv under den kaldeste perioden av den kalde krigen, sier eksperter ved sikkerhetskonferansen i München. Den gangen fantes det i det minste en «rød telefon» som kunne brukes mellom supermaktslederne i en krisesituasjon. Nå finnes det ikke en gang noe sånt. En misforståelse kan være nok til at atomalarmen går.

En nesten-katastrofe ved Norge

25. januar 1995 skjøt norske og amerikanske forskere ut en rakett fra rakettskytefeltet på Andøya for å studere nordlyset. Det de ikke var klar over var at firetrinnsraketten fløy gjennom nøyaktig samme korridor som den et amerikansk Minuteman III-missil med atomstridshoder ville ha fulgt under et eventuelt angrep på Russland. Da raketten ble oppdaget på russiske radarer ble det satt i gang forberedelser for å svare med et atomangrep fra russisk side, ettersom forskningsraketten ble antatt å være en atomrakett. Den berømte atomkofferten ble brakt til Boris Jeltsin, som da var klar til å starte et motangrep mot USA. I følge den russiske ledelsen var dette det nærmeste de har vært å iverksette et atomangrep. Dette kalles raketthendelsen på Andøya.

Men i denne perioden hadde USA en tillit til den russiske presidenten som ikke finnes i dag, og vice versa. Dette skriver Markus Becker i Der Spiegel.

I dag kunne det gått verre

Den amerikanske våpeneksperten Theodore Postol advarte nylig om at en tilsvarende episode i dag ville den lett ha kunnet utløse en kjernefysisk katastrofe.

Fem eller seks minutter kan være tilstrekkelig, hvis du har tillit, hvis du har kommunikasjoner og hvis du kan sette i gang dette maskineriet, sa den tidligere russiske utenriksministeren Igor Ivanov under sikkerhetskonferansen i München. Dessverre, fortsatte han, så er dette maskineriet svært dårlig i dag, og det hersker en stor mistillit.

Da Ivanov ble spurt om hva han trodde ville ha skjedd dersom en episode som den i 1995 hendte igjen, svarte han: «Jeg er ikke sikker på at den riktige avgjørelsen ville bli truffet.»

Theodore Postol minner i sin artikkel om at Bulletin of the Atomic Scientists nylig stilte dommedagsklokka fram fra fem minutter på tolv til tre minutter på tolv. I sin uttalelse sier forskerne:

Klimaforandringer som ikke hindres, global kjernefysisk modernisering og overdrevent store kjernefysiske våpenlagre utgjør ekstraordinære og utvilsomme trusler mot menneskehetens fortsatte eksistens og verdens ledere har ikke evnet å handle så raskt og omfattende som situasjonen krever for å beskytte menneskeheten mot en potensiell katastrofe. Denne manglende evnen til politisk ledelse truer hvert eneste menneske på jorda.

Krigsfaren i Europa

Krisa i Ukraina er et grelt eksempel på denne mangelen på klokskap og lederevne som forskerne skriver om. USAs ledelse har vist en skjødesløs arroganse ved å utløse statskuppet i Ukraina i februar 2014 og dermed sette Russlands sikkerhet i fare på en måte som måtte føre til økt krigsberedskap i Moskva. Og når så USA sørger for å legge makta i Kiev i hendene på en junta av hel- og halvfascister som gjør så godt de kan for å utløse krig mellom Vesten og Russland, har det gjort saka enda verre. Og på toppen av det har Europas ledere vist seg som alt annet enn ledere. De har sviktet på alle punkter og latt seg lede inn i en aggresjonsspiral mot Russland som meget lett kan føre til kjernefysisk krig.

Og norske partier, hva gjør de? De fortsetter med sine uvesentligheter som skal innbille velgerne at det er forskjell på dem, samtidig som de dilter fortrøstningsfullt etter USA og støtter enhver militær og politisk opptrapping fra en supermakt som tydeligvis har gått fra overlegenhet til desperasjon. Har ikke samtlige partier på Stortinget støttet ødeleggelsen av Libya? Støtter ikke samtlige partier på Stortinget den vettløse sanksjonspolitikken mot Russland? Er de så kunnskapsløse at de ikke skjønner at økonomisk krigføring er krig?

Og den offisielle opinionen? Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte når jeg ser hva mediene fylles med av stoff eller hva som engasjerer folk på sosiale medier. Det er krig i Europa, folkens. Folk i tusentalls dør. Millionbyer bombarderes. Faren for atomkrig har ikke vært så stor som nå siden Cuba-krisa. Men hvor er oppropene? Hvor er fredsdemonstrasjonene? Hvor er kravene om å stoppe krigsspiralen?

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


16 KOMMENTARER

 1. Her er også en artikkel som tar for seg de krisene verden nå står foran:

  – Fourth Turning: The Shadow Of Crisis Has Not Passed: http://peakoil.com/generalideas/fourth-turning-the-shadow-of-crisis-has-not-passed

  Artikkelen begynner med den økonomiske krigføringen, som du nevner mot slutten. I sitt siste essay, enten i teksten eller i kommentarfeltet, jeg husker ikke, kommer også Gail Tverberg inn på at vår gjeldsbaserte globale nettverksøkonomi ikke tåler økonomisk krigføring, slik at dette vil fremskynde en implodering av verdensøkonomien. Med dette mener hun en rask implodering, som hvis man fjerner et par-tre stikker i en leonardo-dome: http://ourfiniteworld.com/2015/02/11/the-problem-of-debt-as-we-reach-oil-limits/

  Man snakker om den russiske bjørn, men bildet ville vært bedre for USA, da alle vet hvor farlig en skadet og tidligere dominerende hannbjørn kan være, når den er i ferd med å miste sin makt. USA oppfører seg i dag som en slik bjørn, som desperat forsøker å konsolidere sin makt. Russland gjør klokt i å ikke stole på denne bjørnen.

  Hvordan kunne nobelkomiteen gi fredsprisen til Obama? Han er jo leder av en nasjon som gjør alt i sin makt for å lede verden inn i et kjernefysisk ragnarok. Og som du sier, hvorfor er folk stille som østers?

  • Lite utdrag fra den første artikkelen:

   «The Ukrainian civil war, crafted by the U.S. and its weak kneed NATO allies, has been the facilitator of a shift in world alliances. The U.S. has made a blundering attempt to teach Putin a lesson for interfering in their Syrian pipeline uprising against Assad and encouraging the Crimea to rejoin Russia. By attempting to position NATO armaments on Russia’s border they have triggered centuries old fears of being invaded by European powers. Russia will stop the U.S. plan at all costs, and the Russian supported rebels have soundly defeated the Kiev Nazi forces in eastern Ukraine. The U.S. backed forces have slaughtered women and children randomly as they blunder about in eastern Ukraine. The latest cease fire will not hold. Germany and France are coming to their senses and starting to look out for their best interests, rather than the interests of the American Empire. A shattering of the NATO alliance would be an earth moving event and would set the stage for further conflict in Europe. Enemies are interchangeable when you are an imperial power.»

   Det er jo slik det henger sammen. Men med unntak av denne bloggen hører man ellers ingenting om dette. Dette er utrolig skremmende.

 2. «Og på toppen av det har Europas ledere vist seg som alt annet enn ledere. De har sviktet på alle punkter og latt seg lede inn i en aggresjonsspiral mot Russland som meget lett kan føre til kjernefysisk krig.»

  Økonomi igjen. Galskapens system som forveksler penge-økonomi /fiktiver og det virkelige SAMfunn. I tekniske/teknologiske tider der vi kunne produsere til fred og arbeidsløshet («») for alle. Men krig, konstruerte interessemotsetninger og slavevirksomhet er nok mer lønnsomt. – Så lenge vi er barn og leker med dukker/symboler.

  *Men ingen kan forlange en handlekraftig konsekvens hos religiøse svermere og drømmere. Den engelske utenriksminister Bevin, vil endog ha det nasjonalistiske — egenartede— mest mulig fjernet for at verdenssamfunnet kan bli ensartet og ensrettet, så verdenssamfunnet mer kom til å ligne et fat risengrøt enn en levende og høyt utviklet organisme?»
  http://www.samfunnsliv.no/kunst-19.htm

  Et skremmende og riktig observasjon av tidens galskap. Med underlige (?) likhetstrekk med situasjonen i 1930.

 3. Hvor er det blitt av alle anti-imperialistene som demonstrerte på 1970 – og 1980-tallet? Er de gått i hi? Folk fra den politiske venstreside gikk i tusentall med anti-imperialistiske slagord.

 4. Etter lang høykonjunktur der mange nå tilhører en middelklasse resulterer kanskje i at vi alle tar ting for gitt. Folk burde se sig om litt og se hva som skjer med middelklassen nå litt overalt i verden. Dvs den forsvinner…..

  Interessant innlegg og her fra global researchh The Danger of Nuclear War. Michel Chossudovsky
  https://www.youtube.com/watch?v=gX9Lv7Jc_sQ&list=UUPLAYER_globalresearchtv#t=12

  Norske partier trenger egen media, business (uberoende økonomiske resurser) og politiker som snakker med folket uten gate keepers. Mener jeg da!

  • Kan dere hjelpe meg å skaffe flere?
   (Den leses riktignok av en del tusen folk, men siden de ikke abonnerer må jeg ut og hente dem inn hver dag.

   • «This generation was born at a particular time in history when much will be required. They have a rendezvous with destiny. None of us has a choice. We can’t sit this one out. The bad times ahead will require courage, fortitude, sacrifice and intelligence, if we are to be triumphant. This Fourth Turning could end in apocalypse or glory. Our decisions and choices will matter. Prepare now.»

    Takk for ditt mot, offer og intelligens! Takk fordi du yter din skjerv. Krisene står i kø, muligheten for å komme velberget ut på den andre sida er ytterst små, og vil evt. kun oppleves av et fåtall mennesker.

    Hadde jeg ikke vært så dum og fått meg to døtre, hadde jeg kastet inn håndklet. Men når man er så dum får man stå løpet ut, eller hvor langt man kommer. Selv om det kan føles som ett skritt frem og to tilbake hele tida.

 5. Samtidig; verdensødeleggerne per excellence, Levy og Soros, vil selvfølgelig ha betydelig større økonomiske forpliktelser overfor Ukraina:

  «It is not only the future of Ukraine that’s at stake, but that of the European Union itself. The loss of Ukraine would be an enormous blow; it would empower a Russian alternative to the European Union based on the rule of force rather than the rule of law. But if Europe delivered the financial assistance that Ukraine needs, Mr. Putin would eventually be forced to abandon his aggression. At the moment, he can argue that Russia’s economic troubles are caused by Western hostility, and the Russian public finds his argument convincing.

  If, however, Europe is generous with its financial assistance, a stable and prosperous Ukraine will provide an example that makes clear that the blame for Russia’s financial troubles lies with Mr. Putin. The Russian public might then force him to emulate the new Ukraine. Europe’s reward would be a new Russia that has turned from a potent strategic threat into a potential strategic partner. Those are the stakes.»

  http://www.nytimes.com/2015/01/27/opinion/bernard-henri-levi-george-soros-save-the-new-ukraine.html?_r=0

 6. […] Polk sriver at sjøl om Cuba-krisa kan virke fjern i dag, så finnes det store mengder kjernefysiske våpen på begge sider som er fullt klare til bruk, og som svært lett kunne utløses i en krisesituasjon. (Her vil jeg vise til erfaringene med det som kalles raketthendelsen på Andøya. 25. januar 1995 skjøt norske og amerikanske forskere ut en rakett fra rakettskytefeltet på Andøya for å studere nordlyset. Det de ikke var klar over var at firetrinnsraketten fløy gjennom nøyaktig samme korridor som den et amerikansk Minuteman III-missil med atomstridshoder ville ha fulgt under et eventuelt angrep på Russland. Da raketten ble oppdaget på russiske radarer ble det satt i gang forberedelser for å svare med et atomangrep fra russisk side, ettersom forskningsraketten ble antatt å være en atomrakett. Den berømte atomkofferten ble brakt til Boris Jeltsin, som da var klar til å starte et motangrep mot USA. I følge den russiske ledelsen var dette det nærmeste de har vært å iverksette et atomangrep. Les min blogg om dette her.) […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.